Valdovė Sofija

Jūs turite teisę būti laimingi

Šventoji Sofija, Visagalė Išmintis.

Mielieji, brangieji žmonės, jūs esate nuostabūs. Ar jūs tai žinote? Jūs kuriate vibracijas, kurios skleidžiasi ne tik Žemėje, bet ir visame nematerialiame pasaulyje. Nuo jūsų meilės ir džiugesio vibracijų skleidžiasi šviesa ten, kur jos labiausiai trūksta. Jūsų astralinis pasaulis apgaubė Žemę šalta energetika ir Žemei sunku … Skaityti toliau

Valdovė Sofija

Nežaiskite su astraliniu pasauliu

Astralinis pasaulis yra materiali struktūra. Ji pilna „gyvybės“ – tamsos egregorų ir kitų struktūrų. Tai nėra matomas pasaulis, jis labiau jaučiamas. Jaučiamas kaip baimės ir skausmo būtis. Šiame negatyvumo pasaulyje užsilieka kai kurių mirusių žmonių struktūra. Ji nebeturi fizinio kūno, bet tebeegzistuoja jausmų, minčių ir dvasinis kūnas (siela). Kai žmogus … Skaityti toliau

Valdovė Sofija

Kaip susiformavo astralinis pasaulis?

Aš esu Pakylėtoji Valdovė Sofija.

Aš atėjau pakalbėti apie žmogaus paklydimus astraliniame pasaulyje. Astralinį pasaulį suformavo žmogaus suformuotas negatyvumas. Žmogus, gyvendamas Žemėje, naudojasi dieviškąja energija. Jis kuria arba griauna. Griauna pasaulį, kuris suformuotas pagal Dievo viziją ir kuria savo pasaulį, paremtą negatyvumu. Paremtą baime, skausmu, neapykanta ir t.t. Šie jausmai … Skaityti toliau