Elohimas Ciklopėjus

Gyvybės šaltinis

Elohimas Ciklopėjus.

Laikas susipažinti su esama padėtimi. Žemėje energetika nuolat svyruoja tam tikrame energetiniame dažnyje. Ji kupina daug žemų vibracijų, bet joje yra ir aukšto dažnio skleidžiamų vibracijų. Vadinasi, žmogus gali gyventi, skleisdamas aukšto dažnio vibracijas. Tai reiškia, kad vystymosi procesas įmanomas, tik ne visiems žmonėms priimtinas. Bet tai netrukdo formuotis ateičiai, kuri reikalinga, kad žmonija įsilietų į naują savo vystymosi etapą. Visados Žemėje egzistavo tam tikri žmonijos vystymosi šuoliai ir nuosmukiai. Šiuo metu baigiasi nuosmukio laikotarpis, o kaip pasiruošite šuoliui priklausys nuo jūsų vidinių pasiryžimų. Nuo jūsų pripažinimo, kad gyvenate amžinybėje ir esate Dievo dalis. Mes jums nesakome, kad melstumėtės Dievui kiekvieną dieną. Čia nėra kalbos apie maldą. Yra kalba apie suvokimą, kas yra žmogus ir kokią galią jis turi. Žmogaus energetinę ašį sudaro dieviškoji energija. Reikia išmokti ja naudotis ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Dieviškoji energija suteikia sveikatos, suteikia kūrybos laisvę, atveria žmogaus galimybes. Todėl ją blokuoti ar užspausti yra tikrai netikslinga, net žalinga pačiam žmogui. Dieviškoji energija per subtilųjį kanalą ateina iki žmogaus kūno ir išspinduliuoja tam tikro pobūdžio energiją. Ši energija pamaitina kūno ląsteles. Pamaitina ir kraujo, smegenų ląsteles. Žmogus gali būti sveikas, darbingas, sugebantis analizuoti, mylėti ir kurti. Bet žmogus turi susiformavęs savo struktūrą – tai ne vien jo ego, tai jo baimė, jo negatyvumas.

Dievo energija neskleidžia negatyvumo. Ji visados yra teigiama ir suteikianti gyvybę. O žmogaus negatyvumas, tai jo sukurta struktūra, kuri pasiremdama proto impulsais, įsitvirtina žmogaus kūne. Įsitvirtina įtampa, drebinimu, spazmais. Šie negatyvumo impulsai užblokuoja gyvybinės energijos tekėjimą kūnu ir tam tikri organai praranda savo gyvybiškumą, atsinaujinimo galimybę. Žmogus sau pakenkė dviem pagrindiniais būdais: tai yra, sukurdamas savąjį ego ir atskyręs save nuo dieviškosios valios, bei sukūręs negatyvumą, tuo atskirdamas savo kūną nuo dieviškosios gyvybinės energijos srauto.

Kaip žmogui išgyventi, kai jis save atjungia nuo savo gyvybinio šaltinio? Žinoma, juo didesni trukdžiai, juo didesnė atskirtis nuo gyvybinės energijos, tuo greičiau nyksta žmogaus kūnas ir protas. Negaudami gyvybinės energijos žmogus nyksta tiek savo suvokimu, tiek savo kūnu. Yra daugybė žmonių, kurie savęs nelaiko bepročiais ar kvailiais (ir tokiais nelaiko kitų), bet žmogus savo mąstymą užblokuoja iš išorės formuojamais blokais. Pvz. televizija, spauda, internetas. Tai informaciniai srautai, kurie blokuoja vidinius informacinius srautus. Žmogus gauna iškreiptą gyvenimo vaizdą. Jis vadovaujasi tik iš išorės gaunama informacija, pats nebepajėgia mąstyti ir atsakyti, kas teisinga, kas ne. O išorės informacijos srautai gali būti valdomi ir keičiami. Labai dažnai kalbant per visus informacinius srautus apie karą, tai žmogus įtikės, kad yra karas, nors jo niekas neskelbia ir jis nevyksta. Tai kur tada tiesa? Žmogus jau gyvena įtampoje, jis sukelia nerimo impulsų ataką savo kūnui ir taip užblokuoja ne tik savo sąmonę, bet ir kūną nuo gyvybinės energijos. Ko tamsai reikia? Jūsų įtampos, jūsų negebėjimo mąstyti, bei jūsų energijos šaltinio. Bet jums iš tiesų net neturi rūpėti ko nori tamsa. Jums turi rūpėti, kaip išgyventi savo gyvenimo laikotarpį Žemėje, būnant sveiku ir laimingu. Pasiduodant išoriniams veiksniams, neįmanoma apčiuopti ir suvokti tikrosios savo gyvenimo esmės.

Suformavus ego ir negatyvumą, atsijungiate nuo dieviškosios gyvybinės energijos. Jūs dūstate, pykstate, formuojasi keisčiausios ligos ir jos dažnėja. Procentaliai kiek sveikų žmonių yra Žemėje? Į tą klausimą, tikriausiai, bijote net atsakyti, nes nežinote ar tokių yra. Nes nežinote ar tikrai jūs patys nesergate kokia nors dar jums neišryškėjusia liga. Bet jeigu jūs dažnai esate pikti, liūdni, nelaimingi, nekenčiantys kitų žmonių – žinoma, jūs jau ligoniai. Tik klausimas kur ir kada ta liga pasireikš, nes jūs jau užblokuojate gyvybinės energijos tekėjimą į savo kūno ląsteles. Jeigu esate save sureikšminęs, pataikaujantis savo silpnybėms, atsisakantis pagarbos ir tolerancijos jausmo – jūs esate ligoniai. Aš galiu vardyti daugybę jūsų būsenų ir galiu įtikinti, kad esate ligoniai. Ir kas blogiausia, jūs su tuo sutinkate ir nieko nedarote, kad taip nebūtų. „Taip, aš ligonis, visi tokie esame ir nieko čia nepakeisi“. Netiesa. Jūs esate žmonės, savyje turinys sveikatos ir laimės šaltinį. Ne kažkur išorėje, ne kažkur stebuklinguose vaistuose, o savyje turite pagrindinį gyvybės šaltinį. Jūs turite dieviškąją gyvybinę energiją, kurią galite atgaivinti ir išskleisti ne tik į aplinką, bet pirmiausiai į savo kūną ir į savo gyvenseną. Taip jūs galite atgaivinti gyvybinės energijos virpėjimą ir tinkamų dažnių perdavimą į savo kūno ląsteles. Ir įmanoma išgyti nuo visų ligų. Visiškai visų ligų. Bet tam turite kardinaliai keisti požiūrį į savo gyvenimą, į aplinkos gyvenimo įtaką. Turite suvokti karminius dalykus, turite išmokti priimti ir atiduoti aukštų vibracijų energijas. Turite išmokti gyventi pagal šias tiesas, kurias nuolat jums primename. Taip suformuotas tas jūsų pasaulis. Jūs esate jo dalis, jumyse teka ta pati gyvybės energija, kuri teka ir per mane. Tik virpesių aukštumo dažniai skiriasi, bet tai ta pati energija. Nieko nėra nesuvokiamo ir antgamtiško. Yra Dievas ir jo visame kame esanti energija. Ir kai tai pripažinsite, išmoksite gerbti tai, kas jumyse yra. Išmoksite tausoti ir saugoti tai, kas jumyse yra. Ir neleisite savo negatyvumo energijos srautui užblokuoti gyvybinę energiją. Negatyvumas yra energija, bet ne gyvybinė. Ji neskatina virsmo, ji naikina gyvybinę energiją, ji neša susinaikinimą. Ji neša sunaikinimą kūnui, sielai ir esybei. Ką reiškia kūno sunaikinimas, jūs suprantate – tai liga, nelaimingas atsitikimas ir mirtis. Bet ką neša sielos ir esybės sunaikinimas, jūs nesuvokiate. O tai yra ypatingai blogai visos Visatos atžvilgiu. Apie tai kalbėsime vėliau, kai pajėgsite suprasti. Nes jums dabar svarbiausia įsisąmoninti – naudokitės savyje esančiu gyvybės šaltiniu. Jūs turite „branduolinį“ užtaisą, kuris ne naikina, o suteikia jums amžiną gyvenimą, amžino vystymosi galimybes ir pasinaudodami energijų galia, galite įsisąmoninti Tiesą, galite išjausti Meilę, galite įžengti į vis įdomesnį, nuostabesnį gyvenimo etapą. Tai kuriančioji, gyvybinė energija. Ji neneša skausmo, susinaikinimo. Ji neša kūrybą, praregėjimą, įvairumą ir pačius gražiausius jausmus.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *