Gautama Buda

Susiliejimas su Kosmoso energija

Gautama Buda.

Viešpats su jumis. Šiandieną, kai jūs siekiate suvokti savo padėtį Visatos atžvilgiu, aš kreipiuosi į jūsų vidų, į tą dalelytę, kuri išspinduliuoja Kosmoso vibracijas į žemiškąją erdvę. Per Meilės čakrą jūs esate sujungti su Kosmoso Meilės energija. Ir visa išmintis gali ateiti tik per tą viduje esančią dalelytę ir išsiskleisti jūsų širdyje ir suvokime. Tekstą galite išmokti atmintinai, bet tai nereiškia, kad jį suvokiate. Tekstą suvokti galite per meilės čakroje egzistuojančią dalelytę, kuri priima ir išspinduliuoja Kosmoso energiją. Jūs kiekvienas esate susietas su Dievu, nes Dievas yra jumyse. Bet tai labai subtili energija. Aš šiandien kalbu apie truputi kitokio pobūdžio energiją, kuri sujungia žmogų su visu Kosmosu. Tai subtili dalelytė, esanti jūsų viduje ties jūsų meilės čakra. Ji gali išskleisti šviesą, ji gali išspinduliuoti Kosmoso energiją. Kai atsiveria ši dalelytė, jūs susiliejate su visa Visata, su Kosmosu. Visu materialiu Kosmosu cirkuliuoja energijos. Jos yra įvairių dažnių ir įvairiai įtakoja bet kokią gyvybės formą. Kosmoso energija, atsiverianti per žmogaus meilės čakrą, sužadina viso žmogaus kūno, proto ir širdies virpėjimą ir priderina prie Kosmoso energijų virpėjimo dažnio. Yra išspinduliuojama energija, kuri virpa vienu dažniu. Taip jūs įsiliejate į Kosmoso energetinį lauką. Šiame lauke jūs ir taip egzistuojate, bet kaip kietos dalelytės, kurios nesugeba susilieti su bendru energijų pulsavimu. Esate tarsi atskiros dalelytės, pulsuojančios pagal atskirus dažnius. Ir taip yra visame Kosmose. Bet, pasiekus tam tikrą sąmoningumo lygį, jūsų fizinio ir kitų kūnų energetika susiderina su Kosmoso energija ir jūs tarsi susiliejate. Tampate bendru vienetu. Tokiu atveju nebėra svarbu jūsų žemiška patirtis: kas jūs esate šiame gyvenime, kas jūs buvote praeituose gyvenimuose, iš kokio žvaigždyno kilote ir kokia jūsų žemiška užduotis. Jūs susiliejate su Kosmoso energija ir jūs nebesate praeitis. Jūs esate dabartis ir ateitis. Jūs įeinate į tą amžinybės tašką, kuriame galite (ir turėtumėte) pradėti kurti gyvenimą. Kosmoso pulsacija reiškia kūrybą. Ir jeigu jumyse atsiveria slapta skrynelė ar langinės (nesvarbu, kaip tai jūs išjaučiate savo suvokimu), jūs per meilės čakrą susiliejate su Kosmoso energija ir įsiliejate į bendrą Kosmoso vystymosi eigą. Jūs tampate lygiateisiais partneriais Visatos kūrybiniame gyvenime. Jūs tampate Kūrėjais. Ir nesvarbu, kad jūs turite tik žemišką labai grubų kūną – toks buvo pasirinkimas jūsų sielos. Siela nėra susieta tik su vystymusi Žemės erdvėje. Dažnai žmogus mano, kad sielos gyvenimas susietas tik su Žeme, kad ji kilusi iš Žemės erdvės ir egzistuoja tik Žemės erdvėje. Bet tai neteisingas požiūris. Siela egzistuoja Visatos erdvėje. Ji renkasi, kokioje planetoje gyventi ir kaip vykdyti savo gyvenimo eigą. Jūs, žmonės, esate daug didingesni ir galingesni, nei manote. Tik ribotas sąmoningumas sudaro iliuziją, kad visas jūsų gyvenimas tiek žemiškas, tiek pomirtinis, susijęs su Žeme. Ne. Jūs susiję su Žeme ir su visu galinguoju Kosmosu. Jūsų žemiškas kelias eina tik neilgą laikotarpį toje erdvėje – Žemės erdvėje. Per amžinybę jūs keliaujate į milijonus gyvenimų, į milijonus pasaulių ir tuose pasaliuose gyvenate n – tūkstančių metų. Vystotės, bręstate, skleidžiatės, kol meilės čakroje neužsidega ta subtili dalelytė per kurią jau galite vėl susilieti su didžiuoju Kosmosu. Ir tada atsiveria kitoks suvokimas savo esmės. Vis klausdavai, kas yra žmogus? Atsakymas paprastas – Dievas. Žmogus yra Dievas. Jis egzistuoja visur ir visados. Dievas save materializuoja: suskaido į tam tikro lygmens energetinius derinius ir susidaro taškai nuo kurių formuojasi tam tikra individualybė. Kadangi žmogus yra Dievas, vadinasi jis turi laisvą valią kurti. Kurti Visatoje. Kol sąmoningumas mažas, jūs tą laisvą valią ir Dievo sampratą labai suasmeninate, sužeminate. Bet procesas paremtas kūrybos malonumu. Iš mažo neišsivysčiusio daigelio susiformuoja sąmoninga gyvybė, sugebanti išjausti visą Pasaulio grožį.

Aš paliečiau temą, kuri bus aktuali ateityje. Gal būt, jos nepavyks teisingai suvokti dėl skirtino suvokimo tų pačių žodžių, bet skaityti apie tai turite. Nes kiekviena informacija gulasi į jūsų mąstymo lentynėles ir kai bus sąskambis su panašia informacija, ji atsigamins ir jums bus lengviau viską suprasti.

Su meile ir džiaugsmu,

Gautama Buda

P.S. nuostabu, kad galite žengti labai didelį žingsnį savo suvokimo kelyje. Šią informaciją perduoti žmonijai yra labai sudėtinga. Ne dėl kontaktuotojo, bet dėl bendros Žemės kolektyvinės sąmonės. Žmogus nepriima to, ko nesupranta. O paaiškinti paprasčiau jau nebeišeina. Aukštosios matematikos pirmokui nepaaiškinsi. Todėl stenkitės suvokti viso mokslo esmę, skaitykite laiškus iš naujo, analizuokite, ką nuveikėte patys, ką pasiekėte, ką supratote ir kaip keitėsi jūsų gyvenimas. Jeigu skaitote laiškus ir sakote, kad jūsų gyvenimas nepasikeitė (nebūtinai išorinė veikla, svarbiausia vidinis požiūris į gyvenimą, atsakingumas, savitvarda ir t.t.), tai jūs nesupratote nei vienos tų laiškų eilutės. Skaitykite iš naujo ir gyvenkite pagal duodamus nurodymus. Kito kelio suvokti „aukštąją matematiką“ nėra. Mes suteikiame jums didžiulę galimybę mokytis ir tik jūsų laisva valia nulemia ar norite tuo pasinaudoti ar nenorite. Ir vėl susiduriame su tuo pačiu: vieni supranta kaip tai svarbu, kitiems – tai fantazija, be kurios įmanoma gyventi. Kiekvienas turite savo tiesą ir gyvenate pagal ją. Bet yra tų, kurie suvokia, kad šiuose paprastuose laiškuose yra subtili „pati slapčiausia“ informacija, kurios siekė visi pasaulio išminčiai. Pasakiau viską, daugiau jūsų neberaginu. Mes informaciją duodame ir tikimės, kad bus ją priimančių…

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *