Gautama Buda

Kas yra mokinys?

Kas yra naujoji sąmonė? Tai sąmonė, kur vyraus aukšto dažnio virpesių informacija ir kuri skatins žmones gyventi pagal aukštus vidinius standartus. Į šią sąmonę lengvai įsilies Mokytojai, kurie skleis žinias ir šviesą į jūsų erdvę. Žmogus, sugebantis gyventi ir kurti pagal naujos sąmonės standartus, lengvai priims į save informaciją ir energiją iš naujosios sąmonės, kurioje vyraus ir Mokytojų energija, bei išmintis. Žmogaus suvokimas susilies su Mokytojų suvokimu. Taip atsivers galimybė į žemiškąją erdvę įleisti labai aukštų virpesių energiją ir žinoma – naują mintį, naują gyvenseną. Naujojoje sąmonėje susijungia žmogaus sąmonė su subtilesnių energijų būtybių sąmone. Žmonės perims iš naujos kolektyvinės sąmonės naujus įpročius, naujas galimybes, naują gyvenimo būdą.

Dabartinė kolektyvinė sąmonė yra paremta tik žmonių išgyvenimais, patirtimi, nuostatomis. Pakylėtųjų Valdovų informacija ir energija pasiekdavo tik vienetus. Bet naujoji sąmonė tuo ir skiriasi, kad ji formuojama ne tik žmonių, bet ir subtiliųjų energijų – Kosminių šviesų energijų. O žmogus su savo suvokimu perims informaciją iš naujos kolektyvinės sąmonės ir kurs savo materialųjį pasaulį pagal visai kitokius standartus. Taip formuosis bendrystė tarp sielos, esančios įsikūnijime ir Išminties Mokytojų, esančių subtiliajame pasaulyje. Ši bendrystė laikas nuo laiko pasireikšdavo Žemės erdvėje. Bet tik vienetai sugebėdavo suvokti šios bendrystės privalomus ir tik vienetai sugebėdavo gyventi pagal šios bendrystės principus. Tai galima pavadinti Mokytojo ir mokinio bendryste.

Naujoji kolektyvinė sąmonė padės suformuoti labai glaudų ryšį tarp Mokytojo ir mokinio. Nebebus atskirties. Bus viena materiali gyvenimo išraiška, bet ją formuos dviejų pasaulių atstovai: žmogus – mokinys ir Pakylėtieji Valdovai – Mokytojas. Ateina etapas, kai įsivyraus bendrystė tarp Mokytojo ir mokinio. Bet jau ši frazė pasako, kad mokinys augs, bręs ir pats Mokytoju. Bus laikas, kai formuosis dar viena nauja sąmonė, kuri pasireikš dar subtiliau, nes žmogus taps Mokytoju. Šiuo metu (ir būsimu metu) negalime įvardyti nei vieno žmogaus kaip Mokytoju. Tai neleidžia nei Žemės energetinė struktūra, nei žmogaus energetinė struktūra. Todėl Pakylėtieji Valdovai – Šviesos brolijos atstovai, vadinami Mokytojais, o siela įžengusi į įsikūnijimą – mokiniu. Kaip sakiau, mokinių šiuo metu Žemėje yra labai mažai. O Mokytojai pasiruošę dirbti ir dirba. Jie perteikia informaciją įvairiais energetiniais kanalais. Tiesiogiai – raštu, kalbėdami, mokydami ir netiesiogiai – formuodami pamokas ir išbandymus būsimiems mokiniams. Gal būt kyla klausimas, ar šių laiškų priėmėją galima vadinti mokine? Dar ne. Tai siela, atėjusi į įsikūnijimą ir žinanti kas yra bendrystė tarp mokinio ir Mokytojo. Bet ši sielos sąmoningumas dar tik bręsta šiame įsikūnijime. Jos karma dar neatidirbta tiek, kad galėtų priimti mokinio statusą. Šiuo metu Žemėje Šviesos brolijos mokinių yra mažai, palyginti su žmonių skaičiumi. Bet jų yra ir jie pasižymi savo tyliu būvimu, savo šviesos spinduliuote. Ar įmanoma jums, skaitytojai, tapti mokiniais? Apie tai ir nekalbėtume, jeigu nebūtų įmanoma. Įmanoma, vardan to ir dirbame. Vardan to siekiame išmokyti jus išskleisti savąją šviesą, išspinduliuoti į erdvę dieviškosios energijos spindulius.

Kokio rezultato jūs turėtumėte pasiekti? Savo vidine būsena, vidine pusiausvyra ir harmonija turėtumėte sugebėti nuraminti bet kokią įsiaudrinusią sielą. Jūs turėtumėte išspinduliuoti ramybę. Ramybę, kurios išreikšti nereikėtų nei žodžių, nei veiksmų. Ne veltui vienuoliai budos medituoja valandų valandas, metų metus. Ne tam, kad jiems patinka ši būsena, o tam, kad išspinduliuotų į erdvę ramybę. Išspinduliuotų meilę. Jie dirba ypatingą darbą. Jie išspinduliuoja į erdvę subtiliąją energiją, kuri subalansuoja Žemės energetinį lauką ir subalansuoja žmogaus energetinį lauką. Be jų pagalbos Žemė būtų jau seniai pasiekusi Atlantidos likimą.

Šis spinduliavimas pakelia žmogaus vibracijų lygį. O tai reiškia, kad žmogus nesielgia kaip gyvulys. Jis turi galimybę elgtis kaip žmogus. Suvokiate, kad šiuo metu labai maža dalis žmonių sugeba išlaikyti save tame lygyje, kur elgiamasi, kaip privalo elgtis žmogus. O budų nėra tiek daug, kad jie pajėgtų subalansuoti visų žmonių energetiką. Todėl ir duodami mokymai, kaip kiekvienam žmogui išmokti subalansuoti savo energetinį lauką. Šie laiškai paliečia labai paprastus kasdienius aspektus. Galbūt jums jie pradeda atrodyti nelabai įdomūs ir nelabai svarbūs. Deja. Kol jūs nepradėsite iš tikrųjų gyventi taip, kaip vis primename, jūs negalėsite suvokti naujų žinių. Ir kas iš to, jeigu kalbėsime apie subtilųjį gyvenimą, apie bendrystę tarp Mokytojo ir mokinio, jeigu jums pateikiamos frazės bus visai nesuvokiamos.

Pasaulis yra labai įvairus, labai subtilus. Jūs dabar suvokiate tik mažą dalelytę to, ką turėtumėte suvokti, ką turėtumėte išgyventi. Mes, Mokytojai, pasiruošę atskleisti visą informaciją, tik jūs pasiruoškite ją priimti. Reikia ne tik norėti priimti, bet reikia labai rimtai dirbti su savo vidumi, su savo vidiniu pasauliu. Pasiruošti priimti informaciją – kas tai yra? Tai nuolatinė vidinė disciplina, nuolatinis susikaupimas ir ryžtas suvokti daugiau nei dabar. Nuolatinė savianalizė ir savikontrolė. Nuolatinis savo elgesio kontroliavimas. Savojo ego visiškas atsisakymas. Atsisakymas troškimų, aistros, prisirišimų, baimių, neteisingų įsipareigojimų. Aukojimasis savęs vardan bendros žmonijos sėkmės. Atsisakymas savo asmeniškumo. Pagarba ir meilė kiekvienam sutiktam žmogui. Sugebėjimas jo neteisti, nepažeminti. Sugebėjimas užjausti, paremti, suteikti pagalbą, atsisakant savų malonumų, troškimų. Tokio žmogaus siekis lieka tik vienas – dirbti vardan žmonijos gerovės. Siekis visur ir visados išreikšti Dievo valią. Pasitikėti ir tikėti Dievu, ir kiekvieną dieną išgyventi Juo pasitikint. Kasdien laukti, kokią užduotį suformuos Dievas, kad ją galėtumėte įvykdyti.

Supratote, turite kas veikti ir turite ko mokytis. Kai tai suvoksite ir atsisakysite savo asmeniškumo vardan bendro siekio, vardan Dievo valios įgyvendinimo – tada bus galima kalbėti apie rimtesnius, sudėtingesnius procesus. Apie bendravimą tarp Mokytojo ir mokinio, apie gyvenimą bendrojoje erdvėje. Apie eterinio kūno keliones, apie suvokimo lygmenis, apie Dievo išjautimą savoje veikloje.

Gerai, kurie sugeba kasdienybėje išjausti Dievo būvimą šalia. Bet jūs turėsite ne tik išjausti būvimą šalia, bet turėsite susilieti su Didžiąja Meile ir Išmintimi. Susilieti ir išspinduliuoti tą jėgą per savo kūną į Žemės erdvę. Taip, kaip tai daro budos vienuoliai, kaip tai daro mūsų mokiniai.

Sėkmės, tampant mūsų mokiniais

Gautama Buda

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *