Guan In

Karmos mozaika

Guan In.

Kiekvieną dieną duodame laiškus tam, kad žmogus ateitų į tą savo vidinę būseną, kurioje pajėgia atitraukti žvilgsnį nuo kasdienių ir vienadienių rūpesčių į gyvenimo grožį. Gyvenimo grožį galima įvertinti tik tada, kai suvoki galimybę gyventi Amžinybėje. Kai suvoki galimybę gyventi Amžinybėje, tada gali suprasti, kas iš tiesų yra svarbu tavo gyvenime, o kas yra labai laikina ir neturi reikalauti nei tavo dėmesio, nei energijos. Uždangą Amžinybei uždeda žmogaus sąmoningumo ribotumas. Kol sąmonė leidžia žmogui gyventi tik vienadienį gyvenimą, tol uždanga neleidžia įžvelgti tikrojo gyvenimo grožio ir didingumo.

Kasdieniai laiškai leido jums suvokti kuo skiriasi vienadienis gyvenimas nuo amžinybės gyvenimo. Jums padėjome atsigręžti į save, į savo vidinius išgyvenimus, į vidinę patirtį ir, svarbiausia, į vidinį žinojimą. Žmogaus siela eina per įsikūnijimus ir formuoja patirtį. Bet svarbiausia ne patirtis, nes ji gali būti visokia: ir gera, ir bloga. Svarbiausia – branda. O kas yra branda? Tai žmogaus suvokimas savęs ir jį supančios aplinkos. Žmogus bręsdamas įvertina savo santykį su aplinkiniais ir sugeba suvokti savo naudą aplinkai. Tu turi duoti naudą aplinkai ir tik tada gali sakyti, kad bręsti. Branda nesusieta su asmeniškumu: aš žinau, aš galiu. Branda susieta su vidiniu pasauliu: aš jaučiu, kaip turiu elgtis, kad kitas žmogus sugebėtų išjausti ramybę, harmoniją ir suvoktų Visatos dėsnius. Be Visatos dėsnių pažinimo neįmanoma suformuoti brandą, kuri tolygiai kiltų per visus žmogaus įsikūnijimus. Tolygiai kiltų. Tai privalu. Nes Žemėje ir Visatoje viskas nuolat kinta ir yra reikalinga prisiderinti prie to kitimo. Ne tik prisiderinti, bet ir nuoširdžiai prie to prisidėti. Bręstantis žmogus įgauna galią. Jo mintis, jo įžvalgumas padeda suvokti, kas vyksta pirmiausia su juo, su jo aplinka, o vėliau išmoksta suvokti, kas ir kodėl vyksta jo pasaulyje ir kaip jis gali prisidėti, kad pasaulyje vyktų geri dalykai.

Viskas jūsų gyvenime paremta Visatos dėsniais. Sakau – Visatos ne tam, kad sureikšminčiau, o tam, kad jie iš tikrųjų veikia visoje Visatoje. Kaip danguje, taip ir žemėje – tokią frazę jūs žinote. Todėl tik pabrėžiu, kad Žemė vystosi pagal Visatos dėsnius. Ir tik jų pažinimas leis jums pilnavertiškai augti ir bręsti. Visatos dėsnių pažinimas atvers jums sąmoningumo suformuotą uždangą, kurią laikas nusiimti. Ir nereikia dėl to jaudintis. Gyvenimas yra amžinas. Jūs einate per tą amžinybę – tai įsikūnydami Žemėje, tai grįždami į tikrąją būtį. Bet Žemėje jūs bręstate daug greičiau (neatmetame galimybės ir to, kad savo brandą iššvaistote taip pat greičiau). Bet vienas iš Visatos dėsnių yra tai – kad kiekviena Išminties ląstelė turi save išreikšti materijoje, ten, kur jai suteikta laisva valia vystytis. Jūsų valia gyventi asmenišką gyvenimą ar gyvenimą atvirą Dievui, bet visados išlieka stipri tik jūsų laisva valia. Išminties ląstelė – tai Didžiojo, Galingojo Proto sukonkretinta išraiška. Visa Visata paremta Išmintimi ir Meile. O Išmintis ir Meilė išsidalija į atskiras gyvybės formas, kurios tam tikroje būsenoje įeina į Vienį, o kitoje būsenoje – išsisklaido ir tampa materija.

Visata – tai gyvybė. Tai nėra beprasmė erdvė. Aukščiausioji sąmonė egzistuoja visur ir visados. O sąmonė yra išreiškiama per gyvybę. Jums nereikia siekti suvokti, kas yra Dievas, bet reikia žinoti, kad jis apima visą visumą, o visumos dalis esate ir jūs. Jis apima visumą ne saugodamas ar globodamas, o apima visumą, nes yra konkrečios mažos dalelytės dalis. Žmogus turi tam tikrą apvalkalą – savo kūnus, savo sąmonę, bet žmogaus esmę sudaro Dievas, Aukščiausiasis sąmoningumas. Bet jis išsireiškia per suformuotą materiją, o kadangi žmogus – yra Dievas (visuma), tai žmogus turi suvokti Visumos dėsnius ir pagal juos gyventi. Ne pagal jūsų užrašytus Dievo įsakymus (jie žinoma teisingi, bet neatskleidžia visos žmogaus didybės ir galios). Jūs turite suvokti Visatos dėsnius, nes tada suvoksite ir save. Suvoksite, ką reiškia branda ir kaip neteisingai gyvenate savo uždarame rate. Nesakau, kad reikia pamiršti gyvenimiškus reikalus, pakelti akis į dangų ir kažką mėginti suprasti, kas jums nerealu. Aš sakau – turite suprasti, kad žmogus į žemę atėjo brandai. Jūs su savo žmogaus kūnu ir protu turite padėti bręsti savo sielai ir išeidami iš Žemės (mirdami) išsinešti sankaupą suvokimo, meilės, vidinės brandos ir tik tam, kad sėkmingai galėtumėte pradėti naują savo kelią. Naują vystymosi kelią toje pačioje Žemėje. O tai, kaip jūs bręstate parodo jūsų karma. Ji niekados neaplenks jūsų ir niekados nesuteiks mažiau ar daugiau, nei esate nusipelnę. Karmos dėsnis veikia atsakingai. Ir jūs gimstate ten, kur veda jūsų branda, kur leidžia jūsų suformuota karma. Juo mažesnė karma, juo laisvesnis ir kūrybiškesnis jums bus ateities gyvenimas. Tuo daugiau atsivers jums jūsų sąmoningumas ir aiškiau suvoksite ką ir kaip daryti savo gyvenime, kad įneštumėte indėlį į bendrą Visatos gyvenimą. Jūs esate Dievo dalis, jūs formuojate bendrą Visumos gyvenimą. Ir su nauja branda įnešate indėlį į tą gyvenimą. O kai sąmoningumas žemas, kai gyvenate tik šio gyvenimo akimirką (nepripažįstate tęstinumo) jūsų branda bus labai ribota ir jūs turėsite vėl ir vėl įsikūnyti Žemėje pakankamai sudėtingose sąlygose, kad toliau formuotumėte savo aiškų protą ir galingą meilės jausmą. Suprantate, jūs savo ribota veikla formuojate karmą, vadinasi – tuo pačiu formuojate sudėtingą situaciją pasaulyje, nes jums reikalinga atidirbti savo karmą. Jūs formuojate sudėtingą būsimą savo gyvenimą ir kartu formuojate tam gyvenimui išgyventi aplinką – sudėtingą situaciją Žemėje. Viskas ir visada atitinka tai, ką jūs kuriate. Jeigu jūs elgiatės neteisingai, jūs sau suformuojate karmą ateičiai. Vadinasi, suformuojate naują aplinką, kurioje tą karmą turėsite išgyventi. Tai kada gi jūs galėsite apvalyti savo Žemę nuo blogio ir skausmo, jei nuolat formuojate savo asmeninę karmą ir savo asmeninės karmos atidirbimo vietą. Gaunasi uždaras ratas jūsų gyvenimo rate. Vien mintys apie geresnį rytojų – nepadės suformuoti gero gyvenimo, nors mintis yra galingas įrankis. Bet mintis turi būti patvirtinta jausmu ir veiksmu. Tai reiškia, mintis turi būti pagrįsta jūsų konkrečiu gyvenimu. Gyvenkite taip, kad karma nesiformuotų, kad nereikėtų suformuoti sudėtingų sąlygų jūsų brandai. Gyvenkite lengvai ir paprastai. Gyvenkite, atsižvelgdami į bendrą savo kelią – ėjimą per gyvenimus. Ir lai šis ėjimas su lyg kiekvienu įsikūnijimu būna lengvesnis, malonesnis. Taip jūs nebesudarysite sunkios gyvenimiškos aplinkos ateičiai. Gyvendami pagal Visatos dėsnius, jūs kursite harmoningą gyvenimą čia ir dabar, kartu suformuodami gerą aplinką ir savo ateities gyvenimams. Taip palengvinsite ne tik savo, bet ir daugelio žmonių gyvenimą. Nes jūsų bendrą gyvenimą sudaro jūsų karmos suformuotos mozaikos. Ir jeigu jūs padarote daug neteisingų sprendimų savo gyvenime – tai jūsų karmos dalis bendrojoje mozaikoje bus tamsi. Kito žmogaus neteisingi sprendimai sudaro kitą tamsią mozaikos dalį. Tai kur jūs matote savo šviesų rytojų? Bendra mozaika formuojasi tamsi. Vadinasi, žmonijos ateitis formuojasi tamsi. Štai taip, paprastai jūs ir formuojate savo ateitį, tamsią, sunkią, nelaimingą. Štai kodėl rašome laiškus ir sakome: išmokite gyventi čia ir dabar teisingai, išmintingai, nuoširdžiai, pakylėtai – kad Karmos mozaikoje atsirastų daugiau šviesos.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *