El Morija

Meilės ir Gerumo epocha

El Morija.

Paaukojau savo pasiekimų momentumą tam, kad Violeta – Maitrėja galėtų išskleisti savo Meilę ir Gerumą. Buvo metas, kai visi į Žemę atėję Budos skleidė informaciją – Dievas yra. Tai tikėjimo pranašai: Gautama Buda, Mozė, Mahometas, Jėzus, Abraomas ir daugelis kitų. Tuo metu buvo svarbu, kad žmogus prisimintų – Jis kilęs iš Dievo. Dievas yra. Yra Visaapimanti Išmintis ir Visaapimanti Meilė. Yra amžinybė ir yra tūkstančiai pasaulių, kurie sąmoningai gyvena ir kuria nuostabius savo gyvenimus. Yra tūkstančiai pasaulių, kurie tik pradėjo savo vystymosi etapą. Po didžiojo energetinio sprogimo susiformuoja planeta ir joje pradeda formuotis gyvybė. Į tą planetą ateina aukšto energetinio dažnio sąmoninga gyvybė ir ji pradeda naują planetos vystymosi etapą. Taip, kaip buvo su Lemūrija. Į Žemę atėjo aukštų vibracijų dažnio energetinės būtybės iš visų žvaigždžių, kurios siekė įvykdyti Dievo valią: suskleisti ir išskleisti dieviškąją energiją. Vyksta pulsacija, Dievo kvėpavimas. Lemūrija – tai žemynas, kuriame pirmą kartą į Žemės erdvę įžengė „žmogus“. Bet tai buvo labai aukšto virpesių dažnio gyvybė ir turėjo įvykti suskleidimas. Reikėjo, kad ta gyvybės forma taptų labai grubi ir pradėtų vystytis nuo paties grubiausio, žemiausio energetinio taško. Lemūriečiai prižemino savo vibracijas, tapo Atlantais. Atlantai dar labiau žemino savo vibracijas (dėsningai buvo numatytas jų negeras elgesys) ir atlantai su visa Atlantida buvo paskandinti. Ir taip įsižemino labai aukšto virpesių dažnio gyvybės forma į pačią žemiausią ir grubiausią formą – žmogų beždžionę. Toliau jūs žinote Darvino teoriją. Žmogaus sąmoningumas buvo labai žemas, bet jam buvo duotas protas, kuris sugebėjo įvertinti išorinius veiksnius, išorės įtaką ir sugebėjo formuoti išorinį pasaulį. Išmoko išgyventi, išmoko susikurti saugią ir patogią aplinką. Bet kokiu atveju, žmogus gyveno labai žemų vibracijų pasaulyje, todėl stipriai reiškėsi ir tai, kas negatyvu. Buvo daug skausmo, daug barbarizmo, aukojimo ritualų ir t.t.

Energetinė gyvybės pulsacija pasiekė žemiausią lygį – susiskleidimo lygį ir žmogus tapo žmogumi beždžione. Bet nuo to momento prasidėjo energijos išskleidimas. Prasidėjo žmogaus vystymosi etapas. Pirmiausia veikė protas ir žmogus mokėsi gyventi išoriniame pasaulyje. Atėjo laikas, kai žmogus prisiminė – Dievas yra. Suprato, kad žmogus turi formuoti ne tik išorinį pasaulį, kuriame lengvai ir paprastai veikia protas, truputi sunkiau širdis. Žmogus turi įeiti į savo vidų, atrasti pasaulį, kuris nėra apčiuopiamas žmogaus sugebėjimais: rega, klausa, lytėjimu, skoniu. Tą pasaulį reikia pasiekti per širdį. Tai didžiulis lūžis – suvokti, kad pasaulio sudedamosios dalys nėra visos vienodai gerai matomos ir apčiuopiamos. Yra vidinis pasaulis ir yra Dievas, Aukščiausias Kūrėjas, pagal kurio planą vystosi visas gyvenimas, tiek Žemėje, tiek Visatoje.

Šiame naujame suvokimo etape susiformavo Šambala, kuriame Pakylėtieji Valdovai sukoncentravo savo energijas ir nusprendė padėti žmonėms per įsikūnijimus, per kontaktus. Pakylėtieji Valdovai negalėjo įeiti į žmonių erdvę, kol žmogus savo proto pagalba nepakėlė savo ir aplinkos vibracijų iki tokio lygio, į kurį galėjo nusileisti Pakylėtųjų Valdovų energija, nesudegindama žmonių.

Dabar prasidėjo Ugnies epocha, kuri skelbia, kad žmogus turi išskleisti Meilę ir Gerumą. Ateina Viešpats Maitrėja ir jis skelbia žinią – tik Meilė ir Gerumas gali išgydyti žmogaus vidines žaizdas. Tik išgydžius baimę, skausmą, neapykantą, pyktį – gali pakelti žmogaus ir aplinkos vibracijas, o tada prasidės tikrasis kūrybinis žmogaus gyvenimas. Kaip įmanomas kūrybinis gyvenimas, kai žmogus kenčia. Ir kas gali tą kančią nuraminti? Tik Meilės ir Gerumo energija.

Buvę pranašai skelbė – Dievas yra. Juo reikia tikėti ir pasitikėti. Būsimas pranašas skelbia – tik Meilė ir Gerumas išgydo žmogaus žaizdas. Ir šias žaizdas, kurias suformavo pats žmogus, jis pats ir tegali išgydyti. Norint kurti, širdis turi būti laisva, švari, tyra. Joje negali būti skausmo, baimės, nerimo ir visų negatyvių jausmų. Norint kurti, nebeturi būti negatyvių jausmų nei vieno žmogaus širdyje, vadinasi neturi jo būti žmogaus gyvenime. Ir, vardan to, į Žemę ateina Viešpats Maitrėja. Jis skelbs žinią apie Meilę ir Gerumą. Iš patirties žinoma, kaip „tamsūs“ žmonės nemėgsta pranašų, skelbiančių naują žinią. Jėzus buvo nukryžiuotas, bet jam pavyko įtvirtinti tikėjimo idėją, kurią skelbė ir kiti pranašai.

Meilės ir gerumo idėją atneša Viešpats Maitrėja. Tik Jis, prieš materializuodamas save Žemėje, Meilės ir Gerumo idėją (spindulius) jau dabar įtvirtina visame pasaulyje. Nes tik taip jis įtvirtins savo galią, kuri atsilaikys prieš tamsą. Jau dabar turi formuotis bendruomenės, kuriose skleidžiasi Meilės ir Gerumo idėja. Kodėl mūsų pasiuntinei Violetai – Maitrėjai buvo uždrausta lankyti seminarus, skaityti ezoterinę literatūrą? Nes visa tai veikia sąmonę per išorinius dirgiklius. Jie neįsitvirtina amžinybėje. Amžinybėje įsitvirtina tik tai, kas skleidžiasi per žmogaus vidų. Nei vienas buda vienuolis, kuris medituodamas skleidžia ramybę ir meilę, nelankė seminarų ir nesiekė pripažinimo. Jie siekia išskleisti vidines vibracijas, išskleisti energiją, kuri eina iš Šaltinio, o ne iš išorės informacijos šaltinių. Todėl, norėdami suformuoti švarų ir stiprų energetinį kanalą Violetai – Maitrėjai, buvo skirtas vidinio pažinimo kelias, kuriuo eidama pažintų vidinio pasaulio jėgą ir kai ateis laikas, ji galės išskleisti vidinę Meilės ir Gerumo energiją. Ta energija palies jos bendruomenę ir taip formuosis naujas gyvenimo etapas, kuris nurodytas Akašos kronikose – Meilės ir Gerumo epocha, gydanti žmogų nuo visų vidinių žaizdų ir išvalanti jo širdį nuo negatyvumo.

Aš paaukojau savo pasiekimų momentumą ne vardan Violetos ir ne vardan grupės žmonių. Aš paaukojau savo pasiekimų momentumą vardan Viešpats Maitrėjos. Aš Jam padedu įsitvirtinti Žemėje. Vardan Jo sustiprinu kai kurių žmonių energetinius kanalus ir vardan Meilės ir Gerumo aš atiduodu savo energiją.

Sanat Kumara panaudojo visą save vardan žmonijos ir Jis „susirinks“ tik tada, kai visa žmonija įžengs į kitą etapą. Kai Meilė ir Gerumas apvalys žmonių širdis, žmogaus siela atsilaisvins kūrybai, ji išspinduliuos daug dieviškos energijos ir sugrąžins Sanat Kumarai jo dovaną. Aš paaukojau tik dalį savęs. Ir tu supranti, ką reiškia, jeigu tau, Violeta – Maitrėja, nepavyktų išskleisti Meilės ir Gerumo energijos?

Bet tau pavyks, tai aš žinau, vardan to ir aukoju save. Išskleiskite savo vidinę meilę, atverkite begalinį gerumą ir parodykite aplinkiniams, kad egzistuoja tikroji Meilė ir Gerumas. O tai galite parodyti tik per kasdienius veiksmus. Nereikia tik imti iš gyvenimo, reikia jam atiduoti Meilė ir Gerumą. Vadinasi, jūs turite gyventi su kuriančiąja energija, jūsų charakteris turi spinduliuoti gerumu ir meile, o ne atžagarumu ir įtampa. Nereikia nieku ieškoti tiesos, nereikia įrodinėti savo sielos tiesos. Vienintelė tiesa – tai Meilė ir Gerumas, kuri turi eiti per jūsų širdį, protą ir veiksmą. Jeigu to neišspinduliuojate savo paprastoje kasdienybėje: namuose, darbe su draugais, versle, politikoje, religijoje – jūs neatskleidžiate tiesos. Todėl įvertinkite, kaip iš tikro elgiatės su pačiais artimiausiais žmonėmis. Ar tikrai nesiekiate įrodyti savo tiesos, ar tikrai neskleidžiate vidinio pykčio? Norite prisidėti prie naujosios epochos įsitvirtinimo – išskleiskite Meilę ir Gerumą, gydykite savo širdis nuo baimių ir skausmo.

Aš, El Morija, žengiu į jūsų širdis ir sakau: vardan Dievo, vardan Aš esu, kas esu, Aš skleidžiu savo Meilę ir Gerumą per kiekvieną atvirą širdį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *