Elohimas Ciklopėjus

Eterinio kūno pokytis

Žmogaus eterinis kūnas savyje turi visą informaciją apie žmogų. Jame atsispindi žmogaus organų veikla (ar sutrikimai), energijų srautų pratekėjimai kūne, nervinių ląstelių impulsų tikslumas ir t.t. Jeigu galėtumėte paimti tyrinėti žmogaus eterinį kūną atskirai nuo žmogaus kūno, tai detaliai sužinotumėte apie visus to žmogaus organų pakitimus, mineralų įsisavinimo galimybes, medžiagų apykaitą ir daugybę medicininių duomenų.

Eterinis kūnas parodo ne tik fizinio kūno būvį, bet ir jo atvirumą energiniams impulsams. Juo žemesnes vibracijas žmogus savyje formuoja, tuo mažesnis eterinio kūno laukas. Žmogaus, gebančio priimti (ar susilieti) subtiliojo pasaulio būtybių energijas, eterinis kūnas gali padidėti ir išspinduliuoti aukštas vibracijas. Nuo eterinio kūno dydžio priklauso žmogaus minties, jausmo veikimo galia. Pagal šį kūną galima spręsti, koks yra žmogaus sąmoningumas, žmogaus atsivėrimas subtiliosioms energijoms. Kodėl pabrėžiu žmogaus atsivėrimą subtiliosioms energijoms? Nes būtent nuo to priklauso žmogaus kūrybinė galia. Juo žmogus sąmoningesnis, juo lengviau susilieja su savo Aukštesniuoju Aš, tuo subtilesnė informacija ir energija iš aukštesniųjų planų pasiekia žmogų. Vadinasi, didėja jo vidinė galia. Didėja jo įtaka aplinkai. Jeigu eterinis kūnas prasiplečia nepriklausomai nuo konkrečių žmogaus veiksmų, vadinasi, į žmogaus sąmoningumą įsilieja konkrečios energijos iš subtiliojo plano. Žmogus įgauna tam tikrus gebėjimus, kurių anksčiau neturėjo, bet su  kuriais atsirado sąskambis žmogaus širdyje ir prote.

Eterinis kūnas savyje tarsi įtvirtina instrumentus, su kuriais galima dirbti. Kai kyla klausimas, su kuo dirba bioenergetikai – tai su energijomis (gebėjimais), kurie įsitvirtino eteriniame kūne. Tie gebėjimai gali būti ir paveldimi. Kaip genetinės ląstelės perduoda iš kartos į kartą tam tikrą informaciją apie žmogaus fizinę būseną (veido, figūros panašumai, paveldimos ligos), taip ir į eterinį kūną persiduoda gebėjimai (paveldimi gabumai muzikai, dailei ar aiškiaregystei). Čia užsifiksuoja tam tikra informacija, energija ir gebėjimas (instrumentas). Šiame kūne gali įsitvirtinti visai nauji gebėjimai, ateinantys iš subtiliojo pasaulio. Taip žmoguje atsiranda gebėjimai, kurių jis anksčiau neturėjo ir kurių nepaveldėjo iš savo tėvų ir protėvių. Taip vyksta bendradarbiavimas tarp žmogaus, jo aukščiausiojo Aš ir subtiliojo pasaulio kosminių būtybių.

Viena yra įgyti talentą, kuris yra suvokiamas žmogui (pvz. dainavimas, piešimas, konstravimas ir t.t.), visai kas kita, kai įsitvirtina savybė, kuri taip pat turi pasireikšti žmogaus charakteryje, jo gyvensenoje. Daug Pakylėtųjų Valdovų suteikė savo energijos žmonėms ir į jų eterinį kūną įtvirtino gebėjimą dirbti su besąlygine meile. Jūs ir patys jaučiate tą meilę ir tuo instrumentu (meile) apgaubiate kitus, padedate jiems, apvalote juos, sužadinate pasitikėjimą savimi ir Kūrėju, net išgydote.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *