Gautama Buda

Juodoji jėga

Gautama Buda.

Visatos principai leidžia padėti bet kuriai gyvybės formai, kuri siekia pažinimo ir išsilaisvinimo. Išsilaisvinimo iš tamsos jėgos. Ši jėga egzistuoja kartu su gėriu. Ji turi savo funkcijas, savo tikslus. Bendrojoje erdvėje „tamsioji jėga“ nėra taip griežtai  neigiamai išreiškiama. Ji turi savo funkcijas. Taip sudaroma galimybė rinktis. Tai proceso variklis. Tik materialioje plotmėje tamsioji jėga įgauna kitokią jėgą. Ji yra labai stipri ir galinga. Nes ją palaiko žmogaus minties galia. Žmogaus meilės energija dažnai išsiskleidžia ir palaiko tamsiąją jėgą. Žmogus taip netenka savo stiprybės, tamsos jėga užvaldo žmogaus mąstymo lauką ir iškreipia tikrąjį suvokimą, kas yra tamsa. Iš principo, iškreipia tamsos jėgos paskirtį. Ir tai padarė žmogus, įgijęs individualumą. Taip yra, tik truputi kitaip, ir su kitais pasauliais. Žmogus turi galią perimti dieviškąją energiją ir jos pagalba kurti gyvenimą. Bet gyvenimo kūryba yra įgavusi neigiamą atspalvį ir tamsioji jėga tapo juodąja jėga, kuri pati naikina dieviškąją energiją. Kuri skleidžia juodumą tiek žmonių širdyse, tiek Visatos bendrojoje erdvėje. Ši juodoji jėga skleidžiasi Visatoje ir ją būtina sunaikinti. Sunaikinti gali tie, kurie ją sukūrė. Todėl ir kreipiuosi į tuos, kurie ją sukūrė, šiuo atveju į žmones. Jūs sukūrėte ir paleidote į erdvę juodąją jėgą. Įvardiju ja „juodąja jėga“, kad nesumaišytumėte prasmių. Tamsioji jėga – tai sudedamoji Visatos dalis. Ji turi savo paskirtį, ji išgrynina tiesą, ji padeda atsiskleisti šviesai. O juodąją jėgą suformavo žmogus. Ir ta jėga yra įgavusi didelį vystymosi pagreitį. Todėl yra siekiama pažadinti žmonių gerąsias emocijas ir paskatinti jas plėtotis, paskatinti gėriui formuotis greičiau nei blogiui. Žmogus sukūrė juodąją jėgą. Tai jo energija. Žinoma, remiantis karmos dėsniu, bus įmanoma dalį šios jėgos sunaikinti. Bet yra reikalinga tai atlikti greičiau ir sąmoningiau. Todėl dirbame su jūsų grupe ir kitomis grupėmis. Išsišaukia Žemės drebėjimai, bet tai padeda kietąjį materialumą pralaužti. Ten dar pavyksta jį taip pralaužti. Žūva žmonių, bet tokia jų karma. Jie atitaiso padėtį. Sumažina juodosios jėgos galią. Ten, kur jau net neįmanoma suformuoti drebėjimų ar uraganų, yra sunkiau.  Tada „ drebėjimas“ įvyksta per žmonių suvokimą. Žmonės palūžta dvasiškai. Didžiuliai išgyvenimai, gyvenimų griūtys ir t.t. taip judinasi juodosios jėgos energija. Neapale nėra tiek sunkiai sergančių žmonių, kaip Europoje. Jeigu nevyktų „drebinimai“, tai žmogaus suformuota jėga visai užblokuotų Žemės erdvę ir nebeliktų „kuo kvėpuoti“. Žmogus nebegalėtų gauti dieviškosios energijos, o išnaudojus su gimimu atsineštą energiją – sunyktų. Ir sunyktum be galimybės atgimti. Išsitiesti. Sunyktų visa sąmoningoji Žemės dalis. Sunyktų nuostabiai sukurta energetika, sukurtos nuostabios idėjos. Meilės energija. Atsirastų juodoji skylė. Kur nebėra gyvybės. Šito tikrai nelaukiame. Tiesiog to nereikia. Todėl yra suformuojama energetinė jėga, kuri pereina per žmonių kūnus ir suvirpina juodosios jėgos blokus. Kad energija pereitų per kūnus, jie turi būti švarūs ir stiprūs. Požiūris turi būti tinkamas, gyvenimo siekiamybė tinkama. Mes suformavome grupeles, kurios bendrai susijungusios perleidžia didžiulį impulsą gerosios energijos.

Yra dirbama ir individualiai. Žinoma, jėga daug silpnesnė, bet tas žmogus gali pakeisti savo likimą, gali pakeisti aplinkinių likimą. Nors jų perleidžiama energetika ir yra daug silpnesnė, bet tokių, mūsų paliečiamų, žmonių skaičius yra didžiulis. Tai nors ir po kruopelytę apvalome energetiką, bet visumoje sudėjus, procesas gaunasi gražus. Bet penketo komanda yra labai svarbi dėl energijos galingumo priėmimo. Per vieną žmogų, ar vieną grupę, to nepadarytum.

Mums prisibelsti į žmonių širdis yra labai sunku, o įeiti į jų energetiką – neįmanoma. Bet per tavo rankas, širdį ir protą, tai padaryti galime. Todėl vienintelis gyvenimo siekis turi išlikti – tai įsiejimas mūsų energijos į savąją struktūrą ir leidimo suteikimas dirti per tave su kitais žmonėmis. Visados ateis tie, kurie turi ateiti. Nei labai skatink, nei labai atbaidyk. Ateis tie su kuriais norime dirbti. Nes yra tam tikri energetiniai ryšiai, kurie turi būtinai prasivalyti ir ne jums  suprasti, kaip konkretus žmogus įtakoja Visatą.

Baltasis žmogus – tai žmogaus struktūros branda. Tai perėjimas iš vieno lygmens į kitą. Tai perėjimas. Žmogus išlieka sąmoningas šiame gyvenime, bet atėjus laikui erdvėje liks tik jo sąmoningoji dalis. Bet tai jau amžinybė. Šio žmogaus struktūra subrendo ir perėjo į tą erdvę, kurioje formuojasi naujasis pasaulis. Perėjimas nėra toks labai konkretus. Žmogus lieka čia, o jo „antrininkas“ jau suformuotas. Ir dar vyks daug procesų, kol „baltasis žmogus“ įgaus savarankiškumą. Be  žmogaus materialumo to dar neįmanoma pasiekti. Žmogus turės fizinį kūną, o „baltasis žmogus“ formuos savo galią. Jums jau įmanoma suvokti: šis procesas jau vyksta. Tai jau galite apčiuopti. Ir esate tie, kurie tai suprantate ir matote. Pirmosios kregždės savo kregždine. Apie „baltojo žmogaus“ vystymosi eigą informuosime. Laikas nuo laiko pastebėsi jo veiklą ir suprasi, kas tai yra. Supras ir tas žmogus, kuris suformavo savo „baltąją dalį“. Sėkmės jai. Procesas yra daug nuostabesnis nei galėtum įsivaizduoti. Ir jo didingumą galėsi suvokti ateityje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *