Hasėjas

Jūs privalote prisitaikyti prie virpesių kėlimo tempo

Sveika, čia Hasėjas.

Pakylėtųjų Pulkai yra galingi ir jie sprendžia ne tik Žemės problemas. Jie stebi Visatos Akašos kronikas ir žino, kokios pasekmės galimos, jeigu vienos planetos gyventojai sužlugdytų savo planetą. Todėl, kaip angelai (iš tikrųjų juos reikėtų kitaip įvardyti, vėliau pritaikysime žodį) saugo žmogų ir organizuoja jam tinkamas situacijas, kad sąmoningumas prasiplėstų, taip ir Pakylėtųjų Pulkų atstovai, stebėdami Visatos Akašos kronikas, siunčia Pakylėtuosius Valdovus į pagalbą tam tikrai planetai gelbėti. Tai jau supratote, jei su jumis dirba Pakylėtieji Valdovai, vadinasi jūs nebesate atsakingi tik už save ir savo artimą. Jūs esate atsakingi už Žemės ir žmonijos išlikimą. Jūs privalote dėti pastangas informacijos suvokimui. Ir ne tik suvokimui, bet ir naujų potyrių išgyvenimui. Šie procesai, kurie dabar vyksta su jumis, keičia konkrečiai jūsų mąstymą, jūsų pasirinkimus, bet šis pokytis perduoda galingus virpesius į kolektyvinę sąmonę, todėl leidžia ten įsitvirtinti kitai minčiai. Taip jūs padedate formuoti naują ateitį. Ne tik formuoti, bet pritaikyti ją prie dabartinio suvokimo ir pritaikyti prie Visatos dėsnių.

Vakar jus buvo aplankęs Viešpats Sūrja. Tai reiškia, kad jūs perėjote savo sąstingio ribą. Su jumis gali susisiekti labai aukštų vibracijų atstovai. Vadinasi, jūs turite galimybę dar daugiau suvokti, dar labiau praplėsti savo akiratį neregimajame pasaulyje. Problema ne informacijos pateikime. Problema informacijos nesuvokime. O jos neįmanoma suvokti žmogui, kuris nekelia savo vibracijų. Informaciją, žinoma, jūs perskaitytumėte. Kažkaip suprastumėte, bet ji neatsiskleistų iki galo. Kiekvienas duodamas žodis turi virpesių dažnį. Ir kelių rūšių iš karto. Vieni supranta žodį pagal vieną virpesių dažnį, pagal tą, koks virpėjimas yra jo širdyje ir prote. Kiti supranta pagal kitą virpesių dažnį. Ir tas pats žodis, tas pats sakinys yra suvokiamas visai kitaip. Tą jūs patys esate pastebėję, kai iš naujo skaitote informaciją ir visai kitaip suprantate. Mūsų noras būtų, kad kuo daugiau žmonių skaitytų informaciją pagal aukštų virpesių dažnį. Bet tas sąskambis turi būti su žmogumi. Virpesių dažnis turi atitikti žodį ir žmogų. Suprantate, Šambalos vartai neatsiveria žmogui, kuris nėra pasiruošęs. Niekada jų net nerastų. Mūsų užduotis paraginti jus įvertinti savo požiūrį į daugelį dalykų ir jeigu jūs siekiate pažinimo, tai turi būti ir atitinkamas gyvenimo būdas. Čia jūsų patarlė „ir vilkas sotus, ir avis sveika“ – neveikia. Nėra atitinkamo gyvenimo būdo –  nėra atitinkamos informacijos. Jūs galite dirbti bet kokius darbus, gyventi bet kokiose sąlygose, svarbiausia vidinė švara, tolerancija, pagarba, meilė ir tikėjimas. Argi šie reikalavimai trukdo būti verslininku, politiku, gydytoju? Ne. Išeiti į vienumą, išeiti į gilią meditaciją gali tik tie, kurie tam pašaukti. Ir jie tai žino ir supranta.

Vakar mėginome moksliškai perduoti informaciją apie blokų įtaką sveikatai, bet kai kalbi ne per fiziką –nepavyko tinkamai suformuoti žodžius. Norint tinkamai suprasti informaciją, reikia pakelti vibracijas. Kaip keliamos vibracijos jums yra aišku: savo švariomis mintimis, ramiais jausmais ir t.t., kai keliate energetines vibracijas, keičiasi ir jūsų kūno ląstelių vibracijų dažnis. Išsijudina užsistovėję blokai. Jei žmogus suvokia, kad organų veiklos sutrikimas tai ne vien medicininė problema, jis gali mėginti aiškintis, kur jo mąstyme ir elgsenoje yra problema. Situaciją suvokti nėra lengva. Bet kai kada ji gali pati išsispręsti, kai žmogus gavęs išbandymus, teisingai priima sprendimą. Ir liga pasitraukia. Sveikata labai priklauso ir nuo žmogaus požiūrio į savo ligą. Kai kada sveikam jaustis netrukdo net invalidumo vežimėlis. Ar nepažįstate žmonių, kurie atrodo visiškai sveiki, bet jų pasiklausius gali pamanyti, kad jie didžiausi pasaulio ligoniai? Pažįstate? Fizinis kūnas dar sveikas, bet jausmų ir minčių kūnai jau serga. Žinoma, mintis turi galią ir atėjus laikui materializuosis – liga susiformuos. Pirmiausia reikia susitvarkyti su šių kūnų sveikata ir profilaktika. Vėliau susitvarkys ir fizinis kūnas. Gal pas jį ir išliks „defektas“, bet siela bus sveika ir vystymasis nėra stabdomas. Gali gerai priimti informaciją. Ne tiek svarbu išorinė veikla, kiek svarbi vidinė būsena. Čia visiems skirta mintis. Mes kalbėjome, jog keliant vibracijas visos Žemės atžvilgiu, jos palies kiekvieną žmogų. Ir jeigu jo sąmoningumas neleis keisti požiūrio į gyvenimą, tai paaštrės ligos. Paaštrės bendravimo santykiai. Šis procesas jau vyksta.

Pagal Visatos ciklą, pagal Visatos Akašos kronikas Žemei atėjo laikas permainoms. Atėjo laikas pakelti sąmoningumą, pakelti vibracijas ir tai darome. Mes nenorime sunaikinti žmogaus, nenorime pakenkti jo vystymuisi. Bet virpesių dažnis palaipsniui didės. Jūs privalote prisitaikyti prie virpesių kėlimo tempo. Jeigu jums aštrėja ligos, aštrėja depresija – jūs nespėjate prisitaikyti prie tempo. Susiimkite. Tai ženklas, kad reikia rimčiau reaguoti į tai, apie ką kalbame nuolat ir aiškiai. Negalima ignoruoti jums teikiamos informacijos. Ne jūs pasaulio dievai. Jūs tik Dievo išraiška materialioje plotmėje. Mylėkite Dievą, mylėkite save. Ir padėkite sau patys, nes jei jūs to nedarysite, tai ir mes negalėsime padėti. Su meile, Hasėjas

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *