Gautama Buda

Ryžtingai kovokite su savuoju ego

Gautama Buda

Naujoje kolektyvinėje sąmonėje įsilies Mokytojų energija ir tai iš esmės keis jūsų gyvenimo būdą. Pakylėtųjų Valdovų energetikoje nėra žemiškojo neigiamumo. Apie neigiamumą kalbame daug, bet jūs pamėginkite įsivaizduoti savo gyvenimo kasdienybę be šių savybių. Jūsų gyvenime atsiras daug tuščių tarpų, kuriuos reikės užpildyti savo gerosiomis savybėmis. Tai nėra labai lengva. Nes žemų vibracijų jausmai yra sunkesni ir labiau užpildę jūsų kasdienybę, o aukštų vibracijų jausmai pasireiškia nelabai dažnai.

Jūs turite pratintis prie gerų jausmų išraiškos. Nebijokite kitam žmogui pasakyti daug gerų žodžių, nebijokite parodyti savo švelniosios pusės. Nebijokite būti malonūs, paslaugūs, geranoriški. Gal būt, jūs dar susidursite su pašaipa, bet jūsų gerumas suveiks. Tai palies kito žmogaus širdį, net ir tada, kai protas iš to šaipysis. Nepalies širdies tik tiems, kurie nesuvokia gėrio esmės. Bet tai jau jų problema, o ne jūsų. Labai norėčiau paraginti jus atsiverti Dievo meilei, atsiduoti jo globai. Jūs turite tai išmokti. Turite išmokti atsiverti Meilės energijai, tiek tekančiai į jus, tiek per jus išeinančiai į jūsų gyvenamąją aplinką.

Meilės energija turi cirkuliuoti. Įeiti į jus gali tik tada, kai atsiveriate Dievui, o išreiškiate ją patys per savo širdį ir gerus veiksmus. Jeigu nors viena pusė stringa, žmogui susidarys tam tikros problemos, iššauktos nesugebėjimo priimti ir atiduoti meilės. Visur ir visados galioja šis dėsnis: gauni – atiduodi. Atiduodi – dar daugiau gauni. Čia negali būti loginių išskaičiavimų, turi būti tokia gyvensena. Meilės energiją gauni iš Dievo ir atiduodi žmonėms. Išminties žodį gauni iš Pakylėtųjų Valdovų ir atiduodi jį žmonėms. Tik tamsos energijos nereikia priimti ir nereikia jos atiduoti. Tai tik naikina tave ir aplinkinius. Tai griaunamoji energija. Kuriančioji energija – tai Meilė ir Išmintis.

Karminė Valdyba nuolat seka vykstančius pokyčius Žemėje. Visoje Žemėje, ir ji užfiksuoja tas vietas, kuriose pokytis eina į šviesos pusę ir kur pokytis eina į tamsos pusę. Labai sudėtinga dirbti ten, kur vyrauja tamsa. Todėl visos jėgos sutelkiamos į šviesos pusę. Ten kur šviesa, tamsa pasitraukia. Lieka tikėti, kad jūs sugebėsite tą šviesą išskleisti per save. Jūs esate tame periode, kai Armagedonas kelia jūsų neigiamumus. Procesas sudėtingas, bet jis vystosi ir duoda energetinius atlaisvėjimus. Tuo ir džiaugiamės. Labai tikimės, kad jūsų vidinis Aš bus stipresnis už jūsų ego ir sugebės atsilaikyti prieš savo suformuotą tamsą. Tikimės, kad susitvarkius su vidiniais išgyvenimais ir prisitaikę prie nuolat vykstančių pokyčių, jūs išliksite gėrio ir grožio pusėje. Ir dar su didesne jėga sieksite į save priimti šviesą ir ją išskleisti į aplinką. Žodžiai skambūs, bet išgyvenimai kiekvieno žmogaus bus skirtingi. Tik būkite stiprūs. Neigiamumas turi susinaikinti. O jį sunaikinti galima tik tada, kai jis iškeliamas į jūsų energetinio lauko paviršių. Tai reiškia, kad neigiamumas pasireikš jūsų gyvenime. Bet, sugebėję prieš jį atsilaikyti, jūs tapsite labai stipriais. Jūs pajusite daug naujų, teigiamų savybių. Jūs išgyvensite daug stipresnius ir gražesnius jausmus. Jūsų mintys atlaisvės. Pajusite vidinį palengvėjimą, tarsi atsikratę naštos. O našta – tai jus slegiantis negatyvumas. Jūs iš tikro pajusite palengvėjimą, džiaugsmą, meilę gyvenimui. Ir tada prasidės jūsų gyvenimo laikotarpis, kurį galėsite pavadinti kūrybos laikotarpiu. Žmogus – kūrėjas, tai didelė jėga. Jūs suvoksite, kas yra žmogus – kūrėjas tik perėję šį sudėtingą laikotarpį ir atsikratę savo negatyvumo. Atsikratyti negatyvumo per vieną dieną neįmanoma. Nuolat iškils sunkių emocijų ir fizinių problemų bangos. Ir jūs nuolat turėsite sugebėti save suvaldyti ir pasirinkti gėrio pusę. Teigiamų emocijų pusę. Tik taip jūs atsisakysite neigiamumo.

Būkite ryžtingi, kovodami su savuoju ego. Tai vienintelis jūsų priešas. Jį reikia gerbti ir įvertinti jo galią. Todėl turite parodyti bebaimiškumą, ryžtą ir tvirtą tikėjimą gėriu. Tik taip jūs atstovėsite prieš savo troškimus, aistras, emocijas. Tik taip jūs peržengsite žemų vibracijų kartelę ir atsilaisvinsite nuo to, kas apsunkino ne tik jūsų gyvenimą, bet ir jūsų sąmonę. Lygiagrečiai atlaisvėjant energetikai, atlaisvėja ir jūsų sąmonė. O tai leis geriau suprasti apie ką norime pakalbėti. O kalbėti norime apie žmogaus – kūrėjo gyvenimą. Linkiu jums ištvermės, tvirto tikėjimo savo vidinėmis jėgomis ir aiškaus vidinio žinojimo, kad jūs sugebėsite save suvaldyti ir įvaldyti. Tikėkite gėriu. Visados nukreipkite savo žvilgsnį, mintis į šviesą, į gėrį. Į tai, kas jus nuoširdžiai džiugina. Į gerus žmones, į Pakylėtuosius Valdovus, į Dievą. Nukreipkite savo mintis į šviesą ir meilę. Tai visados jums suteiks jėgų. Visados. Ir jūs laimėsite šią vidinę kovą, kovą prieš savąjį ego, savo negerus įpročius, jausmus, elgesį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *