Elohimas Ciklopėjus

Mylėdami Dievą jūs pažinsite visą pasaulį

    Man patinka stebėti žmones. Jie nuolat keičiasi. Tai spinduliuoja šviesa ir ramybe, tai užsidega raudona aistros ir troškių spalva. Nėra pastovumo, nėra savitvardos, nėra gebėjimo suvaldyti save ir gebėjimo pasirinkti gyvenimo pozicijos. Stebėti man patinka, bet ar galima pasiekti gerų rezultatų su tokiu pusiausvyros nebuvimu? Ar galima žmogui atskleisti didžiąsias tiesas, jei jis nemoka suvaldyti savo asmeninių emocijų? Tiesa susieta su jėga, su galia. Kaip žmogus panaudos tą jėgą, jei nemoka kontroliuoti savo minčių ir jausmų? Todėl ir tylime, laukiame, kol atsiras tie žmonės, kurie sugebės ne tik save suvaldyti, bet kurie mokės gerbti ir saugoti žinias, kurias norime suteikti dėl žmonijos vystymosi eigos pakreipimo tinkama linkme. Tinkama linkmė – tai aukso amžiaus sukūrimas Žemėje. Žinių įvaldymas – tai jėgos įvaldymas. Ir ta jėga negali pakenkti aplinkiniams. Jūs suvokiate, kokią didžiulę jėgą turi Pakylėtieji Valdovai. Jie gali sekundės tikslumu suplanuoti bet kokį jums nutinkantį įvykį, gali iš karto apjungti daugybę žmonių ir viską sudėlioti taip, kad procesai įvyktų gerai. Bet Pakylėtieji Valdovai niekada nepiktnaudžiauja ta savo galia. Net minties tokios neturi, o juk galėtų, juk tam jėgą turi. Žmogus, tokios jėgos neturi, bet pakenkti kitam visados pasiruošęs, net ir tada, kai siekia gero. Kaip galime suteikti galingąsias jėgas žmogui, kuris nesugeba išlaikyti pusiausvyros, kuris nemoka išspinduliuoti meilės ir džiaugsmo jėgos? Nepykite, jei laukiate daugiau žinių, o jų negaunate. Negaunate, nes nesate pasiruošę jų priimti.

Violeta – Maitrėja atspindi didžiąją visumą žmonijos. O ta didžioji visuma nėra pasiruošusi žinioms, kurioms valdyti reikalingas atsakingumas, tyrumas, nuoširdumas ir daugelis kitų savybių. Todėl mes laukiame ir stebime jus visus. Stebime, analizuojame, kaip geriau jums padėti, kokiu būdu ir kaip paduoti informaciją, kad ji pasiektų ne tik protą, bet ir širdį. Ir kol bus vidinė sumaištis, nepasitikėjimas Dievu, nenoras pripažinti savo klaidų, tol informacija ir bus vienokio lygio. O jei ir bus paduota kitaip veikianti informacija, tai dalis jūsų jos net neapčiuops, nesupras ir nepanaudos nei gėriui, nei blogiui.

Kodėl kyla pasipriešinimas mūsų skleidžiamoms tiesoms? Visais  laikais buvo ir bus tų, kurių širdys prieštarauja tam tikrai informacijai. Ir tai priklauso nuo daugybės veiksnių: nuo gyvenimiškos patirties, nuo žinių lygio, nuo ego buvimo ir nebuvimo, nuo gebėjimo priimti Dievą į savo širdį, nuo visuomenės normų ir t.t.  Niekados nereikia tikėtis, kad visiems patiks mūsų pateikiama informacija. To nebus ir tai natūralu. Ne veltui pasaulyje tiek daug religijų, tiek daug dvasinį augimą skatinančių mokymo krypčių. Ir ne visos mokymosi kryptys, ateinančios iš rytų šalių yra neginčijamai teisingos. Neapsigaukite. Tiesą galite rasti savo širdyje, o ne gražiuose žodžiuose pamokslautojų. Tiesą išjausti galite Jėzaus meilėje, Marijos apkabinime, tame, kas jums artima pagal jūsų prigimtą kultūrą, pagal tradicijas. Esate gimę Vakarų Europoje, tai raskite kelią į tiesą, į žinias per savo tikėjimo standartus. Ne veltui Kristaus tikėjimas toks stiprus šiose šalyse. Tam yra priežastis ir jeigu norite gerbti Rytų Išminčius, pirmiausia išmokite gerbti tuos, kurie Dievo šviesą yra išskleidę jūsų šalyse. Jėzus ir Buda yra viename energetiniame lygmenyje. Ir išskyrus meilę bei pagarbą vienas kitam nieko kito ir neišreiškia. Tai kodėl jūs tokie neatlaidūs kitaip mąstančiam, kitaip išjaučiančiam Dievą. Kodėl jūs manote, kad esate teisesni už kitus, kad jūsų ritualai svarbesni nei kitų besimeldžiančių žmonių? Nustokite vienas kitą niekinti, nustokite vienas kitą apkalbėti, smerkti, juoktis. Kokią meilę Kūrėjui tu išspinduliuoji, jei iš karto mažesniais už save laikai tuos, kurie kitaip išpažįstą tikėjimą. Kaip tu, būdamas europietis gali niekinti Jėzų ar Mariją? Negalima sakyti, kad mano guru protingesnis už tavąjį, kad mano šaltinis tikresnis ir švaresnis iš tavąjį. Jūs esate žmonės ir viską priimate pagal dabartinį savo suvokimo galią. Ir tai, ką jūs šiandieną laikote nekintama tiesa, vis tiek pakis. Nes pasaulis yra kintantis, tai viskas jame kinta. Nekinta tik ta tiesa, kuri egzistuoja amžinybėje: tai pagarba ir meilė Dievui. Ir jeigu jūs vieną dieną suvoksite Dievą taip, kaip suvokė Jėzus, kaip suvokė Gautama Buda, jūs būsite patys laimingiausi žmonės, bet tada, jūs tikrai nevertinsite ir nekritikuosite žmonių už jų teisingus, o gal ir klaidingus pasirinkimus. Jūs mylėsite žmogų. MYLĖSITE. Jūsų aura spindės aukso spalvomis, jūs skleisite ramybę, pasitikėjimą, saugumą. Ir jumyse nebus nieko, kas keltų pasipriešinimą, abejones. Ir viskas jums bus aišku savaime, nebereikės užrašyti tiesų ir jūsų mokyti. Mylėdami Dievą jūs pažinsite visą pasaulį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *