Hasėjas

Energetiniai pokyčiai Žemėje

Taip, tu teisingai supratai: Kristaus energija yra labai aukštų vibracijų. Jai įsilieti į Žemės erdvę vis dar sunku. Bet suaktyvinti Luko energetiką tavyje – pavyko. Lukas – tarpininkas tarp tavęs ir Kristaus energijos. Tau teks patirti įvairių šokų, bet galiausiai prisiderinsi prie naujos savosios išraiškos. Svarbu, kad tam neprieštarauji. Sąmonei susivokti reikia laiko, todėl viskas susitvarkys. Ramiai dirbk ir stebėk, kas vyksta. Turi suprasti bendravimo stilių.

Labas, čia Hasėjas.

Evangelikas Lukas daug bendravo su to laikotarpio žmonėmis. Jis matė jų nuotaikas, matė jų tikėjimą ir netikėjimą. Bet savyje jis tikėjo, kad Kristaus pasirodymas yra svarbesnis, nei suvokė žmonės. Bet pačiam būnant žmogumi, nors ir išsilavinusiu, tikrąją tiesą suprasti buvo sunku. Širdimi jautė didybę – prasmės suprasti nepavyko. Žiūrint iš subtilaus pasaulio – esmė yra aiški. Lieka tą suvokimą išreikšti Žemėje. O čia ir prasideda visas bendras mūsų darbas. Ne mokytis tikėjimo taisyklių, o suprasti gyvenimo paskirtį, įsisąmoninti Tiesą. Kodėl pasirinkome tave: nes tu nesupranti religinio mokymo, neturi susiformavusi griežtų pažiūrų ir esi energetiškai tam pasiruošusi. Nepamirškite Darvino teorija susijungia su Rojaus teorija. Tai reiškia, kad reikia išlaikyti balansą tarp tikėjimo ir suvokimo, kas yra energijos, kaip jos dirba ir iš ko susideda žmogus. Šios dvi kryptys eina lygiagrečiai, viena kitą papildydamos. Kiekvienas žmogus yra energijų derinys. Tai mikrodalelytės, kurios tarpusavyje sąveikauja ir išskiria energijos srautą. Juo stipresnės dalelytės sąveikauja, tuo galingesnį energijos srautą išspinduliuoja į aplinką. Todėl labai dažnai, mes „valome“ energetinį lauką nuo nereikalingų blokų. Kai „praplečiame“ kanalą – tai sustipriname pagrindinį energetinį kanalą, per kurį žmogus gauna papildomos energijos iš aukštesnių energetinių lygmenų. Viena – tai, kai valome žmogaus energetinį kūną, kita – kai įleidžiame naujas energijas. Aukštesnių dažnių energija, įėjusi į žmogaus energetinį kūną, jį suvirpina ir suaktyvina to aukštesnio lygmens dalelytes, esančias žmogaus energetiniame kūne. Juo labiau plečiasi žmogaus energetinis kanalas, tuo aukštesnio lygmens energija į jį įteka ir  suaktyvina subtilesnes dalelytes. Žmogus, kaip ir visa Visata, susideda iš įvairių energijos sluoksnių (lygių). Nuo žemiausio – kiečiausio iki pačios subtiliosios dieviškos energijos. Šie sluoksniai persipina vienas su kitu, kartu tarsi pasislėpdami vienas už kito. Kol nėra išvalomas pirmas sluoksnis – antro nematysite, nepajusite. Ir taip toliau, taip vyksta procesas. Mes, kurie su tavimi dirbome ir dirbame, esame iš skirtingų Visatos energetinių sluoksnių. Dažnai „žemiau“ esantys, negalime tiksliai suvokti „aukščiau“ esančių veiksmų prasmės. Bet „nurodymus“ vykdome iš karto. Tai yra savaime suprantamas dalykas. Mes to nelaikome nurodymais (čia tik žmogus dėl savojo ego mano, kad jam kažkas nurodinėja). Tokia būties esmė. Mes padedame tinkamai pasireikšti Dievo valiai. Ir jeigu mums suteikta galimybė prisidėti prie tos išraiškos, tai su džiaugsmu dirbame reikiama kryptimi. Žmogaus energetinis kūnas Žemėje pasireiškia materialiu kūnu. O energetiniai blokai – emocijomis, mintimis, veiksmais – ligomis, nelaimėmis, problemomis. Kai kalbame apie energiją, vadinasi kalbame apie tam tikrą jos išraišką Žemėje. Seanso metu – kai šaukiate (nes dainavimu to nepavadinsi), tai keliate vibracijas. Žemės lygmenyje garsas labai gerai padeda pakelti vibracijas. Jis pralaužia žemuosius energetinius sluoksnius, jie skaidosi, atsiveria galimybė įtekėti naujai energijai. Kai kada net labai subtiliai. Rita sugebėjo taip suskaldyti žemiškąjį energetinį lauką, kad galėjo materializuotis Kristaus energetinė išraiška. Seansui pasibaigus, ši išraiška išnyko, nes energetinis laukas, nors ir truputi suskaldytas, apvalytas, bet grįžo į savo buvusią Žemišką padėtį. Išlaikyti žmogų labai aukštame vibracijų lygmenyje Žemės aplinkoje praktiškai neįmanoma. Žemės energetika užspaudžia subtiliąją energiją savo grubumu. Todėl dažnai, vykdant seansą, aplinka yra „uždaroma“ ir apvaloma. Sudaromas apsauginis laukas nuo žemiškosios aplinkos. Ne nuo „demonų“ iš erdvės, o tiesiog nuo žemiškosios energetinės aplinkos, kad ji neužspaustų žmogaus, kad galėtų subtiliosios energijos atlikti savo darbą. Dažnai pajauti, kaip po seanso (rimto seanso) pasikeičia energetika kambaryje. Iš karto. Aukštai energijai pasitraukus žemiškoji energija užvaldo aplinką – ir tada nebe pajusi, negausi daugiau jokios informacijos iš aukštųjų energijų. Tikriausiai supratai iš to paaiškinimo, kodėl taip svarbu apvalyti Žemės energetiką. Norint dirbti su žmonėmis plačiau, reikia švaresnės Žemės energetikos. Tai reiškia, kad kolektyvinė sąmonė turi taip pasikeisti, kad leistų žmonėms būti geresniais, nuoširdesniais. Žemės energetika pasireiškia per kolektyvinę sąmonę. Todėl ir siekiame suteikti žinių apie energijų pasaulį. Žmonės turi apie tai mąstyti ir įleisti mintis į kolektyvinę sąmonę. O suradus žmogų per kurį galime suformuoti aukštų energijų transliavimą į Žemę, tai siekiame tiesiogiai keisti žmonių energetiką. Nelaukiant, kol sąmoningai ji pasikeis. Žinoma, tai yra pakankamai pavojinga. Jau kalbėjome apie tai, kaip žmogus blogai jaučiasi, kai jo energetika švarėja, laisvėja, o sąmonė nespėja suvokti, kad reikalingi mąstymo pokyčiai. Labai keičiant energetinį lauką – žmonės sujautrėja, pasireiškia nervingumas, pyktis, depresija. Bet, atleiskite, tai neišvengiama. Jeigu Kristus nužengė iki žemiškos erdvės lygio, vadinasi nebėra ko laukti. Energetinis Žemės lygis keisis. Ir stipriai keisis. Gerai, jei žmonės pradės įvertinti žmogiškumo principus ir keis požiūrį į vertybes, į gyvenimo būdą. Viskas vyks sparčiau ir lengviau. Bet čia geriausias vystymosi variantas. Nedažnai taip būna. Blogiausias – sumaištis mintyse, jausmuose ir, žinoma, veiksmuose. Labai tikimės surasti ir pasiekti vidurinį variantą. Ačiū už pokalbį. Hasėjas

Savęs ir Visatos pažinimo link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *