7 ciklai I

7 ciklai (I-95)

    Šiame gyvenimo etape žmogus susilieja su savo vidiniu pasauliu, su Išmintimi ir Meile, gaubiančia žmogų. Jūs turite prisiminti viską, kas buvo kalbėta iki šios akimirkos. Apie minčių, jausmų valdymą, apie atsilaisvinimą nuo senų tiesų, nuo įpročių, prisirišimų, nuo kolektyvinėje sąmonėje esančio negatyvumo įtakos ir t.t.

 Šiam etapui baigiantis, žmogus tampa … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-94)

   Žmogaus aukštesnioji sąmonė apjungia daug platesnę erdvę ir laiką nei suvokia žemesnioji sąmonė. Žemiškoji sąmonė egzistuoja žemiškajame plane ir ji paremta žmogaus gebėjimu mąstyti, analizuoti, daryti sprendimus. Aukštesnioji sąmonė egzistavo ir egzistuos toliau, bet ji ne visados suvokiama žmogui, kuris save yra apribojęs laike ir erdvėje, bei sukaustęs save … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-93)

Dėmesio energija turi būti paremta mintimi, jausmu ir veiksmu. Nesusiformuos violetinės liepsnos liepimų ar maldos galia, jeigu jų neskaitysite su meile. Nesusiformuos materializacija apie namą, jeigu jūs neįdėsite pastangų (veiksmo) į namo statybos procesą. Mintis, jausmas ir veiksmas turi dirbti kartu. Negali būti noras ir baimė. Arba noras ir tingėjimas, … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-92)

Įvaldyti dėmesio energiją – tai pats didžiausias menas ir didžiausias šio gyvenimo atradimas. Žmogus,  sugebantis išlaikyti sukoncentruotą dėmesį, neišeikvoja savo energijos į nesuvokiamą (neįsisąmonintą) aplinką, o tikslingai formuoja tai, ką mano reikalinga formuoti. Laiks nuo laiko vis grįžtu prie tos pačios minties: žmogaus kūrybinis įrankis – tai jo dėmesio energija… Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-91)

Aukštesnių vibracijų lygmenyje reikia įprasti gyventi. Niekada negalima pamiršti to, kad jūsų įpročiai yra labai stiprūs. Ir neigiami įpročiai laikas nuo laiko vis mėgins jus sustabdyti ir grąžinti į senąjį gyvenimą. Įtakos turės ir tamsiosios jėgos, kurios ilgą laiką iš jūsų maitinosi, o dabar nebegaudamos iš jūsų energijos, mėgins suformuoti … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-90)

   Žmogus negali savęs vertinti vien kaip šio gyvenimo dalį. Jis yra visuma didžiulės struktūros ir jo paties išraiška eina per daugybę įsikūnijimų skirtingose Žemės vietose, skirtingose kultūrose, skirtingose aplinkos sąlygose. Žmogus nuolat tobulėja. Tobulėja fiziškai, tobulėja ir dvasiškai. Jo gyvenimo susitikimai leidžia pažinti savo galimybes pačiose įvairiausiose sąlygose. Žmogus … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-89)

Pažvelkime į pasaulį iš ateivių pusės. Visatoje egzistuoja planeta, kuri vadinasi Žemė. Joje yra sąmoninga gyvybės forma, kuri nuolat juda, išleidžia tam tikrus garsus, tarpusavyje sąveikauja. Kiekviena būtybė išreiškia tam tikrus impulsus, kurie įtakoja veido pokyčius, judesių pokyčius, išleidžia vis kitokius garsus. Ateiviai nustato, kad yra tam tikri dirgikliai, kurie … Skaityti toliau

7 ciklai I

7 ciklai (I-87)

Keliant savo vibracijas, tenka atidirbti karmą ne tik dabar suformuotą, bet ir atsineštą iš praeitų gyvenimų. Žmogus, gimdamas Žemėje, neatsineša visos savo karmos, bet norint kaip galima labiau save išvalyti, yra įmanoma pasiekti tą momentą, kai formuojama pagreitinta karma ir pradedama išgyventi ir atidirbti gilesnius praeities įvykius. Tokiu atveju yra … Skaityti toliau