Elohimas Apolonas, Ohėjas

Būtina mažinti negatyvumą

Sveika, čia Elohimas Apolonas.

Aš retai kalbuosi tiesiogiai su žmogumi. Bet šiandieną, labai tikiuosi, suprasi apie ką noriu pakalbėti. Apvalyti Žemę nuo negatyvių minčių darosi per sunku Pakylėtųjų Valdovų būriui. Vien mūsų pastangų nebepakanka. Labai daug negatyvumo jūsų Žemėje: karai, badas, neteisingas šalies valdymas ir t.t. o kur dar „smulkmenos“: nesantaika šeimoje, tarp kaimynų, kolegų ir t.t. Vienu žodžiu, juo labiau atsiveria galimybės nuostabiam vystymuisi, tuo daugiau juodumos išryškėja. Mes siekiame,kad kuo daugiau žmonių galėtų toliau formuoti savo gyvenimą. Mes nenorime, kad Žemė taptų mirštančia planeta. Bet vieni patys nebegalime suvaldyti situacijos. Per Tatjaną Mikušiną prašėme melstis už Taiką. Tai labai svarbu. Bet, deja, nepakankamai žmonių prisijungia prie šio darbo. Todėl mes imamės kitokių priemonių.

Turi „kovoti“ už kiekvieną sielą, kuri nori keistis. Tokiai sielai būtina padėti ir reikia jai suteikti bet kokią paramą. Nors ir vieną žmogų „užgauni“ savo vibracijomis – tai yra puiku. Nes jis tas vibracijas paskleis aplink save. Savo mintimis jis keis kolektyvinę sąmonę. Būtina, kad Žemės kolektyvinėje sąmonėje vyrautų ne tik karo idėja (palaikanti ar smerkianti). Svarbu, kad ten įsilietų daugiau minčių apie normalų žmogaus gyvenimą. Tai labai paprastos mintys, bet paskutiniu laikotarpiu jų yra per mažai. Gerų energijų sankaupos yra mažos. O jeigu jos mažos, mums sunku vykdyti savo misiją – padėti žmogui. Paradoksas. Mes norime padėti žmogui, žmogus nori laimingai gyventi, bet pats nesistengia sau padėti, net tokiu paprastu poelgiu – gerai pagalvoti apie kaimyną 🙂 Koncentruokite mintis į teigiamus dalykus. Ir nemanykite, kad jūs esate vieni, „keistai“ mąstantys apie pasaulį, apie jo egzistenciją. Jums tik atrodo,kad esate vieni su savo mintimis. Mes visi esame šalia jūsų. Ir siekiame suteikti visapusišką pagalbą, kad tik jūs mąstytumėte apie gėrį, apie kito žmogaus laimę, apie tarpusavio supratingumą. Nieko verti filosofiniai samprotavimai apie gyvenimo esmę, Meilę, teisingumą, jeigu savo artimiausioje aplinkoje neišskleidžiate gerų jausmų. „Filosofų“ nereikia. Reikia nuoširdžių žmonių, kurie mąsto apie savo ir Žemės ateitį, vertina šalia esančius žmones ir stengiasi savyje ugdyti šviesą ir šilumą. Būkite tie gerieji senukai išminčiai, kurie kiekvieną sutinka ir palydi su nuoširdžia šypsena ir supratingumu. Tapkite tokiais ir jūs patys. Mes branginsime kiekvieną sielą, kuri į erdvę paleidžia nuoširdžias, atviras mintis. Tegu jos būna nelabai tikslingos ar teisiningos, svarbu šviesūs ketinimai. Nuoširdumas. Tapdami „Geraisiais išminčiais“ jūs padėsite išlaikyti Žemėje pusiausvyrą. Bent jau pusiausvyrą. Manote, kad tai nėra labai didelis uždavinys, bet šiuo metu, kad ir kaip būtų liūdna, svarstyklės linksta į negatyvumo pusę. O to negalime leisti vykti. Ir geriausias būdas taisyti padėtį – sugrįžti į save, surasti savyje žmogiškumą (dieviškumą) ir gyventi pagal naujus(senus) principus. Negalima, nesvarbu kokiais tikslais, pažeminti kito žmogaus. Visi gyvenate Žemėje, visi esate Dievo kūriniai. Visi sudaryti iš vienos struktūros, jeigu jus kas pažemino, tai nereiškia, kad taip galite elgtis jūs. Kitus niekina, žemina ar menkina tie, kurie atitinka tokias žemas vibracijas. Išmintingas žmogus, nusprendęs, kad negali padėti – pasitrauks, bet nežemins. Supraskite, yra jūsų gyvenime žmonių su kuriais nesinori bendrauti – tai ir stenkitės nebendrauti. Tik nežeminkite jo savo apkalbomis, nuostatomis ir t.t. jūs turite išmokti būti kukliais, bet atsakingais. Jūs turite valdyti savo ego. Tai labai svarbu.

Ir dar, ką noriu pasakyti – tai, kad kelionė su Ochėju, atvėrė Žemei galimybę bendrauti su labai aukšto lygio esybėmis. Jų energetika stulbinanti. Mes užmezgėme kontaktą su jomis. To padaryti iki šiol negalėjome, nes nebuvo kontakto su žemiškąja išraiška – su žmogumi. Atvėrus šį kanalą į mūsų bendrą erdvę (žmogaus ir subtiliojo pasaulio), pasidarė galimas kontaktas jų sąmonės su mūsų subtiliojo pasaulio sąmone. Atitinkami energijų srautai reikalingi ir mums. O Ochėjo žvaigždyno „gyventojai“ pasiruošę mums padėti. Mes galime bendrauti, bet Žemei įtaką galime padaryti tik per žmogų. Šiuo atveju per tave. Todėl nenustebk dėl keistos savijautos ar potyrių. Ieškomi variantai kaip padėti tiems, kam galime padėti. Ačiū, kad išklausei. Reikia labai daug dirbti dėl pusiausvyros atstatymo, todėl prisimink prašymą –  padėk tiems, kurie pasiruošę priimti tavo pagalbą. Reikia stiprinti teigiamąją, švariąją energiją. Dievo palaikymo tau ir tavo artimiausiems draugams.

Sveika, čia Ohėjas.

Tavo pasirodymas mūsų erdvėje, suteikė labai daug informacijos apie žmogaus gyvenimą. Pirmiausia, tai buvo ir pažintinė informacija apie Žemę, plačiąja prasme, nes mūsų gyventojai nežinojo apie planetą Žemę. Nebuvo prasmės ieškoti ir analizuoti kitų pasaulių, kol tas pasaulis „neduoda“ informacijos, kad nori bendrauti. Buvo gautas prašymas, supažindinti žmogaus sąmoningąją dalelytę su mūsų sąmoningomis dalelytėmis. Įvykus kontaktui buvo ilgai analizuojamas visas žmonijos gyvenimo šleifas, visa vystymosi istorija, visas subtilusis pasaulis. Visi siekiai ir pasiekimai. Tavo sąmoningoji dalelytė mums suteikė visą informaciją apie Žemės vystymosi eigą, nuo jos susiformavimo iki egzistavimo galimų variantų, todėl pagrindiniai mūsų vadovai nusprendė, kad galima Žemei padėti. Pirmiausia, buvo kreiptasi į aukščiausio lygmens (aukštų vibracijų) sąmoningas esybes ir nustatytos bendros veiklos gairės. Mes savo energijos nešvaistome be reikalo. Pirmiausia, mus skiria dideli atstumai, antra, skiria ir energetinis lygmuo. Reikalingos didžiulės pastangos, kad formuotųsi bendra veikla. Bet mūsų „gyventojai“ tam pasiryžę ir kai jūsų „Aukščiausieji Protai“ nuspręs, kaip geriau suteikti (perteikti) mūsų pagalbą žmonijai – mes pradėsime dirbti. Mes esame gavę leidimą iš aukščiausių Vadovų Visatos atžvilgiu. Mes turime bendrų siekių – išskleisti Dievo energiją savojoje išraiškoje. Kaip tai mes atliekame savo žvaigždyne – nereiškia, kad taip turėsite daryti ir jūs. Jūs turite savo gyvenimo kryptis, stilių, išraiškas. Jų niekas ir nekeis, bet pasiūlys patobulinti. Tad iki susitikimo, apmąstykite šias žinias, kad galėtume dirbti.

„Savęs ir Visatos pažinimo link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *