Dalai Lama

Minutė su Dievu

Apie Meilę. Dalai Lama

Gyventi Žemėje ir išspinduliuoti dieviškąją energiją turi siekti kiekviena sielos reinkarnacija. Mes, sugrįžę į aukštų oktavų erdvę, suprantame, kaip sunku žmogui gyventi Žemėje. Ir ne vien todėl, kad gyvenimas yra sudėtingas. O jau ir todėl, kad energetika yra labai sunki. Todėl kiekvienas, kuris pajėgia suprasti  kokia yra būsena, kai pasiekiamas aukštų vibracijų lygis, turi stengtis šioje būsenoje išbūti kuo ilgiau ir įtvirtinti tą potyrį savo sąmonėje, savo širdyje. Mes, Tibeto vienuoliai, nuo mažų dienų mokomės bendrauti su Dievu ne bendrose mišiose, o kiekvienas atskirai savo mintyse, savo vidiniame susikaupime. Tik susikaupime gali pajusti bendravimą su Dievu. Tau parodžiau būseną, kokia ji būna, kai aš būnu Dievuje. Ne su Dievu, o Dievuje. Tau su savo vibracijomis pačiai pajusti tą būseną būtų buvę neįmanoma. Bet, kadangi, sieki pažinimo, sieki apvalyti Žemės erdvę, tai tau suteikė galimybę pajusti tą būseną „įėjus į mane“. Aš buvau Dievuje. Dievo šviesa tekėjo per mano kūną, per mano minčių kiekvieną ląstelę, per mano jausmų kiekvieną ląstelę. Mąstymas ir jausmai turi būti tokie švarūs (ir kūnas), kad Dievo šviesa eitų per juos neužkliūdama. Tu pasinėrei į tą būseną ir jautei, kokia tai galinga jėga. Kai sugebi įsilieti į Dievo erdvę, tu išspinduliuoji tokią jėgą, kad aplinkiniai žmonės tai pajaučia, net būdami už sienos ar būdami dideliu atstumu nutolę.

Kodėl vienuoliai jaučia pagarbą Dalai Lamai? Todėl, kad jie jaučia per jį einančią Dievo šviesą ir jie supranta, kad reikia būti labai švariu, labai susikaupusiu ir turėti didelę patirtį praėjusių gyvenimų, kad galėtum skleisti tokią šviesą. Kad suprastum ir pajaustum tą šviesą, turi pats būti švarus. Todėl vaikai nuo mažų dienų yra mokomi pajusti tą šviesą, pajusti tą būseną. Paaiškinti, kaip tai išgyventi yra sudėtinga. Bet visados įmanoma to siekti ir pajutus nors trumpam tą neįkainojamą ramybės ir meilės būseną, reikia stengtis kuo ilgiau joje išbūti. Aš matau, kaip tau ir tavo draugams sunkiai sekasi tą būseną išjausti, o dar sunkiau joje išbūti nors 2 minutes. Nors minutę. Turėčiau sakyti, kad absurdiška nesugebėti būti Dievuje nors minutę per dieną. Bet aš sakau, jeigu jūs jau sugebate tą „minutę“ turėti – tai jūs jau labai daug pasiekėte. Jūs jau pralaužėte savo blokus, pralaužėte savo neteisingus įsitikinimus ir  jūs jau žinote, ko norite siekti ir žinote, kaip konkrečiai jūs to galite pasiekti. Jūs jau turite susiformavę gyvenimo kryptį, jūs jau daug patyrę ir daug teisingų sprendimų priėmę, kad galite tą minutę išgyventi. Jūs valandų valandas meldžiatės, mėginate kalbėtis su Dievu, o iš tiesų tos minutės ir nepasiekiate. Ne melstis, ne bendrauti reikia – o būti Dievuje. Taip jūs pakeisite pasaulį. Taip jūs į savo erdvę įnešite pačią švariausią energiją, kokią tik įmanoma priimti žmogaus struktūrai. Ir ši energija daro stebuklus. Jėzus gydė žmones rankomis, keitė jų likimus ir tik todėl, kad jis buvo Dievuje. Buvo Dievuje visados. To ir linkiu žmogui. Su Meile ir Viltimi, Dalai Lama.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *