Gautama Buda

Kodėl fiziškai ir psichologiškai būna sunku

Gautama Buda

Aš atėjau. Individualumas keičiasi. Žmogus siekia išminties. Išmintis yra begalinė ir visaapimanti. Bet tai netrukdo jos siekti.

Energetinių impulsų dėka, mes Pakylėtieji Valdovai, į Žemę įleidžiame aukštas vibracijas. Tai sukelia neigiamus padarinius žmonėms, kurie po truputį pradeda sąmoningai kelti savo vibracijas. Kodėl pasiekiame tuos žmones? Todėl, kad jų biolaukas yra atlaisvėjęs ir apsivalęs. Impulsai gali padaryti didesnį poveikį. Bet jūs dar nesate visiškai atsilaisvinę ne tik savo kasdienėje veikloje, bet nesate to atidirbę karmiškai, todėl, gaunant aukštų vibracijų impulsus, deginasi jūsų subtilieji kūnai, o tai persiduoda fizinių negalavimų pavidalu jūsų kūnams. Greičiausiai pasižeidžia labiausiai užsiblokavusios kūno vietos. Tai gali būti tiek smegenys (kurios iškelia psichologines problemas), tiek bet kurio organo sveikatos sutrikimai. Kur labiausiai energetiškai užsikišusi vieta, ten labiausiai ir išryškėja skausmas, negerumai, kraujo spaudimas ar temperatūra.

Ką jūs galite tokiu atveju padaryti?

Pirmiausia, nurimti. Viskas praeina, praeis ir šie negalavimai. Kaip galima mažiau kelkite stresą. Tik rami būsena padeda atsilaisvinti negatyvumui ir tai palengvintų jums padėtį. Jeigu jau susirgote, tai gulkite į lovą ir klausykitės lengvos muzikos, jei galite – skaitykite. Jei psichologiškai sunku – prasiblaškykite maloniomis smulkmenomis. Jūsų dėmesys turi būti nukreiptas į teigiamumą: į tai, kas gražu ir gera gali būti aplink jus. Dar kartą sakau – ištikus fiziniam ir psichologiniam negalavimui, pirmiausia turite nusiraminti ir nukreipti mintis į tai, kas jus ramina ir džiugina. Bet kokia stresinė situacija dar labiau paaštrins jūsų negalavimą. Nes negalavimas kyla, kai mūsų aukštos vibracijos užgauna jūsų senas žemas vibracijas. O norint padėti šiam procesui vystytis – reikia nurimti ir pasitikėti eiga. Jūs galite palengvinti sutrikimus savais medikamentais, bet tik tada, kai jau kritinė būsena. Kitu atveju jūs slopinate proceso eigą.

Žmonėms sukyla psichinės ligos: baimė, nerimas, kaltė, depresija. Tai numatyto chaoso dalis. Bet ir vėl kartoju tą patį – tik rami mintis jus gali išgelbėti iš tos padėties. Juo greičiau išmoksite tai įvaldyti, juo stipresni ir atsparesni didesniems impulsams būsite. Žmogaus energetikoje, iš tiesų, yra daug neigiamumo. Jo nėra lengva atsikratyti per trumpą laiką. Pirma, jūs turite keisti savo įpročius, savo gyvenseną, o antra – jūs turite atidirbti karmą. Visa tai apsunkina vystymosi eigą. Jeigu jūs savo gyvensenoje daug ką pakeistumėte, tai dar nereiškia, kad išsivalė užsistovėję blokai. Vadinasi, bet kada gali iškilti negerumai. Nekaltinkite savęs, kad kažko nepadarėte, tiesiog žinokite, vyksta procesas. Jis atjudina jumyse esantį negatyvumą. Ir atjudina tam, kad jūs su savo sąmone galėtumėte prisijungti prie naujos kolektyvinės sąmonės. Jeigu jūsų žemiškoje struktūroje vyraus labai žemos vibracijos, jūs neturėsite galimybės prisijungti prie naujojo  proceso. Prie naujos kolektyvinės sąmonės. Suvokite, ši struktūra yra aukštesniame lygmenyje ne atsitiktinai, o tam, kad jūs savo negatyvumu nesužlugdytumėte savo ateities. Per daug civilizacijų sužlugdė savo ateitį. Mes priėmėme sprendimą paskatinti žmones siekti tobulumo, siekti pakelti savo vibracijas ir sąmoningai prisijungti prie naujos kolektyvinės sąmonės. Sąmoningai formuoti aukso amžių. Jūs išgyvenate nemalonumus, sveikatos sutrikimus ir t.t. Vadinasi, mes parodome – savyje turite daug negatyvumo. Susikaupkite, jūs galite žengti į naująjį amžių. Tam turite potencialą.

Visai žemų vibracijų žmogus nesuvoks šios galimybės esmės, tai jo laukia kitas kelias. Bet jūs galite save suvaldyti, sąmoningai apvalyti save ir pradėti kurti. Kurti rytojų. Supraskite – naujoji kolektyvinė sąmonė – tai erdvė, kuri formuojasi. Ir iš jos susiformuos naujas materialus žmogaus gyvenimas. Jūs kuriate rytojų. Ir ne paprasta kasdiene savo veikla (ką pasėsi – tą ir pjausi), bet sąmoningai priimant sprendimus gyventi gražiame amžiuje. Gyvenant iš inercijos, jūs liekate prisijungę prie senosios kolektyvinės sąmonės. Čia veiks karmos dėsnis ir toliau gyvensite, nepatirdami tikrosios pilnatvės.

Gyvenant sąmoningai jūs jau įnešate savo indėlį į naujos sąmonės struktūrą. Jūs turite teisę suformuoti pačią gražiausią savo ateitį, kokios tik norėtumėte. Tik ta ateitis turi atitikti „aukštus standartus“, paremtus Visatos dėsniais. Čia jūs galite pasitelkti visą savo vaizduotę, supratimą, išmintį. Tai kokio pasaulio norėtumėte? Ar lengva apmąstyti, kokio pasaulio tikrai norėtumėte? Neįvardykite žodžių: gero, gražaus, laimingo. Labai sukonkretinkite, kaip norėtumėte bendrauti, kokia sistema turėtų būti paremta visuomenė, kaip auklėtumėte vaikus, kaip elgtumėtės su senais tėvais, kaip save išreikštumėte? Atmeskite trukdžius, kurie dabar egzistuoja jūsų pasaulietiškame gyvenime. Įsivaizduokite, kokio pasaulio norėtumėte ir pasistebėkite, kiek šiose svajonėse išliktų teigiamumo, o gal vis dar pasitaikytų ir žemų vibracijų įvykių? Jūs formuojate naują gyvenseną. Jūs formuojate gyvenimo būdą. Mes tik apribojame žemų vibracijų minčių ir jausmų įtaką tame gyvenime. Daugiau nieko neapribojame. Tai jūsų laisva valia kurti naują rytojų. Mes griežtai apribosime žemų vibracijų įtaką. Tiesiog nėra galimybės įžengti į naująjį amžių su žemomis vibracijomis, dominuojančiomis jūsų energetiniame lauke. Bet mes neapribosime jūsų kūrybos, jūsų minties galios. Jūs esate laisvi formuoti savo ateitį tokią, kokią tik norite. O mes padėsime jums atsilaisvinti nuo suvaržymo gniaužtų.

Būkite laisvi, kaip padangių ereliai. Lai jūsų mintys aprėpia visą Žemės erdvę ir lai jos sugeba formuoti nuostabią Žemę ir gerą žmonių gyvenimą.

Būkite laisvi išskleisti aukštų vibracijų jausmus ir mintis. Naujoji kolektyvinė sąmonė – tai Nojaus laivas. Tik į tą laivą turite galimybę įžengti kiekvienas. Kiekvienas, atsisakęs savo neigiamumo balasto.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *