Elohimas Ciklopėjus

Ciklopėjus: įsiklausykite į vidinį žinojimą

Mes norime pakalbėti apie ateitį.

Aš esu Ciklopėjus. Elohimas, kuriantis pasaulį. Pasaulis privalo vystytis. Suformavus materialią Žemę ir suformavus žmogų (kaip ir bet kurią kitą gyvybės formą), tikimasi šios gyvybės vystymosi. Yra suteikta gyvybinė energija ir laisva valia rinktis. Žmogui suteikta gyvybė ir sąmoningumas. Kas yra laisva valia rinktis? Tai sugebėjimas mąstyti, pajusti, analizuoti ir kurti. Tai žmogus ir darė. Bet tiek susivėlė savo laisvuose pasirinkimuose, kad nebėra pajėgus suvokti tikrosios aplinkos. Laisvas pasirinkimas formavo kolektyvinę sąmonę. Formavo žinias, formavo vertybes.

Atėjęs į Žemę žmogus žinojo viską apie Visatą. Tik jis nieko nežinojo apie save. Nes patirties nebuvo. Jis formavo patirtį ir formavo savo paties gyvenimą Žemėje. Patirties nebuvo, tai tik pasikliaujant intuicija ir vidiniu žinojimu galėjo kurti savąjį pasaulį. Savo vidine intuicija pasikliaudamas žmogus galėjo formuoti tokį pasaulį, kuris nuo pat pirmos dienos galėjo skleistis visoje Visatoje. Bet su laiku stiprėjo žmogaus ego, kuris  nebeklausė vidinio žinojimo, nebegirdėjo Dievo balso ir buvo sukurtas pasaulis žemų vibracijų. Bet žmogus suformuotas ne iš žemų vibracijų. Jo „gyslomis“ teka aukštų vibracijų energija. Šių energijų virpėjimo dažnis neatitinka žemiškosios aplinkos. Todėl, pasiremiant žmogaus laisva valia, jis buvo užblokuotas. Užblokuotas neteisingais pasirinkimais, ego troškimais ir neišmanymu, kas yra tikrasis pasaulis. Nusilpus vidiniam pasauliui, didžiosios energijos buvo užspaustos.

Laikas nuo laiko buvo įsikūnijimų, kurie pajėgė išskleisti savo energiją į žemiškąją aplinką. Taip suvirpindavo žmonių širdis ir mąstymą. Buvo suformuota idėja – pasaulis yra platesnis ir įvairesnis. Jis yra didesnis, nei Žemės kamuolys. Kiek amžių reikėjo kol pasikeitė mintis, kad Žemės nelaiko drambliai. Kiek amžių buvo įrodinėjama, kad Žemė sukasi aplink Saulę ir kad yra daugybė kitų visatų. Tai kiek laiko reikės įrodinėti, kad aplink yra įvairiausių gyvybės formų, kad Visata priklauso Dievui ir kad žmogus, kurio sudėtyje yra labai stiprios energijos, gali išeiti iš susidariusių mąstymo spąstų.

Mes vis sakome, jūs turite išmokti kurti naują pasaulį. Taip, kaip buvo pradžioje, kai žmogus įžengė į Žemę. Patirties nebuvo – buvo vidinis žinojimas, kaip tai daryti ir to nepakako – žmogų užvaldė tamsioji jėga. Jis tapo ribotu sąmoningumu. Šiandieną pagrindinė žmogaus užduotis – išmokti įsiklausyti į vidinį žinojimą. Jūs turite atlaisvinti savyje užblokuotas energijas ir jų pagalba kurti rytojų. Žmogaus patirtis nėra kūrybinga. Su šia patirtimi tikslingo rytojaus nesukursite. Bet žmogaus sandaroje esančios energijos turi patirtį. Patirtį visos Visatos atžvilgiu. Jos žino ir suvokia visą esmę. Jos gali padėti žmogui formuoti tikslingą ir kryptingą žmogaus rytojų. Gali padėti formuoti gyvenimą, kuris padės žmogui išeiti iš savo suvokimo ribų, iš neteisingų pasirinkimų blokų, iš negerai suformuotų vertybių bloko. Žmogus turi pakeisti kolektyvinę sąmonę. Ši sąmonė neturi saugoti Žemės kaip stiprus skydas. Sąmonė turi būti pralaidi Visatos šviesai ir galimybei bendradarbiauti. Jūs kuriate ateitį ne kaip akli kačiukai. Tokie būsite tol, kol jūsų energijos bus užslopintos, kol jūs neatsiversite Dievui ir neprisipažinsite, esantys jo dalimi. Ne bažnyčios, o Dievo dalimi. Nes Dievas suformavo žmogų ir į jo sandarą įdėjo energiją informaciją – suvokimą. Didžiosios tiesos suvokimą. Šios energijos gali parodyti gaires, kaip žmogui gyventi, kaip kurti rytojų. Vadinasi, jūs turite išsiugdyti savo vidinį žinojimą, savo intuiciją. Įsiklausyti į aplinką ir į vidinį balsą. Tik taip jūs nebūsite aklais kačiukais ir nereikės nerimauti, kur  ir kaip keliauti. Niekas iš jūsų negali atimti to žinojimo. Jeigu didžiosios energijos su jumis nebedirtų, jūs privalote žinoti: tų energijų dalis yra jumyse. Ir jas galite „pažadinti“. Savo kasdieniu siekiu pažinti tikrąjį pasaulį. Aukštosios energijos siekia suvirpinti žmogaus sandaroje esančias energijas. Siekia pasiekti atgarsį ir taip padėti žmogui. Todėl lyg šiol ir buvo labai svarbu apvalyti žmogaus energetiką nuo senų blokų – atlaisvinti užblokuotas energijas. Tik bėda dar yra su jūsų sąmoningumu. Su suformuota gyvenimiška patirtimi. Žinoma, kokia buvo praeitis, tokia ir patirtis. Viskas čia logiška. Tik visas gyvenimas buvo suformuotas neteisingai ir patirtis susiformavo tokia, kokia susiformavo. Bet, Visatos atžvilgiu, ji yra nekokybiška, neteisinga. Todėl ja remtis ir nereikėtų. Visados sakėme, pamiršk, ką žinojai, pamiršk, kad esi žmogus. Pamiršk, kad gyvenai. Tik taip galima atsijungti nuo praeityje suformuotos patirties ir senų vertybių įsitvirtinimo.

Jūsų laukia dideli išbandymai. Nes, žinoma, visados kils abejonės – o kas yra tiesa? Vidiniu žinojimu suprasite, kas yra tiesa. Tik taip galima pradėti kurti ateitį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *