El Morija

Kūrybinių minčių sutelkimas savistabai

Gyvenimo kokybė priklauso nuo žmogaus požiūrio į savo gyvenimą. Kiekvienas tą kokybę suvokia savaip, todėl ir siekiai yra skirtingi. Nereikia vertinti kitų žmonių poelgių, nes jų gyvenimo kokybės vertinimo kriterijai kitokie nei jūsų. Vadinasi, nereikia lyginti savo gyvenimo su kito žmogaus gyvenimu. Reikia lyginti savo nugyventą gyvenimą su dabarties gyvenimu ir įvertinti, kas jūsų gali laukti ateityje, gyvenant dabarties gyvenimą. Štai kur turite sutelkti savo dėmesį – į savo gyvenimą. Turite įvertinti, ar matosi pažanga jūsų išoriniame ir vidiniame gyvenime. Tiesa, atėjo laikas, kai turite vertinti ne vien tik išorinio gyvenimo kokybę, bet ir vidinio gyvenimo kokybę. Kas yra išorinis gyvenimas, suvokiate: tai jūsų namai, šeima, darbas, pomėgiai, sveikata. Vidinis gyvenimas – tai gebėjimas pažinti save. Gebėjimas įvertinti, kokios savybės yra keistinos, kurias reikia tobulinti, o kurių atsisakyti. Kokie įpročiai keistini, kokie skausmai neatlaisvinti, kokios baimės dar spaudžia. Turite įvertinti, kiek pavyko jums pakeisti savo mąstymo įpročius, kiek pavyko suvaldyti negatyvių jausmų, kiek pastebėjote neteisingų savo poelgių.

Pastebėkite, kiek procentaliai kūrybingų savo minčių ir laiko skiriate išoriniam pasauliui ir kiek vidiniam? Kol kas išoriniam pasauliui skirtos mintys užima daug daugiau laiko, nei vidinio pasaulio suvokimo mintys. O juk abu pasauliai vienodai svarbūs žmogaus dvasiniam augimui. Dvasinis augimas – sielos išraiška, vadinasi, tai ir yra svarbiausia žmogaus gyvenime. Išorinio pasaulio veiksmas, žinoma, atima daugiau laiko ir kol kas su tuo reikia taikstytis. Tačiau kaip yra paskirstomas jūsų kūrybinių minčių laikas? Kūrybinės mintys sutelktos tik į išorinio gyvenimo planus ar į savistabą ir savęs keitimą?

Jūs jaučiate, kad gyvenimas keičiasi, ir keičiasi ne tik vertybės, bet ir galimybės. Atsiranda visiškai nauji gebėjimai, nauji aplinkos pajautimai. Turite prisiderinti prie tų pokyčių ir išmokti su jais gyventi. O pagrindą tų naujų gebėjimų sudaro tai, kaip gebate save valdyti, kaip gebate kurti tikslingas mintis ir kaip gebate valdyti emocijas bei palaikyti pozityvias vidines būsenas.  Vidinis pasaulis jums atveria naujas galimybes ir naujus gebėjimus. Laikas pažinti tas galimybes ir tuos gebėjimus. Bet tai galite atlikti, tik sutelkdami dėmesį į savo vidinį pasaulį: stebint bei analizuojant savo įpročius, savo minčių kryptis, savo emocines būsenas. Vidinis pasaulis su savo energijų srovėmis ir naujomis galiomis dar tik atsiveria žmogui. Tai ateities gyvenimo modelis ir jūs turite pasiruošti gyventi tame naujame gyvenimo modelyje, todėl ir įpročius kurkite naujus. Skirkite daugiau laiko savo vidinio pasaulio pažinimui. Skirkite daugiau laiko žinioms apie subtilųjį pasaulį įsisąmoninti. Suvokite, kas yra sąmonė, kas yra dieviškoji meilė, kas esate jūs kaip žmogus ir kaip siela. Ir pasiruoškite naujo gyvenimo modelio priėmimui. Sąmonės žmogus nekuria, ji tik atsiveria, taip ir naujas gyvenimas atsiveria. Nors savo gyvenimą jūs kuriate savo mintimis, jausmais ir veiksmais, bet gyvenimo forma atsiveria vis kitokia ir žmogui reikia prie jos prisiderinti. Gyvenimo forma prisiderina prie sąmonės pokyčio, prie žemiškosios sąmonės pokyčio. O šis pokytis neišvengiamas, nes žemiškoji sąmonė susilieja su aukštesniąja sąmone ir į gyvenimą įeina naujos energijų srovės, nauji dėsniai, naujos galimybės. Kad ir kaip dabar aktualu yra dirbtinio intelekto kūrimas, genetikos mokslas, naujų technologijų diegimas, visa tai greitu laiku neturės tokios reikšmės, kaip kad dabar jūs įsivaizduojate kaip tai reikalinga ir svarbu. Žmogaus protas yra galingiausias instrumentas jūsų pasaulyje ir jis gali valdyti ne tik fizinį kūną, bet ir kitą materiją, tik reikia tam protui leisti pasireikšti. O jūsų širdis gali išskleisti tokias galingas meilės energijas, kad vien žvilgsniu galite išgydyti žmogų ar suharmonizuoti jo lauką ir pakeisti jo likimą. Visa jėga yra vidiniame pasaulyje, nepaneikite jo, o nuoširdžiai skirkite laiko savo vidiniams apmąstymams, savo pojūčių analizei, savo minčių ir jausmų kontrolei. Juo mažiau negatyvumo jūsų kūryboje, tuo daugiau vidinių gebėjimų atsilaisvins. Vienintelis trukdis jūsų dvasinio augimo kelyje – tai jūsų sąmonės blokai, jūsų įpročiai, prisirišimai prie senų siekių ir tiesų, bei nenoras priimti naujų žinių apie sąmonės atsilaisvinimą. Ir pirmas įprotis, kurį turite keisti jau dabar, tai skirti daugiau kūrybinių minčių laiko vidinio pasaulio pažinimui, pajautimui ir savistabai, savikontrolei, savidisciplinai.

Dalintis:

2 komentarai apie “Kūrybinių minčių sutelkimas savistabai”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *