Gautama Buda

Kosminės čakros

 Pirmiausia reikia susipažinti su subtiliosiomis energijomis, su kuriomis gali dirbti žmogus. Beribėje erdvė yra begalybė gyvenimų ir jų visų žmogui nepažinti. Todėl ir norisi jus supažindinti su tomis energijomis ir tomis kosminėmis būtybėmis, kurios aktualios jūsų kūrybai.

Žmogus turi suvokti, kad kūryba pasireiškia ne tik kasdienėje veikloje, bet ir subtiliajame pasaulyje. Kol veikė tik gyvybinė čakra, už kurią atsakinga Pasaulio Motina, tol žmogui buvo svarbus gyvenimas jo materijoje – Žemėje. Dabar, kai žmogus suformavo tokius srautus, kad gali išsukti antrąją čakrą, atsiveria kūrybinės galios bendrojoje erdvėje. Žmogaus veikla pasireikš ne tik Žemės erdvėje, bet ir subtiliajame pasaulyje. Norint veikti subtiliajame  pasaulyje, reikia jį pažinti. Reikia suprasti, kokie srautai įtakoja Žemės gyvenimą ir kodėl žmogui reikia dirbti su subtiliojo pasaulio energijomis, nors jų jis dar negeba tinkamai pažinti. Bet viskam savas laikas.

Žmogaus kūryba ne vien tik savo minčių ir jausmų valdymas. Tai tiesioginis minčių srautų valdymas. Kur sutelkiamas žmogaus dėmesys, ten teka materializacijos jėga, arba kitaip tariant – antrosios čakros įsukta energija. Noriu perspėti, kad dabar pradedant kalbėti apie čakras, nesupaprastinkite to iki suvokimo apie žmogaus čakras. Gyvybinė čakra, už kurią atsako Pasaulio Motina,  tai gyvybinės energijos sukūrimas, kad materializuotųsi gyvybė. Pavadinkime tai Visatos Kūrėjo čakromis. Nors šis apibūdinimas ir nėra teisingiausias, bet kol pradėsite susivokti apie ką kalbame, lai tos čakros apie kurias kalbėsime dabar, bus Visatos Kūrėjo čakros. O jeigu Visatos Kūrėjo, tai ir viso gyvybinio pasaulio, kurį Jis sukūrė. Vadinasi, Pasaulio Motina, savo energijų dėka palaiko gyvybinius srautus visoje Visatoje. (Visatų yra begalybė, tai kalbame tik apie tą Visatą, kurioje jūs dabar gyvenate).

Mano, Gautamos Budos, energijose jūs išmoksite veikti ne tik Žemės erdvėje, bet ir visoje Visatoje. Kaip pamažu Viešpats Maitrėja skatino keisti jums savo mąstymą ir savo gyvenimo būdą, taip pamažu Aš jus mokysiu veikti ne tik Žemės erdvėje su subtiliosiomis energijomis, bet ir veikti aukštesniuose energiniuose planuose, kuriuose jūs, iš tiesų, ir gyvenate. Tai yra jūsų sielos, jūsų esybės planuose ir visuose poplaniuose, kuriuose egzistuoja jūsų energija. Jeigu dabar pradedame kalbėti apie antros čakros veiklą, tai įsivaizduojate, kokia galinga struktūra esate ir kiek giliai erdvėje yra jūsų subtilieji kūnai, kurie dar nepasireiškė jūsų žemiškajame gyvenime ir nelabai pasireiškė net subtiliajame plane. Nes visa jūsų struktūra gali pradėti veikti tik išsukus visas čakras žemiškojoje aplinkoje. Pradedame išsukti antrąją čakrą. Dabar pardeda išsisukti energijos, atsakingos už materialią veiklą Žemėje ir subtiliajame pasaulyje. Kol kas dar neatsivers tikrasis suvokimas, kas yra žmogus, nes tai įmanoma tik atvėrus visas 8 čakras, bet dabar jūs būsite bent jau supažindinti teoriškai, ką reiškia visų subtiliojo pasaulio čakrų įsisukimas.

Šiuo laikotarpiu tiems, kurie sieks atsiverti pažinimui ir sieks save valdyti bei kurti, prasidės pasaulių susiliejimas. Apie tai nuolat ir kalbėjo Viešpats Maitrėja. Pasaulių susiliejimas – tai tik pirmasis žingsnis į gyvenimą, kuris bus jums suvokiamas ir galimas veikti ir kuriame pradės veikti jūsų kosminė antroji čakra.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *