Elohimė Anastasija (Alchėja)

Įsiliejusi sielos sąmonės dalis keičia gyvenimą

Žmogui atlaisvinus savo sąmonę, jo gyvenime pasireiškia sielos arba dvasios (esybės) sąmonė. Juo žmogus švaresnis energetiškai, tuo subtilesnio lygmens energija įsilieja į žemiškąjį suvokimą ir pradeda skleistis nauji talentai, nauji gebėjimai. Kiekvienas žmogus turi konkrečias užduotis, kurias reikia įgyvendinti per savo gyvenimą. Sielos turi savo užduotis, jos gali būti įgyvendintos per įsikūnijimą, o gali tęstis ir kelis įsikūnijimus. Ir tik tada, kai žemiškoji sąmonė pakylėja savo vibracijas, pasireiškia sielos sąmonė su savo tikslais ir norais. Kiekviena situacija Žemėje turi atgarsį subtiliajame lygmenyje. Kiekviena išspręsta pamoka pakeičia tam tikrus virpesius į aukštesnius virpesius ir žmogaus gyvenimas pereina į aukštesnį lygmenį. Taip apsijungia sielos sąmonė su žmogaus suvokimu ir gyvenime įsitvirtina kitokios taisyklės, kiti prioritetai. Tada žmogus gali labai kardinaliai pasikeisti. Todėl niekados nereikia stebėtis, kad žmogus pakeitė savo pažiūras, pradėjo vertinti tai, ko anksčiau nemėgo ir nevertino. Sielos sąmonei prabundant, žmogus pradeda suvokti gyvenimą kitaip ir jo elgesys pasikeičia. Nesikeičia tik tie, kurie atmeta poreikį nuolat save atskleisti naujose sferose. Kiekvienas žmogus turi suvokti, kad gyvenimas Žemėje tai tik tam tikros sąlygos pasireikšti dieviškajai energijai. Ir kai žmogus priima idėją, kad jis, pirmiausia, yra Kūrėjo dalis ir tik dieviškųjų idėjų išskleidimas Žemėje yra svarbiausia užduotis, tada jam atsiveria kitoks pasaulis. Ir taip nuolat. Juo gilesni ir atviresni apsisprendimai eiti sielos, esybės, Kūrėjo numatytu keliu, tuo labiau atsiveria naujos formos, naujos taisyklės, naujos galimybės. Žmogaus gyvenimas labai monotoniškas ir vienodas yra pačiame materialiausiame plane. Juo labiau žmogus keičia vibracijas, tuo labiau keičiasi ir jo paties gyvenimas. Išorėje gal tas pokytis ir nelabai matosi, nes žmogaus forma nekinta (gal tik atjaunėja ir sveikesnis yra), elgesys taip pat kažkuo ypatingai nepasikeičia, kaip ir visi, toliau valgo, miega, bendrauja, dirba tam tikrus darbus. Bet toks žmogus pasakys, kad jo gyvenimas ypatingai pasikeitė. Pasikeitė suvokimu, kaip viskas persipynę ir kaip nėra jokių atsitiktinų įvykių. Kaip viskas tiksliai sudėliota ir padaryta, žmogui net sunku yra tiek aprėpti ir suvokti. Bet jis pradeda matyti pasaulį kitaip, kitaip save išreikšti tame pasaulyje ir pats gyvenimas jam sudaro kitokias sąlygas. Net tokias, kokių pats žmogus niekados nebūtų sugalvojęs ir padaręs. Bet įsilieja sielos sąmonės dalis ir gyvenimas keičiasi. Įsilieja esybės sąmonės dalis ir gyvenimas keičiasi.

Kai širdis trokšta kažko naujo, bet žmogus nesuvokia, kas tai galėtų būti, tai reiškia, kad veržiasi sielos sąmonė. O ji atsilaisvinti gali tik tada, kai jūs gebate laikytis jums jau žinomų taisyklių: pozityvumo, savitvardos, susikaupimo, susiliejimo mintimis su Kūrėju ir t.t. Juo sėkmingiau jums tai pavyks padaryti, tuo greičiau atsilaisvins sielos sąmonė ir atsivers naujos galimybės jūsų gyvenimo kūrybai. Todėl neliūdėkite, jei kažko nepadarote, kažko nesuprantate. Viskas eina savo laiku ir savo tempu. Žengiate žingsnį savo pokyčiuose, atsiveria didesnės vidinės galimybės. Norai – tai ne žingsniai. Tai tik tuščia idėja. Turi būti veiksmas. Pvz.: noriu džiaugtis gyvenimu. Puiku, tai ir džiaukis tuom, ką turi tą dieną, kitą dieną turėsi daugiau – iš naujo pasidžiaugsi. Nori būti sveikas – puiku: pasportuok, pasižiūrėk, ką valgai ir kiek valgai, ar laiku eini miegoti, ar susitvarkai su įtampa ir t.t. Nori turėti specialių gebėjimų – tai kiekvieną dieną dirbk su savimi: suprask save, suvaldyk save, tobulink save. Stebuklų nėra. Yra nuolatinis darbas su savimi ir tam tikras žinių lygis. O žinių jūs nuolat gaunate įvairiausiais būdais. Tik reikia jas priimti ir įtvirtinti savo elgesiu. Tas pats sakinys vienam gali atrodyti banali frazė, kitam gili tiesa. Ir jei tu ją priimsi kaip gilią tiesą ir įtvirtinsi savo gyvenime, tai žengsi dar vieną žingsnį link aukštesnės sąmonės įsitvirtinimo. Tiesa visados paprasta ir ta pati – nauji gebėjimai ir naujos galimybės atsiveria tik tada, kai pats žengi žingsnį į priekį su tam tikrais savo sprendimais ir veiksmais. Dangus visados atsilygina šimteriopai už teisingą poelgį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *