Gautama Buda

Kelias iš žemiškosios išraiškos link Dievo yra begalinis

Gyvenimas Žemėje įgauna naują prasmę. Žmogus yra formuojamas tapti Visatos gyventoju, todėl jis turi išmokti prisiderinti prie naujų dėsnių ir naujų išlikimo sąlygų. Visa Visata yra paremta dėsniais. Kaip Žemėje, taip ir Danguje. Žemėje jūs negalite elgtis visiškai neatsakingai ir visiškai prieštarauti aplinkai, nes neišgyventumėte. Yra veikimo ribos: ką galima ir ko negalima. Šios ribos leido suvaldyti chaosą. Tas pats ir Visatoje. Yra veikimo ribos, kas galima ir ko negalima. Šios ribos apsprendžia kiekvieno pasaulio tinkamą vystymosi kryptį ir tų pasaulių santykį tarpusavyje. Viską apsprendžia Visatos Matrica. Vienos Visatos matrica susijungia su kitos Visatos matrica. Jūs sugebate įsivaizduoti begalybę, bet jūs nesugebate įsivaizduoti jos didingumo. Viena Visata turi visiškai savo vystymosi kryptį, kita Visata – visiškai neatitinkanti pvz. žmogaus logikos, turi kitą vystymosi kryptį. Kiekviena Visata turi savo gyventojus, savo užduotis, savo vystymosi eigą. Bet visur ir visados galioja bendra taisyklė: sąmonės praplėtimas iš mažiausio taško link begalybės. Aukščiausioje struktūroje sąmonė jungiasi į vienumą – į Kūrėjo Protą, Kūrėjo Išmintį. Visa sąmoninga gyvybė, kuri gimė iš Dievo ir grįžta į Dievo struktūrą. Mažais spinduliukais Kūrėjas suformuoja atskiras gyvybes, bet kiekvieno „spinduliuko“ pradinis taškas yra Kūrėjas, galutinis taškas – gyvybė. Kai kada minimaliai sąmoninga, kaip, pvz. augalas. Bet jo sąmonės žmogui neįvertinti, nors augalas mąsto. Mąsto, kaip geriau saulę pasiekti, kaip konkurentus augalus pranokti, kaip vaisių skanų užauginti. Jeigu jis sugeba jausti žmogaus meilę,  tai jis turi sąmonę. Taigi, Kūrėjas iš savęs išskleidęs spindulius, suformavo galingą sistemą, begalės gyvybės formų, suskirstė juos į tam tikras grupes, atskiras Visatas ir visur vyksta gyvenimo procesas. Sąmonės praplėtimas, sąmonės atlaisvėjimas. Kiekviena gyvybė, sugebanti praplėsti savo sąmonę tiek, kad pakiltų iki tam tiko lygio, gali pradėti jausti kitokį pasaulį. Žmogus šiuo atveju, pradeda jausti subtilųjį pasaulį. Prasiplečia sąmonė, prasiplečia veiklos horizontai. Atsiranda platesnė veiklos erdvė. Žmogus nebėra sukaustytas laiko ir erdvės. Jis gali išeiti į kitą lygmenį, kur veiklos erdvė nebėra vien Žemė. Veiklos erdvė įsikelia į subtiliąją erdvę, kur savo energetiniu kūnu gali keliauti po įvairias platybes. Po pasaulį, kuris jam visai dar nesuvokiamas, bet kuris visados egzistavo ir egzistuos. Tiesa, čia taip pat yra santykinė laiko ir erdvės riba. Reikia ir toliau siekti kelti savo vibracijas, praplėsti sąmoningumą ir pažinti naujus pasaulius. Juo aukštesniame lygmenyje gyveni – juo platesnė veiklos erdvė. Ir taip, mažas spinduliukas iš pačios žemiausios, kiečiausios ir sunkiausios erdvės, kyla aukštyn. Ir su lyg kiekvienu ribos peržengimu, pasikeičia veiklos galimybės. Ne išorinį pasaulį svarbu keisti, o tai nuolat daro Žemės gyventojai, bet vidinį pasaulį. Visa, kas susiję su ego suvaldymu ir Dievo meilės išjautimu, susiję su vidinio pasaulio keitimu. Ar jūsų veikla atspindi Dieviškojo spindulio energiją? Jūsų pagrindas yra spindulys dieviškosios energijos, spindulys gyvybinės energijos. Jūs žinote jo pradžios tašką ir turite žinoti, ko savo gyvenime siekti. Siekti suformuoti savo būdą, savo charakterį, savo pasirinkimus tokius, kurie atitiktų Dievo meilę ir išmintį.

Čia buvau aš, Gautama Buda, noriu, kad jūsų sąmonės pokytis kaip galima greičiau leistų jums prisijungti prie subtiliosios erdvės ir vėl kartu galėtume žengti toliau. Gyvenimas nesibaigia perėjus į subtiliąją erdvę. Gyvenimas tęsiasi ir reikalinga suvokti, kokie dėsniai vyrauja naujojoje erdvėje. Suvokti, kas svarbiausia ir kaip joje išlikti. Žmogaus išraiškos aukščiausia dalis – Esybė. Bet esybė turi ir savo aukščiausią dalį, todėl kelias iš žemiškosios išraiškos link Dievo yra begalinis. Ir mes, Pakylėtieji  Valdovai, esame tam tikrame lygmenyje. Ir mes siekiame pažinti save, pakelti savo sąmoningumą tiek, kad galėtume peržengti savąją ribą.  Žemės žmogaus sąmoningumo ribą peržengėme. Išmokome Tikėti, išmokome Mylėti, mokinome to siekti milijonus žmonių ir toliau to siekiame. Dievo dovana – tai mūsų gyvybė. Be šios dovanos nebūtų nei vieno. Vertinkite šią dovaną tiek jūs, tiek kitų lygmenų atstovai. Visur ir visados yra savi pavojai nukrypti nuo tikrosios tiesos. Nes mes nesame absoliutūs, nesame tobuli. Tik Dievas yra Absoliutas. Tik jis vienas yra neklystantis ir viską galintis. O mes tik jo išraiškos su savo suvokimu, su savo, mažiau ar daugiau ribotu sąmoningumu. Mes žengiame kartu. Mūsų pareiga padėti Dievo suformuotai žemiausio sąmoningumo gyvybei išmokti pakilti, išmokti pajausti didingumą visos sistemos. Iki susitikimų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *