Guan In

Sielos sąmoningumas

Gera apsijungti mintimis su tais, kurie siekia vidinio pažinimo, kurie siekia įtakoti savo gyvenimą per savęs suvokimą ir savęs transformavimą. Pasaulis yra imlus jūsų skleidžiamai energetikai. Juo daugiau pozityvumo išskleisite, tuo pasaulis bus gražesnis. Juo daugiau išskleisite nerimo ir baimių, tuo labiau pasaulis bus energetiškai apsiniaukęs. Viskas priklauso nuo jūsų mąstymo ir elgsenos pokyčių. Tik, žinoma, pasauliui įtaką daro tokia energetika, kokią skleidžia dauguma žmonių. Šiuo metu ir norisi suburti daugumą žmonių į vieną tikslą – skleisti aukštesnių vibracijų mintis, tai yra skleisti pozityvumą tam, kad daugumos dėka įsivyrautų rami ir kūrybiška kasdienybė.
Pirmiausia norisi jums priminti, kad esate Visatos gyventojai. Esate atėję iš subtilaus pasaulio ir dalis jūsų vis dar tebėra subtiliojo pasaulio erdvėje. Jūsų sąmonė egzistuoja subtiliojoje neregimojoje erdvėje. Ji yra veiksni ir apimanti visus suvokimus. Kitaip pasakius, ji yra daugiaplanė. Vadinasi, žmogui nereikia prisirišti prie idėjos, kad jis yra tik žmogus ir gali mąstyti tik protu ir jausti tik širdimi. Jūs esate daugiaplanė sąmonė, gebanti save suvokti materijoje ir nematerijoje. Pažadinę savo vidinę atmintį, jūs įleisite į savo gyvenimą mintis, ateinančias iš subtiliosios savo sąmonės dalies. Aš noriu priminti jums jūsų vidinę galią. Noriu pasakyti, kad drąsiau mąstytumėte, labiau džiaugtumėtės galimybe gyventi Žemėje ir išmoktumėte panaudoti tuos vidinius resursus savo kasdienybėje.
Išminties lobiai yra kiekviename iš jūsų, juos tik reikia pabudinti ir leisti jiems skleistis. O kaip pabudinti, jei netikite, kad juos turite? O kaip tikėsite savo vidine galia, jei nepavyksta net savo minčių suvaldyti? Viskas prasideda nuo jūsų pačių įdėtų pastangų keisti tam tikrus savo mąstymo ir elgsenos įpročius, kad jūsų minčių ir išgyvenimų laukas pereitų į aukštesnių vibracijų lauką. O tame aukštesnių vibracijų lauke ir bus didesnis pasitikėjimas ne tik savimi, bet ir Kūrėju. Pasitikėjimas vidine minties galia, tikėjimas, kad galite keisti savo gyvenimą ir kad galite suvokti savo vidinę išmintį. Gal kas ir paklaus, o kam reikia tiek daug pastangų įdėti, jeigu žmogui duota išgyventi tokį gyvenimą, kokį jis išgyvena? Niekam niekas nėra duota. Kaip tu sugebėjai save sukurti subtiliame plane, taip tu kuri save ir materijoje. Kai išmoksi tinkamai kurti save materijoje, tai ir subtiliame plane tavo siela pasižymės didesniu gebėjimu geriau kurti ir gyvenimas bus geresnis. Nustebote, kai pasakiau, kad jūsų siela gali nemokėti kurti jums naujų įsikūnijimų? Taip, ji gyvena subtilioje erdvėje su ta išmintimi, kurią sugebėjote išskleisti materijoje. Kodėl egzistuoja astralinis pasaulis, kodėl sako, kad siela kenčia? Todėl, kad jūsų siela per jūsų gyvenimą Žemėje neužaugo, neišsiskleidė ir neturėjo galimybės suvokti naujų tiesų, su kuriomis ji galėtų toliau save sėkmingai realizuoti. Todėl noriu priminti tiems, kurie mano, kad neverta stengtis ir tobulėti, nes gyvenimas vienaip ar kitaip praeis. Jis praeis, bet nesibaigs. Jūsų siela liks tokiame mąstymo lygmenyje, kokį pajėgėte išskleisti, ir vėl reinkarnuosis į tokio mąstymo situacijas. Gerai, jeigu jūs dar gebėsite tikėti Kūrėju ir subtiliuoju pasauliu, tokiu atveju po kūno mirties siela susitiks su subtiliojo pasaulio gyventojais, bendraus su jais, įgis kitos patirties ir ateis į Žemę pasikeitusi. O jeigu jūs netikėsite tuo subtiliu pasauliu, tai jis jums po kūno mirties ir neišryškės, nes jūs nesukursite savo minčių erdvės, į kurią galėtumėte įleisti angelus, arkangelus ar Dvasios Mokytojus. Juk astraliniame pasaulyje nesutiksi šviesos nešėjų. Kas yra tas astralinis pasaulis? Tai jūsų sukurtų neigiamų minčių ir neigiamų jausmų pasaulis. Jūsų neigiamumas niekur nedingsta, kaip niekur nedingsta ir teigiamumas. Kūnui mirus jūsų siela pirmiausia įeina į jūsų pačių sukurtų minčių erdvę. Jeigu jūs tikite subtiliuoju pasauliu, tai jūsų siela tą akimirką ieškos savo artimųjų arba arkangelų ir, sufokusavusi savo dėmesio energiją, pereis į tą sąmonės lauką, kuriame egzistavo visos žmogui priimtinos subtiliosios būtybės. Sakysite, kad tai gali būti iliuzija. Deja, visa iliuzija visados jums bus tikroji realybė. Taip ir žemiškame pasaulyje. Jūs gyvenate tam tikroje savo minčių ir jausmų iliuzijoje. Bet tai juk jūsų realybė. Kurkite jums sėkmingą realybę tiek Žemėje, tiek ne Žemėje. Ir prisiminkite: kaip jūsų sąmoningumas turi augti, taip ir sielos sąmoningumas turi augti. O mes, jūsų Dvasios Mokytojai, ir sieksime papasakoti jums, kaip auginti sielos sąmoningumą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *