Hasėjas

Gyvybės eigos kūrėjai

Sveika, čia Hasėjas.

Kiekvienas žmogus atsineša savo „likimą“. Gyvenimo linija eina per visus žmogaus gyvenimus. Nesvarbu kas jis buvo vienam gyvenime, o kas buvo kitame – jis turi išgyventi tam tikrus patyrimus, pasirinkimus. Žmogus, eidamas per gyvenimus, dažnai neįsiklauso į savo vidinį balsą ir kuria ne tokį gyvenimą, kurio būtų vertas. Taip susiformuoja karma ir gyvenimo linija tarsi apsineša dulkėmis. Juo toliau, juo sunkiau ją suprasti ir įvertinti. Gyvenimo linija suformuojama Dievo „pagalbininkų“. Tai subtilios būtybės, kurios yra aukštesnio lygio nei esybė, nei Pakylėtieji Valdovai. Tai gyvybės eigos kūrėjai. Gyvybė – tai Dievas, Dievo energija. Gyvybės eigos kūrėjai – kurie stengiasi tinkamai suformuoti  Dievo materialią išraišką. Jų veiklos horizontai apima ne tik Žemę, jie apima Visatos dalį. Kažkada buvome užsiminę, kad yra atskirų Visatų „Dievai“ ir jie atstovauja pagrindinį Dievą. Dievas, kuriam jūs meldžiatės, su kuriuo bendraujate tiesiogiai – tai jūsų Visatos Dievas. Jis geriausiai suvokia šią išraišką. Bet jis yra dalis pagrindinio Dievo. Egzistuoja idėja – viskas yra vienis. Juo aukštesniame lygmenyje – juo viskas labiau persipynę, susiję. Todėl negalime sakyti, kad nebendraujate su Visatos Kūrėju. Bendraujate, bet jūsų sąmoningumas ir žemos vibracijos nepajėgia jo suprasti, išjausti, pajausti. Todėl jums lengviau suvokti truputi žemesnių vibracijų struktūrą – tai jūsų Visatos Dievus. Jie yra susiskirstę pagal tam tikrus reikalavimus. Yra atsakingi už tam tikras sferas. Tų sferų dar neaiškinsime, nes jus jau šokiruoja vien ta mintis, kad yra daug Dievų. Iš tiesu, Kūrėjas yra vienas ir nedalomas. Jis yra čia ir dabar. Jis yra mumyse, jumyse ir visur kitur. Bet formuojant materialią išraišką, formuojant sąmoningumą ir laisvą valią rinktis, formuojasi būtybės. Iš pradžių labai subtilios ir taip eina žemyn. Šiuo atveju iki žmogaus išraiškos. Yra hierarchija, kuri paremta vibracijų lygmenimis. Neįmanoma apčiuopti aukštų vibracijų lygmens iš žemų pozicijų. To „aukštojo lygmens“ tarsi nėra, jis neegzistuoja žemų vibracijų lygmeniui. Taip, kaip ir aukštų  vibracijų lygmeniui neįmanoma tiesiogiai nusileisti į žemutinius „sluoksnius“. Yra vibracijų skirtumai. Juk sakėme, kad naujame pasaulyje nebus negatyvumo, nes jo paprasčiausiai nebus aukštų vibracijų sluoksniuose. Bet pakilus laipteliu aukštyn, gali pamatyti dar vienu laipteliu aukščiau. Taip ir atsiveria subtilusis pasaulis jį galintiems pamatyti žmonėms. Tai ne astralinis pasaulis, tai jau žinote.

Tos būtybės, gyvenimo (gyvybės) eigos kūrėjai, suformuoja gyvenimo liniją kiekvienai esybei. Ir ji šią užduotį turi įgyvendinti per savo sielas, per materialią išraišką. Žmogui, gimusiam žemų vibracijų pasaulyje, sunku prisiminti savo gyvenimo liniją. Ji tarsi išnyksta. Jeigu pats žmogus mėgsta gyventi savo ego pasaulyje, tai jis visai nesupranta, kad tokia linija egzistuoja. Todėl labai atitolsta nuo tikrojo savo kelio ir kuria karmą. Bet gyvenimo liniją įmanoma „prisiminti“. Kai pakyla sąmoningumas, pradeda aiškėti kitoks pasaulis, kitos vertybės ir pradedi suprasti kas yra gyvenimo linija. Mes dar nekalbame su tavimi apie tavo gyvenimo liniją, nes nenorime iškreipti informacijos. Dar nesi pajėgi jos teisingai suprasti. Pagalvok, jeigu prieš metus būtume kalbėję apie matricą, esybes ir visuminį aš. Ar tu ką nors būtum supratusi? Nieko. O kai nieko nesupranti, tai ir nesiklausai. Tiesiog nepriimi informacijos. Todėl ir nekalbame apie gyvenimo linijas, nors mums visiškai jos aiškios. Kai kurių žmonių, ypač tų, kurių vidiniai pasauliai „miega“, negalime atsekti gyvenimo linijos, bet jūsų linijos mums aiškios. Todėl dirbame labai kryptingai, jų nepažeisdami. Jeigu kas nors iš jūsų pasakytų, kad mes kišamės į jūsų gyvenimą, į jūsų laisvą valią rinktis – tai galiu drąsiai pasakyti: jūsų esybės valios nepažeidžiame. Tik stengiamės jai suteikti įvairiapusę pagalbą, kad išraiška būtų tinkama, kad subręstumėte.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *