Hasėjas

Sąmoningumo užsifiksavimas

Sveika, čia Hasėjas. Noriu tave supažindinti su paskutiniais įvykiai tavo gyvenime. Paralelinių pasaulių sujungimas susietas su išėjimu į sistemą, kuri vadinasi pasaulio gyvybės centras. Mes norime įvesti naują terminą, nes nenorime, kad susimaišytumėte savo buvusiose žiniose (mes su broliu jau sėkmingai susimaišėme…) Pasaulio gyvybės centras – tai sistema, kurioje formavosi sąmoninga gyvybė. Formuojama gyvybės paskirtis. Žmogaus gyvybė jokiu būdu neprasideda ir nesibaigia Žemės erdvėje. Ir žmogaus veikla yra susieta su visa Visuma. Žmogus žemėje – tai subtiliųjų pasaulių išraiška Žemėje. Ji labai svarbi. Tai formuojasi Visatos virsmas. Žmogaus sukurta gyvybinė energija leidžia Visatai formuoti procesą. Nebūtų prasmės egzistuoti Dievui, jeigu nebūtų jo išraiškos. Jo išraiška yra begalinė. Bet viena iš išraiškos formų – sąmoningo žmogaus sukūrimas ir įliejimas į materialią erdvę. Žmogus vystosi daugybė metų. Jo energija išsiskaido į paralelinius pasaulius. Kiekvienas pasaulis leidžia žmogui išmėginti tam tikras gyvavimo formas. Paraleliniai pasauliai leidžia sąmonei pasireikšti keliuose išmatavimuose. Kiekvienas paralelinis pasaulis yra skirtingo lygmens išmatavimuose. Viename pasaulyje negali būti dviejų įsikūnijimų. Paraleliniai pasauliai gali nesusiderinti laike (ir nesusiderina). Taip tu susitikai su senyvu profesoriumi. Tavo išraiška kituose pasauliuose leidžia įsisąmoninti gyvenimo ypatumus visuose išmatavimuose. Iš pradžių būna 5 paraleliniai pasauliai ir norint kilti į aukštesnio sąmoningumo lygmenį – pasauliai turi susijungti. Ar tau pakaks šio gyvenimo, kad susiformuotų ir tinkamai pasireikštų visi 5 paralelinių gyvenimų išraiška, tai priklausys nuo daugelio aspektų. Gali tekti žmogui reinkarnuotis Žemėje su jau sujungtais pasauliais. Ar tokių žmonių yra dabar? Iš tiesu – nedaug. Nedaug kam pavyko suderinti vibracijas, kad įvyktų bendra išraiška visų išmatavimų sąmonei. Nedaug tokių asmenų dabar. Dar mažiau buvo anksčiau. Kaip pavyks  visų 5 išmatavimų gyvybei susiderinti – stebėsime. Kodėl sakėme, kad tavo pasaulis yra „žemiausio“ lygmens. Iš tiesu yra 5 lygmenys – dauguma žmonių gyvena 3 išmatavime. Tavo profesorius iš 4 lygmens. Todėl jį lengviausiai apčiuopei. 1-2 tu jau nepajusi, nes jie prisiderinę su savo vibracijomis ir įsilieję į tave. Jie sugrįžo namo. 5 lygmens tavo esybė leido įeiti į erdvę, kur „sutikai Dievą“ . bet tos erdvės nepavyko suprasti (kol kas). Todėl sakome: paralelinių pasaulių sujungimas atveria galimybę pereiti į aukštesnio lygmens išmatavimą.

Paraleliniai pasauliai nuo praeitų žmogaus pasaulių skiriasi iš esmės. Tu su savo reinkarnacijomis vystai savo lygmenį. Žemesnio lygmens paraleliniai pasauliai nesusilieja su praeitais gyvenimais. Tai dvi skirtingos šakos. Tiesa, jos persipina. Bet esmė ir siekiai yra skirtingi. Paraleliniai pasauliai – tai išraiška skirtinguose išmatavimuose. Kiekviename išmatavime gali gyventi kelius šimtmečius, kol susiformuos energijų derinys, galintis pereiti iš vieno lygmens į kitą. Įvyksta perėjimas. Ir žmogus susilieja su tam tikru paraleliniu pasauliu. Brolio penki paraleliniai pasauliai jau buvo susilieję jam gimstant. Jų išraiška vystėsi materialioje plotmėje daugybę metų, kol įvyko „perėjimas“. Užsifiksavo susiliejimas, įvyko mirtis ir dabar jo sąmonė formuoja naują paralelinį pasaulį naujame lygmenyje. Iš pradžių jungiasi 1-3 lygmuo, vėliau 3-5 lygmuo, po to formuosis ir jungsis 6-7 lygmuo, vėl perėjimas, vėl formuosis aukštesnių išmatavimų paraleliniai pasauliai. Tarsi gyventų žmogus čia ir ateityje. Formuojama sielos išraiška per kelis lygmenis „aukštyn“. Kai įvyksta susiliejimas, tai reiškia, kad žmogus tiksliai išreiškė sielos planą ir jo gyvenimo kryptis atitinka parengtą planą. Kaip tavo siela pasireikš 6-7 lygmenyje, tai formuosis tik tada, kai įvyks užsifiksavimas dabartinio susiliejimo ir suderinimo. Yra daugybė niuansų, kurių dabar neaptariame. Bet reikia laiko suvokimui. Aptarsime. Gyvenam amžinybėje, laiko turime marias… Juokauju. Aptarsime dar šiame gyvenime (tavo gyvenime). Laiko sąvoka egzistuoja materialioje išraiškoje. Subtiliame pasaulyje tokios išraiškos nėra.

Noriu pasidžiaugti galimybe bendrauti su tavimi ir per tave, su tavo draugais. Mes matome daugybė įvykių į priekį ir žinome visų pokyčius, todėl drąsiai sakau: gyvenimas tik prasideda. Nes įgaunate sąmoningumą, suvokimą apie žmogų. Supratai: brolis užsifiksavo buvusius 5 paralelinių pasaulių gyvenimų suderinamumą. Užsifiksavo sąmoningumas. Ir dabar formuojama nauja išraiška 6-7 lygmenyje. Kai gims, jam jau bus suformuota vystymosi kryptis. Jis „sutaupė“ vieną reinkarnaciją. Bet taip turi būti. Ne vien dėl jo – dėl bendro Visatos proceso. Dėl žmonijos proceso.

Tavęs dar tik laukia tai, bet nenusimink, jau greit prasidės visi „smagumai“. Nusiteik rimtai ir atsakingai. Žinome, esi žmogus, bet tavo išraiška jau pradeda formuotis ateities lygmenyse. Kryptis jau nustatyta. Tik laiko klausimas, kada susiderins vibracijos ir perėjimas įvyks. Tau skubėti niekur nereikia. Nuo tavo pasirinkimų ir sprendimų daug kas priklauso, nuo tavo norų ir troškimų  – niekas. Todėl atsižvelgiame į tikrą situaciją, o ne į tariamą ar norimą. Mes matome jūsų pasaulį kitaip.  Mylime ir laukiame tolimesnio bendravimo. Su meile – Hasėjas.

„Savęs ir Visatos pažinimo link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *