Hasėjas

Hasėjo paskirtis

Sveika, čia Hasėjas.

Visatos hierarchija. Šis klausimas domina daugelį žmonių. Bet kodėl taip norisi tai išsiaiškinti? Ar norisi sužinoti kokiame lygyje esate jūs, ar norite sužinoti, kam tarnauti? Abu klausimai neteisingi. Hierarchija yra, bet ji nesvarbi žmogui, gyvenančiam Žemėje. Kad ir kaip mėgintume paaiškinti, vis tiek teisingai nesuprasite, nes nesate pajėgūs suvokti to, kas yra virš jūsų suvokimo ribos. Aiškinti vardais – beprasmiška. Tai žaidimas. Mes negalime įvardyti, kad vienos energijos stipresnės, kitos silpnesnės. Yra energetiniai lygmenys ir juose yra stiprių ir ne tokių stiprių energijų. Kiekvienas energetinis lygmuo svarbus Visatos sandarai. Bet nėra svarbus žmogui, iš žmogaus pozicijų. Kas turi teisę ir galimybę, tas ir bendrauja su žmogumi, o žmogui nereikia rinktis su kuo jis norėtų bendrauti. Aukštesnio energetinio lygio būtybių (energijų), jums nesuprasti. Todėl jūs negalite jų įvertinti. Ir kalbėti apie hierarchiją, nėra tikslo. Mums tai (hierarchija) nesvarbu. Mes žinome savo galimybes, savo pareigą ir „dirbame“. Negalime atlikti daugiau, nei sugebame. Todėl mūsų hierarchija ir neįtakoja. Kas gali atlikti daugiau – tai ir daro. Energetiniai, skirtingų vibracijų sluoksniai – taip, yra. Bet mes visi siekiame pažinti truputi aukštesnį sluoksnį nei esame. Mėgaujamės, galėdami suvokti vis daugiau. Aš esu iš to energetinio sluoksnio, kuris puikiai suvokia, kokia yra žmogaus paskirtis. Aš galiu padėti sielai atsiskleisti. Aš galiu padėti žmogui susivokti savyje, savo kelyje, savo įsikūnijimuose. Bet aš nepajėgčiau padėti atsiskleisti žmogaus esybei. Galiu padėti praplėsti sąmoningumą, duoti žinias apie jo materialią paskirtį, apie žmogaus vystymosi eigą ir kryptį. Bet esybė yra daug aukštesniame lygmenyje. Nesakau už mano lygmenį, nes mes esame skirtingose struktūrose. Aš esu sąmoninga gyvybė, galinti gauti informaciją apie Žemę ir žmogų, nes aš esu praėjęs įsikūnijimus. Mano pasiekimų momentumas yra toks, kad galiu konsultuoti Žemėje esančius žmones. Mano esybė atsiskleidė: aš žinau, kokia žmogaus paskirtis ir kokia mano paskirtis. Žmogus labai ribotai žino apie tikrąją savo struktūrą, nes tai iš tiesų yra labai sudėtinga ir painu. Be to, nieko nesuprasi, nepakėlęs savo vibracijų. O kai pradedi kelti vibracijas, tada ir įmanoma apčiuopti tiesą. Mano paskirtis susideda iš kelių įsipareigojimų:“konsultuoti“ žmones, susivokti ir pažinti aukštesnį energetinį lygmenį ir tinkamai suformuoti dieviškos energijos tėkmę į Žemę. Paprasčiau pasakius – koordinuoju galingesnių energijų prisijungimą prie žmogaus. Bet aš nenurodau, kokiom energijom reikėtų jungtis. Aš nurodau, kokią energiją gali priimti žmogus. Kokio stiprumo, kokios raiškos, savitumo gali priimti į savo struktūrą, kad tinkamai ją panaudotų. Pakylėtieji Valdovai visi yra tarpininkai. Tik vieni yra truputi aukštesnių vibracijų, nei kiti. Vadinasi, daugiau suvokiantys, daugiau galintys. Mes buvome įsikūniję Žemėje, mums aiški žmogaus paskirtis ir galimybės. Mes galime padėti aukštesnėms jėgoms tinkamai įtakoti žmogaus gyvenimą. Kodėl šiandien apie tai prakalbau? Pirmiausia, kad suvoktumėte: hierarchija subtiliajame pasaulyje yra, bet jums dėl nereikia jaudintis. Ji turi tokią įtaką, kokią nuspręs jie padaryti, bet ne žmogus pasirinks. Žmogus negali rinktis su kuo jam „bendrauti“. Mes žinome didįjį Visatos planą, mes galime ir įtakoti su kuo žmogui bendrauti, kad jis ne tik atsiskleistų pats, bet darytų tinkamą įtaką visai aplinkai, tiek žemiškai, tiek Visatos. Jūs nesuvokiate energijų įvairovės, jų galimybių. Vadinasi, nieko rinktis negalite. Jeigu tam tikra energija prie jūsų prisijungia (iš šviesos pasaulio) – gerbkite ją ir mėginkite išmokti dirbti su ja kartu. Kai reikės, prisijungs kitos energijos. Tai priklausys nuo jūsų energetinio lauko ir nuo suvokimo praplėtimo, ir nuo kasdienės veiklos – kiek naujų žinių įtvirtinate kasdienybėje. Visi šie komponentai nuolat padaro energetinį darinį, atveria tam tikrus kanalus kitoms energijoms. Tai įvertinę, mes pasiūlome prie to žmogaus prisijungti tam tikroms energijoms, kad jos galėtų padėti pasireikšti Dievo valiai Žemėje. Jūs dabar dirbate su stipriomis energijomis, jos laužo jūsų nusistovėjusias normas, įsitikinimus, įpročius. Jūs nuolat jaučiate išbandymus. Bet, jeigu atvirai, tai žinokite, kol kas su jumis dirba stiprios energijos, bet jos nepanaudoja visos savo jėgos. Jos saugo žmogaus sąmonę ir žmogaus kūną. Žinoma, ir emocinę būseną. Todėl dirba labai švelniai ir labai ramiai. Bet tai netruks labai ilgai. Dabar tas laikas, kai žaidimų nebegalima tęsti. Viskas. Dirbame rimtai. Mes stebime žmogaus būseną ir jeigu jis  nors truputi pasiruošęs labiau nei įprastai – tai sustipriname energijų jėgą. Vadinasi, tai smarkiau pasireiškia ir žmogaus aplinkoje. Iškeliame visus užsistovėjusius negerumus iš šio ir praėjusių gyvenimų. Mes sužadiname visas nereikalingas emocijas, kad jos išryškėtų ir būtų lengviau jų atsikratyti. Žmogui, iš tiesu, sunku susivokti kas su juo darosi ir, žinoma, jis visai neturi galimybės to kontroliuoti ar valdyti. Tenka tik spėti save suvaldyti, nuraminti ir išgyventi. Neieškokite didelės išminties tarp to, kas su jumis vyksta. Ogi, nieko ypatinga nevyksta – jūs valotės. Ir tiek. O kai tikrai prasidės „ypatingoji dalis“ – tai tą pajusite ir nustebsite: kokia tai galinga jėga, kaip gražiai ji įtakoja žmogaus gyvenimą ir kaip nuostabiai žmogus galės gyventi pažindamas tą galią. Noriu pasakyti – visados stenkitės atsipalaiduoti: nuraminkite mintis, neanalizuokite, neieškokite prasmės ir t.t. Svarbiausia, nurimti, atsipalaiduoti ir patikėti savo gyvenimo eigą Dievui. Jūs per maži viską suprasti. Bet nesakome, kad visai nemąstytumėte. Kai esate ramūs širdyje ir mintyse – prašom, analizuokite, susivokite savo gyvenime. Pasistenkite suprasti jums duotą informaciją. Bet tik tada, kai esate ramūs. Emociškai nestabilioje būsenoje neieškokite gyvenimo prasmės. Jūs valotės, jums reikia išgyventi, o tik po to mąstyti. Neeikvokite savo energijos be reikalo.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *