Valdovė Nada

Džiaugsmo galia

Valdovė Nada.

Subtilusis žmogaus kūnas susideda iš daugybės energetinių sluoksnių, kurie suvirpa pakilus vibracijų dažniui. Šie kūnai leidžia žmogui atsiskleisti, bręsti ir vis kažką naujo pritaikyti žemiškajame gyvenime. Tai nuolatinio vystymosi galimybė. Toks yra Dievas. Jis begalinis. Jo kūryba paremta begalybe. Žmogus ribotas tik materialiame taške. Jis turi kūną, kuris … Skaityti toliau

Valdovė Nada

Dieviškoji energija – tai vaistai nuo visų ligų ir nelaimių

Valdovė Nada.

Aš esu įpareigota supažindinti jus su nauja mokymo pakraipa – su žmogaus energetinio lauko pokyčiais, atsiveriant žmogaus subtiliesiems kūnams. Jums aiškūs keturi kūnai: fizinis, emocinis, mentalinis ir eterinis. Fizinis kūnas atstovauja materiją – Žemės stichiją, emocinis ir mentalinis atstovauja energiją – vandens stichiją. Eterinis – tai oro stichija, … Skaityti toliau