Elohimas Alfa

Materijos ir ne materijos susiliejimas

Žmogaus aukštesnioji sąmonė yra pajėgi dalyvauti procesuose, kurie vyksta subtilesnėje erdvėje, nei žmogaus kasdienis gyvenimas. Pakylėtieji Valdovai daug metų teikė žinias, kurios leido jums susivokti savo žemiškoje kasdienybėje, o aš, Alfa, siekiu suteikti žinias, kad susivoktumėte nematerijoje. Pasaulyje, kuriame jūs gyvenate, tačiau kurį buvote paneigę dėl negebėjimo jį išjausti. Dabar, … Skaityti toliau

Elohimas Alfa

Gyvenimo tikslas

Suvokiminis – pajautiminis sąmonės išraiškos lygmuo bus pažintas, kada žmogus gebės susitelkti į savęs suvokimo procesą. Tai nėra kažkas aiškiai apibrėžto ir suprantamo iš kasdienybės pozicijų. Tai visai nauji pajautimai, kurie turi būti ugdomi, kuriuos reikia savyje atpažinti, įvardinti, sukonkretinti. Žmogus dažnai sako, kad jis kažką jaučia, bet negali apčiuopti … Skaityti toliau

Elohimas Alfa

Kosminės sąmonės išjautimas

Violeta Maitrėja, tavo sąmonės sklaida leidžia keisti pasaulį. Leidžia įnešti pokyčio energijas į tavo minčių ir jausmų lauką. Suaktyvės pajautiminis ir suvokiminis pasaulis. Tai nauji terminai, kurie turės pradėti dominuoti tavo rašymuose ir kalboje. Pajautiminis ir suvokiminis pasaulis – tai Kosminės sąmonės išraiška materijoje. Žmogus savo aukštesniąją sąmonę išreiškia per … Skaityti toliau