Mozė

Kaip pažinti Dievą?

Mozė.

Aš mačiau Dievą. Mačiau Jo didybę, todėl niekados negalėčiau paneigti Jo buvimą. Šiandieną aš žengiu į jūsų erdvę ir į jūsų laiką, tikėdamasis padėti sužadinti jūsų širdyse Tikėjimą ir Pasitikėjimą Dievu. Loginis suvokimas, kad yra Dievas – nieko nereiškia. Jūs imate pavyzdį iš daugumos, gal būt, laikotės religinių postulatų, Skaityti toliau