Brahma

Energijų judėjimo srautai

Aš esu Brahma.

Su meile siunčiu savo spindulį į kiekvieno skaitytojo širdį.  Tegul būna palaimintas žmogus, galintis tiesiogiai perduoti mano žodį. Daug amžių Aš gyvenau tyloje. Kiekviena energija įeina į Žemę tik tada, kai yra žmonių, galinčių tą energiją priimti. Kokia didi ši diena. Aš kupinas džiaugsmo.

Dievų pasaulis neegzistuotų be žmogaus. Pakylėtųjų Valdovų pasaulis neegzistuotų be žmogaus. Viskas kilę iš žmogaus, kaip ir žmogus kilęs iš Visko. Amžinybės ratas sukasi. Ir šiame sukimosi rate vienos gyvybės formos sunyksta, kitos iškyla. Amžiname judėjimo procese egzistuoja visas Pasaulis. Judėjimas vyksta iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Taip ir su žmogaus virsmu. Nuolat vyksta judėjimas dviem kryptimis: judėjimas iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Žmogaus virsmas, tobulėjimas priklauso nuo tų dviejų judėjimo srovių: priklauso nuo to, kiek žmogus į save įsileidžia šviesos ir kiek sugeba pakelti savo asmenines vibracijas. Nuolat vyksta judėjimas dviem kryptimis. Ir šis judėjimas turi būti subalansuotas. Žmogus gauna iš viršaus tiek, kiek yra pats pakėlęs savo vibracijas. Vibracijos kyla vis labiau, kai įleidžiama į save daugiau šviesos. Pagreitis vystosi. Tik sąmoningas žmogus suvokia, kiek reikia įdėti daug savo vidinių pastangų, kad galėtų atsiverti energijos tekėjimui iš viršaus. Jeigu žmogaus ego labai didelis, jis niekados negaus šviesos. O einant dvasingumo link, kiekviename žmoguje turi būti sunaikintas ego. Ir ne žmogui pačiam įvertinti ar ego jis sunaikino, ar ne. Tik aukštesnės jėgos tai gali įvertinti. Žmogus, jausdamas aukštesnes vibracijas ir nesugebėjęs susitvarkyti su savo ego, gali greitai nueiti tamsos keliu. Labai slidus kelias tų, kurie eina dvasingumo keliu. Nes kelias į tamsą yra šalia. Vienintelis rodiklis, parodantis ar teisingai einate, tai, ką sukuriate aplinkoje: sumaištį ar realybę, baimę ar vidinę pagarbą, ar tu padedi žmogui surasti tiesą, ar tu užgoži jo ieškojimus sava tiesa.

Mielieji, tai jums yra labai aktualu, nes jūs einate šviesos keliu. Jums bus duodamos pamokos ir nuolat. Tas, kas pradeda švytėti, negali rinktis tamsos kelio. Daugybė amžių dirbta, kad dabar besiskleidžianti šviesa pagaliau įsitvirtintų Žemėje, todėl mes kovojam už kiekvieną šviesią sielą, o jeigu tai nepatinka jūsų ego, tai jau jūsų bėda. Gausite pamokymus, išbandymus ir dar kartą pamokymus. Mes tiesiog kovojam už kiekvieną širdį.

Jūsų suvokimas leidžia jums priimti informaciją, susietą tik su žmogaus gyvenimu. O procesai vyksta visos Amžinybės atžvilgiu. Išsijudina seniai užslėpti ir užantspauduoti turtai, kaip išsijudina ir tamsa, tuos turtus užantspaudavusi.

Atrodo, žmogus gyvena ramiai, laimingai ir paprastai, o kartu jis eina stačia galva į prarają, kur išnyksta jo energija. Visi mokymai jus paliečia. Jūs priimate tai už tiesą … ir nieko nekeičiate. Kaip einate žemyn į prarają, taip ir einate: lengvai, paprastai ir neatsakingai. Aš noriu pasakyti, kad jūs daug kur klystate, net ten, kur atrodo elgiatės teisingai. Ir tik  nuraminę širdį ir įleidę į ją šviesą, galite pradėti pajusti, kur yra tiesa.

Karminei Valdybai kyla didžiulis klausimas: ar jūsų sąmoningumas pasiruošęs priimti tiesą, kurią reikalinga priimti šiuo laikotarpiu? Ar tą tiesą paversite tik žaidimų aikštele ar vis tik sugebėsite įžvelgti Amžinybės procesus? Dabar kalbu konkrečiai apie tavo komandą. Yra labai daug trukdžių iš jūsų nesugebėjimo įvertinti savo prioritetus, nesugebėjimo pastebėti ego, nesugebėjimo mokytis. Jūs darote didžiulį pažangą, leisdami Pakylėtiesiems Valdovams dirbti per jus be trukdžių. Ir jie dirba, bet tai jau Jų nuopelnas. O ką darote jūs? Slystate paviršiumi?

Atėjo riba. Aiški riba, kurią peržengs tik vienetai. Jeigu laukiate „geresnių laikų“ saviauklai, tai ir laukite, bet mes su jumis nebedirbsime. Per šį pusmetį jūsų komanda bus drebinama tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Ir ne jums suprasti, kas iš tikro žengs teisingai.

Baltoji Brolija surinko savo pasiuntinius, kad išspinduliuotų savo šviesą į Žemę. Bet, kaip jau sakiau, tai Pakylėtųjų Valdovų nuopelnas. Jūs prisidedate tik tuom, kad turite suvokimo neprieštarauti Pakylėtųjų Valdovų milžiniškam darbui. Ačiū už tai. Bet kiekvieno iš jūsų augimo procesas yra individualus. Jūs esate pasiuntiniai ir galite nuostabiai sudalyvauti Pakylėtųjų Valdovų formuojamame procese, bet taip individualybės galite ir neišskleisti. Amžinoji Tiesa jums gali ir neatsiverti. Todėl suvokite, kad pasiuntinystė nenuima nuo jūsų atsakomybę elgtis teisingai. Jūs esate tik laidininkai, esate šviesos nešėjai ir Pakylėtųjų Valdovų rankos ir širdys Žemės erdvėje. Bet jūsų asmeninė branda vystosi priklausomai tik nuo jūsų vidinių pastangų. Ir ji nesivysto taip, kaip to norėtųsi, o ką jau kalbėti apie kitus komandos narius.

Jūs visi nuėjote didžiulį kelią. Jūs priimate energiją iš viršaus. Bet turi būti balansas, jūs turite bręsti patys ir kelti savo vibracijas, kad judėjimas vyktų ir iš apačios į viršų. Aš labai džiaugiuosi, kad jūsų procesų dėka aš galėjau atsilaisvinti žemės erdvėje, bet dar labiau džiaugčiausi, kad jūs pajėgtumėte suprasti tai, ką aš noriu jums pasakyti. O tam reikalingi aukštų vibracijų dažniai.

Būkite palaiminti. Šviesa lai gaubia jūsų širdis. Su meile, Brahma

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *