Elohimas Ciklopėjus

Eterinio kūno pokytis

Žmogaus eterinis kūnas savyje turi visą informaciją apie žmogų. Jame atsispindi žmogaus organų veikla (ar sutrikimai), energijų srautų pratekėjimai kūne, nervinių ląstelių impulsų tikslumas ir t.t. Jeigu galėtumėte paimti tyrinėti žmogaus eterinį kūną atskirai nuo žmogaus kūno, tai detaliai sužinotumėte apie visus to žmogaus organų pakitimus, mineralų įsisavinimo galimybes, medžiagų apykaitą ir daugybę medicininių duomenų.

Eterinis kūnas parodo ne tik fizinio kūno būvį, bet ir jo atvirumą energiniams impulsams. Juo žemesnes vibracijas žmogus savyje formuoja, tuo mažesnis eterinio kūno laukas. Žmogaus, gebančio priimti (ar susilieti) subtiliojo pasaulio būtybių energijas, eterinis kūnas gali padidėti ir išspinduliuoti aukštas vibracijas. Nuo eterinio kūno dydžio priklauso žmogaus minties, jausmo veikimo galia. Pagal šį kūną galima spręsti, koks yra žmogaus sąmoningumas, žmogaus atsivėrimas subtiliosioms energijoms. Kodėl pabrėžiu žmogaus atsivėrimą subtiliosioms energijoms? Nes būtent nuo to priklauso žmogaus kūrybinė galia. Juo žmogus sąmoningesnis, juo lengviau susilieja su savo Aukštesniuoju Aš, tuo subtilesnė informacija ir energija iš aukštesniųjų planų pasiekia žmogų. Vadinasi, didėja jo vidinė galia. Didėja jo įtaka aplinkai. Jeigu eterinis kūnas prasiplečia nepriklausomai nuo konkrečių žmogaus veiksmų, vadinasi, į žmogaus sąmoningumą įsilieja konkrečios energijos iš subtiliojo plano. Žmogus įgauna tam tikrus gebėjimus, kurių anksčiau neturėjo, bet su  kuriais atsirado sąskambis žmogaus širdyje ir prote.

Eterinis kūnas savyje tarsi įtvirtina instrumentus, su kuriais galima dirbti. Kai kyla klausimas, su kuo dirba bioenergetikai – tai su energijomis (gebėjimais), kurie įsitvirtino eteriniame kūne. Tie gebėjimai gali būti ir paveldimi. Kaip genetinės ląstelės perduoda iš kartos į kartą tam tikrą info apie žmogaus fizinę būseną (veido, figūros panašumai, paveldimos ligos), taip ir į eterinį kūną persiduoda gebėjimai (paveldimi gabumai muzikai, dailei ar aiškiaregystei). Čia užsifiksuoja tam tikra informacija, energija ir gebėjimas (instrumentas). Šiame kūne gali įsitvirtinti visai nauji gebėjimai, ateinantys iš subtiliojo pasaulio. Taip žmoguje atsiranda gebėjimai, kurių jis anksčiau neturėjo ir kurių nepaveldėjo iš savo tėvų ir protėvių. Taip vyksta bendradarbiavimas tarp žmogaus, jo aukščiausiojo Aš ir subtiliojo pasaulio kosminių būtybių.

Viena yra įgyti talentą, kuris yra suvokiamas žmogui (pvz. dainavimas, piešimas, konstravimas ir t.t.), visai kas kita, kai įsitvirtina savybė, kuri taip pat turi pasireikšti žmogaus charakteryje, jo gyvensenoje. Daug Pakylėtųjų Valdovų suteikė savo energijos žmonėms ir į jų eterinį kūną įtvirtino gebėjimą dirbti su besąlygine meile. Jūs ir patys jaučiate tą meilę ir tuo instrumentu (meile) apgaubiate kitus, padedate jiems, apvalote juos, sužadinate pasitikėjimą savimi ir Kūrėju, net išgydote.

Bet būna instrumentai, kurie žmogui dar nėra suvokiami, ir neaišku, kaip su jais dirbti. Tiesiog gauni naują energiją ir nemoki su ja dirbti, net nežinai to instrumento paskirties. Taip atsitiko ir su Violeta – Maitrėja (vis dar kreipsimės į ją tuo vardu, nes subtilusis pasaulis gerai identifikuoja tą vardą), kuri gavo Alfos energiją – Tvirtybę. Ši Tvirtybė ne tik pasireikš per charakterį, bet tai bus jos darbo instrumentas. Ir čia prasideda visas įdomumas.

Kaip dirbti su Tvirtybe? Kaip ji veikia ir ką ji daro? Alfos įtvirtinta Tvirtybė pirmiausiai padidino Violetos – Maitrėjos eterinį kūną 3 kartus. Vadinasi, jos įtaka aplinkai dar labiau padidėja. O kokia tai bus įtaka? Man truputį smagu apie tai rašyti, nes žinau Violetos – Maitrėjos reakciją, kai ji suvoks, ką tai reiškia, nes tai visiškai nedera prie senojo Violetos – Maitrėjos darbo stiliaus, charakterio, jos buvusių įgūdžių. Ši Tvirtybės energija yra reikalinga Žemės energiniam laukui ir tam pokyčiui, kurį formuoja Visatos Kūrėjas žmogui. Žmogaus mąstymas yra tam tikrose ribose, jo veiklą apriboja erdvės inertiškumas. Tam inertiškumui pakeisti reikėtų daugybės metų, o to laukti nebėra tikslinga. Todėl Alfa įtvirtino į Violetą – Maitrėją Tvirtybės energiją, kuri darys ypatingą pokytį žmogaus gyvenime.  Vėl smagu apie tai rašyti, nes žinau, kokį šoką gali patirti jos klientai, atėję ramiam seansui, pokalbiui, o išėję su visiškai pakeista gyvenimo linija. Ne uždaviniu pakeistu, ne programa pakeista, o su pakeista gyvenimo linija. Tad eikite į seansą tada, kai esate pasiruošę keistis patys ir nebijote atsisakyti įprasto gyvenimo stiliaus.  Po seanso jūs nebegyvensite inercijos ar sąstingio rate. O tai reiškia, kad dalis gyvenimo gali griūti. Tai gali kelti nerimą, baimę, pasimetimą, bet tik taip įmanoma ištraukti jus iš sąstingio ir įnešti naujo pokyčio bangas. Žinoma, ne kiekvienas žmogus patirs tą pokytį. Subtilusis pasaulis žino kiekvieno žmogaus vidinę galią, bet… žmogus to gali nežinoti. Jis gali nežinoti, kokius iššūkius priėmė jo aukščiausiasis Aš. O protui ir kūno sąmonei gali būti sunku su tuo susitaikyti.

Violetos – Maitrėjos eterinis kūnas pasikeitė, prieš tai ji jautė fizinio kūno silpnumą, net baimę gyventi. Kodėl kilo baimė gyventi? Nes žemesnioji sąmonė ir sielos sąmonė suvokė, koks pokytis jų laukia, kaip keisis jų energinis laukas. Kūno sąmonė iš viso panoro numirti, kad tik nereikėtų priimti į save tokios jėgos. Iš tiesų, tai galima pavadinti tam tikra mirtimi, arba transformacija. Jei palygintume kūno sąmonę su vikšru, kuris, save sunaikindamas, suformuoja save tobulesnį – lengvai skraidantį drugelį. Transformacija įvyko. Tvirtybės energija sėkmingai įsitvirtino, vadinasi, ji galės dirbti su tuo instrumentu ir skaldys inerciją nuolat. Laukia įdomūs procesai, kupini netikėtų pasekmių. Išlikite ramūs ir džiaukitės galimybe išsilaisvinti iš sąstingio, iš inercijos. Sulaužius inerciją, jūs nebūsite palikti nežinojime kaip elgtis. Įsiklausius į vidinę nuojautą, jūs tiksliai žinosite, kaip ir ką daryti. Ne į Mėnulį jus iškeliam. Jūs toliau gyvensite savo gyvenimus, jie atitiks standartus, bet neatitiks jūsų buvusių planų ir galimybių.

Galimybės ir gebėjimai bus kiti ir reikės prie jų prisiderinti ir su jais gyventi. Pokyčio energija įsitvirtina. Tvirtybės galia nepalaužiama. Jokių nuolaidų, jokių išskaičiavimų, jokio tingėjimo. Jei Pakylėtųjų Valdovų žodis, ištartas per Violetą – Maitrėją buvo tik rekomendacija, dabar tas žodis bus faktas. Be teisės užginčyti. Tai Alfos žodis, ir jo negalėsite nei vertinti, nei paneigti. Nes jis iš karto formuos įvykusį FAKTĄ. O jums reikės greit prisitaikyti prie to fakto. Pavyzdžiui, jūs vežinėjatės dviračiu, jo netekote, o gaunate visureigį. Yra faktas, kad reikia išmokt važiuoti su visureigiu. Taip ir čia. Bus faktas ir reikės prie jo prisiderinti.

Sėkmės visiems: ir Violetai – Maitrėjai, dirbančiai su tuo instrumentu, ir tiems, kurie bus palytėti Tvirtybės energija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *