Elohimė Anastasija (Alchėja)

Apjungimas Darvino teorijos ir religinio Rojaus laikotarpio

Tęsiame pokalbį apie susiliejimą. Jau kalbėjome, kad dabar gyveni 3 išmatavime (paraleliniame pasaulyje). Pirmas ir antras buvo taip pat sąmoningo žmogaus gyvenimo laikotarpiai. Mes kalbame apie paralelinius pasaulius ir gyvenimą nuo vieno atsvaros taško iki kito. Gyvendamas pirmo lygmens išmatavime – žmogus vystėsi labai ramiai. Jo paskirtis buvo išgyventi, išmokti išreikšti intuiciją, padaryti tam tikrus sprendimus. Svarbu buvo mokėti išjausti, išgyventi. Taip be didelių sunkumų ar įvykių vystėsi žmogaus gyvenimas uždaroje aplinkoje. Jis pažino tiek, kiek matė apie save, tai maža gyvenama teritorija, mažas bendravimas tarpusavyje. Tiesiog išlikimas, daug nemąstant, bet priimant mažus sprendimus, pvz.: kaip bananą numesti nuo medžio ir t.t. Čia pritaikoma Darvino teorija, tik skirtumas tas, kad žmogus ne iš beždžionės kilęs, o dievišką energiją įvaldantis žmogus. Antro lygmens išmatavimai – tai pažinimo laikotarpis. Jeigu ketvirtasis eina link Visatos pažinimo, tai antrame lygmenyje žmonės pažino Žemę, pažino save, savo tarpusavio santykius. Tai gražus laikotarpis: žmonės džiaugėsi gamta, džiaugėsi visa aplinka, stebėjosi ir gėrėjosi ja. Sugebėjo rasti harmoniją gamtoje. Nebuvo jokios kovos, jokio priešiškumo. Žmogus džiaugėsi žmogumi, tyrinėjo ir stebėjo gamtą ir sugebėjo darnoje gyventi. Pagal religiją – tai rojaus amžius. Bet žmogui buvo suteikta kūrybinė galia ir laisva valia rinktis. Taip žmonės „išėjo iš Rojaus“ ir pateko į dabartinį pasaulį, kuriame buvo leista žmogui rinktis. Pradėjo formuotis ego. Išsivystė norai, reikalavimai, troškimai. O tai iššaukė nesantaiką, vergovę, karus ir kitas blogybes, kurių dabar apstu Žemėje. Žmogaus išraiška yra begalinė. Todėl žmogus ir vystosi nuo vieno atsvaros taško iki kito. Jam suteikiama daugiau žinių, daugiau galios. Ketvirtame išmatavime – įsivyrauja pasitikėjimas Dievu. Įsivyrauja tiesa, supratingumas, ramybė, pažinimo siekis, kūryba. Ego nyksta ir užleidžia vietą vidinei ramybei, harmonijai. Išnyksta neigiami jausmai. Pats negatyvumas nebetenka prasmės. Prie šių naujų savybių žmogus dar nėra įpratęs. Jam dabar sunku suvokti naują gyvenimo stilių, nes daug ko nebebus iš dabartinio laikotarpio. Apie penkto lygmens išmatavimą yra sunku kalbėti, nes nėra tinkamų žodžių ir prasmės jam išreikšti. Juk pirmame lygmenyje gyvenant Einšteino reliatyvumo teorija nieko nepasakytų. Todėl mes ir nekalbame apie 5 lygmens išmatavimą. Užtenka žinoti, kad erdvėje jis suformuotas. Kelio kryptis yra parinkta. O įvykus susiliejimui visa 5 pasaulių informacija yra sujungiama. Žmogus gyvena ir kuria. Kuria dabartį ir ateitį. Įvykus susiliejimui, ateitis yra sukurta. Ją reikės tik išgyventi. Pagal tai, kaip dabar gyvenai ir ko pasiekei yra suformuotas ateities kelias. Kadangi ego mažėja, vadinasi ir tavo apsisprendimų nebus labai nuvedančių tave nuo kelio. Ateities kelias aiškus. Svarbu bus, kaip tu išnaudosi visas galimybes. Suformuojamas pats geriausias ateities kelias. Vadinasi variantų erdvėje bus parinktas kelias, suteikiantis visas galimybes, kokios tik galimos tame laikotarpyje. Ar tu jas išdrįsi visas priimti, ar turėsi noro visas išgyventi – tai jau priklausys nuo tavęs. Ateities kelias turi tam tikrą paklaidą. Arba eini „aukščiausio lygmens“ keliu, arba renkiesi lengvesnį gyvenimą. „Aukščiausio lygmens“ – reikalauja ypatingo susikaupimo, ryžto, pasirengimo. Tai didžiausi reikalavimai, bet ir potyriai geriausi, rezultatai stulbinantys. Svarbu, kiek pajėgsi priimti iš siūlomų galimybių. Tik tai nuo tavęs priklausys: tavo pasirinkimas išgyventi viską dideliu tempu, ar ramiau. Viskas yra priimtina ir teisinga. Bet koks tavo sprendimas bus priimtas. Tą patį faktiškai išgyveni ir dabar. Kai kada nusilpsti ir nori ramiai, tyliai gyventi, o kai kada tavo gyvenimas „verda“, potyris po potyrio eina.  Žinoma, gali pervargti, gali neturėti tokio ryžto visados taip gyventi, bet kelias vis tiek aiškus. Svarbu kaip susigaudai situacijose, kaip įvaldai savo emocijas, kaip pasitiki subtiliojo pasaulio pagalba. Iki susitikimo. Su tavimi kalbėjausi aš, Alchėja. Sveikinu, kad priėmei Hasėjo energiją, kurią vakar jis tau dovanojo. Tai labai subtili dovana. Ir tu ją tikrai pasinaudosi, kai dirbsi ypač subtiliame lygmenyje. Dabar tu net nesupratai paskirties ir tikslo jo dovanos. Bet bus momentas, kai suprasi. Iki…

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *