Hasėjas

Išėjimas į „viršribį”

Vyko įdomus seansas. Prieš jį pradedant iš karto nuėjau į virtuvę. Kaip supratau, kad į mane niekas nežiūrėtų ir nebūčiau susikausčiusi. Prasidėjo vidinis deginimas. Atrodė, kad kūnas verda. Laikas nuo laiko truputėlį šaukiau. Ir vis „laužydavo“. Galiausiai įėjau į erdvę, kur negatyvumą reikėjo tiek rankomis, tiek kojomis išdaužyti. Jis buvo galingas ir stiprus. Po to sekė dar stipresnis šaukimas, tarsi būčiau įėjusi į transą. Nieko nebejauti erdvėje, tik šauksmo vibracijas jautėsi. Tai tęsėsi gal pusvalandį. Atsikėliau nuo grindų apsvaigusi ir grįžau į kambarį, kuriame manęs laukė. Pajutau, kad kambaryje yra nauji mokytojai, kurie siekia savo energiją perduoti žmonėms. Kai ranka pradėjo deginti (kaitinti) vieną iš draugų, tai tą energija pradėjo migdyti, esančius kambaryje. Ypač garsiai knarkė katinas. Naujoji energija įėjo į žmogaus subtiliuosius kūnus. O tų „kūnų“ švytėjimas skleidėsi erdvėje, stiprėjo, ryškėjo kažkokia spalva (mėlyno atspalvio). Kai su kita ranka prisijungiau prie brolio energijos, tai jo spalva įsiterpė į to žmogaus erdvę. Jos ne tai, kad susiliejo, bet papildė viena kitą. Energija jautėsi labai stipri . Smulkiai aprašyti kas vyko, truputi sudėtinga, nes visados jaučiuosi apsvaigusi ir susikoncentravusi į įeitą erdvę. Kai brolio energiją papildėme nauja energija, išgirdau, kaip jis, iškilęs virš Žemės erdvės (sakyčiau virš Žemės elipsės), skambėjo varpo garsu. Girdėjosi varpo (gal sodraus būgno) dūžiai Visatoje. Įdomus jausmas: brolis pakilęs virš Žemės erdvės, tarsi perplėšęs uždangą, skamba varpo dūžiais. O tie dūžiai tarsi skelbia: „Aš pilnavertis žmogus, lygiateisis Visatos gyventojas. Pamatykite ir išgirskite mane.“ Tas „Aš“ – tai ne vien brolis. Tai simbolizavo visą žmoniją, siekiančią išminties. Girdėjosi fanfaros, ūžė džiugesys. Jautėsi, kad ir mūsų vadovai džiaugiasi ta akimirka, nes tai bendro darbo vaisius. Po tos akimirkos, energijos aprimo, maniau, kad seansas baigėsi, bet kambaryje vis dar jautėsi energetinis sūkurys. Truputėli palaukusi vėl nuėjau į virtuvę, atsiguliau ant žemės ir pradėjau kaitinti savo širdį. „Išėmiau“ ją iš krūtinės (energetiniu požiūriu) ir greitai atsistojusi, nunešiau broliui ir įdėjau jam į krūtinę, o iš jo išėmiau jo širdį, įsidėjau sau į krūtinę ir greitai nubėgau į virtuvę. Vėl atsiguliau ant grindų (atsigulus ant grindų lengviau priimu energijas). Procesas keistas: išėmiau iš brolio širdį, įsidėjau ją į savo krūtinę, kad ją apvalyčiau ir subalansuočiau su energijomis, kurios įeina į mano kūną. Matėsi vaizdas, kaip iš širdies išlenda kirminai, gyvatės, po to net kirminų kiaušinėliai iškrito. Jausmas nemalonus. Bet širdis apsivalė. Norėjosi ilgiau tą širdį savyje pakaitinti, sustiprinti, bet supratau, kad negaliu jos laikyti nei sekundės ilgiau, nes būtinai turiu grąžinti ją broliui. Tam procesui buvo duotos kelios minutės, nes ilgiau užtrukus, galėjau pažeisti tiek širdį, tiek brolį. Apsikeičiau širdis, grįžau ant grindų ir palaukiau, kol mano širdis susibalansuos su kūno virpėjimu. Vėliau atsikėlusi vėl nuėjau prie brolio. Norėjau išimti galvos smegenis. Bet kilto mintis, kad tai labai pavojinga. Todėl paprašiau brolio atsukti nugarą. Su pirštų galiukais perėjau per stuburą ir išryškėjo baltos stuburo smegenys. Vienu delnu iš apačios stuburo, kitu iš viršaus, suėmiau stuburo smegenis ir jas išėmiau. Rankas spaudė nuo įtampos . padeginau tas smegenis virš trijų žvakių, o po to į jas šaukiau. Šaukiau tol, kol jos baltų pavirto skaidriai pilkomis. Tada vėl jas įdėjau į stuburą ir jos po truputi įsiliejo į galvos smegenis. Tas skaidrus pilkumas palietė galvos smegenis. Vėliau kilo mintis susirasti trečiąjį žmogų. Tai turi būti energetiškai stiprus žmogus, kuris kažkaip susijęs su broliu, draugu ir manimi. Radau jį. Tik tiesiogiai jo nepažįstu , esu skaičiusi jo tinklapį. Įėjau į jo energetinį kanalą. „Manieji“ ten kažką dirbo, o aš negalėjau net akių atmerkti. Labai keistas pojūtis. Reikėjo didelių pastangų sugrįžti į kasdienybę ir atsimerkti. Vakare nedrįsau nieko aprašyti, nes jaučiausi nepajėgi viską sukontroliuoti. Teisingiau, savęs sukontroliuoti.

Šis procesas reikalavo ypatingo susikaupimo. Suformuoti žmogaus įvaizdį ir struktūrą taip, kad jis taptų pilnaverčiu Visatos gyventoju, nėra lengva dėl žmogaus žemų vibracijų. Bet mums pavyko jas pakelti tiek, kad jos iškeltų sąmoningą žmogų į bendrąją erdvę. Buvo išeita iš žmonių ir juos supančių dvasinių vadovų, mokytojų erdvės. Mums pavyko bendras darbas. Nes iškelti sąmoningą žmogaus struktūrą į tokį lygmenį buvo sudėtinga iš principo, dėl žemo bendro Žemės energetinio lygio. Žmonių pasaulis keičiasi. Keičiasi jo paskirtis, jo esybės vystymosi kryptis. Išėjimas į bendrąją erdvę, suteikia galimybę bendrauti su kitokių vibracijų gyvybe. Tai nebėra uždaras procesas. Žemės gyvenimas iki šiol vystėsi Žemės erdvėje. Dabar tas kamuolys „sprogo“ ir žmogus su savo energetika gali įeiti į Visatos bendrąją erdvę. Žemė Visatoje visados egzistavo. Ji visados buvo Visumos dalis. Tik gyvenimas vyko uždarame rate. Šiandieną iš to rato galima išeiti. Galima priimti naują žinią, naują suvokimą. Pirmiausia, žmogui teks pripažinti įvykusį pokytį ir susipažinti su nauju Pasauliu. Toje bendroje erdvėje žmogus jaučiasi kaip vaikas. Nesuprantantis kur jis yra, kas aplinkui yra ir visiškai nesusigaudantis, ką jis ten veikia. Brolis sakė, kad jautėsi, kaip vaikas bijo naujos aplinkos, nenori į ją įeiti, bet paėmus už rankų jie įėjo į naują erdvę. Jūs tai pritaikėte prie momento, kai gimdė jūsų dukterėčia. Deja, čia simbolis buvo kitoks: vaikas – tai Žemės žmogus, kuris bijo naujos erdvės, jaučiasi joje nesaugus. O globėjas paima jį už rankos ir nusiveda. Visai nesvarbu, kur vedasi globėjas, kai jautiesi su juo saugus. Todėl, žinokite: jūs visados saugomi ir globojami. Jeigu padėjome pasiekti šį laikotarpį, tai tikrai nepaliksime jūsų be apsaugos ir toliau. Jus saugos ir globos dar stipresnės energijos. Jūsų užduotis – nepersistengti, o ramiai, mažais žingsniais mėginti išgyventi naujus potyrius. Mėginti juos susisteminti savo mintyse. Tiesa, to nereikia. Susisteminti gali tai, ką suvoki. O naujos erdvės jūs tikrai greitai nesuvoksite. Nes ir mes negalime tiksliai pasakyti kaip jums reikės toje erdvėje gyventi ir ką joje veikti. Čia net ne mūsų darbas. Dabar jūs būsite perduoti „aukšto pilotažo“ meistrams. Jums liks tik prisitaikyti ir mėginti sekti jų rodomu keliu.

Ar galite paaiškinti širdies ir stuburo „operacijos“ esmę? Taip, žinoma. Tavo brolio energetika yra tam tikro pobūdžio. Jo energijos dėka galima žmogaus sąmoningą esybę iškelti į viršribinį pasaulį. Jo energetika yra aiški, tvirta ir galinti išlaikyti stiprią apkrovą. O širdis silpna. Buvo reikalinga ją įdėti į tavo energetinį kūną ir „išmušti“ iš jos visus žemiškus negerumus. Tam buvo reikalingas švarus energetinis kūnas, kuris subalansuotas priimti aukštas vibracijas. Tokios vibracijos, kurias tu priimi, tikrai nėra pajėgus priimti kitas žmogus. Jeigu paleistume tas galingas energijas į nepasiruošusį žmogų – jis išprotėtų. Prarastų savastį, sudegtų suvokimas. Tavo energetinis kūnas paruoštas tokioms energijoms priimti ir niekur kitur neradome tinkamesnės vietos, kur apvalyti brolio širdies, kaip tavo krūtinėje. Šis procesas negalėjo tęstis ilgai. Nes širdis, atjungta nuo kūno, negali ilgai pulsuoti. Gali nutrūkti energetiniai saitai su nuosavu kūnu. Todėl pareikalavome greitai širdį grąžinti atgal, kol saitai nenutrūko. Bet kuris organas negali būti ilgam išimtas iš kūno. Jis netenka ryšio su kūnu ir gali neatsigauti, jeigu yra užgaištamas laikas. Apvalius širdį ir ją minimaliai (dėl laiko stokos) sustiprinus, grąžinome į brolio kūną. Tavo širdis buvo reikalinga, kad nesustotų energijos apytaka viso jo kūno. Tarsi paskolintas aparatas, kol tikroji širdis buvo sustiprinama. Širdies virpesių subalansavimas, leidžia žmogui priimti tam tikras energetines dalelytes, kurios formuos naujus jausmus, potyrius. Pakeista stuburo smegenų struktūra, leis pasijungti energijai iš kito lygmens. Visa tai, kas vyksta su kitu žmogumi, vyksta ir su tavimi. Tik to mes nerodome, kad nesusimaišytum priimdama informaciją. Mums lengviau viską parodyti ant kito žmogaus. Tavo emocijos ir taip nėra labai stabilios, kad viską galėtum ramiai priimti, todėl ir nerodome kas iš tikro vyksta su tavimi: kas išeina iš tavo energetinio kūno, ką tu sudegini, kas tavyje keičiasi. Užtenka informacijos iš aplinkos.

Įėjimas į draugo subtilųjį pasaulį, suteikė galimybę priderinti pačias aukščiausias, svarbiausias žmogaus struktūras prie naujų energetinių virpesių, prie naujo pasaulio. Bet kartu, sustipriname ir žemiausio lygmens aukštąją energiją, kuri valo erdvę Žemėje. Procesas vyksta labai didelis. Mes paaiškinsime, bet tik palaipsniui, po mažą dalelytę, kad neužsiblokuotų informacijos priėmimo kanalas ir nebūtų pažeista žmogaus savastis. Juk sakiau: nepasiruošusį žmogų galima ir sudeginti. O mes to nesiekiame. Jūs gaunate daugiau, nei suprantate, todėl atsipalaiduokite ir džiaukitės naujomis galimybėmis. Iki, čia buvo Hasėjas.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *