Hasėjas

Visuminis Aš

Sveika, čia Hasėjas.

Norisi pakalbėti nauja tema apie žmogaus sandarą ir jos dalių įtaka aplinkai. Fizinis kūnas yra esminė „žmogaus“ dalis. Tai sukoncentruota energija, suformuota gyvybės palaikymo sistema. Ląstelės atsinaujina, širdis varinėja kraują, smegenys duoda nurodymus organams ir ląstelėms kaip veikti. Fizinį kūną mato, apčiuopia ir jaučia visi žmonės. Energetinis kūnas – tai žmogaus biolaukas. Tai energetika, kurią išspinduliuoja pats žmogus. Šiame lauke gerai matosi ne tik tai, ką žmogus valgo, kaip ilsisi, kaip pervargęs, bet jaučiasi jo mintys, jausmai, siekiai. Atsispindi žmogaus veikla – tiek fizinė, tiek emocinė, tiek mentalinė. Todėl, nagrinėjant žmogaus biolauką, galima apie žmogų pasakyti viską. Biolauką nagrinėjantys žmonės, jums gali daug ką pasakyti apie tai, ką jūs išskleidžiate į aplinką. Toliau emocinis ir mentalinis kūnai. Tai jau kūrybinių procesų pradžia. Žmogus gali save išreikšti šių kūnų pagalba, nes jie nebėra tokie materialūs, todėl įeina į subtilųjį pasaulį. Per šiuos kūnus žmogus gali pajusti, suprasti subtilųjį pasaulį. Gali ir nepajusti. Gali tik ugdyti save, bei geriau pajusti kitą žmogų. Šie keturi kūnai leidžia žmogui išsireikšti Žemės erdvėje. Tai yra išraiška Žemėje. Bet tai nėra visa struktūra. Tai ta dalis, kuri yra aktyvi. Kitos dalys aktyvuojamos, priklausomai nuo žmogaus pastangų susivokti savyje ir jį supančiame pasaulyje. Žmogus gali nieko nežinoti apie energijų pasaulį, bet jeigu jis kryptingai dirba, jeigu jis sugeba sukontroliuoti save, sugeba atjausti kitą, sugeba galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus – gali suaktyvėti žemiškoje aplinkoje ir jo subtilieji kūnai. Po mentalinio kūno yra fiziologinio kūno pabaiga. Žmogaus sandara nebėra tokia materiali, nėra tokia sukoncentruota į materialų tašką – kūną. Tai žmogų gaubiantis energetinis debesis, kuris gali išskleisti energiją į aplinką ir į Visatą, bei gauti energijos iš aplinkos ir Visatos. Tai aukštesnių vibracijų kūnai. Kai žmogus gyvena žemiško pobūdžio gyvenimą, tas aukštų vibracijų „debesis“ net nesusiaktyvina, nes nėra prasmės. Nes žmogus to nesiekia (nesvarbu, kad pagal paskirtį, būtina to siekti). Jei fiziologiniai kūnai privalo geriau ar blogiau dirbti žemiškoje aplinkoje, tai kiti kūnai gali ir nepradėti savo veiklos. Gali būti nesuaktyvinti. Bet jie vis tiek yra ir bet kada gali prasidėti procesas, kai jie įsijungia į žmogaus išraiškos veiklą. Tas „debesis“ – tai energetinis laukas, kuriame įsilieja subtiliojo pasaulio atstovai. Kai žmogaus veikla leidžia suaktyvinti „debesį“, tai subtilusis pasaulis įvertina ko žmogus yra pasiekęs per savo buvusius gyvenimus: koks jo supratimas apie gyvenimą, kur labiau linksta jo širdis, kokia jo gyvenimo linija. Tai įvertinus yra „pasiunčiama“ pagalba į „debesį“. Suaktyvinamos tam tikros dalelytės, kurios tarsi sujungia žmogų su subtiliuoju pasauliu. Mes sakome : atsiveria naujos galimybės. Šis subtilusis žmogaus kūnas yra aukštesnių vibracijų, jis gali įeiti į bendrą Visatos informacinį lauką, priklausomai nuo vibracijų dažnio aukščio. Tai penktasis kūnas, kuris gali turėti išraišką Žemėje, bet gali ir neturėti. Jeigu atsiranda penktojo kūno išraiška, žmogus pradeda suvokti, kad pasaulis tai ne tik jis – ego. Pasaulis – tai vidinis Aš ir begalybė. Penktąjį kūną galima apibūdinti, kaip „vidinis Aš‘. Ši struktūra dar labai artima žmogui, bet ji jau pajėgia apčiuopti Dieviško plano esmę. Vidinis Aš žino, pasaulis yra matomas ir nematomas. Ir abu yra vienodai svarbūs ir lygūs. Be materialios išraiškos negalima išreikšti Dievo plano. Be Dieviškosios energijos pajautimo, kūnas tampa mechaniniu robotu, kuris tik vykdo visuomeninį planą – išgyventi ir numirti. Žmogus, suvokiantis Dievo buvimą, leidžia vidiniam Aš pasireikšti kasdienėje veikloje. Jis suvokia, kad gyvena amžinybėje – nes Dievas yra čia, Žemėje ir Visur. Keturi kūnai gali mirti. Bet vidinis Aš išlieka. Jis tampa žemiausia grandimi subtiliajame pasaulyje. Vidinis Aš – tai siela. Ji reinkarnuojasi, ji kaupia patirtį, sugebėjimą žemiškoje erdvėje išreikšti Dievo planą. Siela perima sukauptą išmintį, kartu perima ir neatidirbtą karmą. Ji perima suformuotą nematerialią dalį, tai, ką žmogus suformavo savo kasdiene veikla. Viskas įeina į erdvę. Bet toje erdvėje išlieka sukoncentruota į tam tikrą tašką – sielą. Juo daugiau neigiamumo sukūrė žmogus, tuo tas taškas yra materialesnis (žemesnių vibracijų), tuo daugiau tenka sielai atidirbti. Ji atgimsta sunkesnėmis sąlygomis ir vėl stengiasi išgyventi situacijas kur sukurtą neigiamumą pakeistu gyvybinga teigiama energija. Jeigu žmogaus veikla Žemėje yra sąmoninga ir kryptinga, tai jis sukuria aukštas vibracijas. Vidinis Aš nebėra toks sukoncentruotas. Jis atsiveria erdvėje. Siela gali priimti daugiau aukštesnių vibracijų energijų. Ir atgimsta aukštesnių vibracijų lygyje. Žmogaus gyvenimas gali būti sunkus, bet jo siela švies. Aplinkiniai, nežiūrint į tai, koks žmogaus gyvenimas, jį mylės, norės su juo būti ir pajusti tas geresnes energijas, kurias šis žmogus skleidžia.

Vidinis Aš skaidosi, jis tampa Visuminiu Aš. Aš – nes esybė suformavo žemišką išraišką, suformavo tam tikrą tašką (materialų), ir visuminis, nes energijos yra aukšto dažnio, yra prieinama informacija plačiu mastu. „Visuminis Aš“ – tai Visatos gyventojas. Turite suprasti: Visatos gyventojas atsakingas už bendrą Visatos energetinį lauką. Taip pat jis turi suvokti, kad atvėrus savo energetinį lauką (pakėlus vibracijas), į jį gali įsijungti įvairios Šviesos būtybės, kurių tikslas nėra asmeninis. Jos siekia gėrio bendru mastu: Žemės mastu, Visatos mastu. Visatos gyventojas nepriklauso sau. Jo asmeninis, egoistinis gyvenimas nebeturi prasmės. Visiškai. Į Visatos gyventojo energetiką gali įsijungti bet kokia (žmogaus požiūriu ir labai tikslinga Visatos požiūriu) energija ir daryti įtaką žmogaus gyvenimui. Žmogaus norai nebetenka prasmės. Žmogaus užduotis – pažinti energijas ir leisti joms pasireikšti . Vidiniam Aš – dar sunku priimti informaciją, kad jis turi savęs atsisakyti. Ego – to visai nepriima. Bet žmogui, sugebančiam atverti savo energetinį lauką ir tampant Visuminiu Aš – didžiulė garbė ir laimė , leisti įeiti per save Kosmoso energijoms, nes jos formuoja balansą erdvėje. Jos papildo vieną materialią išraišką tam tikromis kūrybinėmis energijomis, kitą materialią išraišką – kitomis energijomis. Visuminis Aš ne tik leidžia priimti aukštas energijas, bet formuoja kitokią išraišką kitokioje materialioje plotmėje. Suprantu, daug kam mano paaiškinimai apie žmogaus struktūrą nesuprantami, bet yra tie, kurie suvokia: būtina išmokti gyventi, suvokiant ir įvertinant Vidinį Aš, kad galėtumėt atsiverti Visuminiam Aš. Visuminiam Aš žemiškoje dabartinėje išraiškoje iš tikrųjų pasireikšti yra labai sunku. Tai panašu į perkūnijos susidarymą, kai šiltas ir šaltas oro srautas susiduria, tai įvyksta kibirkščiavimas. Čia procesas panašus: kai viename žmoguje susiduria jo žemosios vibracijos su aukštomis, atsiranda kibirkščiavimas. „Žaibai“ pasireiškia labiau materialioje plotmėje: tai ir liga, ir bejėgiškumas, ir didžiulė meilė, ir skausmas, negalint šios meilės išreikšti ir t.t. Neatmetame ir fizinio skausmo. Tavo širdis jau buvo sustojusi anksčiau. Dabar buvo sustojusi tavo Vidinio Aš „širdis“. Praėjusi vakarą, kai buvai išsigandusi kilimo aukštyn į viršribį, tai buvo peržengta Vidinio Aš riba. Mes tavąjį „ego pasaulį“ buvome suspaudę tam, kad Vidinis Aš galėtų kelti savo vibracijas iki Visuminio Aš lygio. Techniškai kitaip nebuvo įmanoma padaryti, kaip tik tave išskaidyti. Vidinis Aš pakilo iki tų vibracijų lygio, kur išsiskaido į Visuminį Aš. Vadinasi „susinaikina“ vidinis Aš. Tai galima apibūdinti, kaip vidinio Aš mirtis. Viską atlikome tau gyvenant Žemėje, todėl viską sulipdėme atgal. Ne viską, bet pagrindinę išgyvenimo formą. Sutvarkėme energetinį lauką, kad galėtum išgyventi Žemėje, bet „širdis“ gali susilieti su Visuminiu Aš „širdimi“. Tu gali gyventi ne tik pagal vidinio Aš nuostatas, bet pagal Visuminio Aš nuostatas. Suprantate, „penktadieniniai“ procesai yra daug svarbesni, nei jūsų protas leidžia suprasti. Džiaugiamės, kad bent jau neprieštaraujate šiems procesams. Ačiū visiems palaikantiems, duodantiems savo energiją, ačiū subtiliojo pasaulio atstovams, kurie taip pat suteikia savo energiją. Ateis laikas, suprasite ką tai reiškia Visumos atžvilgiu. Stiprybės, ramybės jums, jūs esate verti didžiulės pagarbos. Ir tie, kurie tiesiogiai palaikote, ir tie, kurie skaitydami mėginate suvokti proceso esmę. Jūs prisiliečiate prie subtiliojo pasaulio, vadinasi, jūsų vidinis Aš puikiai „dirba“. Sėkmės.

„Savęs Ir Visatos Pažinimo Link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *