Guan In

Žemės stichija

     Žemė – tai materija. Materija suteikia galimybę realizuoti bet kokią idėją, kurią žmogus sukuria. Žemė – tai jėga, kuri leidžia sąmoningoms būtybėms suformuoti materialų kūrinį tik iš idėjos. Žemės stichija – tai globa, palaikymas ir materializavimas idėjos energijos. Žemės stichija apgaubia idėją, ateinančią iš subtiliosios erdvės ir suteikia jai materialią formą. Pasitelkdami vandens, oro, ugnies stichijas jūs galite įeiti į bet kurį pasaulį, galite gauti informacijos, potyrius, bet viską reikia materializuoti. O materializaciją lemia Žemės stichijos įvaldymas. Tai nėra vien minties materializacija. Tai yra giluminės idėjos išskleidimas materijoje. Tai Kūrėjo suformuotos valios sklaida materijoje ir šviesos srautų valdymas materijoje. Subtiliuose planuose šviesos dažnis skiriasi nuo Žemėje egzistuojančio šviesos dažnio. Jūs savo paprasta akimi net neužfiksuojate tų šviesos srautų, kuriais apgaubtos jūsų mintys, jūsų idėjos, jausmai. Šviesos srautai atspindi jūsų kasdienę veiklą ir jie atspindi Kūrėjo idėjas, skirtas žmogui. Bet šviesos srautai ir liktų tik šviesa, jei ne žemės stichijos, kurios leidžia materializuoti šiuos srautus. Jūs gyvenate regimame pasaulyje, todėl ir idėjos turi įgauti realią formą. Turite išmokti valdyti savo jausmus ir mintis, taip išmokdami įvaldyti Žemės stichiją – tai yra savo žemiškąją struktūrą. Žmogus ir Žemė tai viena struktūra. Kaip į Žemę įeina oras, vanduo, ugnis, taip į žmogaus struktūrą įeina ne tik fizinis kūnas, bet ir sielos, dvasios (esybės) kūnai. Viskas turi bendradarbiauti. Bet tik žemiškoje erdvėje vyksta materializacija. Ir savo psichinių ir fizinių struktūrų įvaldymas leidžia materializuoti tai, kas yra neregimame sielos ar dvasios pasaulyje. Jeigu žemiškoji struktūra neįvaldyta, tai kosminės idėjos paliekamos neįgyvendintos ir nerealizuotos.

Žemės pajautimas, ryšys su visa gamta leidžia žmogui geriau save pajusti, suprasti ir, susiliejus su žeme, galite atstatyti savo fizinio ir psichinio kūno energijas tam, kad galėtumėte kurti. Žemė iš savęs išskleidžia labai aukštas vibracijas, jos visiškai pritaikytos tam, kad žmogus galėtų priimti ir materializuoti pačių aukščiausių vibracijų idėjas. Lieka tik žmogaus kūnui prisitaikyti prie tokių galimybių. Reikia bendrauti su Žeme, paprašyti jos, kad ji apgaubtų jus savo meile, savo sąmone. Paprašykite  Žemės stichijų, kad jos apvalytų jūsų žemesniuosius kūnus ir pripildytų energija, einančia iš Žemės. Tokiu atveju, jūsų psichinis ir fizinis kūnas susiderins su Žemės aukšta energetika ir jūs lengvai priimsite ir suvoksite informaciją, kurią galėsite gauti kitų stichijų pagalba. Susibalansavę su Žeme, jūsų fizinis, emocinis, mentalinis kūnai sutvirtės ir jums nebegrės psichinės ligos. Jūs labai normaliai priimsite visą kosmoso informaciją ir ji nekels jums baimės ar nestabilumo.  Tai leis vykdyti aukštesnio dažnio veiksmus. Atliksite vis svarbesnes ir gilesnes savo užduotis. Aukštos vibracijos sujudina jūsų kūnų užstrigimus, o tai pasireiškia ligomis, baimėmis ir aukštų vibracijų atmetimu. Tokiu atveju neįmanoma kūryba, neįmanoma realizuoti tai, ką jūs galite pasiekti savo subtiliais kūnais. Vadinasi, labai svarbu sutvirtinti savo žemesniuosius kūnus tam, kad aukštų vibracijų srautai lengvai įsitvirtintų jūsų energetikoje. Susiliedami su Žeme, paprašydami jos pagalbos apsivalant nuo blokų, sustiprinant savo fizines ir psichines galias, jūs galėsite įgyvendinti savo tikruosius siekius, nesukeldami pavojaus savo fizinei ir psichinei sveikatai.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *