Džval Kulas

Visatos gyventojo karma

Džval Kulas.

Žmogus turi suvokti keletą esminių dalykų.

Viena – tai žmogaus gyvenimas čia ir dabar. Jis turi suvokti daugybė tiesų, kurios leistų žmogui teisingai išgyventi jam duotą laikotarpį žemiškoje erdvėje.

Antra – žmogų suformavo Aukščiausias Kūrėjas ir žmogus nėra vienintelė gyvybės forma.

Trečia – žmogus, tai ne vien Žemėje gyvenanti būtybė. Žmogus tai tik materiali forma, įgyta Žemėje, kad galėtų atlikti savo tiesioginę misiją. Žmogus tik forma, o jo esybės forma gali visai nepriklausyti Žemės struktūrai. Esybė gali funkcionuoti daugelyje pasaulių formų. Tai reiškia, kad ji gali įsikūnyti tiek Žemėje, tiek kitoje planetoje, kituose žvaigždynuose. Esybė – Visatos gyventoja. Kaip žmogus savo sąmoningumo (ar nesąmoningumo) dėka suformuoja karmą ir ją tenka atidirbti. Taip ir esybė, būdama Visatos gyventoja, gali suformuoti karmą ir ją tenka atidirbti pasirinktoje (ar paskirtoje) materialioje formoje.

Seanso metu, teko suvokti, kad vieno pažįstamo žmogaus atėjimas į Žemės struktūrą yra karmos atidirbimas Visatos atžvilgiu. Esybė gyveno bendrojoje erdvėje ir ji padarė „nusižengimą“ Žemės gyventojų atžvilgiu, tai šiai esybei teko prisiimti karminius įsipareigojimus ir iš savo žvaigždyno persikelti į Žemę ir čia atidirbinėti savo karmą. Vadinasi, šios esybės įsikūnijimas – žmogus, pirmiausia atidirbinėja savo, kaip sielos suformuotą karmą per keletą įsikūnijimų. Ir turi atidirbti karmą, kurią atsinešė kaip Visatos gyventojas. Išspręsti karmines užduotis kaip Visatos gyventojui yra labai sudėtinga. Tai jau nėra žmogaus galioje. Tik jis savo sąmoningumu gali būti pasiekęs tokias aukštas savo vystymosi vibracijas, kad suteikia galimybę suaktyvinti Visatos gyventojų karmos atidirbimą. Čia įsijungia galingi energetiniai srautai. Norint, kad žmogus atidirbtų savo karmą, jis turi susitikti su tuo žmogumi, dėl kurio susiformavo karma ir atlaisvinti šį ryšį. Tai suvokiate, kaip sudėtinga erdvėje suvesti tam tikrų planetų ar net žvaigždynų energetinius srautus į tam tikrą pasiekimų tašką, kuriame visos suinteresuotos pusės jau būtų pasiruošusios atlaisvinti karminius ryšius. Tereikia mažo nesusipratimo, mažo egoistinio žingsnio, kurios nors suinteresuotos pusės ir procesas neįvyksta. Kai žmogus neįgyvendina karminės užduoties, ji persikelia į kitą įsikūnijimą. Laukti tenka 100 – 200 metų. Kai kada gal ir ilgiau. O jeigu neišsprendi bendrojoje erdvėje suformuotos karmos atitinkamu momentu – tai to gali tekti laukti milijonus metų. Ir ta siela visus milijonus metų turės gyventi Žemėje, mokytis, bręsti, kol vėl susidarys galimybė tą karminę problemą išspręsti.

Šiandiena tau ir tavo draugams pavyko išspręsti karminę problemą, kuri buvo suformuota Visatoje – bendrojoje erdvėje. Labai nesigilinant galime paaiškinti, kas įvyko. Vieno žmogaus esybė gyveno kitame žvaigždyne, kur ji padarė klaidą, neteisingai įvertindama Žemės gyventojų (šiuo atveju Ciklopų) pastangas. Ji suformavo karmą ir teko įsikūnyti Žemėje (iš savo žvaigždyno, kur energetinis lygmuo daug aukštesnis). Per tūkstančius  metų esybė laukė galimybės, kol jos įsikūnijusi  siela subręs ir priims teisingus sprendimus ir leis suformuoti momentą, kai visos pusės bus pasiruošusios šią problemą spręsti ir dar tada bus tam tikras žvaigždynų išsidėstymas danguje. Problema išsisprendė. Supraskite, ne žmogus išsprendė šią problemą, bet jis galėjo leisti išspręsti tą problemą per savo sąmoningumą. Visatos karmos atidirbimo momentas (seansas) vyko apie 2 valandas. Tai buvo galutinis išraiškos taškas. O pasiruošimai vyko milijonus metų. Ir tie pasiruošimai nuo žmogaus sąmoningumo priklauso tik tiek, kad atitinkamu momentu žmogus nesusvyruotų, įsiklausytų į savo vidinį balsą ir darytų tai, ko iš jo tikimasi, o ne tai, ką jis nori daryti tą dieną, tą akimirką. Bet kuris procese dalyvavusio žmogaus neįsiklausymas į paprastą nuojautą būtų sužlugdęs begalinį procesą.

Paprastas dalykas – įsiklausymas ar neįsiklausymas į vidinę nuojautą – sužlugdo arba išsprendžia galingus Visatoje vykstančius procesus. Štai kodėl jūs, kaip žmonės, turite išmokti teisingai gyventi savo paprastoje kasdienybėje. Tam, kad atėjus laikui, pasielgtumėte taip, kaip to tikimasi, kaip to laukiama milijonus metų. Ir viską galite sužlugdyti paprasta abejone, tingėjimu, egoistiniu noru ir t.t. Štai kodėl taip svarbu, kad išmoktumėte save suvaldyti, kad išmoktumėte skaityti ženklus ir t.t. Jums nereikia žinoti kada ir koks procesas yra numatomas įvykdyti. Jūs turite būti nuolat pasiruošę įvykdyti savo misiją. Nuolat pasiruošę.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *