Elohimas Alfa

Materijos ir ne materijos susiliejimas

Žmogaus aukštesnioji sąmonė yra pajėgi dalyvauti procesuose, kurie vyksta subtilesnėje erdvėje, nei žmogaus kasdienis gyvenimas. Pakylėtieji Valdovai daug metų teikė žinias, kurios leido jums susivokti savo žemiškoje kasdienybėje, o aš, Alfa, siekiu suteikti žinias, kad susivoktumėte nematerijoje. Pasaulyje, kuriame jūs gyvenate, tačiau kurį buvote paneigę dėl negebėjimo jį išjausti. Dabar, gebant gyventi susiliejus jūsų žemiškajai sąmonei su aukštesniąja sąmone, jūs pereinate į naujas suvokimo erdves ir apjungiate materinį ir nematerinį pasaulius į vieną. Pirmiausia tai vyksta jūsų mentalinėje sąmonėje. Jūs tiesiog gebate sutelkti savo dėmesio energiją ir savo mintis perkeliate į subtilesnę erdvę. Jūs mintimis ir jausmais suvokiate tą naująją erdvę. Ateis laikas, kai ta erdvė taps materinė ir jums nereikės jos išjausti tik metaliniu lygiu. Jūs tą erdvę apčiuopsite savo realybėje. Ir ne tik apčiuopsite. Jūsų gyvenime vyks įvykiai, kurie paneigs tuos dėsnius, kuriais jūs nuolat vadovavotės savo gyvenime ir pamatysite, kad kasdienybės įvykiai kuriasi netikėta forma. Jūsų gyvenimas jums pasirodys keistu. Tarsi realus, tarsi nelabai realus. Tarsi suvokiate aiškiai savo žemišką gyvenimą, tarsi prasilenkiate su juo. Tie potyriai gal ir nėra patys geriausi, bet jums tiesiog reikės priprasti prie jūsų realybės kintamumo. Jūs turite savo protui leisti susivokti naujose gyvenimiškose sąlygose, kada jūsų realybė gali persipinti su subtilia realybe, kada į jūsų suvokimo lauką vienodai įeina materija ir nematerija.

Ilgą laiką žmogus subtilųjį pasaulį laikė toli nuo savęs. Geriausiu atveju į jį buvo galima įeiti po mirties. Kai kurie pažangesni žmonės pradėjo suprasti, kad subtilus pasaulis yra tam tikra realybė, tik kitame vibracijų dažnyje. Tarsi atskiros radijo stotys, kurias reikia pagauti, kad galėtum jas girdėti. Ir taip, jūsų žemiškajam protui ir vidiniam balsui (per širdį) susiliejus su aukštesniąja sąmone, jūs pradėjote pažinti aukštesniosios sąmonės pasaulį. Tai pasireiškia gilesniu supratimu to, kas vyksta su jumis, kas vyksta aplink jus. Gilesniu išjautimu vidinių procesų bei nuolat jus lydinčiais pačiais įvairiausiais procesais fiziniame kūne. Nesvarumo būsenos, kankorėžinės liaukos plėtimasis, kai atrodo, kad pakaušis plečiasi, širdies skausmai, patys įvairiausi raumenų skausmai, sąnarių skausmai.

Aukštesnioji sąmonė kuria savo materinę erdvę ir pirmiausia ji įtakoja jūsų fizinį kūną. Vadinasi, tos sąmonės skleidžiamos vibracijos sujudina energinius, karminius įspaudus, esančius jūsų kūne. Todėl ir pasijaučia patys keisčiausi skausmai. Jie greitai praeina, bet būna momentų, kai vėl kas nors suskausta, nes vėl per jūsų fizinį kūną pereina tam tikras energinis impulsas, kuris tiesiog judina blokus. Ir ne vien fiziniame kūne, bet ir emociniame, ir mentaliniame. Todėl paaštrėja jausmai, gal baimės, kad nebesuvoki, kas teisinga, o kas neteisinga. Baimė, ar viskas vyksta normos ribose, o gal tai jau psichinės sveikatos pažeidimas. Bet jūs ramiai pasižiūrėkite, ar gebate susivaldyti savo naujuose patyrimuose ir kaip keičiasi jūsų gyvensena. Protui nėra lengva susitaikyti su tuo, kad tai, kas jam buvo realu ir tikra, šiandien nebėra taip svarbu ir jau kitos tiesos ir kitos vidinės būsenos tampa kasdienybės norma. Kai protas nurims ir jūs pasitikėsite Kūrėju, jūs pereisite naujo virsmo laiką ir pradėsite jausti, kaip gera ir džiaugsminga gyventi keturmatėje erdvėje. Tiesa, jūs nepereinate tiesiog stebuklingai į keturmatę erdvę. Jūs turite daug ir nuosekliai dirbti su išsilaisvinimu iš senų įpročių, iš įprastos elgsenos, iš kategoriškų nuostatų ir t.t. Tačiau keturmatėje erdvėje gyventi yra daug lengviau ir paprasčiau. Gyventi su dar vienu savęs komponentu, tai yra, su aukštesniąja sąmone, reikia įprasti, susitaikyti su tuo ir nebijoti keistų būsenų.

Suvokite, jūs gyvenote su trimis komponentais: fiziniu kūnu, širdimi (jausmingumu) ir protu. Visą savo gyvenimą kūrėte remdamiesi tuo, ką išjautė ir ką gebėjo tos jūsų sąmonių dalys. Kūno sąmonė, emocinė ir mentalinė sąmonė. Šie trys komponentai leido žmogui save patirti tiek dvimatėje, tiek trimatėje erdvėje. Dvimatė erdvė nuo trimatės erdvės skiriasi tik jausmų ir minčių gilumu, taurumu, intelekto išsivystymu. Dvimatėje erdvėje žmogus rūpinasi tik dėl saugumo ir išlikimo. Patirti taurius jausmus, ar sukurti kažką naujo, vertingo, jam nebuvo svarbu. Jame gerai veikė ir veikia dvi pirmosios čakros: pirmoji – gyvybinė ir antroji, atsakinga už veiksmą. Trimatėje erdvėje suaktyvėjo trečioji čakra ir žmogus pradėjo pripažinti sielos egzistavimą. Pradėjo pripažinti, kad egzistuoja subtilusis pasaulis, ir informacija iš sielos plano pareina per vidinį balsą, intuiciją.

Nėra taip, kad dvimatė erdvė egzistavo kažkada labai seniai, o dabar egzistuoja tik trimatė erdvė. Ne. Šios erdvės ir dabar sėkmingai egzistuoja (ir labai gaila dėl to). Kiekviena erdvė yra tam tikro žmogaus erdvė. Žmogus prieš tūkstantį metų galėjo gyventi tiek dvimatėje, tiek penkiamatėje erdvėje. Viskas priklauso nuo sąmonės išsivystymo, nuo gebėjimo pakelti savo sąmoningumą į aukštesnį lygmenį. Todėl tie, kurie dabar stengiasi pakelti savo sąmoningumą į aukštesnę erdvę, padeda vystytis ir savo sielos sąmonei, ir esybės sąmonei. Žmogus, sugebėjęs pereiti į keturmatę erdvę, kitame įsikūnijime ir gyvens keturmatėje erdvėje. Bet jeigu žmogus šiame gyvenime gyveno sąstingyje, nevaldė savęs, leido augti egoizmui, negatyvumui, tai jis gali iš trimatės erdvės pereiti į dvimatę erdvę ir sekančiame įsikūnijime jau gyventi dvimatėje erdvėje. Vadinasi, nuo šio gyvenimo veiksmų priklauso, kaip gyvensite sekančiame įsikūnijime ir kokias sąmonės laisves turėsite grįžę į subtiliąją erdvę. Turite prisiminti, kad esate ne vien žmogus, bet ir Visatos gyventojas.

Dalintis:

1 komentaras apie “Materijos ir ne materijos susiliejimas”

  1. Laba diena. Gyvename neramų laiką dėl karo Ukrainoje, norėtųsi paprašyti Jūsų rašyti…Ačiū.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *