Elohimas Matrica

Naujos sąmonės kūrimas

Mes, Dievo siųstos į Žemę energijos, norime pakeisti žmogaus vystymosi kelią. Veikiant karmos dėsniams ir žmonijai gyvenant nesąmoningai, gyvenimas įgavo tam tikrą vystymosi kryptį ir pagreitį. Jis neatitinka Dievo formuotų planų.

Aš, elohimas Matrica, jungiuosi į Žemės ir žmonijos kolektyvinę sąmonę. Ir tai padaryti galiu tik per konkretaus žmogaus (nebūtinai vieno) sąmonę. Mano energija nebuvo įėjusi į Žemės erdvę, nes tam nebuvo jokio tikslo. Dabar yra tikslas, yra kiti siekiai, kitos atsivėrusios galimybės ir Aš Ateinu padėti žmogui keisti savo sąmonę.

Sąmonės keitimas reikalauja daugybės pastangų. Žmogus suvokia pasaulį taip, kaip jį mato. O mato tai, ką pats sukūrė. O turi pradėti matyti pagal Dievo sukurtą viziją. Ši vizija nėra suvokiama žmogaus sąmonei, todėl kurti pasaulį, kurio neįsivaizduoja ir kurti jį teisingai, beveik neįmanoma. Beveik neįmanoma. Nes Aš Atėjau padėti įveikti tą „neįmanoma“. Aš ir jūs, pradėsime formuoti naują suvokimą apie pasaulį ir apie žmogaus gyvenimą pasaulio erdvėje.

Pirmiausia, žmogus per  savo vystymosi laiką labai atitolo nuo pradžių pradžios. Nuo tikrosios savo paskirties. Vadinasi, yra reikalinga sugrįžti į pradžių pradžią ir viską pradėti naujai. Viską pradėti naujai ir, tuo tarpu, gyventi neteisingai suformuotoje aplinkoje. Spaudimas naujai formuojamai sąmonei bus begalinis. Nes kils prieštaravimai tarp to, kas yra, to, kas turėjo būti ir to, ko siekiame. Normaliam žmogui tokio spaudimo neatlaikyti. Psichologinė negalia greitai išryškėtų. Bet žmogui, sugrįžusiam į pradžių pradžios tašką ir atsisakius jo veiklą ribojančios dalelytės – tampa techniškai įmanoma suvokti Tiesą. Lieka tik žmogaus sąmonės psichologiniai niuansai. Atlaikys jis tai ar ne. Bet, prisiminus pagrindinę išgyvenimo taisyklę: „lengvai ir paprastai“ – atlaikyti įmanoma. Nereikia blokuoti logika, patirtimi, savaip suvokiama tiesa. Turi tapti „psichiniu ligoniu“. O kas yra psichinis ligonis? Tai žmogus kitaip matantis pasaulį. Ne logiškai išmąstantis ar moksliškai priimantis tiesas, o tiesiog kaip beprotis, atsisakantis visų protingų aiškinimų ir tiesų, atsiverti kitam pasauliui. Kitokiai pasaulio vizijai. Reikia būti ypatingai stipriam tiek fiziškai, tiek psichologiškai, kad atlaikyti tokį pasaulio suvokimo pokytį.

Žmogų valdo jo ego, jo instinktai, šimtmečiais kurta patirtis. Ir dabar per vieną akimirką visko reikia atsisakyti. Reikia tapti kvaila beždžione, kad priimti naujo pasaulio viziją. Žemę ir žmogų supa kolektyvinė sąmonė. Čia suformuotos visos žmonijos siekiai ir apmąstymai. O mano tikslas yra sunaikinti šią kolektyvinę sąmonę. Žinoma, lengviausia būtų sunaikinti žmoniją (įsikūnijimus) ir pradėti viską nuo pradžių. Tikrąja to žodžio prasme – nuo beždžionės. Deja, įsikūnijimai labai lėtai vyksta ir visai neaišku ar nesigautų toks pat rezultatas, kaip dabar. Todėl šis planas yra atmestas. Ir Aš Ateinu kurti ant senų pamatų. Juos turiu pritaikyti naujai vystymosi krypčiai. Net tie dalykai, kuriuos jūs žinote apie dvasinį pasaulį (arba manėte žinantys) ir tai keičiasi. Iš principo viskas keičiasi. Išlieka tik kūrybinė energija skirtingų lygmenų. Bet visi lygmenys, visos sąmoningos būtybės keičia vystymosi formą ir kryptį. Keičiasi jų įsipareigojimai, darbų pobūdžiai. Kai Dievas pakeitė planą, jis pakeitė ne tik žmonijos vystymosi planą. Jis pakeitė ir viso energetinio pasaulio, susieto su žmogumi, vystymosi planą. Žmogus išliko, išliko ir sąmoningos energijos, pvz. Pakylėtieji Valdovai. Bet jų paskirtis ir išlikimo sąlygos keičiasi. Neprisiriškite prie informacijos, kurią turėjote anksčiau. Ypač apie Visatos sandarą. Kodėl nebuvo nei vieno laiško, kaip suformuotas energijų pasaulis. Tavo laiškuose nei karto nebuvo užsiminta, kokie lygmenys yra ir koks gyvenimas vyksta tuose lygmenyse. Kodėl? Negi todėl, kad nenorėjome, jog žinotumėte tiesa? Tikrai ne. Todėl, kad neprisirištumėte prie tos tiesos. Nes ši tiesa yra kintanti. Ji keičiasi pagal Dievo planą. Ir niekados negalite žinoti, koks bus Visagalio planas. Jis yra Kūrėjas. Jis ir gali bet kada, bet ką pakeisti ir performuoti. Bet kada ir bet ką. Nieko nėra pastovaus ir amžino. Net neregimajame pasaulyje nieko nėra amžino. Amžinybė yra. Bet amžino nieko nėra. Viskas priklauso Dievui, nes jis yra visa ko kūrėjas. Ir, jeigu jis mano, kad reikalinga keisti vystymosi stilių ir strategiją, tai taip ir padarys. O aplinka, būdama jo dalimi, prie to turi prisitaikyti ir išlikti. Ne tik išlikti, bet ir kurti naujai, pagal naujus siekius.

Aš, elohimas Matrica, atėjau į Žemę naujai sąmonei kurti.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *