Hasėjas

Esybės siekių pakeitimas

Sveika, čia Hasėjas.

Aš vis dar sugrįžtu, kad paaiškinčiau procesų esmę. Vakar, kai seanso metu prisijungė Gautama Buda (tu nebijok, viskas čia natūralu), tau teko patirti naują „darbo metodą“. Gautama Buda gali pakeisti esybės siekius ir uždavinius. Jo energetinis lygmuo labai aukštas ir galia stipri. Žmogui sunku tai suvokti, todėl apie tai ir prakalbau. Nes yra įmanoma esybės siekius pakeisti. Esybės yra aukšto energetinio lygio sąmoninga struktūra – tai žmogaus subtilusis Aš. Tai Dievo suformuotas žodis. Esybė vykdo Dievo siekius savo materialioje plotmėje Žemėje. Bet, jai formuojant sielą ir žmogaus kūną, taip atsitinka, kad šios dvi struktūros, įtakotos daugybės veiksnių, visiškai atitolsta nuo esybės siekių. Tada jos planai neįgyvendinami. Ji negauna energijos – ir ne tik, kad „miega“, ji nyksta. Ji miršta. Tokiu atveju, įsikūnijimas taip pat greitai sunyksta ir procesas bus negrįžtamas. Bet tai ilgas procesas. Ir jeigu sutapo taip, kad sutikai tokį žmogų (žmones), kurio esybė nyksta, tai supranti, kokio „senumo“ ši esybė. Ji turėjo labai ilgą patirtį ir reikia tikėtis, kad kažkada tai buvo labai galinga, labai išmintinga esybė – siela – žmogus. Šeimoje, kurioje lankaisi yra vienos esybės kelios išraiškos. O kadangi ji „ruošėsi“ išnykti arba per dideles vidines pastangas atsigauti, visos išraiškos reinkarnavosi vienu metu ir vienoje šeimoje. Kiekvienas žmogus turėjo savo įsikūnijimus, savo sąmoningas struktūras, bet ten „aukštai“ jos susilieja į bendrą esybę.

Pakalbėkime apie pojūtį, kai susiliejai su Leonardu da Vinčiu. Tu nesi Leonardas da Vinči, bet jis ir tu esate susieti vienos esybės. Bet jis turėjo savo įsikūnijimus, savo vystymosi eigą. Tas pats ir su Dalai Lama. Jis įsikūnija savajame „personaže“, bet ten „aukštai“ – dalis jo sąmoningos energetikos įeina į bendrą esybę. Nepamirškite, kad į žmogų yra sudėta daug energijų. Tai ne vien esybės energija, nors ji yra pagrindinė. Daug šviesos gaunama iš tam tikrų Pakylėtųjų Valdovų, iš kitų žvaigždynų gyvybinės struktūros. Kiekvieno įsikūnijimo energijų rinkinys skiriasi nuo pirminio varianto. Nes žmogaus sąmonės praplėtimui reikia naujumo. Vienas tas pats žmogus su savo ribotu protu, vystymosi nepadarys. Todėl į jo struktūrą įdėta daug energijų dalelyčių, kurios aktyvuojamos pagal žmogaus vibracijų lygį. Jos atveria žmogui naujas galimybes ir taip plečiasi sąmoningumas. Ir tai, kad esate iš vienos esybės, nereiškia, kad esate tas pats įsikūnijimas. Bet jūs turite bendro. Tai, ką sukuriate savo žemiškajame pasaulyje, jūs „padovanojate“ savo esybei. Pasiekimų momentumas formuoja esybę. Formuojate Visatos gyventoją.

Todėl vėl grįžtu prie buvusio seanso. Gautama Buda suvokė, kad tų žmonių bendra esybė tokia nusilpusi, kad jos išraiška buvo galutinė ir nykstanti. Bet visados yra galimybė pakeisti situaciją, kai to nori žmogus. Didelė pagarba vaikinukui, kuris bet kuriomis sąlygomis, mąsto pozityviai. Tai suteikė galimybę padėti esybei. Gautama Buda per tavo energetiką, per mergaitės energetiką, sukėlė vibracijas taip, kad žemiškoji sąmonė „nurodė“ esybei išlikti. Nurodė gyventi. Visados ir viską gali pakeisti žmogaus pasirinkimas. Jis gali gyventi ir gali mirti amžinai – tai priklauso tik nuo jo pasirinkimo. Vaikai pasirinko gyventi. Liko tik laiko ir energijos problema, kad esybė gautų teisingą informaciją. Kai kada neužtenka energijos perduoti informaciją esybei ir kaip veikė susinaikinimo programa, taip ir veikia. Reikia didelių valios pastangų išlikti ir gyventi Žemėje. Šiuo atveju, Gautamos Budos dėka, informacinis energetinis laukas buvo taip „aukštai“ iškeltas, kad esybė gavo informaciją ir ji performavo savo siekį iš susinaikinimo į gyvenimą. Esybė nenorėjo gyventi ne todėl, kad būtų to nenorėjusi, o todėl, kad pasiekimų momentumas toks žemas, kad ji nebeturėjo energijos gyventi. Tuo momentu, kai buvo sukeltas vibracijų lygis, Gautama Buda dalį savo asmeninės energijos skyrė šiai esybei atgaivinti. Taip ji gavo jėgos atsigauti ir perduoti informaciją buvusiems įsikūnijimams atitaisyti, nes buvo reikalinga pakeisti buvusių įsikūnijimų praeitį. Ta praeitis nesuformavo normalios ateities. Todėl spinduliai iš esybės keliavo į buvusius įsikūnijimus ir taip pakeitė dabartinio įsikūnijimo ateitį. Procesas labai sudėtingas. Vaikai pradeda naują reinkarnacijos pradžią. Jie turės išgyventi daugybę įvairių situacijų, turės labai bręsti psichologiškai, kad esybės atgaivinimas įgautų pagreitį. Jų užduotis formuoti tinkamas vertybes ir taip papildyti savo esybę aukšta energetika. Be aukštųjų jėgų pagalbos, šis procesas neįmanomas. Esybė nebenaikinama, bet ją reikalinga papildyti nauja jėga, kad tikroji atmintis atsigautų, pradėtų atsigaminti tai, kas buvo pasiekta. Tik Gautamos Budos dėka įvyko stebuklas – esybė pripildyta tiek žemiškos, tiek dieviškos energijos, ir ji išlieka erdvėje. Išlieka ir įsikūnijimai.  Šį kartą vienos esybės įsikūnijimas vyko vienoje šeimoje. Tarsi vyktų susiliejimas ir išnykimas. Bet procesas įgauna naują kryptį. Iš tiesų, be vaikų vidinių siekių ir Gautama Buda nebūtų padėjęs. Jie šaunuoliai. Šeimos darna, vienas kito palaikymas, džiugesys, gerumas, švelnumas ir gaunamos žinios padės energijoms valyti blokus ir atgaivinti kūno organų veiklą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *