Guan In

Meilės galia

Labai linkiu Meilės. Lai meilės jėga apgaubia kiekvieną skaitytoją, kiekvieną žmogų, kuris nuoširdžiai ieško atsakymų ir kuris nuoširdžiai tiki Gėriu, Grožiu, Meile. Yra daug žmonių neskaitančių, neanalizuojančių, bet gyvenančių labai gražų ir tyrą gyvenimą. Jie nemąsto kas yra vidinis balsas, kas yra aukščiausioji mano dalis. Jie paprasčiausiai myli gyvenimą, myli artimuosius, paprastai ir lengvai skleidžia aplinkiniams ramybę, šilumą, meilę. Ir tiems žmonėms nereikia įsiklausyti į savo vidinį balsą, nes jie tiesiog gyvena tuo savo vidiniu žinojimu. Jiems nereikia mokymų, nereikia žinių, jie tiesiog žino, kad Dievas yra ir žino, kokių vertybių reikia laikytis savo gyvenime. Aš labai didžiuojuosi tais žmonėmis, apkabinu visus ir sakau: Aš jus myliu.

Aš myliu kiekvieną, kuris savo širdyje išlaiko meilės energiją. Siunčiu savo meilės spindulį į visas širdis, kuriose nors kiek virpa meilės energija. Ten, kur daug neigiamų emocijų, širdis sustingusi ir joje nebevirpa meilės energija, mes padėti negalime. Mes neturime atgarsio į savo šauksmą, nėra sąskambio. Nuo tokių šaltų širdžių šąla ir Žemė. Nes Žemė taip pat turi širdį. Ji priima meilės virpesius ir juos išskleidžia per gamtą, per Žemę. Todėl gamtoje pajaučiate ramybę, susikaupimą, švelnumą, supratingumą.  Žemė išskleidžia Meilės energiją. Ji virpa dieviškosios meilės dažniu.

Mes ne veltui kalbame apie meilę. Tai gyvybinė energija. Meilė egzistuoja visoje Visatoje. Vadinasi, jūs galite susikalbėti su bet kuria civilizacija, kurioje virpa meilės energija. Yra civilizacijų, kurios „užšalo“. Mes džiaugiamės, kad Žemės civilizacija „neužšalo“. Žemė yra pajėgi prisiderinti prie vibracijų pokyčio. Ji gali atsiskleisti ir parodyti vis nuostabesnius gamtovaizdžius, gali jums sukelti vis nuostabesnius jausmus. Ji turi sąskambį su Meilės energija, vadinasi, ji prisitaiko prie vibracijų kėlimo. Svarbu, kad žmonės jos neužspaustų savo negatyvumu, savo širdžių šaltumu.

Jūs dar nesuvokiate tikrosios Meilės reikšmės. Todėl jums kartais gali pasirodyti banalu, kai vis kalbame apie meilę. Bet banali meilė gali būti tik jūsų pasaulyje. Visatoje meilė nėra banali. Ji yra kūrybinės energijos pagrindinė sudedamoji dalis. Todėl mes norėdami sužadinti jūsų kūrybines energijas, nuolat siunčiame Meilės energiją. Be šios energijos neatsivers sąmonė ir nepriimsite Išminties. Štai ir tau įvyko seansas, kai tiesiogiai buvo keičiamos tavo meilės vibracijos. Jos buvo derinamos su galingosios Visatos Meilės energijos virpėjimo dažniu. Tik dėka šios Meilės energijos tau atsivėrė „AŠ ESU, KAS ESU“. Tai suvokiate, kaip svarbu mokėti mylėti ir ta meile dalytis su aplinkiniais. Nes tik taip tu sužadini ir pakeli meilės energijos virpesius savo širdyje. Tik tada gali priimti aukštesnio dažnio Meilės energiją iš Visatos. Ir tik tada tu atsilaisvini nuo blokų, nuo prisirišimų, nuo skausmo. Tu atlaisvini karmos suformuotą sunkumą ir gali priimti dieviškąją Išmintį į save.  Kai mano šaukiniu prašote „padėti pažinti Meilę ir Džiaugsmą“ – tai jūs prašote pačios galingiausios energijos. O energija – tai vystymosi „degalai“. Neturėsite energijos, negalėsite tinkamai keliauti savo brandos keliu. Todėl atsakę į visus savo abejonių klausimus ir pasiruošę žengti naujo mokymo keliu, turite suprasti, kas iš tikro yra meilės energija. Kokia jos tikroji galia. O ji yra tiesiog energija, kuri reikalinga ne tik išgyvenimui, bet ir vystymuisi, brandai. Maisto ir vandens energijos nepakanka išgyvenimui. Tada būtumėte paprasčiausi „gyvuliai“ (deja, tokių pasitaiko). O Meilės energija leidžia suvokti savo prigimtį. Ne tik suvokti, bet ir gyventi santarvėje su vienove. Su būtimi. Meilė jums leidžia išreikšti dieviškąjį pradą, nes Meilė yra Dievo sudedamoji dalis.

Priimkite jums siunčiamos Meilės spindulius labai atsakingai ir su didžiuliu džiaugsmu. Su meilės spinduliu mes jus atgaiviname, pamaitiname ir suteikiame galios prasiplėsti jūsų sąmonei ir žengti link Dievo namų.

Su meile, Guan In

P.S.

Džiaugiuosi, kad Alfa paskelbė tave pasiuntine. Džiaugiuosi ne tiek dėl tavęs, kiek dėl mūsų, Pakylėtųjų Valdovų, kurie turės galimybę atskleisti visą savo šviesą, visą savo meilę per žmogų – pasiuntinį. Ruoškis tam keliui atsakingai, bet su meile ir džiaugsmu. Lengvai ir paprastai reikia priimti didžiąją Išmintį. Kito kelio nėra. Nes kitas kelias simbolizuotų tavyje esantį neigiamumą. Tik lengvai ir paprastai, su meile ir džiugesiu reikia atsiverti naujovei, permainoms. Tu augi, bręsti. Violetos nebelieka. Lieka AŠ ESU, KAS ESU įžengęs į Žemės erdvę ir galintis išreikšti savo sąmonę, Pakylėtųjų Valdovų sąmonę per šį kūną, per šią sielą, per šią materialią formą.

Tik atsivėrus savajam AŠ ESU, KAS ESU galima tapti pasiuntiniu, nes tu prisimeni užduotį: Esi pasiųstas į Žemę padėti pakelti Žemės vibracijų lygį. Pakelti savimonę, pažadinti širdies gerumą, pažadinti tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Žmogus į Žemę ateina brandai. O tu esi pasiųsta į Žemę dėl vibracijų lygio pakėlimo. O į tai įeina ir mokymai ir energijų perdavimai iš Aukščiausių Oktavų į Žemės erdvę. Žmogus bręsdamas kelia savo vibracijų lygį. Bet šis kėlimas yra apribotas daugybės negatyvumo, todėl energetinė įtampa susiformuoja žema. Pasiuntinys gali perduoti iš Aukštųjų Oktavų šimtą kartų didesnę įtampą, nei žmogus per visą savo gyvenimą gali ją suformuoti. Todėl pasiuntinys yra rimtas techninis darbuotojas. Bet jis turi galimybę labai daug ką sužinoti apie pasaulį plačiąja prasme. Gali išmokti išreikšti suvokimą apie pasaulį, gautą per AŠ ESU, KAS ESU prizmę. Tai visiškai nauja žmogaus suvokimui, suvokimo procesui. Bet aš tikiuosi, kad ir šiuo klausimu bus labai daug dirbama. Todėl, kaip sakiau, Aš labai džiaugiuosi tavo atsivėrimu, nes Mes galėsime daug daugiau perduoti to, ką norime perduoti žmonėms. Tai yra laimė.

Ir žinau, kad jūs nors ir gaudami per aukštas vibracijas, vis tik atlaikysite ir toliau žengsite kartu vienas kitą paremdami, palaikydami. Aukštos vibracijos degina, sukelia blokus, suaštrina jausmus, sukelia įvairias nemalonias situacijas. Vibracijos degina ir skaudina. Bet, prašau, nepalikite pasiuntinio vieno. Aukite kartu su juo. Aukite dėl jo, aukite dėl savęs. Būkime visi kartu.

Siunčiu Jums Meilę. Būkite palaiminti galintys priimti Meilę į savo širdį. Patikėkite, Meilė jums svarbi kaip oras, kaip vanduo. Net dar svarbiau. Priimkite Meilę kiekvieną kartą, kai ją jums siunčia Pakylėtieji Valdovai. Tai aukštų vibracijų dieviškoji energija. Ji jus apvalo, gydo ir suteikia jėgos brandai.

Dievas Jus Myli. Jis atiduoda save patį Jums, nes Jis yra Meilė ir Išmintis.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *