Čia skelbiami Dvasios Mokinių priimti laiškai

*****

Viskas prasideda nuo ketinimo

Marija Angelų Karalienė

Viskas prasideda nuo ketinimo. Svarbiausia jausti džiaugsmą, dėkingumą. Svarbiausia jausti, net jeigu protas kiek ir pafantazuos. Viskas gerai – tai irgi yra realybė. Mes visada kartu, visada šalia, kai tik jūs norite mus jausti, patirti. Mūsų spinduliai visada jumyse ir aplink jus, net kai nejaučiat. Tai yra, kai apie tai negalvojat. Juk kiek kartų jutai, kaip spinduliuoji ir žinojai, kad tai tikra. Tai ir dabar yra tikra. Ir žiūrėk, koks tavo protas dabar nuščiuvęs. Taip, aš – Marija Angelų Karalienė. Aš, Marija, turiu daug aspektų ir kiekvienas iš jų gali būti tūkstančiuose vietų vienu metu. Tu tai puikiai žinai. Tai patyrei. Jutai, kad aš vienu metu esu ir su tavim, ir su kitais. Mes mokame daryti daug dalykų vienu metu ir daryti tikslingai. Jūs irgi mokat savo žemiškoj veikloj, ypač moterys, tik ne visada tai būna tikslinga. Ledi Harmonija jums padės susigaudyti, tik atsiverkite jai. Juk žinot – jūs galit daugiau, jūs jau esat Daugiau. Mes švenčiame, mes džiaugiamės, kai nors vienas žmogus nors vieną sekundę mus pajunta. Taip. Tu mus atpažįsti, kai pajunti tave apsupančią meilę ir džiaugsmą. Tu juos priimi ir pati skleidi mums ir aplinkai. Pastebėjai, kad tau susivaldyti nuo neigiamų emocijų ir neigiamų minčių jau žymiai lengviau. Jau nebereikia valios pastangų, užtenka ketinimo. Ateity daug žmonių tai galės. Perduok jiems, kad viskas prasideda nuo ketinimo. Tereikia pasakyti – aš jau tampu … (įvardinti savybę). Juk „pradžioje buvo žodis“. Matai, mes jau galime būti vienoje erdvėje, o tu per ašaras ir sąsiuvinį gali matyti, ir mane girdėti. Jau „nebebijai“ su manimi bendrauti. (Pastaba: anksčiau jausdavau Motinos Marijos aspektą ir žliumbdavau nuo gerumo ir meilės. Nieko negirdėdavau, tik jausdavau. Vis dar labai nemėgstu ašarų 🙂 ). Gali ir toliau nemėgti verkti, o jau galėsime kokybiškai bendrauti. Myliu tave, tavo artimuosius, tavo angelus. Mano angelai visada pasiruošę tau padėti. Marija Angelų Karalienė.

Užrašė Ingrida K.

2021 04 12

*****

Nesiblaškykite

El Morija

Žmonės, sustokit sekundei, nesiblaškykit. Pabūkit ramybėje, nurimkit. Gausit visi atsakymus, tik įsiklausykit, pajunkit visas savo jusles. Kam per mintis, kam per pajautimus, kam per fizinį prisilietimą.
Nusiraminkit, atsiverkit, tikėkit, bet, svarbiausia, pasitikėkit.
Nebūkit vėjo papučiami lapeliai. Užteks. Laikas veikti. Kiek galima jus budinti? Jūs privalote atsibusti ir pradėti gyventi, jei ne dėl savęs, tai dėl šalia esančių, dėl visos visumos.
Jums tokiais srautais paduodamos žinios, visokiais būdais pateikiama išmintis. Ir kiek tai pritaikot savo
kasdienybėje? Šventa energija upeliais srūva į jūsų erdvę. Kur tą energiją panaudojat? Tiems patiems susivėlusiems materialiems veiksmams, kurie tęsiasi jūsų gyvenimuose dešimtmečiais, šimtmečiais…
Žmonės – ką darot? Kur jūsų dėkingumas, pagarba, atsakingumas?
Jūs dairotės per tvorą: to reikia, to noriu, dar taip kažko trūksta, ką kiti turi. Jums viskas padėta po nosimi, šalia, tik atsimerkit. Kiek tūkstančių metų dar miegosit? Pradėkit veikti šiandien, dabar. Po vieną mažą judesį link gėrio, šviesos pagal savo žmogiškąjį supratimą, kaip kas tai suvokiat. Pasiųskit gražią, tyrą mintį artimam kaimynui, nors jis pagal jus ir nekoks. Palinkėkit iš visos širdies sėkmės draugui, nors jis pagal jūsų įsitikinimus ir taip su „laimės marškinėliais gimęs“. Vaizduotėje apkabinkit tą žmogų ir pasiųskit meilę ir šviesą iš savo širdies į jo širdį, nors jis, pagal jūsų supratimą, labai daug kartų jus įžeidė, nuskriaudė. Griaukit savo stereotipus, sienas, blokus. Atlaisvėkit, nebesinešiokit tonos nuoskaudų. Nebepanešat – atiduokit tai augalams, man, Dievui. Ištarkit žodį – Prašau, Ačiū, Atsiprašau, Atleiskit. Ir tai toje dienoje bus didelis darbas padarytas. Jūs iškart pasijungsite į Visumą.

Užrašė Veronika M.

2021 04 12

*****

Būkite kūrybingi

Elohimas Ciklopėjus

Žemėje yra daugybė gyvybės formų ir visos siekia pažinti save, išreikšti ir atiduoti save, savo dalelytę Dievui. Gyvybės forma vystosi daugybę metų, šimtmečių, tūkstantmečių, laikmečių. Turite suvokti, kad žmogus tokia stipri būtybė, galinti viską. Svarbiausias žmogaus bruožas – gebėjimas jausti, mąstyti. Ir jam duota savybė (kaip jau ir žinote) keisti ir kurti. Kol žmogaus kūryba įgauna pagreitį, reikia praeiti daug pamokų. Kuo žmogus greičiau vystosi, sąmoningėja, tuo greičiau įgauna jėgą kurti. Mes siekiame, kad žmogus kurtų darną. Darną aplink save. Kai ateina kūrybinė jėga, sunku ją atšaukti (sustabdyti). Nebent žmogus sąmoningai tai pasirenka. Pajuskite, ar ta jėga (kūrybinė) jau atveria jums vartus. Atidžiai įsiklausykite ir neatsisakykite jos (kaip tai padarė Irmina). Būkite drąsūs, atviri. Kai atsiveria talentai, gebėjimai ,,nebėkite į krūmus“. Stenkitės suvokti, tarkitės, konsultuokitės, tik neužsisklęskite ir neužrakinkite jų (gebėjimų). Gyvybė (žmogus) visada siekia vystytis, nors kartais to ir nesuvokia ir nejaučia, bet tai yra užprogramuota. Kai kurie iš jūsų jau tiek pažengę, kad galėtų drąsiai atverti vartus kūrybai. Galite kurti drauge. Vykdyti įvairius projektus (kaip tai daro Violeta su Rimantu). Net pačiam Kūrėjui jūs įdomūs (kaip ir jūs patys sau). Kūrybinė jėga išlaisvina jus. Tuo pačiu išlaisvina ir kitas gyvybės formas. Mes, elohimai, norime kurti kartu su jumis. Tik neprisifantazuokite. Viskas turi eiti iš gilaus vidinio pajautimo. Pereiti per jūsų sąmonės kanalą, įeiti į Aukščiausiąją sąmonę, rasti atgarsį ten, sukviesti visus reikiamus dalyvius (jūsų kalba), suvienyti, suburti ir tik tada prasideda bendra kūryba. Procesas atrodo ilgas (jūsų akimis), bet įmanomas. Šitokia kūryba yra tikroji žmogaus kūryba, kaip jūs sakote ,,Dievo duota“. Tada pas žmogų nebelieka jokių egoistinių siekių ir norų. Lieka bendra kūryba erdvėje. Jau amžinybės erdvėje. Būkite kūrybingi, vieningi, drąsūs, ryžtingi ir atviri pokyčiams.

Užrašė Irmina G.
2021 08 15

*****

Nebijokite būti geri

Elohimė Anastasija

Tik visiškai pamilusi save ir Dievą, visiškai atiduodi save Gyvenimui, Dievui. Nėra nei menkiausios abejonės, kad esi sukurtas Dievo ir egzistuoji Bendrojoje sąmonėje – kur viskas yra darnu ir sustyguota. Tik žmogaus sąmonei kartais atrodo, kad vyksta daug neteisingų dalykų. Susidraugavus (susiliejus) visomis sąmonėmis, su Aukščiausiąja sąmone, žmogus suvokia daug daugiau ir gali save išreikšti visai kitaip, nei buvo įpratęs. Nėra taip paprasta susilieti su Aukščiausiąja sąmone, bet įmanoma. Mes, elohimai, padėjome jus kurti, todėl žinome jūsų galimybes. Nebijokite būti geri, nuoširdūs, paprasti. Tos savybės atveria jums kelius ir padeda pajausti ir suvokti visumą (tuo pačiu ir save, savo vidinį Aš). Mums visada buvo svarbu, kad jūs visada gyventumėte gražiai ir laimingai. Argi jūs ne to norite? Tad suvienykime jėgas, kaip pas jus sako „suglauskime pečius“ ir darykime pasaulį nuoširdesnį, gražesnį (kartu augsite ir patys). Atvira širdis džiaugiasi viskuo. Ir mes džiaugiamės kartu bei matome visas to žmogaus galimybes. Atvira širdis priima į save viską.
Aš norėjau pasikalbėti su tavimi ir padrąsinti tave, Irmina.

Užrašė Irmina G.
2021 08 15

*****

Nuolat atraskite ką nors naujo

Jėzus

Nuolat atraskite ką nors naujo. Net ir į kasdienius reikalus pažiūrėkite kitaip, kitu kampu, iš visų pusių. Įvertinkite kitaip, suvokite naujai. Kiekviena akimirka nuolat kintanti. Meilės vibracijos irgi kintančios: tai žemesnių oktavų, tai aukštesnių. Bet vis tiek tai meilės energija. Ir pačią meilę apčiuopkite, pajauskite įvairiai. Būkite sąskambyje su pačiu savimi. Tiesų yra daug. Išlikite ištikimi savo vidinei tiesai. Tikroji glūdi giliai viduje. Kad ją apčiuopti, turite visiškai nuraminti protą, „atjungti“ emocijas ir susitelkti į savo vidų. Išmokę susitelkti, susilieti su savo tikruoju Aš, išgirsite ir mus. Ir surasite tikrąją savąja tiesą. Ji bus perduota per jus ir aktuali tam tikrai žmonių grupei. Per kitą žmogų, per jo vidinį Aš, galime perduoti kitą tiesą ir ji ras sąskambį su kitais žmonėmis. Bet svarbiausia, jūs išgirsite tiesą, kuri skirta tik jums, tik jūsų sielai, jūsų brandai. Kiekvienas esate skirtingame vystymosi etape. Bet visada reikalingas ėjimas į priekį, į dar gilesnius savo vidinius sluoksnius. Reikalingas dar spartesnis sąmonės atsilaisvinimas ir vis naujų tiesų atradimai bei suvokimai. Pasaulis nuolat keičiasi, mainosi, niekas nestovi vietoje. Tai ir jūs neužsibūkite savo senuose suvokimuose. Leiskite sielai augti. Protas ir siela – nuostabi komanda. Pasistenkite, kad jie dirbtų darniai, kaip viena komanda. Nebijokite iššūkių, bet nešvaistykite laiko veltui (nekalbu apie žemiškas pramogas). 
Suvokite vis naujus dalykus. Man visada patinka, kai jūs tai darote žaismingai ir lengvai. Neapsikraukite mąstymu. Vis raskite ir suvokite naujus dalykus, keiskite įpročius, tačiau lengvai ir džiugiai. Tegul tai būna kaip lengvas džiugus žaidimas. Tik paprastuose dalykuose galėsite įžvelgti gilią tiesą. Nesusireikšminkite ir kuo dažniau atsipalaiduokite. Mokykitės to. Paprastumo, kuklumo, nuoširdumo, noro pažinti vis naujai. Tik visiškai atsipalaidavęs, džiugus, linksmas, paprastas, mylintis ir nuoširdus žmogus, gali pasiekti aukštumas. Linkiu paprastuose dalykuose įžvelgti didžias tiesas. Ir atverkite savo širdis mano meilei.
Jeigu gyvenime susidursite su sunkumais, atminkite – viskas slypi paprastume ir nuoširdume. Jei šie jausmai vyraus jumyse, aš visada ateisiu, kai tik reikės arba pakviesite. Kai jūs visiškai atsipalaiduojate, galima lengvai su jumis bendrauti ir jūs išgirsite, pajausite mane. Didieji darbai vyksta lengvai ir paprastai, nes tada bendradarbiaujame ne tik mes, bet ir daugybė kosminių būtybių. Taip vyksta virsmas Visatoje. Išlikite paprasti, ramūs, atsipalaidavę ir nepamirškite meilės ir tyrumo.

Paprastas, nuoširdus jūsų draugas ir padėjėjas Jėzus

Užrašė Irmina G.
2021 07 01

*****

Būkite paprasti kasdienybėje

Sanat Kumara

Neprisiriškite nei prie vieno įvykio, nei prie įvairių koncepcijų, norų, žmonių, veiklų, ketinimų. Nenešiokite savyje nuoskaudų, nusivylimo, nepasitenkinimo. Nevertinkite ir neteiskite. Būkite susitelkę į savo nuostabų vidų – į vidinį pasaulį. Taikos, Ramybės ir Meilės pasaulį. Išlikite ramūs, kantrūs ir tolerantiški. Aš nuolat jums tai primenu ir dar ilgai priminsiu, kol jūsų širdys spindės kaip deimantai, kaip nuostabiausi perlai. Būkite paprasti kasdienybėje. Žmogui nereikia titulų, garbės, liaupsių. Jam reikia susiliejimo su pačiu savimi, su Dievu, Visata, Kosmosu. Susiliejimo su aukščiausiomis vibracijomis iš pačių aukščiausių oktavų. Ir žmogus tai žino. Ir žino, kad susiliejimas įmanomas ir pasiekiamas kiekvienai sielai. Būkite kuo paprastesni savo kasdienybėje. Neliūdėkite, jeigu jūsų nepastebi ar neįvertina aplinkiniai. Jūs tvirtai žinote ką jaučiate, kaip gyvenate, ko linkite pasauliui ir Žemės gyventojams. Kelrodė žvaigždė ir visos Šviesos būtybės šviečia jums kelią. Eikite drąsiai ir nesidairykite į šalis. Tik stiprus ir mylinčios širdies žmogus, matomas Visatoje. Visos Šviesos būtybės saugo ir padeda tokiam žmogui. Jis niekada nepatirs vidinio diskomforto, nes jis tvirtas savo kelyje, savo pasirinkimuose. Mes, esantys aukščiau, visada palaikome ir saugome tokius žmones, nes mes bendrakeleiviai, bendražygiai. Meilė ir gerumas padeda tokiam žmogui išlikti ramiam, pozityviam, nuoširdžiam sau ir aplinkiniams. Kartais toks žmogus gali atrodyti ir griežtas, bet tik todėl, kad gauna nurodymus iš aukščiau arba jaučia intuityviai.
Meilė gali būti įvairi, bet tik tikrai mylintis žmogus (susiliejęs su Kūrėju), gali ją atskirti. Todėl išlikite meilėje ir gerume. Tai nėra taip sunku. Tik reikia atsisakyti daugybės jūsų įprastų dalykų ir susitelkti į savo vidinį pasaulį, pajusti meilę, palaikymą, švelnias subtiliojo pasaulio energijas. Siųsti jas į aplinką. Aukštos vibracijos yra paduodamos nuolat, tik dar ne visi jas jaučiate ir apčiuopiate. Nenustebkite, jei kartais kur suskausta ar jaučiate diskomfortą. Tai mes kalbame per jus, degindami ne tik jūsų negalavimus (energetinius blokus, kamščius), bet taip (per jus) deginame ir aplinkinių nešvarumus. Ir pasaulis darosi vis švaresnis ir stabilesnis. Iki visiško stabilumo reikės dar daug laiko ir pastangų. Jūs jau mokate laukti ir būti kantrūs.  Dėkoju už bendrystę.

Užrašė Irmina G.
2021 06 28

*****

Taikos pasaulis

AŠ ESU, KAS ESU

Pasaulis toks gražus ir nuostabus. O, Šviesnešiai, taikos balandžiais skriskit ir neškit žinią šią.

Draugystė, meilė, pagarba viskam.
Lai bunda, spindi širdys tų žmonių, kurie dar nepabudo naujam gyvenimui, kur vyrauja taika ir meilė, ir džiaugsmas begalinis, ir noras apkabint, įžiebt kiekvieną širdį.
Taikos pasaulis naujas, kažkam ir nesuprantamas, bet mielas jis ir paprastas – džiaugsme, ramybėj ir harmonijoj.
Ir nesvarbu, kad kiti pasauliai, visai šalia, daug niūresni ir šaltesni. Renkuosi taikos ir meilės aš pasaulį. Jame aš gyvenu.
Kviečiu kitus pajusti šį pasaulį. Kur nėr nei skausmo, nei kančios.
Tokiame pasaulyje renkuosi gyventi AŠ. Kur vyrauja taika ir meilė. Kriokliai, gražiausios gėlės, medžiai ir nuolat šviečia saulė. Taikos pasaulis nuostabus: spalvotas, tekantis ir niekad nesibaigiantis. Alsuojantis gyvybe ir gyvenimu. Ir nuolat nuostabus ir įvairus. Kur trykšta GYVASTIS. Taikos pasaulis toks puikus. Užgimt jame kiekviena siela trokšta.
Renkiesi TU. Jis visiškai šalia, ranka pasiekiamas. Renkiesi TU.

Užrašė Irmina G.
2021 06 26

*****

Tegul būna palaimintas jūsų Pasaulis

Sanat Kumara

Kai širdis visiškai nurimsta, kai randi harmoniją ir pilnatvę, ir nesvarbu, koks metų laikas, visada jautiesi ramus ir patenkintas – ateina Išmintis ir dar gilesnis suvokimas, kas yra Gyvenimas, kas yra Kelias, kas yra visa apimanti rami Meilė. Visi metų laikai susilieja į vieną (ir egzistuoja vienu metu). Dar labiau išryškėja visa ko pilnatvė, išsiplečia vidinės ribos ir gilesni suvokimai. Gali būti ir nauji, vis gilesni. Tarsi nauja išmintis, nauji suvokimai. Dar tik impulsais apčiuopiami  (protu dar nesuvokti), vidumi jaučiami. Naujos erdvės, nauji suvokimai ateina nuolat, jei esate pasiruošę (pasirinkę Kelią), kryptingai einate. Kartais gali atrodyti, kad sustojote ir niekas nebevyksta, bet tai gali tik taip atrodyti arba laikinai pristabdomas ėjimas. Procesai vis tiek vyksta, jeigu jau pasirinkote Šviesos Kelią, tobulėjimo Kelią, sielos išraiškos Kelią.
Išlikite dvasiškai stiprūs ir harmoningi, kad ir kas vyktų jūsų Kelyje, jūsų Gyvenime.
Išlikite džiugūs ir santūrūs, tačiau pasitikintys savimi, Gyvenimu, Mokytojais, Dievu. Svarbiausia pasitikėti savimi ir Dievu. Džiaugtis viskuo, kas sukurta. Likite stiprūs, harmoningi ir pasitikintys. Aukite savo Kelyje, nesustokite, bet ramiai (galimos ir trumpalaikės stotelės).
Išlikite meilėje ir harmonijoje.
Tegul būna palaimintas jūsų Pasaulis. Tegul būna palaimintas Žmogus.
Dar labiau atsiverkite meilei ir mūsų palaikymui. Nesvarbu, kad nematote ar nejaučiate mūsų, mes  – šalia, mes einame kartu su jumis. Aukštose vibracijose užgimsta Išmintis. Žmogus sužiba visomis vaivorykštės spalvomis ir yra matomas Visatoje. Palaimintas tas, kas suvokia ir jaučia. Tuo pačiu didėja ir to žmogaus atsakomybė už tai, ką sako, jaučia, daro. Nėra lengva, bet verta eiti Meilės ir Išminties Keliu. Ir mes visada jus palaikysime. Tik pasitikėkite ir eikite. Eikite drąsiai. Kelyje gali būti ir duobių, bet vis tiek eikite drąsiai. Jums atsivers nuostabus pasaulis. Nuostabiomis spalvomis, nuostabiais pajautimais ir visiška vidine harmonija. Išlikite budrūs ir tuo pačiu ramūs. Galite kalbėti eilėmis, piešiniais, drožiniais, lipdiniais, natomis ar šiaip nuoširdumu. Subtilusis pasaulis jus visada išgirs.
Nepamirškite dėkingumo. Dėkingumo už viską, kas vyksta jūsų pasaulyje, jūsų gyvenime, jūsų kasdienybėje, kad ir kaip jūsų protui atrodytų neteisinga. Visada suraskite ką nors gražaus kasdienybėje ir eikite tik pirmyn. Meilėje ir gerume.
Gyvenimas vystosi etapais ir atitinkamu greičiu. Kylate laipteliais, kai esate pasiruošę (ar paruošti). Išlikite budrūs ir pasitikintys savimi. Mus sieja vienybė  su viskuo ir su visais. Mes visada su jumis, šalia jūsų, jumyse. Likite meilėje ir gerume, harmonijoje su savimi ir visu subtiliuoju pasauliu.

Su meile Sanat Kumara

Užrašė Irmina G.
2021 05 18

*****

Šviesnešiai

Elohimas Ciklopėjus

Palaikykite tuos, kurie eina priekyje jūsų su Šviesos Žiburiu. Kurie dirba dėl bendro žmonių gėrio, dėl  meilės pasaulyje, dėl taikos ir harmonijos. Būkite vieningi ir draugiški. Jums ne visi dar žinomi Kūrėjo planai. Tie, kurie eina priekyje, neša didžiulę atsakomybę. Palaikykite Violetą, Kazimierą, visus kitus Šviesnešius geru žodžiu, geru palinkėjimu, dėkingumu, meilės ir šviesos spinduliu. Jų yra daugiau. Vieni jums žinomi daugiau, kiti dirba tyliai. Todėl niekada nevertinkite ir nenuvertinkite kitų žmonių. Yra įvairių gyvenimo etapų, kuriuos turi praeiti žmogus. Bet, jeigu jis Šviesos nešėjas, jaučia ir žino tai. Jis pašauktas dirbti dėl visos žmonijos. Šviesnešiai, palaikykite vieni kitus (tik nesusireikšminkite) ir leiskite procesams vykti lengvai ir paprastai savo tempu ir greičiu. Smegenų veikla suaktyvėja, kai jūs esate procese. Ne stovėjimas ir trypčiojimas vietoje ar tingėjimas, o procese. Kiekvienam jie gali būti skirtingi. Ar tai gilinimasis į save, ar pagalba kitam, ar suvokimai ir sąmonės augimo procesai. Kiekvienas – savo etape. Pastebėkite tai, suvokite ir leiskite lengvai tam vykti. Niekas niekada nesustoja. Virsmas vyksta nuolat (nebent patys stabdote). Išmokite aiškiai jausti savo vidų ir būkite sąžiningi sau (tam, ką jaučiate). Sąžiningi prieš kitus. Ir neužmirškite mėgautis gyvenimu, gyvenimu procese. Mes visada jus palaikome, nors ir esame kitoje dimensijoje, kitame išmatavime. Kiekvienas Šviesnešys labai svarbus Visatai. Apkabinu ir dėkoju už bendrystę.

Užrašė Irmina G.
2021 05 04

*****

Koncentruokitės į meilę ir dievišką šviesą

Sanat Kumara

Kaip nelengva žmogui susigaudyti informacijos gausybėje, energetinių srautų gausoje, savo vidiniuose pojūčiuose. Ypač šiuo laikotarpiu. Vis tiek privalote išlaikyti švarią savo sąmonę, savo energetinius kanalus, koncentraciją į vidinį ir subtiliuosius pasaulius. Įneškite į savo gyvenimą perduodamus energetinius srautus. Svarbu plėsti savo sąmoningumą, patiriant naujus pojūčius ir neprarandant pasitikėjimo. Pasitikėjimo savo jėga, savo galia. Pasitikėjimo Aukščiausiomis jėgomis. Panaudoti kasdienybėje jau įgytas žinias ir suvokimus. Svarbu tikėti ir pasitikėti savimi, Kūrėju. Jis tiksliai žino jūsų kelią. Ir vis siunčia savo pagalbininkus, kad išliktumėte tame kelyje. Pasaulis pilnas įvairovės, įvairių kelių (ir klystkelių). Tikėkite savo vidumi, savo intuicija, savo šviesa ir meile. Jūs esate apsupti šviesių būtybių. Pakvieskite (jei reikia) ir vibruokite jų dažniu. Gyvenimo įvairovėje sutiksite tuos, kurių reikia. Tiek materialioje, tiek subtilioje erdvėje. Išlikite budrūs, nuolankūs ir kantrūs. Viskas ateis savo laiku. Tik orientuokitės į šviesius, meile pripildytus dalykus.
Susiliejimas su vis subtilesne aukštesne dimensija reikalauja daugiau jėgų, naujo suvokimo, kitokių energijų, aukštesnio dažnio vibracijų priėmimo ir perdavimo. Būkite kantrūs ir tolerantiški – ir vėl atsiverkite kitokiam pojūčiui (naujumui). Kituose išmatavimuose patirsite naujus pojūčius, susipažinsite su kitų dimensijų atstovais, naujomis energijomis. Kai kurie esate pasiruošę, reikia tik jūsų laisvos valios tvirtumo ir nebijoti naujų iššūkių. Būdami meilės energijoje visada jausitės saugūs ir mylimi. Ieškokite, atsiverkite jai ir niekada neabejokite. Jūs taip toli jau nuėjote, būtų neprotinga grįžti atgal. Aš tikiu jumis. Tikėkite ir jūs savimi ir nepraraskite orientyro. Dažniau pakelkite akis į dangų, žvaigždes, saulę… Visą šitą Kūrėjo grožį suliekite su savo vidumi ir siela. Būkite meilėje ir gerume. Ir šie jausmai (patys tyriausi) bus jūsų kasdienybėje. Kurių šiandien taip trūksta. Išlikite paprasti ir nuoširdūs. Pasaulis šiuo metu vieniems gali atrodyti padrikas, nesuprantamas, netgi žiaurus. Kiti toliau mėgausis jo grožiu, spalvomis, nuostabiomis energijomis. Renkatės jūs. Dar kartą primename – KONCENTRUOKITĖS Į MEILĘ IR DIEVIŠKĄ ŠVIESĄ. Visada jūsų draugas, patarėjas ir pagalbininkas – su meile Sanat Kumara.
BŪKITE MEILĖJE IR GERUME – IR AŠ PRABILSIU JŪSŲ ŠIRDYJE.

Užrašė Irmina G.
2021 04 30

*****

Kas gali būti didingiau..?

Gyvenimo sąmonė

Kas gali būti maloniau, kai po dienos darbų pavargęs fizinis kūnas gali susilieti su savo siela? Kai gali pabūti su savimi. Pajusti, kaip tave myli Angelai.
Kas gali būti tvirčiau už žinojimą, kad yra gyvenimo įvairovė, kaita? Kai gali pasidžiaugti viskuo, kas vyksta tavyje ir aplink tave. Kai tvirtai žinai, kas yra gyvenimo pamokos ir gali jas praeiti.
Kas gali būti maloniau, kaip aplink gyvenantys mylintys žmonės? Kai žinai, kad visos sielos tyros, tik pasirinkusios įvairius kelius.
Kas galiu būti maloniau už Dievo pajautimą? Už malonumą gyventi čia ir dabar. Ir žinojimą, kad viskas tavo gyvenime vyksta teisingai. Ir už žinojimą, kad viską gali pakeisti. Už visišką susitaikymą ir priėmimą visko, kas vyksta.
Kas gali būti maloniau už žinojimą, kad esi didinga kosminė būtybė? Ir žinojimą, kad visi skuba į pagalbą ir nuolat saugo.
Kas gali būti didingiau už žinojimą, kad esi laikinas Žemėje, atėjęs mokytis, suvokti, mylėti, padėti?

 Kas gali būti didingiau už patį GYVENIMĄ?

Užrašė Irmina G.
2021 04 14

*****

Gyvenkite vieningoje sąmonėje

Gyvūnijos sąmonė

Aš gyvenu bendrame lauke, kaip ir tu, Žmogau. Bet aš jaučiuosi daug laisvesnė, negu kai kurių žmonių sąmonė. Aš neturiu baimių, išankstinių nuomonių, nuostatų. Gyvenu čia ir dabar pagal gamtos ciklus ir vidinį kompasą. Manęs, priešingai negu jus, nevaržo daugybė dalykų. Galiu laisvai gyventi gamtoje, pasivaikščioti pievoje, pabraidžioti po žolę, pusnis. Galiu iškęsti šaltį, badą, pakilt aukštai į orą. Aš esu daug laisvesnė. Man nereikia kurti materialių dalykų. Tačiau aš daug silpnesnė, negu žmogaus sąmonė. Kartais žmogus norėtų apriboti mane, bet aš noriu išlikti laisva. To nori ir žmogaus sąmonė. Išlikti laisva. Darniai egzistuoti ir kurti bendrojoje sąmonėje. Žmogaus sąmonė gali kurti, priešingai negu mūsų, gyvūnų sąmonė. Mes tik egzistuojame (gyvename) toje erdvėje, bet nesugebame kurti. Tačiau labai džiaugiamės savo buvimu toje erdvėje. Jūs tai pajuntate per mūsų skraidymą aukštai aukštai, per murkimą, čiulbėjimą, lojimą, urzgimą…Mes labai mylime ir džiaugiamės žmogumi. Tik, prašau, neapribokite mūsų laisvės. Neskriauskite, nenaikinkite ir negąsdinkite mūsų. Mylėkite taip, kaip mes jus mylime. Gyvenkime darnoje bendrojoje erdvėje. Išmokite būti laisvi, pasimėgauti saule (kaip tai darome mes). Nebijoti audrų ir lietaus (kaip tai darome mes). Mes išliekame laisvi ir nepavydime jums. Nors jūs ir stipresni, ir turite kūrybos galią. Mes liekame mylintys ir ištikime Kūrėjui, Žmogui. Prisitaikome prie gamtos ciklų ir pokyčių. Ir mūsų sąmonės persipina ir susilieja į vieną. Likite kuo sąmoningesni, taip jūs padedate ir mūsų sąmonei. Dėkojame už visus inkilėlius, už visas pastangas, norint pagerinti mūsų egzistenciją, kartais ir išlikimą. Nėra geresnės ar blogesnės gyvūnijos. Yra viskas, kas sukurta Dievo.

Tu paklausyki katino murkimo. Švelnaus lojimo šuns.
Sparnų plazdenimo. Ir vieversio giesmės. Ir gervių klyksmo.
Kaip plazda žirgo karčiai, jam bėgant ristele.
Kaip dūzgia bitė. Zvimbia uodas. Ir vilkas staugia.
Visi gyvena čia – vieningoj sąmonėj, vienam lauke.
Ir nesvarbu kas tu – gyvūnas ar žmogus –
Vieningoj sąmonėj, vienam lauke.

Užrašė Irmina G.
2021 04 06

*****

Atgimkite kiekvieną akimirką

Sanat Kumara

Širdimi prigluskite prie Motinos Žemės. Pulsuokite, kvėpuokite kartu su Ja. Jos ritmu. Ji padės jums valytis, atsisakyti senų  prisirišimų, nuoskaudų, abejonių. Kvėpuokite giliai, jos ritmu. Leiskite sielai skleistis, kūnui valytis. Leiskite sau atgimti naujai. Neįsikibkite į senus dalykus, į kasdienius rūpesčius, norus. Leiskite sau svajoti ir augti, tobulėti. Pralaužkite savo sąmonės blokus. Eikite į savo vidų ir atverkite visas duris  pažinimui savęs ir pasaulio. Pažinimui per savo vidinius pojūčius, per drąsą ir ryžtą. Kuo plačiau atversite visas savo vidines duris, tuo daugiau suvoksite save ir jus supantį pasaulį. Būkite atviri naujovėms, naujiems pojūčiams ir vidiniam žinojimui. Likite ištikimi sau, savo kintančiai išminčiai. Būkite tolerantiški ir supratingi. Akimirka nuolat kintanti. Visata pulsuojanti. Neprisiriškite prie to, ką suvokėte, ženkite pirmyn. Kitą akimirką galite suvokti visai kitus dalykus. Nuo ezoterinių iki mokslinių. Ir tai yra tiesa, nes ji egzistuoja Amžinybėje. Suvokėte – ir paleidote. Gyvenkite ramiai ir džiugiai. Ateina kitas suvokimas… Neįsitempkite, o gyvenkite nuolatiniame virsme, harmonijoje ir ramume (nemaišykite su  neveiklumu). Leiskite sąmonei plėstis, atgimkite kiekvieną akimirką. Įsileiskite į save šviežio, gaivaus oro ir džiugesio.

Užrašė Irmina G.
2021 04 03

*****

Susiliejimo palaima

Viešpats Maitrėja, Sanat Kumara, Marija

Tikra palaima yra susilieti su savo aukštesniuoju Aš, su savo Esybe, su savo vidiniu Aš. Palaiminti tie, kurie gali tai patirti. Kurie gali susilieti su Mokytojais, su aukštesnių vibracijų bangomis (energijomis). Viskas ištirpsta toje palaimoje. Tame žinojime KAS TU ESI. Didžiulė pagarba viskam, kas tave supa ir kur tu esi. Žinojimas, kad visada galėtume gyventi palaimoje ir harmonijoje su viskuo, veda drąsiai žengti pirmyn. Žinojimas ir pajautimas, kad galite būti aukštų vibracijų dažnyje, išlaisvina nuo daugybė žemiškų dalykų.
Ieškokite savyje palaimingos būsenos. Ieškokite savyje tikrojo Aš. Susiliekite su Juo. Suharmonizuokite visus savo kūnus. Tik visiškai atsipalaidavus ir susiharmonizavus, galima pajusti Vienį su savo aukštesniąja sąmone, su savo tikruoju Aš, su Dievu. Dėl šito jausmo, dėl šito suvokimo ir susiliejimo jūs gyvenate. Gyvenate, kad toje būsenoje lengvai galėtumėte atlikti visus savo dienos darbus. Būdami šioje būsenoje lengvai galėsite nuveikti viską, ką sumanysite ir būsite įsitikinę, kad tai atneš naudą ne tik jums, bet ir viskam, kas jus supa ir visai Visatai.
Tikėkite tuo, eikite link to pajautimo, link to žinojimo, link suvokimo, susiliejimo su aukščiausiuoju Aš, su Dievu. Nors kartą patyrę tai (susilieję), suvoksite, kad visas mokymas, perduotas per Violetą, skirtas tam, kad patirtumėte tą susiliejimą, ir būdami jame, veiktumėte žemiškoje erdvėje.
Ugdykite save. Prižiūrėkite savo mintis, jausmus. Kuo daugiau laiko skirkite meditacijai (savo vidiniam pasauliui) – ir būtinai susiliesite su savo aukštesniuoju Aš. Sunku būna išbūti tame susiliejime, toje būsenoje, nes jūs gyvenate žemiškoje erdvėje, bet stengtis verta. Mes, Valdovai, visada tokioje būsenoje. Ir jūs galite tai pajusti, patirti ir išskleisti į žemišką erdvę. Mes labai to tikimės – VISŲ GEROVEI.

Užrašė Irmina G.
2021 04 01

*****

Kosmoso energijų žaismas

Dievas, esantis Jumyse

Pasaulis yra daugialypis, daugiaplanis, daugiasluoksnis. Norint pažinti ir suvokti jį, reikia leistis į sielos gelmę, į pirmapradį sukūrimo tašką. Išjausti pirmaprades pasaulio sukūrimo energijas. Išeiti iš kolektyvinės sąmonės ribų, įsilieti į kosmoso erdvę, kur vyrauja daugybė energijų. Energijų žaismas. Aš, Dievas, dovanoju jums šių energijų žaismą. Tik nuo jūsų priklauso, kaip tai darysite, kaip jomis naudositės, ką iš jų kursite. Visos jos – jūsų viduje. Kuo giliau leisitės į savo sielos gelmę, tuo daugiau rasite gražių, tyrų pirmapradžių  žmogaus sukūrimo energijų. Jas suradę, suvokę, kad jos yra jumyse, išmoksite jomis džiaugtis, naudotis, dalintis (skleisti). Taip galite įtakoti, padėti keistis kolektyvinei sąmonei. Ir kiekvienas esate svarbūs, nes turite tą tyrą pirmapradę energiją, kuri jungia jus su visu kosmosu. Kur kiekvieną akimirką vyksta daugybė procesų, daugybė energijų dalyvauja juose. Ir tai yra didžiulis kosmoso žaismas. Jūs irgi jame dalyvaujate. Žaiskite ir kartu kurkime kolektyvinę sąmonę tokią, kokioje norėtumėte gyventi. Nelaukite geresnių laikų, Naujų Žemių, kurkite jau dabar pirmapradėje tyroje energijoje. Aš kuriu Žemę gražių, nuostabių spalvų ir atspalvių. Man viskas yra žaismas, nuolatinis virsmas ir kaita.

Užrašė Irmina G.
2021 03 21

*****

Aš būsiu šalia

Guan In

Aš būsiu šalia, kai skleisis nuostabiausias aromatas.
Aš būsiu šalia, kai tavyje žydės sodai.
Aš būsiu šalia, kai širdis šoks iš džiaugsmo.
Aš visada būsiu šalia, kai tu pakviesi.

Širdis apsipila krauju, kai jūs kenčiate ar liūdite. Skaudu matyti, kai jūs patys save žlugdote. Neužmirškite kuo dažniau pakelti akis į dangų. Panirti į savo vidų, atrasti ten saulę, gėles ir pavasarį. Kaip praeina žiema, taip praeina ir liūdesys. Jūsų vidinė šviesa tokia stipri, kad gali išdeginti viską. Nesikapstykite bėdose, liūdesyje, sielvarte. Negyvenkite laukime. Gyvenkite tikėjime. Tikėjime savimi, Dievu. Tikėjime grožiu ir meile. Vis primename jums tuos pačius dalykus. Patikėkite, tai jie – svarbiausi jūsų ir visų gyvenimuose. Tyri jausmai, susiliejimas su Dievu. Be jų gyvenimas bus pilkas ir nykus. Ieškokite Dievo savyje – šviesos ir meilės. Ir kuo ilgiau išbūkite tuose jausmuose, tose vibracijose. Išmintis visada yra ir visada  bus – ir palengva ateina į jūsų gyvenimus. Naujos energijos tvirtinasi po truputį, kad jūsų nesudegintų ir nepažeistų. Būkite drąsūs ir kantrūs. Nemaišykite laukimo su sąstingiu. Suvokimo plėtimui visos energijos gali būti reikalingos ir naudingos. Tik neužsibūkite sąstingyje ar neigiamose energijose. Viskas akimirksniu turi ištirpti meilės energijoje. Te būna visos dienos jums šviesios ir pozityvios. Meilės spinduliai ištirpdo nešvarumus. Likite džiugūs, neškite šviesą.

Užrašė Irmina G.
2021 03 14

*****

Leiskite sieloms šokti

Afroditė

Meilė turi daugybę išraiškos formų. Viena jų – tai nuostabi, graži, tyra sekso energija (kaip jūs vadinate). Tai dviejų sielų laisvės šokis. Dar viena Dievo ir jūsų sielos išraiškos forma meilės energijoje. Spalvų ir energijų žaismas. Persipinantis, susiliejantis. Paraleliniame pasaulyje atsispindi būtent taip – spalvų ir energijų žaismas. Jūs žemiškajame pasaulyje suprantate kitaip – daugiau per fizinį kūną. Siela, būdama kūne (įsikūnijime) gali patirti tą patį žaismą. Visiškai atsidavus Dievo meilei, sielos laisvei, pamilus savo kūną ir visą žemišką pasaulį, Gyvenimą – siela ir kūnas (nurimus protui) gali patirti pačius nuostabiausius jausmus ir visišką palaimą.

Šia tema prirašyta labai daug klaidingų traktatų, metodų (gundymų), kurie visiškai neatitinka tikrovės. Ir dėl visų tų iškraipytų žinių žmonija yra  patyrusi (ir patiria) daugybę kančių. Labai daug netiesos. Dievas sukūrė pačius nuostabiausius jausmus, tik žmonės patys, prikūrę įvairiausių dalykų, užsiblokavo tos energijos tekėjimą. Tamsios jėgos džiaugiasi tokiu žmonių pasirinkimu. Netikėkite tuo, kas prirašyta šia tema. Atsivėrus meilei, susiliejimui su Dievu, sielos mėgausis šia energija ir patirs visišką laisvę be jokių nuostatų ir kontrolės.

Mylėkite save, mylėkite Dievą, Gyvenimą ir leiskite savo sieloms šokti. Tik toks šokis yra visiškai laisvas, visiškai palaimintas, visiška palaima, visiškas ištirpimas ir visiškas susiliejimas su Dievu. Leiskite sieloms šokti.

Užrašė Irmina G.
2021 03 06

*****

Pieškite savo paveikslą drąsiai

Pikaso

Energijos persipina ir mainosi. Dangus nuolat keičia savo vaizdą (paveikslą). Žmogaus matomas ir nematomas gyvenimo paveikslas irgi nuolat keičiasi. Kylant sąmoningumui ir vibracijoms, keičiasi ir paveikslas. Kaip žiba danguje vaivorykštė, taip žiba ir žmogus (jo aura). Ir daugybė žmonių gali atsiliepti (prisijungti mintimis) prie to žibėjimo. Taip susidaro nauji paveikslai, nauji energiniai sūkuriai, naujos formulės, nauji dariniai Visatoje.
Minčių švara labai svarbi tiek žmogui, tiek žmonijai, tiek kitoms erdvėms. Būtų idealu, kad žmogaus gyvenimo paveiksle vyrautų tik šviesios, skaidrios spalvos. Tyrų minčių spalvos, kurios pripildytų pasaulį šviesos ir gėrio. Gėrio ir šviesos niekada nebus per daug tiek mintyse, tiek žodžiuose, tiek veiksmuose. Nuotaikos stabilumas, džiugus vidinis plazdenimas, aiškus matymas ir suvokimas savo kelio, tvirtas ryžtas, tvirtas tikėjimas Dievu. Visi gražiausi jausmai turi būti sudėti į jūsų gyvenimo paveikslą.
Ir naktis yra graži. Dievo karalystėje, jūsų vidinėje karalystėje niekada nebūna blogai ar negražu. Po tuo slypi didžiuliai lobiai ir neapsakomas grožis. Kas atrodo negražu, galite nutrinti ir užpiešti nuostabiausiomis spalvomis. Jūs patys esate savo gyvenimo paveikslų dailininkai. Tad galite jį dailinti pačiomis nuostabiausiomis spalvomis. Prisagstyti pačių nuostabiausių briliantų. Ir nėra čia jokių stebuklų. Tiesiog norėkite matyti gyvenimą gražų, nuostabių spalvų ir tapkite dailininkais. Per savo paveikslą galite perduoti žinią pasauliui, Visatai. Nebūtinai jis turi būti nutapytas ant drobės ar popieriaus. Tai gali būti jūsų vidinis paveikslas (jausmų, minčių), matomas tik jums. Bet gali būti ir išorinis, kurį pateiksite gražiausiomis spalvomis (jausmais) į išorę. Pieškite savo paveikslą drąsiai. Subtilioje erdvėje jie gali susilieti į vieną didelį nuostabų kūrinį, kuris materializuosis jūsų erdvėje, Žemėje. Kurkite nuostabius vaizdus ir jums patiems bus lengviau ir paprasčiau išbūti savo kasdienybėje, savo nuostabiame paveiksle.

Užrašė Irmina G.
2021 03 05

*****

Išjausk savo didingumą

Elohimas Ciklopėjus

Žmogau, išjausk savo didingumą. Savo didingumą kosminėje erdvėje. Išjausk didžiulę pagarbą Visatai, viskam, kas sukurta. Koks didis tu esi, Visatos gyventojau. Tu net nenutuoki, kokia didžiulė  jėga ir galia glūdi tavyje. Neužsibūk kasdienėse smulkmenose, kasdieniuose rūpesčiuose. Vis dažniau išjausk didingumą, pagarbą viskam, kas tavyje. Viskam, iš ko tu sudarytas. Viskam, kas aplink tave, virš tavęs ir po tavimi. Suvok save Amžinybėje. Suvok, įsisąmonink, dar kartą įsisąmonink, kad tu gyveni, egzistuoji Amžinybėje. Susikoncentravęs į savo sielą, savo vidinę erdvę, gali išjausti tą didybę, kurioje yra ir visi kiti jausmai, subtilūs jausmai: lengvas džiugesys, lengvumas, paprastumas, grožio pajautimas, kvapų aromatai… Kuo dažniau sustokite savo kasdienybėje ir ieškokite šių jausmų savyje. Išgyvenkite tą didybės (ne ego) ir pagarbos jausmą viskam, kas sukurta. Mokykitės gyventi tame suvokime, mokykitės jausti jį. Didžiulė galia ir jėga jumyse ir jas atverti galite tik pajutę tą didingą ir galingą visumą, susilieję su ja, perleisdami per save, per savo žemišką struktūrą. Ir viskuo, kas sukurta, tu gali naudotis, Žmogau. Ir įnešti į tą didingą visumą ir savo kūrybos vaisius. Tik visiškas atsidavimas Kūrėjui duoda teisingus kūrybos vaisius. Atmink tai. Kūrėjo valia, pasireiškianti per tave, yra svarbiausia tau. Jo meilėje sklandžiai vyksta visi darbai, kad ir kokie paprasti kartais atrodo. Bet Amžinybės erdvėje jie gali duoti pradžią dideliems ir galingiems procesams. Kurkite savo kasdienybę Kūrėjo meilėje, išjudinkite didžiulius pokyčius Amžinybėje, kur kartu darbuojasi ir didžiulis būrys jums nematomų pagalbininkų. Taip vyksta kūryba Kūrėjo meilėje, kur dirbate ir jūs, ir daugybė kitų pagalbininkų. Jauskite savo didybę būdami Visatos dalimi, būdami kūrėjais dideliuose ir mažuose kūrybiniuose procesuose.

Užrašė Irmina G.
2021 03 01

*****

Myliu ir apkabinu kiekvieną

Marija

Šiandieną aš kalbuosi su jumis – aš Marija. Pasiilgau visų, myliu visus.
Žinau, kad dabar Žemėje išgyvenate įvairius jausmus. Kas meilę, kas sumaištį… Aš visada šalia jūsų – kai nors trumpam prisimenate, pajaučiate ar kreipiatės į mane. Aš visada jūsų širdyse. Apsigaubkite meilės energija, šviesos energija.
Šiandien siunčiu ją jums. Švelnios meilės spindulius kiekvienai  širdelei, kiekvienai sielai. Būkite mano spinduliuose. Apsigaubkite gerumo, tyrumo skraiste.
Nepamirškite mūsų, nepamirškite Dvasios Mokytojų. Gal šiomis dienomis ne taip aiškiai mus jaučiate, tačiau mes visada šalia. Visada pasiruošę jums padėti. Visas išgyventas laikas Žemėje yra išties nuostabus. Tik įsileiskite meilę į savo širdį. Taip norisi apkabinti kiekvieną iš jūsų – ir apkabinu. Pajauskite tai. Išsakykite savo sielvartą, nuoskaudas, nusivylimus – aš šalia. Aš šypsausi jums, šildau jūsų sielas. Padėkite sau, padėkite artimui. Nepamirškite kelti savo vibracijas, išlaikyti švarias, tyras širdeles. Siunčiu kiekvienam po rožės žiedą, pripildytą skaidrių krištolinių rasos lašelių. Lai šie krištoliniai lašeliai pasiekia jūsų širdis. Pabūkite – pabūkite meilės spinduliuose. Pasiųskite ir savo draugams. Te prisipildo visa Žemė jūsų meilės ir gerumo. Semkitės ir siųskite, dalinkitės. Perleiskite per save šią meilės energiją ir dalinkitės. Ir Motinos Žemės neužmirškite.
Aukime, mylėkime, kilkime vibracijomis visi drauge.
Myliu ir apkabinu kiekvieną. Ir pripildau meilės energijos ♥

Užrašė Irmina G.
2021 02 20

*****

Eikite ir dalinkitės

Venera ir Poseidonas

 Nepasilikite meilės ir grožio sau.  Eikite ir dalinkitės. Dalinkitės savo vidiniais lobiais su kitais. Dalinkitės tyrumu, grožiu ir meile. Lai būna tai taip stipru ir galinga, kad griūtų visi klaidingi įsitikinimai, nuostatos. Viskas, kas sena ir atgyvenę. Visi tie, kas jaučiate viduje meilę, drąsą, ryžtą – dalinkitės. Skleiskite, tikėkite ir pasitikėkite šia jėga, šia galia. Negalite jos užlaikyti savyje. Tai per daug stipru, kad išlaikytumėte savyje, tai gali net pakenkti. Meilės jėga – labai stipri ir galinga energija. Leiskite per save, dalinkitės. Taip mes, Dievai, būsime arčiau jūsų, padėsime jums. Padėsime griauti visa, kas sena, padėsime atsiverti jūsų vidiniam grožiui, vidinei meilės jėgai. Vienykitės, burkitės mintimis ir žadinkite šią jėgą kituose – ir nesidairykite atgal. Tik drąsus ir ryžtingas ėjimas pirmyn skatina augimą, tik einant drąsiai ir ryžtingai tvirtėja meilės jėga, vidinio grožio galia. Nebūkite kuklūs savo pasirinkimuose. Ugdykite drąsą ir ryžtą mylėti, kitaip suvokti gyvenimą, pasaulį.
Dievų energija visada labai stipri. Jei pasiruošę, kreipkitės į bet kurį Dievą. Tik atminkite, jei gaunate, tai ir atiduodate. Žiūrėkite į tai atsakingai, bet lengvai. Ir matykite pasaulį gražų, nuostabių spalvų, jauskite energijų įvairovę ir jauskite meilės galią – stiprios, kartu ir švelnios, meilės galią.

Užrašė Irmina G.
2021 01 12

*****

Informaciniai kodai

El Morija

Vis labiau plečiantis sąmonei, atsiveria nauji kanalai, nauja informacija, nauji informaciniai kodai. Kurių dar nesugebate nuskaityti, bet tai tik laiko klausimas. Užtenka to, kad sugebate skaityti, suvokti jums siunčiamus ženklus, informaciją. Zodiako ženklai jūsų astrologų nėra apibūdinami teisingai, tiksliai. Tai ypatingas mokslas. Žvaigždžių išsidėstymas irgi kinta. ,,Žvaigždžių vaikai‘‘ tai žino. Jie žino ir informacinius kodus. Tik vienetai sugeba juos iššifruoti. Mes pasistengsime, kad tie kodai būtų atrakinti, perduoti žmonijai. Kai kurie iš jūsų yra tų kodų saugotojai. Kodams atsiveriant, galite keistai jaustis. Visada eikite į savo sielos gelmę, gylį. Ten kiekvienas irgi rasite savo kodus, kurie skirti būtent jums. Ir nuo kiekvieno asmeniškai priklauso, kiek jų atrakinsite, iššifruosite, pagarsinsite (paskleisite į aplinką). Todėl visada svarbu kelti savo sąmoningumą ir leistis į sielos gelmes. Patirsite įvairiausių būsenų ten keliaudami. Aš visada padėsiu jums leistis į savo sielos gelmę ir atrakinti kodus, kurie skirti ne tik jums asmeniškai, bet ir visai Visatai ir Visatos Matricai. Tik stiprūs ir drąsūs gali tam ryžtis. Aš būsiu su jumis.

Užrašė Irmina G.
2020 12 30

*****

Būkite Meilėje ir Gerume

Sanat Kumara

Jūs kiekvienas turite pasirinkti savo kelią. Kaip toje pasakoje. Eisi į dešinę, pavirsti tuo… Eisi į kairę-tuo… Eisi tiesiai – dar kitkuo… Daugelis jūsų esate pasirinkę Šviesos kelią. Tad eikite juo tiesiai, nesukdami nei į kairę, nei į dešinę. Nešti Šviesą nėra taip lengva ir paprasta, kaip kartais kitiems atrodo. Bet jūs pasirinkote. Ir mes to prašėme, nes jūs jau subrendę, tam paruošti. Nešti Šviesą – tai degti meile, degti noru matyti pasaulį gražų, šviesų, pilną įvairovės, gerų dalykų. Tad visada koncentruokitės tik į Šviesą ir Meilę. Tai šviesiausios ir tyriausios energijos, kurios teka per žmogų. Būkite MEILĖJE IR GERUME. Aš visada su jumis. Ir eidami Šviesos keliu, nesidairykite į šalikeles. Nesvarbu, ką mano kiti, ką mano jūsų aplinka. Turite būti tvirti savo pasirinkimuose. Klausyti savo sielos, savo sąžinės. Tik būdamas visiškai atviras ir sąžiningas sau, žmogus gali daug ką pasiekti. Išjausdamas meilę ir gerumą, gali toli nueiti. Draugiški santykiai, pagarba viskam – turi būti nuolatiniai jūsų palydovai. Būkite MEILĖJE IR GERUME. Aš jūsų širdyse, jūsų energetikoje, jūsų sąmonėje. Aš ir ESU TU, o TU – TAI AŠ. Tai ir yra Vienis, jungiantis mus per amžius.

Kartais kelias baigiasi net neprasidėjęs. Liūdna tai būna matyti. Tad būkite drąsūs ir ryžtingi savo kelyje. Šviesos kelyje. Jūs pasirinkote.
BŪKITE MEILĖJE IR GERUME,
BŪKITE ŠIAME JAUSME NUOLAT –
IR AŠ PRABUSIU JŪSŲ ŠIRDYJE
SU SAVO MEILE IR JĖGA.
P. S. Kai ateina Mokytojas, mokinys visada turi būti pasiruošęs.

Užrašė Irmina G.
2020 12 19

*****

Laikai keičiasi

Arkangelas Urielis

Laikai keičiasi. Turite su ta mintimi susigyventi, įtvirtinti ją savo sąmonėje. Nieko nebebus taip pat. Sugriuvus senam – ateis nauja. Naujos galimybės, nauji suvokimai.
Lūžio taškas eina matricos kanalais, paliesdamas kiekvieną, kuris yra toje matricoje. Susijungimas būtinas matricos taškuose. Taškai apsijungia vienoje erdvėje, kur išsiskleidžia visai kitokie dalykai, suvokimai, atradimai, jausmai. Išsigrynina tikroji Tiesa. Tiesa, suvokta tos matricos taškuose. Bendra visiems ten esantiems. Daugelis iš jūsų yra tos matricos taškai, jungiantys bendrus tikslus, numatytus Visatos. Taškams visiškai susijungus, paduodama nauja idėja, kuri įsitvirtins Žemėje. Žemės virsmas tuo unikalus, kad gali išjudinti tuos taškus ir juos sulieti, sujungti į vieną.

 Dabar jūs nespėliokite, kurie esate tos matricos taškais. Jums sudėtinga tai suvokti. Tiesiog atsipalaiduokite ir mėgaukitės Gyvenimu. Ši informacija buvo paduota tam, kad praplėsti jūsų suvokimą ir proto „mankštai“. Viskas vyksta savaime. Neįsitempkite, būkite džiugūs savo kasdienybėje, nors metas ir ne iš lengvųjų.

Užrašė Irmina G.
2020 12 17

*****

Jūsų šių dienų darbas

Elohimas Ciklopėjus

Pasaulyje tiek daug stebuklų. Žiūrint žmogaus akimis, tai atrodo kaip stebuklai. Visatoje – tai nuolatinis pokytis, nuolatinis virsmas. Išsikūnijimas ir įsikūnijimas – tai nuolatinis procesas. Tai sielos pasirinkimas. Siela renkasi, kur ir kada įsikūnyti, ką patirti ir išgyventi.
Susitelkimas į sielą būtinas, kad išgyventum daugybę procesų. Sąmonei plečiantis, darosi aiškesnės sielos užduotys. Kuo dažniau susitelkite į savo aukščiausiąją sąmonę. Procesas nelengvas, bet labai reikalingas jūsų sielai. Sielos dalis, kuri nėra įsikūnijime, visada laukia tos akimirkos, kada galės susilieti su savo sielos dalimi, esančia įsikūnijime. Kada galės aiškiai perduoti užduotis.

Keturmatėje erdvėje tai nėra taip svarbu. Svarbiau iškelti savo sąmonę kuo aukščiau ir susilieti su aukšto dažnio subtiliosiomis vibracijomis. Tegul jos išvalo kiekvieno sąmonės kanalą ir paruošia „dirvą“ naujiems procesams, naujoms idėjoms, naujai besikūnijančioms į Žemę sieloms, kurios daug ką keis. Jūsų darbas ruošti tą „dirvą“, išlaikant kuo aukštesnį vibracijų lygį, kuo tyresnes širdis, švarų energetinį lauką ir švarų sąmonės kanalą.

Toks būtų jūsų šių dienų darbas. Taip jūs galite prisidėti prie virsmo, prie bendros erdvės išgryninimo, išvalymo. Šie procesai jau vyksta ir jūs, būdami įsikūnijime, padedate šiam procesui, susikoncentruodami į savo sąmonės kanalą, per kurį teka švari energija, pasklisdama aplink jus. Tai aukšto dažnio vibracija ir ji degina visus nešvarumus.
Priimkite tai, kaip šių dienų būtinybę ir galimybę prisidėti prie virsmo.
Būkite aukštose vibracijose.

Užrašė Irmina G.
2020 12 09

*****

Atverkite širdies vartus

Sanat Kumara

Brangieji, mylimieji, – buskite, kelkitės. Atverkite savo širdies čakrą ir tegu ji pražysta pačiu gražiausiu rožės žiedu su tokiu galingu aromatu, su tokiu nuostabiu grožiu, kad aplinkui esantys net nesuabejotų juo ir išjaustų, kad tik atsivėrus šviesai, prasideda tikrasis gyvenimas, vidinis palaimos kvėpavimas.
Tegul, brangieji, jūsų krūtinėje užauga ištisi sodai, kurie priviliotų būrius ištroškusių to grožio, to aromato, nes tas, kas pamatys ir užuos, taip pat norės savyje auginti sodus ir juos rūpestingai prižiūrėti, kad paskui galėtų parodyti kitiems.
Dirva jumyse jau paruošta, sėklytė pasodinta, jums beliko tik tuo pasirūpinti, puoselėti, praplėsti savo širdies dirvonus ir, užauginus savo kūrinius, atsiverti visam pasauliui, visai Kūrinijai.
Jūs, mylimieji, net neįsivaizduojate, kiek džiaugsmo ir šviesos įneštumėte į visą Kosmosą, kiek savo kūryba ir geranoriškumu praplėstumėte erdves, kiek prižadintumėte miegančių.

Atėjo jūsų laikas kiekvienam save išbandyti.
Pradėkite dabar nuo mažo mažo žingsnelio – link to tikro virsmo. Po truputį, po truputį verkite savo širdies dureles, nesvarbu, kokios mažos jos bebūtų. Nesvarbu, jei pradžioje ir labai sunkiai versis, girgždės, sutepkite jas savo meilės eliksyru, įdėkite trupučiuką pastangų, stumtelkite jas – ir pamatysite, kaip jums padeda visas dangus.
Mažos durelės taps didžiuliais vartais ir jie taip plačiai atsivers ir tiek daug visko tikro prisipildys, kad jums norėsis verkti iš džiaugsmo ir palaimos – ir dėkoti, dėkoti, dėkoti…

Užrašė Veronika M.
2020 11 03

*****

Kaip gyventi toliau

Elohimas Ciklopėjus

Vėl jums duodamas išbandymas, vėl dalis žmonių karantinuosis: vieni su baimėmis neužsikrėsti, su atsiribojimais nuo brangiausių žmonių, kiti tą laiką išnaudos atidėliotiems darbams atlikti namuose, reti džiaugsis atsirandančiu laiku kūrybai, pabuvimu su savimi.
Per tą pakartotiną situaciją izoliuotis, išsigrynins labai daug teigiamų dalykų: vieni taps mažesni vartotojai, kiti atsigręš į save, dar kiti susimąstys apie gyvenimo prasmę.
Tikrai viskas žmogui tik į gerą.
Atsidengs daug kaukių, kuriomis dangstėsi daugelis veikėjų, suinteresuotų iš šitos situacijos gerai pasipelnyti.
Viskas, kas netikra, po truputį grius, tirps ir visi turėsite apsinuoginti tiesai – kaip toliau gyventi?
Kai dauguma dalykų yra statoma, lipdoma iš išskaičiavimo, naudos sau, negalvojant apie kitus, apgaulės tikslais, melo ir falšo, tai, anksčiau ar vėliau, yra pasmerkta sugriūti, dingti nuo žemės paviršiaus.
Ir kai žmogus pasodina tiesos sėklytę savyje ir į tai lygiuojasi, ir kai ateina suvokimas, kad gyvenimas per trumpas liūdėti ir nieko neveikti, nesiekti.
Ir kai žmogaus širdis suminkštėja žvelgiant į nusiminusį, į verkiantį, ir kai ji užauga labai didelė nuo meilės, atjautos, gėrio siekiamybės, tada nebaisus joks virusas, nes jis tokioje terpėje, kur yra teigiamybės, neužsibūna.

Ir, nori nenori, kai pandemija vyksta pasauliniu mastu, žmogui teks daryti tvarką savo viduje: nusiraminti, kai ką savyje perstumdyti, kad vietos atsirastų tikram jausmui, užauginti kažką didelio ir gero, kad tai išplistų į erdvę.
Ir kai žmogaus viduje pradės skambėti nuostabi muzika, kai nuo spindinčios tvarkos ir ramybės pasipuoš aplinka – atsivers jums skambanti, virpanti nuostabi erdvė. Pilna meilės, atjautos, harmonijos, šviesos.

Jūsų pastangos daryti tvarką savo viduje bus apvainikuotos, nes tik sekundės dalį pabuvus tokioje virpančioje meilės erdvėje, kitokio gyvenimo jūs jau nebeįsivaizduosite.
Tokioje erdvėje gyvena ištisi pasauliai ir jiems net sunku būtų suvokti, kad gali būti kitaip.
O jūs, brangieji, tą nuostabią erdvę sukursite patys, per savo vidines pastangas.
Ir tai jau vyksta.

Užrašė Veronika M.
2020 10 26

*****

Tikras Žmogus

Viešpats Maitrėja

Aš ateinu pas jus -– ir visada ateisiu, kai tik bus galimybė per ką ateiti. Smagu stebėti jus, kai dedate labai dideles pastangas susitvarkyti savo vidų. Pas jus yra posakis „kaip žmogaus išorėje, taip ir viduje“. Iš tikrųjų yra priešingai: kaip žmogaus viduje, taip viskas pasirodo ir žmogaus išorėje. Jeigu žmogus dažniau savo viduje pasidaro inventorizaciją: sudėlioja savo vertybes, paanalizuoja save, kur buvo teisus, kur ne, išmeta lauk baimes, abejones, užsiaugina užtikrintumą, kad, ką bedarys, viską atliks labai gerai, tai ir visa jo aplinka sužiba kaip kalėdinė eglutė – viskas švyti, gražu, jauku.

Artėja kalendorinių metų pabaiga, kai jums tikrai norėsis metų gale atsigręžti ir save įvertinti: ar viską padariau? Ar galėjau daugiau pasistengti?
Kad nereikėtų užduoti sau antrojo klausimo, jums dar liko pora gerų mėnesių. Verta pasistengti, kad šventės virstų tikrai linksmomis. Juk tikrai bus smagu sėdėti už stalo su savo artimais, brangiais žmonėmis ir patirtį tą nuostabų laimės pojūtį: esu sveikas, laimingas, viską padariau, kad ir artimiesiems būtų gera, turiu planų, siekių, pasiryžimo juos įgyvendinti, o jeigu dar sukirbės noras viduje: galiu padėti ir noriu padėti visiškai svetimam, nepažįstamam žmogui – ir tai padarysite – jūsų šventė pavirs į tikrą karališką puotą.

Tad švarinkit, mazgokit, kuopkit, puoškit savo šventovę, kad patys geriau jaustumėtės ir kitiems būtų gera, kad esate šalia.

Tegu skamba jūsų šventovės varpai – tegul girdisi jie iš toli toli. Ir tegul sklinda kalbos kitame žemelės gale, kad tikrai pasaulyje yra gerų žmonių, Tikrų Žmonių.
O tas Tikras Žmogus esi tu.

Užrašė Veronika M.
2020 10 19

*****

Jums skambina Kosmoso varpai      

Viešpats Jėzus Kristus                                               

Buskite, žmonės, buskite, jums skambina viso Kosmoso varpai. Skambina labai galingai ir prasmingai. Kiekvienas, išgirdęs tų varpų dūžius, supras, kad gyventi, kaip gyveno, jau nebegali, nes tų dūžių aidas išjudina žmogaus vidines gelmes ir jos vilnyja per visą likusį gyvenimą. Sąlygos ir galimybės išgirsti ir pajusti tą Kosmoso galingą skambesį dabar sudarytos visiems vienodos, bet ar jūs, išgirdę ar pajutę jį, norėsite keistis patys, ar keisti norėsite kitus? Čia didelis klausimas.
Jeigu bandysite keistis patys, pataikysite į dešimtuką. Norėsit pakeisti visą pasaulį – prašausit. Ir, aišku, jums iškils klausimas, kaip keisti save? Ogi viskas labai paprasta, pasiekiama čia pat. Pirmiausia, susiraskite vietą, kur labiausiai jums patinka būti: prie jūros, miške ar namuose – ten, kur širdis nurimsta ir pajuntate tokią būseną, lyg tuoj ji galėtų atsiverti. Ir padėkite jai atsiverti. Jeigu patiems neišeina, paprašykite to, į ką dažniausiai kreipiatės: į angelą, Dievą, Jėzų, šv. Mariją, kas jums arčiausiai širdies. Ir jeigu sugebėsite susitarti su savo protu, kad netrukdytų, pajusite tą nuostabų tekėjimą per visą savo kūną. Visas kūnas vilnys kaip jūra, jusite tai kiekviena savo ląstele. Užteks pajusti tai vienintelį kartą – ir ateis suvokimas, kad verta savo gyvenime keisti viską, kas laikina, į tai, kas pažadina ir yra gražiausia.
Jūsų, tai pajutusių ir patyrusių, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą labai smarkiai daugėja, bet kiekvienas, tai patyręs, tampate atsakingas, kad tai pajustų ir šalia esantys. Kiekvienas nušvitęs, nors tas pajautimas kartais būna trumputis, užsidedate kaip ir atsakomybės naštą (jūsų sielai ta našta maloni, patikėkite), kad reikia labiau išmokti gyventi taip, kad jūsų širdis girdėtų tuos varpų dūžius, kurie keis, ir jau keičia, visos žmonijos raidą. Ir kiekvienas iš jūsų esate dalyvis tų varpų skambėjimo, kiekvienas savaip prisidedat prie šitų nuostabių garsų, kurie prižadina miegančius. Ir tie garsai vilnyja ir vilnyja per visatas ir dar toliau – į besikuriančias erdves, į amžinybę ir begalybę.

Ar dabar suvokiate savo atsakomybę? Ar suprantate, kad negalima toliau delsti? Kad privalu veikti čia ir dabar!!!
Prašau, mylimi žmonės, įvertinti mūsų, norinčių jums padėti, pastangas. Išsijudinkite iš savo taško, iš savo sąstingio. Labai prašau.

Užrašė Veronika M.
2020 10 11

*****

Išbandymų metas

Pasaulio Motina

Labas, brangieji. Atėjo jūsų išbandymo metas.
Ką renkatės? Pasyvų gyvenimą? Ar stebuklų šalį?
Jau esate pilni žinių, išminties ir suvokimo judinti savo pasaulio pamatus. Kiekvienas jau savyje  pribrendote pasirinkimams. Kas įsileidote baimę ir nenorite nieko keisti, esate silpniausio vėjelio nupučiami, nes neturite savo nuomonės, kiti prinokę laukiate impulso už ko griebti. Labai smagu stebėti jus, kai esate per žingsniuką nuo tikrų pojūčių. Kai širdimi jaučiate, kad čia yra tikra, o protas vis pakiša koją. Na ir kas, kad jis kiša, tegul. Patikėkite, protas tikrai apsiramins, kai jūs savyje užauginsite užtikrintumą, širdies užtikrintumą ir nebeleisite savęs išmušti iš vėžių.
Atverkite širdį: jeigu patiems neišeina, prašykite pagalbos visų, kas jus stebi ir laukia, kada paprašysite subtiliajame plane. Atsivėrę įsileiskite visas dieviškąsias malones, kurios prisipildys taip greitai, kad būsite labai maloniai nustebinti ir veikite, ką širdis šnibždės. Tikrai šnibždės, tik įsiklausykit, gerai įsiklausykit ir visiškai nepergyvenkit, jeigu suprasit tik iš kelinto karto arba suabejosit ar gerai išgirdot, ir vėl klausykite. Mėginkite tai taikyti savo kasdienybėje, jeigu ir nugrybausite (kaip jūs dažnai išsireiškiate), nieko tokio, vėl bandykite ir bandykite, kol širdimi pajusite, kad tai tikra.
Tik tie, kurie nebijo suklysti, kurie nukrenta, keliasi, stojasi ir vėl bando, siekia savo tikslų – gal kartais ir labai brangia kaina, bet pasiekia.
Būkite tie judrūs, smalsūs, nenustygstantys vaikai, kurie visur kiša savo nosytę. Ir jeigu gausite per ją, tai bent žinosite, kad nosį reikia kišti kitur.

Užrašė Veronika M.
2020 09 29

*****

Pasitikite virsmą

El Morija

 Aš atėjau dabar su  spindinčia jėga ir atnešu žinią.
Išaušo ilgai lauktoji diena, kai jūsų pasaulį sujudino didžiulis virsmas, kurį jūsų pranašai jau seniai buvo numatę. Virsmas, kuris išjudins jus visus iki vieno. Judins, žadins visus iš vidaus. Tiesiog nebegalėsite gyventi taip, kaip gyvenote. Patogiai, lyg sraigės įlindę į kiautus. Jeigu, brangieji, norite tikrai gyventi, o ne egzistuoti, turite išlįsti iš kiauto – šilto, gražaus, tvirto kiauto. Išlįskite ir apsinuoginkite. Išskleiskite savo brangią sielą visu gražumu ir gyvenkite savo nuostabioje planetoje tą tikrą gyvenimą, o ne iliuzinį.
Prikaupėte, pritempėte visą kalną laikinų, trapių, netikrų dalykų, nuo kurių patys baigiate uždusti. Bet gerai! Pabandėte, išmėginote ir supratote, kad tas visas kalnas netikro – laimės neatnešė.

Ir kiekvienas esate pajutę tą tikrą pojūtį iš vidaus: kai įsimylite, kai žiūrite į miegantį savo vaiką, kai išvažiuojate ilsėtis. Ir nors tie laimės pojūčiai pas jus tokie momentiniai, tokie trumpalaikiai, bet  jūs jau suvokėte, kad verta gyventi ir kiekvienas vėl siekiate tai patirti.
Tas virsmas ir atveria jums galimybes išgyventi ne tik momentinius, labai retus laimės pojūčio trupinius (nes yra gana daug žmonių, kurie tai patyrė tik kartą), o tiesiog gyventi tame pojūtyje besidžiaugiant kiekvieną dieną.
Tereikia jums, brangieji, tik panorėti ir paprašyti, kad jūsų Dieviškoji dalelytė – sėklytė, kurią turite kiekvienas, išsiskleistų jumyse. Būtent dabar tas virsmas ir duoda jums šansą: tą besiskleidžiantį žiedą jūsų viduje pripildyti visomis nuostabiomis spalvomis – dieviškomis savybėmis.

Prašykite meilės, šviesos, atjautos, tiesos, džiaugsmo, harmonijos, sveikatos, gausos…, visko, ko širdis geidžia, kas tik jus prikelia gyvenimo džiaugsmui.

 Virsmas į jūsų pasaulį jau atėjo!!!
Ar jūs dabar eisite jo pasitikti?
Ar jūs pritaikysite jį savo gyvenime ir pasiimsite iš jo viską, ko norite, ko siekiate?

Užrašė Veronika M.
2020 09 29

*****

Laiškas vaikams

Esmėja

Labas, brangieji mažučiai žmogučiai.
Ar jūs žinote, kad jūsų sielos, kurios gyvena jūsų viduje, atkeliavo iš tolimų, labai tolimų, žvaigždynų planetų apsigyventi čia, nuostabiai gražioje Žemelėje. Jos laukė labai labai ilgoje eilėje ir reikėjo labai labai pasistengti, kad jūsų, vaikučiai, siela gautų leidimą pakliūti čia. Jūs įsivaizduojate, kaip jums pasisekė? Jūsų siela kartu su jumis jau čia, Žemelėje, o  begalinės eilės, apsivyniojusios apie žvaigždynus – tebelaukia. Ir jeigu mums visiems taip pasisekė, reiškia, jinai – siela, turi planą, ką nuveikti čia, Žemelėje, ir grįžti atgal.
Kodėl jos taip noriai renkasi jūsų planetą? Būtent Žemę? O, pasirodo, todėl, kad Dievuliukas Žemę sukūrė specialiai mums, žmonėms, nes mus jis labai labai myli.
Juk užtenka išeiti į mišką ir jau matote, kiek ten visko yra: visokių medžių, žolyčių, gėlyčių, o kai pradeda čiulbėti paukščiukai, net galva sukasi, ar ne? O kai atsiguli ant pievos, kiek veiksmo: tai skruzdėlytė į koją kanda, tai sraigė su savo nameliu atšliaužia, pasimato visas vabaliukų ir gyvūnėlių pasaulis – toks nuostabus ir platus, kad jo neįmanoma viso vienu metu aprėbti.
Jūs įsivaizduojate savo gyvenimą be jūros, be smėlio, kalnų, upių, ežerų, be saulės? O yra planetų, kur nėra nei oro, nei vandens, o vistiek ten kažkas gyvena ir vargsta dėl išlikimo. Dovanų gavot gražią Žemelę ir tai dar ne viskas. Dar kiekvienam žmogui padovanojo ir laisvą valią. Paklausit, kas tai yra? Ogi darot ką norit, kas tik šauna į galvą. Kiekvienas žmogutis gimdamas gauna po du lagaminus. Vieną – geriems darbams, kitą – blogiems. Ir kiekvieną mielą dieną į tuos lagaminus kaupiasi ne tik atlikti darbeliai, bet ir visos mintys ir ketinimai. Geros mintys ir ketinimai prie gerų darbelių, blogos – prie blogų. Na, brangieji mano vaikučiai, kuris jūsų lagaminas šiandien jums brangesnis? Su kokiais darbeliais pripildyti jie? O, svarbiausia, reikia visą laiką prisiminti, kad su tais lagaminais turėsite pragyventi ne tik čia, Žemelėje, bet su jais  Jūsų Siela griš atgal į tuos žvaigždynus, iš kurių atkeliavo.

Užrašė Veronika M.
2020 09 09

*****

Žmogaus saviraiška ir kūryba

Alchemikas

Žmogui būtina saviraiška, kūryba. Tik tada gyvenimas įgauna labai daug atspalvių. Nebelieka tuščio laiko, rutinos. Kas kartą, žmogui tik pagalvojus, kad užsiims mėgstama veikla, viduje tarsi kažkas užauga – tai ir yra dangaus kibirkštis.
Žmogaus potencialas yra labai didelis, ribų nėra. Vienintelė sąlyga – ieškoti savyje jausmo, kuris prikeltų gyvenimo džiaugsmui. Viskas gali prasidėti ir nuo visai jums paprastų dalykų. Be galo gerai galite pasijausti, stebėdami medžių lapelių šokį vėjyje, ir jūsų viduje gali atsibusti muzika, eilės arba gražios mintys savo artimiesiems, visai Žemelei.
Žmonių vaikai jau gimsta su kūrybos dovana, bet retas kuris išsaugo tą dovaną per visą gyvenimą. Per suaugusių muštrą vaikams – daryk tą, daryk aną – kūryba pasitraukia į paskutinį planą. Jūsų švietimo sistema taip pat turi labai keistis, kad jaunoji karta atiduotų pirmenybę kūrybai.
Ir kai jūs, brangieji, suprasite, pajausite, koks begalinis kūrybos užtaisas yra jūsų širdyse, ta linkme ir pradėsite po truputį judėti. Juk kiekvienas esate pajutę širdies kuždesį, kad jūs gyvenime galite Kažką Gero nuveikti. Tas kažkas, jūsų požiūriu, gali atrodyti bereikšmiai dalykai: paglostyti gyvūnėlį, nuraminti nusiminusį, užfiksuoti gražų vaizdą, pasidžiaugti, nusišypsoti sau arba visam pasauliui. Viskas, absoliučiai viskas, kur tik yra įdėta jūsų širdies dalelė, yra kūrybos pradžia ir, jeigu nesustosit džiaugtis gyvenimu, tai peraugs į virsmą, kuris nuvilnys per visą Visatą ir toliau.
Atrodo, tiek nedaug tereikia, ar ne? Pildykite savo širdies dalelytėmis visą Kosmosą ir mainais gausite nuostabių dovanų.

Užrašė Veronika M.
2020 09 07

*****

Auskite savo raštą

Serapis Bėjus

Mielieji, kreipkitės į mane kai tik pajausite, kad jums labai sunku ir nebežinote, kaip toliau gyventi. Prašykite manęs šviesos, palaikymo, prašykite kitų Pakylėtųjų Valdovų ir mes iškart suteiksime jums pagalbą. Kai ateis nusiraminimas, kai širdyje pajausite palengvėjimą, gal suvoksite, kad esate apsuptyje pačių nuostabiausių draugų, linkinčių jums tik paties geriausio.
Jau daug kartų išbandėte vaistus ir suvokėte, kad jie veikia labai trumpai ir dar su šalutiniais poveikiais, jei kažkiek ir padeda, tai tik kūnui, bet ne sielai, kuriai reikia dieviškų šviesos spinduliukų. Tad pamėginkite bent kartą pasinaudoti siūloma pagalba, ką prarasite? O gal kaip tik atrasite? Tai, ko jūsų vidus, jūsų dieviškoji dalelytė nuo pat jūsų gimimo ieškojo. Tiesiog kreipkitės į mus, kai būsite vieni, savo mėgstamoje vietoje: lovoje, mašinoje, gamtoje… Ir paprašykite, kad mes ištirpdytume jūsų susikaupusius sunkumus ir padėtume atverti jūsų širdutę. Ir viskas, tik tiek. Toliau patys pajausite visu vidumi, kūnu, kaip šviesa sklinda kiekviena ląstele ir kaip greitai ateina nusiraminimas. Pamėginkite, kol suprasite, kaip viskas, ko jums labiausiai reikia – ramybė, atjauta, užtikrintumas – yra jumyse, kad tikrai jūs esate labai reikalingas šalia esantiems žmonėms, Žemelei ir visai Kūrinijai. Jūs visi, brangieji, visi esate kaip be galo gražus raštas juostoje, kuri vyniojasi per Žemelę, per visatas ir apjuosia dar besikuriančias erdves. Ir kiekvienas tas raštelis juostoje toks svarbus, kad, jeigu jo nebūtų, juosta, aišku, ir toliau vyniotųsi, bet tos besikuriančios naujos erdvės kaip ir nukentėtų. Nuo jūsų vieno, mažo žmogučio, nukentėtų kažkuria prasme Dieviškojo Plano dalis. Ar jūs dabar suprantate, kaip svarbu, kad jūs Dabar prisikeltumėte gyvenimui. Tikram šviesos gyvenimui, džiaugsmo gyvenimui.
Auskite savo raštą šiandien. Dabar pradėkite. Tegul jūsų audžiama juosta vis ilgėja ir ilgėja į Amžinybę ir Begalybę. Ačiū…

Užrašė Veronika M.
2020 09 05

*****

Tapkite bestselerių autoriais

Elohimas Ciklopėjus

Sveikinu visus su mokslo metų pradžia. Nuostabus laikas kaupti žinias ir prašyti viso Dangaus išminties. Po vasaros, po nuostabių vasaros atostogų, kaip tikri amžini mokinukai sieksite naujų žinių savo nuostabiai patirčiai auginti ir jas pritaikysit kasdienybėje – ir net nepajusite, kaip atsidursite ant amžinosios kūrybos slenksčio. Kai pilna krūtine suvoksite, kad kiekviena nauja diena yra tikra gyvenimo dovana, nuostabus iššūkis, kad ji tampa labai ilga, kai tikrai ją išgyveni, pajungiant gerąsias emocijas ir pasitikėjimą. Tai visa diena bus nuostabi, įvairi, su brangiais žmonėmis ir, jei vakare prieš miegą dar turėtumėte jėgų ir noro padėkoti už ją, tai amžinybėje įsirašytų dar vienas nuostabus gyvenimo puslapis. Rašykite tą brangią savo gyvenimo knygą nuoširdžiai atsivėrę, su meile ir tikrai ji bus įdomi skaityti. Kai nugalėsite baimes, svyravimus, kai pajungsite savo tikėjimą, tai visos jūsų sutiktos kliūtys, bėdos, išgyvenimai taps pačiomis įdomiausiomis vietomis jūsų romane. Svarbiausia, kad jūsų knyga būtų stora, aptriušusiais lapais nuo didelio skaitymo, visų pastebima ir pageidaujama. Nes tik savo pragyvento gyvenimo pavyzdžiu, jeigu jis bus įvairialypis, su pakilimais ir nusileidimais, tas romanas įgaus vertę ir jeigu puslapiai bus sulaistyti skaitytojų ašarų arba pilni humoro iki ašarų, apie šią knygą bus diskutuojama labai plačiai ir visur.
Nebūkite autoriais tų knygų su keliais nuobodžiais puslapiais, kurios užsistovi bibliotekų lentynose. Tapkite bestselerių autoriais.
Sėkmės !!!

Užrašė Veronika M.
2020 09 02

*****

Nuo vaikų darželio iki universiteto

Andrijanas Hošė

Turite rankose dvi gijas – baltą ir juodą (gėrį ir blogį).
Turite nuostabią galimybę gyventi jums sukurtoje planetoje Žemėje – sukurtą Rojų, kurį dažnai paverčiate pragaru.
Turite dovanotą laisvą valią. Turite visas galimybes gyventi taip, kaip norite. Ir ką renkatės? Dabar? Ar jums reikia dar dviejų tūkstančių metų, kad visiškai ištrintumėte nuo žemės paviršiaus žmogaus pėdsaką su besaikiu vartojimu ir džiaugsmo stoka? Ar keliatės dabar ir kuo ilgiau
stengiatės išlaikyti pamynę juodąją giją, o baltąją stumiate į viršų kuo aukščiau?
Mes, Pakylėtieji Valdovai, jus visus mylime taip, kaip jūs, tėvai – savo brangiausius vaikus. Tai įsivaizduokite, kad jūsų pasaulis yra didelis vaikų darželis, o jūs jame žaidžiate ir mokotės. Ir jeigu jūs kiekvienas stengsitės, kiekvieną mielą dieną gražiai, draugiškai žaisti su visais, kitą kart gal ir apsistumdant, bet greitai susitaikant, stengsitės įsidėmėti, klausyti, ką sako auklėtojos, nes jos turi daug gerų, tikrų žinių, ir pritaikysit jas savo žaidimų aikštelėse, pasistengsit sukurti kuo daugiau linksmų žaidimų, įtraukdami į juos savo nuliūdusius draugus. Ir kuo daugiau jūs krykštausite, juoksitės – tuo greičiau Žemelė taps mokykla. Grįžkite kasdien nors trumpam į
vaikystę, pažaiskite su savo draugais įdomius žaidimus ir mes jums padėsime suaugti – tapti gerais, atjaučiančiais, kūrybingais žmonėmis.
Ir, patikėkite, baigsite, jeigu tik panorėsite, ne vieną mokyklą.
O mes susitiksime su jumis universitete. Sėkmės.

Užrašė Veronika M.
2020 08 30

*****

Viskas paslėpta jūsų viduje

Elohimas Ciklopėjus

Atrodo, visiškai neseniai žmogui buvo gana sunku pakinkytu vežimu pravažiuoti savo šalį, jau nekalbant apie kitas. Dabar jūsų visiškai nestebina galimybės per kelias valandas atsidurti kitame pasaulio krašte.
Šiuo nuostabiu periodu Žemėje veriasi galimybės per sekundę atsidurti kitoje planetoje, visatoje. Tai kur pabaiga? Jos paprasčiausiai nėra!
Daug darbščių, žingeidžių žmonių ieškojo ir tebeieško atsakymų, kaip prailginti žmogaus gyvenimo laiką, kaip atrasti laimės receptą?
Ne be reikalo pas jus yra sakoma: jeigu nori kažką labai gerai paslėpti, padėk tai žmogui prieš akis, pačioje matomiausioje vietoje. Tam ieškoti žmogus pasirenka patį ilgiausią kelią. Per kalnus,
vandenynus rausis, kasis. Atras? Gal. Bet kokia kaina? Kodėl žmogus nepasimoko iš kitų žmonių klaidų? Kodėl vis lipa ant to pačio grėblio, kol gauna į kaktą?
Todėl, kas viskas, kas paprasta, čia pat pasiekiama – neįdomu!
Todėl, kad žmogaus viduje yra pasodinta Dieviškoji sėklytė – kūrybinė sėklytė. Ir tik tada, kai žmogus suvokia, kad lobių ieškoti reikia savo viduje, o ne išorėje, tik atsigręžus į save – nurimus, įsiklausius į savo vidinius kuždesius, kurių beveik niekada nepaisote, pajutus tyrus ketinimus veikti,
keisti, ieškoti – tą pačią sekundę pasijungia mintis – kūryba – virsmas.
Tas virsmas išjudina Žemės, Visatos erdves. Tas virsmas prižadina kitus keltis tiek Žemėje, tiek visame Kosmose.
Tai nebeklaidžiokite tiek ilgai ir taip aplinkui.
Paslėpta viskas yra čia pat – jūsų viduje.

Užrašė Veronika M.
2020 08 29

*****

Stebuklingos lazdelės

Sanat Kumara

Labai nuostabu stebėti, kai jūs norite padėti žmonėms ir mūsų prašote pagalbos. Tas jūsų nuostabus noras, atjauta ištirpdo tokius sunkius blokus, užtvaras, kad jūs patys nustebtumėte pamatę juos fiziniame plane.
Jūsų, kad ir mažytis ketinimas, bet iš širdies, kažkokia dalele sujudina žemės ašį, suvirpina bangele visą Kosmosą. Ar suprantate, kokią galingą jėgą, užtaisą jūs kiekvienas turite? Ir kiek per dieną jūs galite nuveikti, jeigu esate džiugūs, pakiliai nusiteikę ir atsivėrę dieviškajam srautui? Ir tos
jėgos niekas negali atimti, jeigu gyvenate šviesoje. Ir kaip greitai, per sekundės dalį, sugriūva jūsų gyvenimai, kai jūs murdotės tamsoje, pyktyje, baimėje, puikybėje. Esate tikri burtininkai, turite rankoje stebuklingas lazdeles. Tik lazdelės vienas galas baltas, kitas – juodas. Kokia lazdelės puse
mojuosite, taip ir gyvensite. Norite būti šviesos burtininkais ir sukurti savo nuostabioje Žemelėje tikrą Rojų? Prašom.
Norite būti juodaisiais magais ir sugriauti tą kitų jau kuriamą Rojų? Prašom. Bus pekla.
Jūsų rankose stebuklingos lazdelės! Jūs nors pamojuokite bet kokiu galu. Brangieji mūsų, pradėkite mojuoti. Jeigu ir prisimojuosit ne tuo galu, jūs turite laisvą valią, pasirinkimo laisvę apsukti lazdelę kitu galu ir viską ištaisyti.
Ar jūs suvokiat, kad viskas jūsų rankose?

Užrašė Veronika M.
2020 08 28

*****

Tik pasilenkite ir pasiimkite

Viešpats Maitrėja

Žmonės, žmonės, prabuskite ir kelkitės! Išmušė jūsų lauktoji valanda. Juk viduje kiekvienas pasvajojate: o kaip būtų, jeigu būtų…
Tai va, taip ir būtų, kaip jūs įvardintumėte dabar per savo žemiškąją patirtį. Ar Rojus, ar Pragaras. Jūs kūrėjai – rinkitės! Nepraleiskite auksinio momento. Ką dabar sukursite savo emocijomis ir mintimis, tą ir turėsite
Dieviškoji šviesa taip žemai nusileido, taip arti yra jūsų, kad jums tereikia tik atverti širdį tam amžinybės srautui. Jeigu, brangieji, ir toliau miegosite, kaip atsiskaitysite už praleistas galimybes prieš savo vaikus, vaikaičius? Ar nebus skaudžiai gaila, kad iššvaistėte brangų momentą beverčiams
dalykams? Tas nuostabus laikas, deja, niekuomet nebegriš.
Mielieji, pradėkite nuo paties mažiausio. Atsibudę nusišypsokite šalia esančiam. Mintimis pasiųskite ką turite geriausio : kas meilę, kas tyrą ketinimą, kas švelnų žodį visiems, ką pažįstate, ir tik tada eikite į savo kasdienybę. Ir pamatysite, kaip greitai grįš atsakomoji banga iš tų žmonių, kam pasiuntėte, kam palinkėjote.
Ta banga bus tokia didelė ir netikėta, kad jums net kvapą užgniauš, kai suprasite, suvoksite, išjausite Visatos dėsnį.
Mes tikrai matome, kaip žmonės prabudę nebegali gyventi toliau kaip gyvenę, kaip nuoširdžiai stengiasi žadinti kitus, kaip geri ketinimai atveria kelius kūrybai, o toliau ir amžinoji – begalinė paslaptis veriasi. Ar ne nuostabu?
Tiek tūkstančių metų kartų kartos išminčiai, mokslo žmonės link to ėjo, kovojo, aukojosi, o jums tai padėta po kojomis. Tik pasilenkite ir pasiimkite.

Užrašė Veronika M.
2020 08 27

*****

Kaip pragyventi dieną

Pasaulio Motina

Mano brangieji, stebiu aš jus su begaline meile ir siunčiu jums srautus virpesių, kurie jus prikels gyvenimo džiaugsmui. Matau, kaip jūs jaučiatės – lyg tuščiaviduriai burbulai. Turite visą ratą brangių žmonių – širdučių,
turite gražius namus, daugelis turite ir finansinę laisvę – lyg ir viską, ko gyvenime siekėte, link ko ėjote, tačiau džiaugsmo, pilnatvės jausmo, gyvenimo prasmės kaip ir nerandat. Dažniausiai esate liūdn
pasimetę, dažnai nepatenkinti viskuo, užblokuota atmintimi ir nusvirusiomis rankomis.
Kaip galvojate, kiek ilgai galite taip ištverti: savaitę, mėnesį, metus?..
Su tokia būsena momentaliai prisišauksite nepageidaujamas situacijas: ligas, skyrybas, netektis, praradimus visomis prasmėmis. Ar šito jūs norit ir siekiat sau ir savo artimiems, brangiems žmonėms? Nes, kai jūs esate tokios būsenos, pritraukiate sunkią energiją ir situacijas ir savo artimiesiems. Ar neverta pasistengti prisikelti gyvenimui dėl savo brangių žmonių?
Meilės, šviesos aš jums sufokusuoju tokiais srautais į Žemės atmosferą – tiek, kiek jūs pasiruošę priimti ir ženkliai daugiau. Per šitą šviesos ir meilės tėkmę veriasi, jeigu tik jūs įvardinsite norą, išmintis ir žinios. O po to ir džiaugsmo jūra, kurioje galėsite plaukioti iki valiai. Bet viskas priklauso nuo jūsų. Kaip jūs norite dieną pragyventi? Liūdnai ar linksmai? Kaip pasirinksite? O žmogui, kad viskas į gerą pasisuktų, tereikia atrasti kelias minutes iš ryto ir kelias vakare vienam pačiam su savimi pabūti pamėgtame savo kampelyje ir su savimi, savo dieviškąja dalele pasikalbėti: kas liūdina, skaudina. Paprašyti dieviškojo šviesos srauto, kad viską, kas jums netinka, ištirpdytų, o to, ko trokštate – pripildytų, ir padėkoti. Brangieji mano, ką prarasite taip pamėginę kartą ar du?
Susitiksime džiaugsmo jūroje. Net neabejoju jūsų sprendimu.

Užrašė Veronika M.
2020 08 26

*****

Išsilaisvinkite!

El Morija

Džiaugiuosi, kad nugalėjai savo abejones, svyravimus. Pagrindinė žmonių problema yra ta, kad nepasitiki savo vidinėmis nuojautomis, nors jos kartais paremtos ir per fizinius pojūčius: ausų būgnelių spaudimą, smegenų “sproginėjimą”, per jausmą, kad tavo viduje kažkas nuostabaus užaugo ir nebetelpa. Ir tik tada, kai žmogus savo pirmumo teisę atiduoda ne protui, o nuojautoms ir užaugina savyje šimtaprocentinę garantiją, kad tai yra tikra, tada ir prasideda žmoguje virsmas. Jis pasireiškia tapyba, rašymu, gydymu – kūryba. Svarbiausia – nebūti apatiškais ir nebijoti suklysti. Juk klysti yra žmogiška, pripažinti, kad klydai – dar žmogiškiau, bet juk visi, kas ieškojo, kas bandė, kad ir labai daug kartų, galiausiai buvo apdovanoti.
Brangieji, ką jūs prarasite suklydę, kai duotas jums leidimas klysti? Ir kiek jūs daug laiko prarasite, visiškai nepradėję nieko daryti. Nepajudėję iš savo taško dabar.
Išsilaisvinkite, patapkite vaikais su klausimais: kas čia? Kodėl?..El Morija
Klauskite savęs, ką labiausiai norėčiau nuveikti dabar? Ir ta linkme iškart veikite, be atidėjimo – iškart!
Kas pasiimsit rašiklį, kas – teptuką, kas išeisite pasivaikščioti ir kažką sutiksite – išgirsite žinią, ar pabūsite tyloje ir išjausite savo prasmę, ar atsivertę knygą rasite atsakymą.
Svarbiausia – neužsibūkite kasdieninėje rutinoje. Pasakykite sau – gana – ir eikite gyventi: mylėkite, džiaukitės, kurkite, klyskite, o apsisukę vėl bandykite.
Būkite gyvi savo gyvenimo tarsnyje, o ne mirę čia ir dabar!

Užrašė Veronika M.
2020 08 23

*****

Žadinu: kelkitės!

El Morija

Aš vėl ateinu pas jus su meile ir šviesa, kurią perduodu jums, brangieji. Labai geras laikas dabar prabudusiems veikti, tai yra žadinti kitus. Tai darykite su begaline tolerancija ir atjauta. Po vieną kitą švelnų žodį, artimam subrandintą norą padėti neatidėkite sekančiai dienai. Tiesiog stokitės ir eikite šiandieną, lyg nuo jūsų priklausytų to žmogaus gyvybė , nors taip ir yra. Laiku ištiesta ranka, atkištas petys atsiremti, nuoširdi šypsena, tyras ketinimas padėti ištrauks iš liūno būrius pasimetusių. Tik nuo jūsų kiekvieno priklauso ar neišretės jūsų brangių žmonių ratas. Dėl kiekvieno artimo sielos pasijauskit kaip kareiviai mūšio lauke. Dabar kaip tik yra toks metas, kai nuo kiekvieno iš jūsų priklauso, kas išliks.
Jūs atsibudę? Ir kas dar? Imkite dabar, brangieji, “įrankius”: Meilę, Atjautą, Ryžtą ir – į mūšį dėl išlikimo. Neliks nė vieno neapdovanoto. O tereikia tik atsibusti ir pažadinti šalia esančius
Žadinu: kelkitės, jau rytas, o aukštai danguje Auksinė Saulė.

Užrašė Veronika M.
2020 08 08

*****

Šviesos tėkmė

Pasaulio Motina

Klausykit mane vidumi, širdimi, kiekviena savo ląstele. Šviesos tėkmė per jus teka ir prikels iš sąstingio, iš miego. Virsmas vyksta čia ir dabar. Neįsileiskit abejonių, nesvyruokit, o pasiduokit tėkmei ir viską savy paleiskit. Plaukit kaip šapeliai sraunioje upėje ir mėgaukitės besvorėje
būsenoje. Pasitikėkite, nes atsidursite ten, kur geriausiai jausitės ir kur turėsite ką veikti – tai, ką sugebate geriausiai.
Iš jūsų “šapelių“ formuosis – jau formuojasi – nuostabi piramidė. Piramidė nuostabių širdelių – didesnių, mažesnių, pasimetusių, vos plakančių, bet nuostabių žmogiškų, savaip mylinčių ir atsivėrusių. Ir ta piramidė vis didėja ir vis didės su tokiu pagreičiu, kad veriasi visas dangus.
Jūsų kelias nutiestas šviesa ir meile. Jūs visi, kas norite pažinti tiesą, esate apgaubti burbulais, pilnais švarios vibracijos, kad greičiau ir lengviau suvoktumėte Kūrėjo meilę ir išmintį.
Jūs jungsitės vieni su kitais į karolių virtines ir apjuosite savo nuostabią Žemę daug kartų. Karoliai, karoliukai švytės: vieni stipriau, kiti silpniau, bet visomis vaivorykštės spalvomis ir tą švytėjimą matys – jis jau yra matomas, tik dar nelabai ryškiai – visos Visatos.

Užrašė Veronika M.
2020 07 07

*****

Gyvenkite vasaroje

Aš esu Sanat Kumara.
Sveikinu visus su nuostabiai gražia diena. Vasara padaro savo: daug saulės ir šilumos kiekvieną prikelia naujiems, maloniems pojūčiams, kai norisi džiaugtis, ilsėtis, gyventi, kažką gero nuveikti. Ir jeigu tą saulės šviesos pojūtį sugebėtumėte išlaikyti arba išjausti pačią šalčiausią, tamsiausią
ar lietingiausią dieną, vasara jūsų viduje tęstųsi be galo. Argi ne nuostabu? – verta pabandyti. Tai va, aš jums , mylimi, brangūs Žemės gyventojai, dovanoju ištisus metus vasaros. Maudykitės, žaiskite, šypsokitės, mylėkite ir būkite mylimi visada. Tam jums ir buvo sukurta jūsų planeta – Žemė. Nedidelė, tačiau be galo graži, įvairi, pritaikyta žmogui būti laimingam ir kūrybingam. Sukurta gyvūnų, augalų įvairovė – kad tik jūs džiaugtumėtės ir mylėtumėt. Pasufleruokite, ką dar norėtumėte gauti dovanų, kad taptumėte laisvesni, malonesni vieni kitiems, kad jūsų širdys greičiau atsivertų ir nebeužsivertų. Mes, Pakylėtieji Valdovai, pasiruošę viskam, kad jūs praregėję nebenorėtumėte klaidžioti tamsoje.
Apsigyvenkite, brangieji, mano dovanotoje vasaroje ir kurkite tikrovę.

Užrašė Veronika M.
2020 06 28