Elohimas Apolonas

Naujos energijos nusileidimas

Sveika, čia Elohimas Apolonas.

Žmogaus energetinį pasaulį saugo elohimai. Apie tai jau kalbėjome. Todėl aš noriu pakalbėti su kuo tau tenka paskutiniu laikotarpiu susidurti ir kas iš tikro vyksta. Nes tai, kas vyksta yra lygmenyje, kurį aš saugau ir jis nėra pažeistas. Ateina energetinės struktūros, kurios atgaivins tam tikrus žmonių sugebėjimus. Pirmiausia, šie sugebėjimai – tai galimybė bendrauti su neregimuoju pasauliu. Buvo laikai, kai sąmoningas žmogus laisvai ir lengvai galėjo bendrauti su neregimuoju pasauliu. Bet žmonės susimaišė savo potyriuose, savo žiniose ir savo sugebėjimuose. Vieni garbino tuos, kurie matė „dievus“, kiti tuo pasiremdami apgaudinėjo likusius. Įsivyravo chaosas. Ir natūralaus, nuoširdaus ir pagarbaus tikėjimo Dievu neliko. Žmonės susikūrė daugybę „dievų“, juos garbino ir vieni už kitus jautėsi protingesni, reikšmingesni. Todėl buvo pašalinta galimybė suvokti neregimąjį pasaulį, o jis yra be galo įvairus. Jame slypi daugybė gyvenimo variantų ir žmogus, neturėdamas suvokimo ar net elementarių žinių apie šį pasaulį, vėl gali susimaišyti, pasiklysti aplinkoje, situacijose ir atitolti nuo Dievo. Mes jus nuolat mokėme ir mokome: Tikėti ir Pasitikėti Dievu, vieninteliu Visatos kūrėju (neatsižvelgiant į tai, kokiai religijai priklausote ar nepriklausote). Tik išugdę Tikėjimo Dievu jausmą savyje, jūs galite išlikti teisingame kelyje. Apie daug ką rašėme ir vis norime priminti – kad Dievas egzistuoja. Iš tikrųjų tai vienintelė išsigelbėjimo galimybė: tikėti Dievu, jo galia ir valia. Nes atsiveriant naujam pasauliui, bus sunku susigaudyti situacijose. Jūs jau dabar vaikštote kaip akli kačiukai, o dar realių pavojų nėra. Todėl sakau nuoširdžiai ir labai rimtai: permąstykite savo santykį su Dievu. Kai išmoksite jį pajausti širdyje – tamsios sielos nakties nepatirsite. O jeigu tai jau patiriate, tai dar kartą susimąstykite ar jūsų mintys ir siekiai sutampa su jūsų elgesiu ir kasdiene veikla. Mąstykite.

O dabar grįžtu prie pradinės temos. Sausio pirmosios rytą, susijungus energetiniam žiedui ir pasitelkus suformuotą energetinį (magnetinį) lauką, buvo galima išvystyti tokią stiprią energetinę (magnetinę) trauką, kad ja galėjo pasinaudoti ir link Žemės savo energiją  sukoncentruoti vienas iš Pakylėtųjų Valdovų., kuris Žemės erdvėje „dirbo“ labai senais laikais, kai žmonės pradėjo pažinti neregimą pasaulį ir sukurti dievybes. Vėliau jis pasitraukė iš Žemės erdvės ir dirbo kitose sferose, nes jo pagalbos žmonės nenorėjo. Dabar jis renkasi darbinę komandą (ne vien iš žmonių tarpo), kurie atitiktų jo energetinę struktūrą, jo siekius, jo įsipareigojimus ir kartu dirbtų Žemės erdvėje. Šio Pakylėtojo Valdovo pasirodymui buvo labai ruoštasi. Tiek aukštesniuose energetiniuose lygmenyse, tiek paruošiant žmones. Esmė ta, kad jo įžengimas į Žemės energetinį lauką padarys įtaką ne tik žmonėms ar pačiai Žemei, bet ir tam tikrų dažnių energetiniams lygmenims, kurių žmonės neapčiuopia, bet kurie „teršia“ Žemės erdvę. Poveikis bus stiprus, todėl jis nėra skubinamas. Jis ir taip vyksta greičiau, nei buvo realiai planuota. Kodėl? Pameni, buvo kalbėta apie tave, jei atsisakytum dabar šio mokymo ir pradėtum degraduoti – tai mes suformuotume greitą tavo kūno mirtį, kad išgelbėtume sielą ir esybę. Toks laikotarpis yra ir su Žeme. Dauguma žmonių, būdami sąmoningi ir pajėgūs priimti informaciją ir naujas galimybes, visiškai atsisako tų žinių, atsisako vertinti iš Dievo gautą kuriančiąją energiją ir taip pradeda degraduoti. Prasideda puvimas (smegenų puvimas). To leisti negalime. Geriau organizuoti sudeginimą blogų energijų, nei prarasti išsivysčiusias sielas. Smegenų puvimas – žiauri liga. Nes taip atsisako dirbti kai kurie organai ir nesugalvosite kaip to išvengti. Bet visi procesai yra sustabdomi ir būna galimybė arba pereiti į išlikimo liniją, arba į visišką susinaikinimą. Kai kada į visišką susinaikinimą žmogaus sielą eina per kelis įsikūnijimus. Todėl jauni žmonės nesuvokia, kodėl suserga sunkiomis ligomis. Dėl atsisakymo eiti Dievo pažinimo link. Šiuo metu vėl pakartosiu – jeigu siela prabus, jeigu ji dabar patikės Dievu, jeigu ji prisimins savo neteisingus sprendimus buvusius jų praeityje (dabartinėje ar dar anksčiau), ji gali priimti naujus sprendimus ir energija pradės tekėti kūnu. Smegenys atsitaisys ir matysi, kaip žmonės keičiasi net akyse. Todėl šiuo atveju jau tau sakau – viskas, ką tu dirbi, su kuo dirbi yra labai tikslingai atrenkama. Tai teoriją paremiantys faktai. O faktai – tai tavo klientų išgyvenimai. Ir nesvarbu, kad jie „norėjo“ pas tave ateiti. Ne. Mes juos jau pusmetis kaip kryptingai renkame. Jie saviti ir kiekvienas bus patvirtinantis tam tikras teorijas. Čia tam, kad žmogus suvoktų, kad kalba nevyksta apie migdolus ir tolimus dalykus. Kalba eina apie tai, kas vyksta čia ir dabar. Mes nesiūlome stebuklingų gydymų. Stebuklų laikai baigėsi. Bet bendrų pastangų dėka galima sukurti bendrus stebuklus. Bendrų pastangų: tai žmogaus tarpininko, energijos ir klientų. Šios visos sudedamosios dalys svarbios. Net tarpininkų. Nes per jų kūnus ir energetiką turi praeiti pati įvairiausia energija, vadinasi tarpininkas turi būti pralaidus ir stipriausių dažnių energijai. Ne kiekvienas tarpininkas gali padėti konkrečiam žmogui. Todėl būna, kai siunčiami keli tarpininkai. Kai kurie tarpininkai net nežino, kad tokie yra. Tai protingi, nuoširdūs žmonės, kurie per save perduoda tam tikrą energiją. Tarpininkų yra įvairiausių ir jie visi padeda vieni kitiems labai organizuotai, nors gal nepažįsta vienas kito. Matrica veikia. It juo sudėtingesnė situacija su žmogumi, tuo daugiau tarpininkų pagalbos reikia. Todėl jums, dirbantiems konkrečiai su energijomis, rekomenduojame drąsiai „keistis“ klientais. Iš tiesu, tai visados vyksta mūsų priežiūroje. Kiekvienas tarpininkas per save praleidžia konkrečią energiją, kuri derinasi su juo. Jeigu žmogui reikalinga skirtingų tarpininkų praleidžiama energija – tai jis ir gaus pagalbą iš kelių žmonių.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *