Elohimas Ciklopėjus

Nauja gyvybės forma

   Žmogus, įsiliedamas į Visatos erdvę, įneša į ją savo spindesį, savo minčių jėgą, savo jausmus. Bet tai nėra tie jausmai, kuriuos išgyvenate kasdienybėje, tai daug gilesni, šiltesni jausmai, kurie yra jumyse nuo pradžių pradžios. Žmogus – tai siela, kuri įžengė į Žemę, gavo sąmoningumą ir brendo Žemės erdvėje. Su ta, žmogaus  subrandinta, sąmone siela įžengs į Visatos erdvę. Iki šiol žmogaus subrandinta sąmonė veikė tik Žemės erdvėje, bet, kintant gyvenimo stiliui, ši sąmonės dalis peržengs ribą – ir išliks gyva Visatos erdvėje kaip nauja struktūra. Žmogaus subrandinta sąmonė įgaus naują gyvybę. Tai nebus ta pati pradžios idėja, kuri, įėjusi į materiją, tapo esybe, po to siela ir žmogumi. Tai bus atskira gyvybės forma, kurios pagrindą sudarys žmogaus subrandinta sąmonė. Jūs tarsi iš savęs sukursite naują gyvybę. Ne kūdikį su atskira siela, o sąmoningą struktūrą, kuri vystysis Visatos erdvėje kaip nauja gyvybės forma.
Žmogus yra Kūrėjas. Jis kuria ne tik savo gyvenimą – jis pajėgus sukurti atskirą gyvybės formą. Tik jo asmeninė sąmonė turi būti aukšto energetinio lygio, jo gerosios energijos sankaupos turi būti didžiulės – ir įvyks susikibirkščiavimas dieviškosios energijos su žmogiškąja energija – ir taip atsiras nauja gyvybės forma. Naujoji Žemė tam paruošta, jau buvo kabėta apie tai, kad susiformavo kita Žemė, kurioje gyvenimą kurs sąmoninga gyvybės forma, kurią sukurs žmogus. Čia nekalbu apie naujos rasės gyvenimą jūsų žemiškoje ateityje, kurią dažnai vadinate Naująja Žeme. Aš kalbu apie kitą planetą su kita gyvybės forma, bet ji susikurs tik jūsų suformuotos sąmonės dėka.  Tai unikalus procesas. Kai žemesnės struktūros gyvybės forma sukuria kitokią gyvybės formą.

Kūrėjas mėgsta įvairovę ir Jo valioje formuojasi nauji pasauliai. Dabar Visatos erdvėje formuojasi materialus pasaulis, kurio sąmonės pagrindą sudarys žmonių suformuota ir pakylėta sąmonė. Tai nebus iš kažkur atėjusios sielos, tai bus sąmonė, kuri iš savo gerosios energijos suformuos gyvybės formą, suformuos taip vadinamą naują sielą.  Bet ji neturės atminties, neturės patirties. Kaip Žemėje gyveno senos sielos, kurios įsikūnijo žmogaus kūne, taip gyveno ir naujos sielos, kurios neturėjo transcendentinės atminties. Jos vystėsi ir toliau vystysis bei formuos ateities gyvenimą Žemėje. Bet brandžiosios sielos, kurios į Žemę atėjo iš kitų žvaigždynų ir kurios subrandina sąmoningumą, jos gali to sąmoningumo pagrindu suformuoti kitą gyvybės formą. Ir taip toje naujoje planetoje įsitvirtins pagrindiniai tos planetos gyventojai. Be sielos atminties, nes tai nebus kažkokios sielos įsikūnijimas. Tos sielos formuosis iš žemiškojo sąmoningumo. Ar tame pasaulyje gyvens pakylėtosios sielos iš kitų žvaigždynų – tai priklausys nuo evoliucijos proceso. Bet, jeigu reikės, pirmiausiai ten keliaus tos sielos, kurios gyveno Žemėje. Nes naujoji planeta betarpiškai susieta su Žeme ir tik žemiškų vibracijų turinti gyvybės forma galės gyventi Naujojoje Žemėje.

Jums pateikiu kardinaliai naujas žinias. Bet jos jums reikalingos, nes turite suvokti, kad jūsų sąmoningumo pagrindu formuojasi naujas pasaulis. Ir tam pasauliui reikalingas kokybiškas sąmoningumas. Pakylėkite savo sąmonę iki tokio lygio, kad galėtumėte suvokti Visatos dėsnius, kad galėtumėte suvokti gyvybės formų atsiradimų priežastis bei jų tikslus – ir jūs įgyvendinsite Kūrėjo siekį per jus (ir per Save) suformuoti naują gyvybės formą.

Elohimas Ciklopėjus

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *