Brahma

Dieviškosios sąmonės sužadinimo kelias

Brahma.

Viešpats sukūrė dievybes, kurios atsakingos už tam tikros rasės išlikimą. Kiekviena dievybė spinduliuoja savo energiją ir informaciją. Bet viso pagrindas yra Aukščiausioji Jėga.

Šiandieną, kai į žmogaus žemiausią energetinį lygmenį gali nusileisti labai aukšto energetinio lygmens energija ir išspinduliuoti savo energiją, tai ir yra daroma. Aš, Brahma, jungiuosi į jūsų energetinį lauką ir sieksiu savo išminties ir galios perdavimo žmogui. Tai subtilu ir sunku. Sunku žmogui, sunku man. Ne todėl, kad neįmanoma, bet todėl, kad energetika jūsų vis tik yra labai kieta.

Aš, Brahma, siekiu žmogaus sąmoningumą pritaikyti prie suvokimo bendrosios erdvės. Prie suvokimo didžiosios Išminties. Jūs žengėte vienu keliu, dabar šis kelias labai prasiplės ir, žinoma, jūsų išgyvenimai labai keisis. Šiandieną aš tik prisistatau, kad „įžengiu“ į jūsų energetinį lauką. Subtiliuosius virpesius pajusite vėliau. Tam reikės ir visiško dėmesio, ir fizinės jėgos.

Aš džiaugiuosi, kad žmonija atsiveria Dievui. Tikrajai dieviškai išminčiai. Negalima turėti asmeninio Dievo. Dievas yra vienas vienintelis ir visiems. Bet žmogui tai suvokti nėra lengva, todėl ilgą laiką buvo garbinamos tam tikros dievybės. Tai yra materializuota dieviškoji išmintis. Ji mažiau materializuota, nei žmogus, todėl lengviau priimanti dievo valią ir labiau išskleidžianti dieviškąją jėgą. Bet žmonės, šias visas dievybes (tuo tarpu ir mane) labai sureikšmino ir  atskyrė. Atskyrė kaip vienintelę ir tikriausią. Nors, iš tikrųjų,  iš visų religijų, visų šalių garbintos dievybės eina iš to paties šaltinio – Dieviškosios Išminties ir Meilės. Žmogus daug ką sureikšmino, bet neįsisąmonina, kad jis pats priklauso dieviškai išminčiai. Ir mes visi turime bendradarbiauti. Siekti pažinimo, siekti virsmo.

Aš, Brahma, džiaugiuosi galėdamas savo energija papildyti jūsų žemiškąjį lauką. Ir tikiuosi, kad jūs priimsite šią dovaną ir tikslingai panaudosite.

Labai myliu žmones, vertinu jų siekius ir pastangas. Nėra Visatoje tiek daug nuoširdžių gyvybės formų, gyvenančių tokiose sudėtingose sąlygose. Dauguma gyvybės formų gyvenamoji aplinka atitinka jų vidines vibracijas. O jūsų aplinka neatitinka dabartinių vibracijų. Todėl energetinė aplinka yra sunki ir ji riboja žmogaus išorinę veiklą. Bet, tam mes ir jungiamės, kad palengvintume jūsų galimybes pakeistumėte savąją aplinką ir priimtumėte aukštesnių vibracijų energiją, kuri suteiks daugiau pažinimo, galios ir atsakomybės.

Šiandien aš tariu – atėjau, kad padovanočiau jums Išmintį, Meilę, kurią jūs galite priimti ir kuri suteiks viltį, džiaugsmą ir pagarbą Dievui.

Su Išminties jėga, aš ateinu į Žemę.

P.s.

Maitrėja – Violeta. Tavęs laukia išbandymai. Ne gyvenimiški, o aukštesnių vibracijų išbandymai. Keisis suvokimas, keisis matymas, keisis darbo pobūdis. Viskas  labai keisis. Lygiadienis  ateina ir jis atneša tau permainas. Gerai, kad spėji bręsti pagal mūsų planą…

Aš, Brahma, perimu tave iš Viešpats Maitrėjos rankų ir mes eisime kitu keliu. Dieviškosios sąmonės sužadinimo keliu. Ne žemiškosios sąmonės praplėtimu, o dieviškosios sąmonės sužadinimo keliu. Tai nuostabus laikas žmonijai. Tik nebegali abejoti, nebegali bijoti. Žemos vibracijos gali tave pražudyti. Nes tavo dieviškoji sąmonė bunda. Naujas etapas prasideda. Dieviškosios sąmonės pažadinimo žmoguje etapas. Gerai, kad turi nuostabią komandą, galinčią perimti dalį virpesių ir apvalančių erdvę.

Su meile ir pagarba žmogiškajai sąmonei, nuo kurios vystymosi priklausys ir Visatos ateitis.

Su meile ir pagarba, Brahma

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *