Hasėjas

Žmogaus kelias per energetinius lygmenis

Sveika, čia Hasėjas.

Pasaulyje egzistuoja energetiniai lygmenys. Žmonės įsikūnijime yra žemiausiame lygyje. Bet tas lygis taip pat keičiasi. Ir visas žemiausias lygis, dėka žmonių sąmoningumo, kyla. Žmogui mirus, jo energetinė struktūra su mintimis, jausmais, visais prisiminimais pereina į aukštesnį energetinį lygį. Ten sielos gali laisvai keliauti, bendrauti su kuo nori. Todėl būna atvejų, kai mirusieji pasirodo žmonėms. Vėliau, praėjus tam tikram laikotarpiui, tai priklauso nuo mirusiojo sąmoningumo, prisirišimo prie žemiškųjų dalykų, siela pereina į kitą energetinį lygmenį. Vis dar išlieka siela.  Yra išgryninamos vibracijos. Pasilieka tos vibracijos, kurios yra aukštesnio lygmens. Analizuojama, kas blokavo pakilti kitoms vibracijoms. Tai tarsi momentas, kai išanalizuojamas visas žmogaus gyvenimas. Išgryninant aukštas vibracijas, yra nustatoma, kodėl kitos tiek nepakilo, kas trukdė. Tada siela grąžinama į Žemę ir ji turi išgryninti tas vibracijas. Jeigu žmogus elgdavosi nekorektiškai, priimdavo neteisingus sprendimus ir dieviškąją energiją švaistė ar maitino tamsos egregorus, tai žmogaus siela grįžta į panašias gyvenimiškas situacijas ir jas mėgina išgyventi dar kartą. Jeigu pavyksta – puikiu. Siela išgrynina vibracijas. Jeigu nepavyksta pataisyti situacijos – tai vadinasi dar kartą teks sielai sugrįžti ir išgyventi tą momentą. Siela, ateidama į Žemę turi savo užduočių. Turi pakelti savo ir savo Žemės energetiką į aukštesnį lygmenį. Žemas vibracijas transformuoti į aukštesnes. Žemės energetikoje daug tamsių egregorų: karo, pykčio, neapykantos, keršto. Vadinasi, visus tuos jausmus turi išgyventi žmogus. Sugebėti juos savyje suvaldyti ir pakeisti geromis emocijomis. Nei vienas žmogus neapsaugotas nuo neigiamų emocijų, bet kiekvienas privalo jas savyje suvaldyti ir esant blogai emocijai ją pakeisti švelnesne. Taip tu ne tik priimi sprendimą save ugdyti, bet, kartu padedi ir Žemės energetikai. Tamsios emocijos yra aiškios, o situacijos jas išgyventi būna pačios įvairiausios. Čia atsižvelgiama ir į žmogaus karmą, buvusius ankstesnių gyvenimų ryšius, į tai, ką neteisingo sukūrei šią dieną. Subrendusi siela, sugebanti suvaldyti emocijas, pakyla į aukštesnį lygį. Jai suteikiama galimybė prisidėti prie visos žmonijos bendros vystymosi krypties kūrimo. Tokios sielos ateina į Žemę pakelti ne savo žemų vibracijų, o visos žmonijos. Šios sielos – tai aukšto sąmoningumo sielos, kurios Žemėje būna kaip mąstytojai, kūrėjai, atradėjai, informacijos perdavėjai. Jie keičia mąstymo poziciją plačiu mastu. Bet čia nekalbu apie visus mokslininkus ar dailininkus. Yra tik nedidelė dalis tokių asmenų, sugebančių skleisti taiką, ramybę ne vien savo gyvenimiškoje vietoje, bet ir platesnėje plotmėje. Veikia jie konkrečioje vietoje, bet informacija apie juos sklinda plačiau, nei jie gyvena. Jie turi konkrečius tikslus ir įsiklausydami į savo vidinį pašaukimą, daro tai, ką buvo pažadėję, būdami energetiniame lygmenyje po senosios „mirties“. Tame lygmenyje yra sudėliojamos galimos situacijos. Čia analizuojama ne tik konkretaus žmogaus gyvenimiška situacija ir ką jis turėtų pakeisti, bet suvedamos visai nepažįstamos sielos, bendrai būsimai veiklai. Yra parenkamos sielos, turinčios tam tikrus ypatumus, kurios viena kitą turi papildyti ir padėti atsiskleisti žemiškoje plotmėje. Taip žmogus, gyvendamas Žemėje, atidirbinėja savo karmą, bet kartu su kitų žmonių pagalba, atidirbinėja Žemės karmą arba vykdo kitus „nurodymus“, būtinus Žemės išlikimui. Taip susiburia žmonės pagal pomėgius. Vieni kitus palaiko, pamoko, padeda ir vystosi konkrečios užduoties atomazga. Tai gali būti ir energetinio darbo kryptis, bet gali būti didžiuliai postūmiai bendrame žmonijos gyvenime. Kai kada, priimami kelių žmonių sprendimai, padaro įtaką visai žmonijai. Pvz. Mandela, Gorbačiovas. Jų politiniai sprendimai pakeitė žmonių gyvenimo kryptį tam tikra linkme. Kiekvienas toks žmogus dirba savo darbą. Jis susietas su kitais žmonėmis matricos ryšiais. Jei vienam pasiseka, tai atlaisvėja galimybė ir kitam. Todėl vieno žmogaus vidinis  pasiekimas gali turėti įtakos kitam pasaulio krašte esančio žmogaus pasiekimams. Žmogus su žmogumi susietas įvairiais energetiniais ryšiais. Jeigu žmogus įgyvendina vieną savo užduotį, tai atlaisvėja energetinis kanalas ir jis gali įgyvendinti kitą užduotį. Taip susitinka su žmonėmis, su kuriais net nebuvo „planuota“ susitikti šiame gyvenime. Variantų erdvė pasikeičia ir įgyvendinami nauji siekiai. Variantų erdvė, kad ir kokia plati ir įvairi būtų, nenukrypsta nuo pagrindinės žmogaus gyvenimo linijos. Ji tik keičiasi priklausomai nuo žmogaus vidinių pasiekimų. Arba pereinama į sudėtingesnių variantų erdvę, arba į lengvesnę (žmogaus požiūriu). Jeigu neįvykdai tam tikros užduoties, tai situacija yra pasunkinama. Kiekvieną kartą žmogui suteikiamas lengviausias variantas rinktis. Bet to nepadarius, situacijos vis sudėtingėja ir žmogus nebesupranta, kodėl taip giliai įklimpsta dėl tokio paprasto, bet neteisingo pasirinkimo. Užtenka nesuvaldyti savo pykčio priepuolio ir išreikšti savo emocijas ant kito žmogaus ir nežinia, kaip išsirutulios situacija. Jei kitas žmogus sugebės atlaikyti tą pykčio priepuolį, gal būt, jis sustabdys „tavo kritimą žemyn“, o jei nesugebės – tai bėda seks bėdą. Ir ją atitaisyti gali būti labai sunku, arba net neįmanoma: gali netekti darbo, netekti šeimos, sveikatos ir t.t. Ir tik dėl vienos menkos neesminės situacijos, kada pasidavei pykčio, keršto, ambicijų karui. Ir variantų erdvė pasikeičia.

Yra dar aukštesnis energetinis lygmuo, kur siela pasiruošia būti didžiausiais mąstytojais, kurie keičia gyvenimo filosofiją. Tai labai aukštos energetinės kilmės siela. Ji savo energetiniame lygmenyje gali bendrauti su pačiomis subtiliausiomis energijomis, kurios pajaučia Dievo Išmintį ir Meilę daug plačiau ir laisviau nei kiti žmonės. Jų sąmoningumas labai aukštas. Jie suvokia žmogaus gyvenimo paskirtį, nes jie pajėgūs suvokti dieviškosios energijos svarbą žmogaus gyvenime. Ne tik logiškai samprotauja, bet tiesiog gyvena tame energetiniame lygmenyje ir jį „atsineša“ į Žemės įsikūnijimą: tai Pakylėtieji Valdovai. Jie suvokia Žemės gyvenimą, bet prisimena ir kitų pasaulių gyvenimą. Nes jie „gyveno“ ne viename pasaulyje. Jų patirtis, jų branda didžiulė. Žinoma, įgyvendindami aukštus siekius, jie taip pat atidirbinėja savo karmą. Jie siekia padėti (šiuo atveju) žmonijai ir tai pavykus, ar net pasiaukojus tam procesui, jie gali pakilti į dar aukštesnį lygmenį. Bet tada į Žemę jie nebeateis. Jų energetika bus per daug aukšta, per daug deginanti ir jų siekiai bus kiti. Kiekvienas žmogus turėtų siekti pereiti visus tuos etapus. Per žmonijos gyvenimą nemažai sielų, pereinančių į esybės formą, išgyveno visus šiuos „etapus“ ir virsta dar brandesne struktūra: pasitraukia iš esybės energetinio lygmens ir išeina iš Žemės elipsės. Nutraukia bet kokį ryšį su Žeme. Tai aukštas energetinis lygmuo, bet tai kitas etapas ir jis nėra baigtinis. Šiuo metu tiek apie žmogaus kelią per energetinius lygmenis.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *