Elohimė Anastasija (Alchėja), Ohėjas

Vidinė išraiška

Sveika, čia Alchėja.

Praėjusį vakarą, kai nuo tavo kūno atsiskyrė praeities įvaizdžiai, tu pajutai palengvėjimą. Kiekvienas žmogus suformuoja dalį savęs savo išgyvenimais, savo mintimis. Tai tarsi dalis tavęs. Kai kurios „dalys“ trukdo žmogui vystytis. Jos kaip galingas egregoras – apgaubia žmogų. Jam sunku būna pasikeisti, atsisakyti senų įsitikinimų. Tų dalių būna įvairių: stipresnių, silpnesnių, darančių įtaką suvokimui, elgsenai ir t.t. Vienas patys pakeičiate, priimdami naujus požiūrius, kitos taip ir lieka užsistovėjusios. Tau nuėmėme keletą „dalių“- iš vaikystės, iš jaunystės – nepilnavertiškumo, silpnumo ir t.t. beje, tai suteiks galimybę lengviau pratekėti kosmoso energijai. Kosmoso energija – tai energija, kuri paliečia žmogaus energetiką, neatsižvelgdama į žmogaus įsitikinimus, norus ir kitus žmogiškus siekius. Kosmoso energija pereina per Žemės erdvę, ji įsitvirtina žmoguje ir skleidžia tam tikrą spinduliavimą. Ši energija atveria kanalą į begalinę erdvę. Kosmoso energija suformuoja matricą, kuri pereina per tam tikras gyvybės formas ir jas sujungia į vieną visumą. Nebėra uždaros atskirties. Viskas yra priderinama, suderinama. Keičiantis mąstymui, keičiantis energetikai, kosmoso energija randa galimybę prisijungti prie žmogaus. Kaip sakiau, jai nesvarbus žmogaus mąstymas. Jai svarbus žmogaus pasiekimai, formuojant energetinį pralaidumą. Tai labai techniniai dalykai, bet jie atveria žmogui galimybes. Net nesakome kokias, nes tam reikia pasiruošti. Kosmoso energija visados yra gyvybinga, švari. Jos neįtakoja žmogaus mąstymas. Atvirkščiai. Tik ji gali įtakoti žmogaus pasirinkimus.

Sveika, čia Ochėjas.

Šiandien atlikome procedūrą, kuri reikalinga žmogaus sąmonės atsiskleidimui. Kosmoso energija įsitvirtino tavyje. Vadinasi, galėsi savo sąmonės būsena įeiti į aukščiausio lygmens struktūras. Šiame naujame vystymosi etape yra svarbu suderinti savo vibracijas su aukštesnio lygmens vibracijomis. Supranti, tu turi savo vibracijų bent jau nežeminti, o kiek galima išlaikyti aukštesniame lygmenyje – tai padės geriau suvokti naujas žinias. Čia toks techninis patarimas, kuris, žinoma, reikalauja kasdienio įdirbio. Procedūros metu tavo sąmoningumas buvo priderintas prie aukštesnių vibracijų ir pakeltas į aukštesnį lygmenį. Mes dirbame. Ir kaip supratai, labai kruopščiai apgalvojame kiekvieną galimą situaciją. Šiandien turėjai būti svečių šurmulyje, o esi visai viena. Mes dirbame kasdien ir labai kryptingai. Vertink mūsų pastangas ir kasdien prisidėk prie šio proceso. Mes eisime mažais žingsneliais pirmyn, kaip jau tau sakė, kad nepažeistume tavo sąmoningumo. Geriau lėčiau, bet užtikrintai pirmyn. Žmogus jau daugelį tūkstantmečių gyvena Žemėje. Buvo įvairų civilizacijų: žmonės suprato savo padėtį Visatos atžvilgiu. Buvo pakilimų ir nuosmukių. Buvo civilizacijų, kurios sugebėjo pažinti žvaigždynus, kurios suvokė Dievo egzistavimo formą. Bet viskas privedė iki šiandieninės situacijos, šiandienos suvokimo apie Žemės gyvenimą. Yra taip, kaip yra. Bet mes žinome, kad žmogus, padedamas subtiliojo pasaulio, gali pažinti daugiau, nei dabar pajėgia. Yra tas laikmetis, kai subtilusis pasaulis įdėjo daugybę pastangų, keisdami vibracijas, sudarydami sąlygas žmogaus išraiškai subtilesnėje formoje. Žmogus statė, kūrė, mylėjo ir t.t. Formavo žemišką gyvenimą. Tas kūrybos etapas praranda savo prasmę. Kaip laimės išorėje nerasi, taip ir kūryba žemiškajame gyvenime nesuteikia visiškos pilnatvės. Žmogus turi atsigręžti į save. Visi lobynai yra jame. Visos galimybės yra jo širdyje. Turi plėstis vidinė išraiška. Žmogui reikalinga išmokti jausti pilnatvę, jausti harmoniją su savimi, su aplinka. Tas etapas, kai žmogus reiškėsi išorinėje aplinkoje, baigiasi. Toks faktas. Toks dieviškasis planas. Žmogus turi sugebėti suprasti, kad jame vyksta daugybė procesų ir tuos procesus jis gali valdyti. Tai darbas su vidinėmis energijomis: sugebėjimas vienas energijas suvaldyti, o kitas išskleisti. Jausmai – tai energijų iškrova. Galite suprasti pažvelgę į savo jausmų išraišką, kokios formos energijas vystote. Energijos nėra kažkas nereikalinga ar savaime suprantama. Ne. Yra energijos ir jūs jas kuriate. Turite suprasti, kaip jas kuriate ir kokios pasekmės, jeigu jų nevaldote. Kiekviena mintis – tai energija. Jausmai – energijų iškrova. Kūryba prasideda šiame procese. Turėsite išmokti  formuoti gyvenimą ne išorėje, o viduje. Turėsite suprasti, kad tai, ką mąstote yra daug svarbiau, nei kasdienė veikla suformuota iš įpročio ir reikalingumo išgyvenimui. Jūs turite suvokti,kad gyvenate Amžinybėje. Tai svarbu, nes dabar atėjo laikas, kai ne fizinė veikla svarbu, o minčių energijos kūryba. Ši kūryba išeina iš žmogaus gyvenimo zonos. Ši kūryba įsilieja į Visatos erdvę, ji įeina į Amžinybę. Labai sunku atidirbinėti karmą, kai tavo negeros mintys įeina į Amžinybę. Tada procesai bus daug sudėtingesni. Todėl, norint apsaugoti patį žmogų ir yra nuspręsta, atsisakius priimti atsakomybę už savo mintis, elgseną, perkelti tas sielas į žemesnio lygmens erdvę. Nenoriu pasakyti, kad Žemė bus aukštesniame ar žemesniame lygmenyje. Matmenys tiesiog keisis. Vienos sielos išeis į aukštesnį lygmenį (ir forma bus kitokia), kitos liks žemesniame lygmenyje, bet forma bus dar kietesnė nei dabar. Išgyvenimo sąlygos bus dar sunkesnės. Tai nėra gąsdinimas. Tokie faktai. Jums niekas netrukdo keisti savo minčių ir elgseną, ir formuoti aukštesnių dažnių mintis, kurios jus perkels į įdomesnį, nuostabesnį pasaulį. Niekas nesprendžia už jus. Jūs patys esate savo gyvenimo kūrėjai arba griovėjai. Niekas nestovi šalia jūsų kaip  demonai ir nesako: neturite teisės išgyventi. Šie „demonai“ tik jūs patys. Nenorite pasistengti sukontroliuoti savo minčių ir jausmų – vadinasi teks dar daugybę metų gyventi sudėtingą žemišką išlikimo gyvenimą.

Tikriausiai supratote esmę: prasidėjo tas gyvenimo etapas, kai svarbu vidinė išraiška. Svarbu susivokti savyje, svarbu suprasti, kad mintimis kuriate energiją ir ją naudojate tikslingai arba griaunate aplinką. Pats svarbiausias gyvenimas vyksta žmogaus viduje. Kai suprasite, kas iš tikro jumyse vyksta, suprasite, ko reikia atsisakyti, kaip apvalyti save, kaip panaudoti minties energiją. Tada suprasite, kad tas vidinis pasaulis gali atskleisti ypatingai gražų subtilųjį pasaulį. Kai suprasite turintys savo vidinį pasaulį, per jį sugebėsite pažinti subtilųjį pasaulį. Per išorinę veiklą, subtiliojo pasaulio nepažinsi. Jis nėra matomas paprasta akimi. Jį reikia pamatyti širdimi. To jums ir linkiu, aš Ochėjas ir energijos, su kuriomis dirbu kartu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *