Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas VII pamoka

Aukščiausias žmogaus sąmonės pasiekimas – tai žinojimas. Gyvenimas Žinojime.  Tu žinai, kas yra realu ir kas yra iliuzija. Kai tavo realybė pamažu tampa iliuzija, tu pakeli vibracijas ir gyveni kitoje realybėje.

Senoje realybėje tave laiko prisirišimai, įpročiai, nuoskaudos, nemokėjimas atleisti, įsiskaudinimas. Gali eiti šviesos keliu, bet jeigu tu žmonėms jauti … Skaityti toliau

Brahma

Energijų judėjimo srautai

Aš esu Brahma.

Su meile siunčiu savo spindulį į kiekvieno skaitytojo širdį.  Tegul būna palaimintas žmogus, galintis tiesiogiai perduoti mano žodį. Daug amžių Aš gyvenau tyloje. Kiekviena energija įeina į Žemę tik tada, kai yra žmonių, galinčių tą energiją priimti. Kokia didi ši diena. Aš kupinas džiaugsmo.

Dievų pasaulis neegzistuotų … Skaityti toliau

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas V pamoka

Vidinis pasaulis, tai ne subtilusis pasaulis, kuriame gyvena angelai, arkangelai, Pakylėtieji Valdovai, Dvasios Mokytojai. Žmogus tik per savo vidinį pasaulį gali išeiti į subtilųjį pasaulį.

Tai, kas yra vidinis pasaulis? Tai pajautimas Gyvenimo per savo širdį. Pirmiausia, tai suvokimas, kad egzistuoja Visatos dėsniai ir tų dėsnių pagalba galima formuoti gerą … Skaityti toliau

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas IV pamoka

Augimas. Branda. Kas tai yra?

Žmogus gyvena tūkstančius metų. Jo suvokimas tai prasiplečia, tai susiaurėja. Jis pulsuoja. Vienu metu žmogus suvokia gyvenantis Amžinybės sraute, kitu metu jis tik egzistuoja Žemėje. Dabar esate egzistavimo laikotarpyje. Jūs nemokate išjausti tikro gyvenimo grožio ir didingumo. Jūsų mąstymas labai suspaustas. Nežiūrint į tai, kad … Skaityti toliau

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas III pamoka

Sąmonė yra mikro dalelytė, kuri juda Meilės energijoje.

Juo aukštesnio dažnio meilės erdvė, tuo labiau individuali sąmonės dalelytė gali sąveikauti su kitomis sąmonės dalelytėmis. Juo grubesnė meilės energija, juo labiau ji užteršta negatyvumu, tuo sunkiau sąmonės dalelytei kontaktuoti su kita sąmonės forma. Ji tarsi atribojama, prarandamas suvokimas, kas yra gyvenimas … Skaityti toliau

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas II pamoka

Širdis yra Žinojimas.

Protas yra kūryba, širdis yra žinojimas.

Proto jėga materializuojamos minties dalelytės, kurios materializuoja vaizdą, kūrinį. Pakėlus vibracijas ir įjungus širdies žinojimą (tikėjimą ir pasitikėjimą), galima materializuoti stiprią jėgą, kuri gali pakeisti aplinkos vibracijas.

Viskas yra vibracija.

Baimė, nerimas, uraganai, vėtros, džiaugsmas – viskas yra vibracija. Viskas vibruoja … Skaityti toliau

Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas I pamoka

Hermio Trismegisto įsakymai niekada nebuvo užrašyti ar atspausdinti. Tai buvo tiesiog maksimų, aksiomų ir citatų rinkiniai, nesuprantami pašaliniams, bet gerai suprantami mokiniams po to, kai juos savo neofitams paaiškindavo ir  pavyzdžiais paremdavo hermetikų įšventintieji. Šie mokymai iš tikrųjų sudarė pagrindinius hermetinės alchemijos meistriškumo principus, kurie, priešingai viešajai nuomonei, labiau veikė … Skaityti toliau