Hasėjas

Skirtingos paskirtys ir skirtingi karmos atidirbimo metodai

Sveika, čia Hasėjas.

Šiandiena dirbome seansą iš karto dideliam būriui žmonių. Suprantama, tai daugiau techninis darbas, nei aukštų energijų prisistatymas. Bet jis buvo labai reikalingas Ritai. Ji pereina į kitą etapą, kuriame ji pajus savo energetinio kūno stiprumą, savo gebėjimą dirbti su energijomis ir padėti žmonėms. Daug laiko ji skirs kitiems. Tai yra puiku. Ji moka bendrauti, ji atsidavusi daro masažus. Mums liko tik praplėsti jos energetinį kanalą, kad ji galėtų priimti įvairesnes energijas ir galėtų dirbti su skirtingomis žmogaus  problemomis. Iki šiol jai sekėsi sužadinti žmonių „prisiminimus“, supažindindavo su energijomis, apvalydavo juos, sustiprindavo. Dabar ji galės dirbti su pačiomis sunkiausiomis žmonių ligomis. Tai iš tiesu pareikalaus didžiulės jos vidinės jėgos, vidinės galios. Bet ji su tuo susitvarkys ir padės sunkiai sergantiems žmonėms, kurie bus pasiruošę priimti jos energijas. Tai nereiškia, kad vyks šimtaprocentinis išgijimas, nes ne visados žmogui to reikia jo kelyje. Bet apvalymo darbai, žmogaus požiūrio keitimas ir energetinė įtaka jam bus labai reikalingas procesas. Mes dar negalime įvardyti, kad Rita buvo sujungta į visumą. Tai gali daryti tik stipriausioji jėga: AŠ ESU, KAS ESU. Bet jos siekiai tampa aiškūs jai pačiai: suprasti, padėti, gydyti žmones. Tai jos „Pareiga ir Galimybė“. Ateis momentas, kai bus galima sujungti ją į visumą, bet ji dar turi išgyventi kasdienes problemas. Energetinės bangos, ateinančios iš Matricos, ją smarkiai užgauna. Ji gauna galimybes, bet kartu ir atsakomybę. Ji turi būti užgrūdinta taip, kad niekada neabejotų savo pasirinkimais. Išbandymų dar tikrai bus. Ir netikėtų. Tik budri sąmonė padeda jai išsilaikyti. Kitu atveju, ji būtų nublokšta. Kodėl taip rimtai kalbame? Todėl, kad ji turi atidirbti savo karmą. Atėjus laikui mes atskleisime jai, kodėl iš tikrųjų buvo uždėtas juodas apsiaustas, sunaikinantis jos galias. Bet ji turi dar subręsti, kad galėtų teisingai įvertinti tą buvusią situaciją. Kol kas ji dar tos situacijos  teisingai nesuprastų, todėl ir nerodome. Gydyti sunkius ligonius – tai jos karmos atidirbimo dalis. Ji turės išgydyti tiek žmonių, kiek buvo pažeidusi savo galia praeityje. Sakysite „gydyti“ – tai dovana. Bet ar pagalvojate, kiek pastangų turi įdėti Rita į savo seansus. Kaip niekas kitas, ji daug fiziškai dirba per seansus. Reikalingas labai rimtas pasiryžimas, atsidavimas. Tai didžiulis darbas. Deja, kitokio metodo jai neduota. Taip ji atidirbinėja savo karmą. Energijos eina stiprios. Nes ji visados buvo stipri. Įtaką daro didžiulę, bet ir pastangas įdeda didžiules. Jeigu viskas klostysis gerai, o tai priklauso ir nuo Ritos, ir nuo energetinių pokyčių jos buvusiuose gyvenimuose – ji bus labai stipri. Bet dėl savo karmos, tai ji pasieks per didžiulį įdirbį.

Kazys į naujojo pasaulio kūrėjo gretas jau yra įėjęs. Bet pats to nepajuto. Nes jo esybės išraiškai teko daug išgyvenimų dėl tiesos skleidimo, dėl šviesos skleidimo. Jis įvykdė daugelį savo misijų. Dabar (šis gyvenimas) labiau toks pasiruošimo momentas. Tarsi tarpinė stotelė, tarsi turėtų viską iki galo sudėlioti: tiek energetiškai, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Todėl aktyvios veiklos ir nėra. Daugiau palaikomoji. Užtenka, kad jis yra ir savo buvimu suteikia ramybės, saugumo daugeliui esybių, esančių dabartiniame įsikūnijime. Tai tarsi sargas, saugantis sielas įsikūnijime. Jam lieka analizuoti esančią situaciją Žemėje, suvokti pagrindines tiesas ir klaidas, ir jas išdėstyti žmonėms. Tai nėra fiziškai sunku ir veikla nėra paremta fiziniu darbu. Bet mentaliniu lygmeniu, tai rimtas darbas. Jis „kalnus nuverčia“ įtvirtindamas tam tikras žinias Žemėje. Pats jas suvokdamas ir išaiškindamas kitiems. Jis sujungtas į Visumą. Vadinasi jo minties galia sustiprinta iki maksimumo. Tiesa, ji dar neveikia visu maksimumu, bet tai tik laiko ir apmąstymų klausimas. Jis turi jėgą skleisti minties formą į erdvę – į kolektyvinę sąmonę. Tai ne asmeninės naudos siekiančios mintys. Jeigu jis paleidžia į erdvę teisingą mintį, ji įsitvirtina kolektyvinėje sąmonėje, tada kitam žmogui lengviau keisti požiūrį, nes jis prisijungia prie kolektyvinėje sąmonėje jau suformuotos minties. Taigi, kiekvienas žmogus eina link naujojo pasaulio savo keliu. Šiandieną buvo apvalyti ir kiti seanse dirbę žmonės. Tarpusavyje suderinama energetika. Ne sužeminama ar suvienodinama, bet suderinama. Kai kam atsivėrė naujos galimybės, kurios buvo užfiksuotos pas kitus. Noriu palinkėti sėkmės jūsų gyvenimuose. Apie kitus nekalbėsiu, nes su kiekvienu yra dirbama individualiai. Kada reikės – tada ir parašysime. Ne vardan smalsumo rašome. Vardan atitinkamo suvokimo, atitinkamu momentu. Jūs įeinate į Amžinybės sferą. Vadinasi nebereikia mąstyti vien savo dabartinio gyvenimo lygmeniu. Viską tenka vertinti per Amžinybės prizmę. Viskas tampa svarbu: ir buvusi labai sena praeitis ir dabartinis minčių išdėstymas. Viskas. „Praeitis, dabartis ir paskirtis“ formuoja dabartinį žmogaus gyvenimą. Tai labai svarbu. Šis etapas pats svarbiausias šiandieniniam žmogui. Kai žmogus sujungiamas į Visumą, jis jau yra paėjęs vienu žingsneliu link Naujojo pasaulio. Tai reiškia, kad jis daug ką suvokęs, išgyvenęs, patyręs ir peržengęs savo vidines žmogiškąsias ribas. O tavo paskirtis yra nuleisti į Žemę kuo didesnį kiekį švarių energetinių bangų. Kuo plačiau paliesti žmones. Duodama informacija turi būti platinama. Ir ji turi užgauti žmonių širdis. Išnaudok visas galimybes energijai plėstis savojoje erdvėje. Mes pasijungsime pasauliniu mastu tada, kai matysime, kaip tu susidoroji su šia užduotimi. Tai taip pat reikalauja įdirbio, pastangų, susikaupimo. Tai tavo karmos atidirbimo mechanizmas. Tu savo laiku skleidei neteisingą mintį, dabar turi tai atitaisyti. Ir jeigu Rita privalo išgydyti tiek žmonių, kiek pažeidė savo laiku, tai tu privalai atitaisyti skelbtą Išminties žodį tokiam būriui žmonių, kuriuos sąmoningai apgavai. Vadinasi, turėsi daug dirbti. Daug rašyti, daug kalbėti ir perduoti informaciją kitiems. Tu buvai labai išmintingas žmogus. Tavo pasiekimai buvo stulbinantys, bet sekančiame gyvenime neatsilaikei pagundai ir save sureikšminai. Todėl dabar tave vėl gundė valdžia ir pinigais, bet fiziniame plane tai tu susitvarkei. Liko tik energetinis planas – informacijos skleidimas ir energijų įtvirtinimas Žemėje. Tu tai visada galėjai. Tik motyvai ne visados buvo teisingi. Ir jeigu tu sugebėsi išlaikyti motyvus, išlaikyti teisingus sprendimus, pasirinkimus – tai naujojo pasaulio erdvė tave pakvies labai greitai. Tik sistemingai dirbk su savimi, su mumis ir aplinkiniais. Mes dirbsime su kiekvienu, kurie per tavo skleidžiamą informaciją prisijungs prie mūsų savo apsisprendimais. Todėl taip svarbu, kad skaitytojų būtų daugiau. Atsirastų daugiau apsisprendusių. Daugiau atsivėrusių permainoms. Atsivėrus permainoms, griūva buvusio pasaulio suvokimas. Tai nėra lengva patirtis. Tai skausminga patirtis. Nelaukite tik malonių staigmenų. Jūs matote, kiek tenka išbandymų išgyventi einantiems tuo keliu. Mes negąsdiname, tik įspėjame. Bus sunku, bet tik nuo jūsų priklauso kiek ilgai bus sunku. Nuo jūsų apsisprendimų, pokyčių mąstyme, įsiklausymo į vidinį balsą ir priklauso, kada peržengsite savo suvokimo ribą. Viskas jūsų rankose. Mes ateiname tik padėti jums sustiprėti ir surasti teisingą kelią. Patiko man šiandieną su tavimi bendrauti. Tavo energetinis laukas tikrai atlaisvėjęs, o tai reiškia, kad galėsime labiau įsitvirtinti tavyje, tavo kasdienybėje. Bus įdomu. Jeigu sugebėsi greitai atsisakyti senų idėjų ir įpročių, tai greitai prisitaikysi prie naujų galimybių. Ir dar nepasakiau vieno esminio dalyko. Sujungus tave Visumą tu turi „Pareigą ir Galimybę“ priimti energijas iš pačių aukščiausių lygių, su jomis dirbti ir keisti žmonių praeitį, dabartį ir įtvirtinti paskirtį. O darbas su aukščiausiomis energijomis reikalauja disciplinos, susikaupimo, atsipalaidavimo ir pasitikėjimo Dievu. Tos energijos gali nepasiruošusį žmogų „nužudyti“ akimirksniu. Tai deginanti energija. Todėl turi būti atsakinga už save. Pasitikėjimas Dievu tavo viduje turi būti šimtaprocentinis. Abejonės žudo tiesiogine to žodžio prasme. Jeigu viduje suabejosi tuo, ką darai – gali labai sau pakenkti. Tad būk budri. Stebėk savo jausmus ir mintis ir visada viską surikiuok iš pagrindų, kad nebūtų abejonių jokiu klausimu. Vidinė švara būtina priimant aukštas energijas. Iki.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *