Helijas

Apie visuminę Visatos Matricą ir didžiąsias sielos užduotis (II dalis)

Numylėtasis Helijas, Saulės Dievas.

Sielos užduotys suformuojamos aukštame energetiniame lygmenyje. Tame lygmenyje, kur matosi pasaulio praeitis, dabartis ir ateitis. Tą lygmenį prižiūri Arkangelai, Pakylėtieji Valdovai, Kosminės Būtybės. Yra stebima ar Žemė atitinka visos Visatos virsmo planą. Pagal tai suformuojamos didžiosios užduotys. Gali būti asmeninės sielos užduotys, įsipareigojimai, bet gali būti sielai priskirtos ir didžiosios užduotys. Tada į tos sielos energetiką įsilieja tam tikrų Pakylėtųjų Valdovų energija. Vadinasi, ši siela įgyvendina planus, susietus su didžiosios Matricos – visuminės Visatos Matricos veikla. Toms užduotims įgyvendinti reikalinga jėga. Neužtenka tik sielos jėgos, reikalinga papildoma jėga – subtiliojo pasaulio jėga. Bet ši jėga vis tiek turi pasireikšti per žmogaus kūną ir protą. Nes tik šios sudedamosios dalys yra veiksmingos Žemėje. Ir per širdį, kuri priima signalus iš subtiliojo pasaulio ir perduoda protui. Protas turi neprieštarauti sielos nurodymams. Proto vibracijos gali visiškai neatitikti Dvasios Mokytojų vibracijoms ir tokiu atveju yra neįmanomas sąskambis, neįmanomas susikalbėjimas su Pakylėtaisiais Valdovais ir kitomis galingomis energijomis. Žmogaus protui duodami įvairūs signalai, kad jis turi įsiklausyti į širdį. Jeigu protas, savo laisva valia priima idėją, kad egzistuoja subtilusis pasaulis – atsiranda sąskambis, atsiranda galimybė suderinti vibracijas ir priimti informaciją.

Žmogaus protas didžiausią savo vystymosi lygį pasiekia, kai jis sąmoningai suteikia veikimo laisvę subtiliajam pasauliui per jį, per kūną, per širdį. Tada, per žmogiškąją struktūrą – kūną, protą ir širdį – materializuojasi galingoji Pakylėtųjų Valdovų ir kitų kosminių būtybių jėga ir  jie daro pakeitimus žemiškojoje matricoje, kad ta matrica susilietų su visumine Visatos Matrica. Tai padaryti neįmanoma be šių pagalbininkų jėgos. Pakylėtieji Valdovai ir kiti Dvasios Mokytojai visaip beldžiasi į žmogaus širdį, kad tik galėtų perduoti jėgą pasauliui. Jie daro įtaką per nuojautą, vidinį balsą, per sapnus, per žinutes iš aplinkos – taip daro netiesioginę įtaką žemiškajam planui. Bet, jeigu protas ir širdis visiškai atsiveria sielai, o ji nėra užvaldyta ar sukaustyta karminių blokų, ji atskleidžia didžiąsias užduotis – suteikia veikimo galią Dvasios Mokytojams, atsisako asmeninių siekių. Tai nėra užvaldymas, tai yra žmogaus branda ir suvokimas, kad tik bendradarbiaujant ir sąmoningai atliekant Pakylėtųjų Valdovų (Dvasios Mokytojų) užduotis, galima pakoreguoti Matricos veiklą tinkama linkme – visuminės Matricos atitikimo linkme. Žmogiškajam protui suvokti Visuminę Visatos Matricą yra neįmanoma. Jam lieka tik pasikliauti tais, kurie tai suvokia ir jiems suteikti visokeriopą pagalbą, įgyvendinant tuos planus.

Kai suformuotos didžiosios užduotys, Pakylėtieji Valdovai suteikia savo energiją šioms užduotims įgyvendinti. Todėl gimsta siela, kurioje prisijungusios Pakylėtųjų Valdovų energijos. Kiekviena užduotis reikalauja skirtingo kiekio energijos iš subtiliojo pasaulio. Todėl viena siela gali turėti kelių Pakylėtųjų Valdovų energijų srautus ir jie susiformuoja  tik dėl to, kad galėtų įgyvendinti užduotis per žmogaus kūną, protą ir širdį. Kai žmogaus protas ir širdis atsiveria suvokimui vardan ko jis yra Žemėje, gali prie jo sielos prisijungti papildomų energijų su papildomomis užduotimis.

Tavo sielos užduotis – išskleisti Viešpats Maitrėjos Meilės ir Gerumo energiją. Sen Žermenas ir Jėzus yra nuolatiniai tavo sąmoningumo Mokytojai. Nes kuo aukštesnis sąmoningumas, tuo labiau atsiveria sielos užduotys. Juo aukštesniame lygmenyje tuo tos užduotys subtilesnės ir labiau apimančios visuminius procesus. Jeigu siela sugeba įgyvendinti Karminės Valdybos suformuotas užduotis, tada atsiveria aukštesnio pobūdžio užduotis. Tavo aukščiausia užduotis – laisvo kelio suformavimas Viešpačiui Maitrėjai. Ne bendravimui eteriniame lygmenyje – jis tai daro su dauguma savo mokinių, bet žemiškajame lygmenyje, pasitelkiant tavo suvokimo, tavo kūno energiją.

Esybė yra tas taškas į kurį gali jungtis Dvasios Mokytojų energija. Tai pats pradinis individualumo taškas ir tai yra labai subtili energija. Ji žemiškoje veikloje praktiškai nepasireiškia dėl didelio skirtumo tarp vibracijų. Bet žmogaus protas su savo laisva valia gali pakelti savo struktūros vibracijas, lengviau atsiverti sielai. Jeigu siela apsivalo ir pradeda tinkamai save išreikšti, gali jos vibracijos palikti iki esybės lygmens. Atsiranda esmės prisiminimas. Prisiminimas, kas yra žmogus – siela – esybė. Prisiminimas svarbus tik žemiškajame plane, nes kituose planuose nėra prisiminimo, yra žinojimas. Bet virsmas vyksta tik žemiškajame plane, todėl visa pagarba ir įsipareigojimai tenka šiam planui.

Tavo esybė susilieja su Valdovės Porcijos energetine struktūra ir suderina vibracijas su Viešpats Maitrėjos vibracijomis.

Labai sudėtingus procesus mėginau išdėstyti paprastai. Todėl tie, kurie išmanote ir suvokiate daugiau, suprantame, kad tam tikrų niuansų šiame tekste galite rasti, kur neatitinka visuminės tiesos. Bet visuminei tiesai suvokti reikalinga žmogiškoji Išmintis. O to mes ir siekiame šiais ir kitais laiškais – suformuoti Visatos Išmintį pagal dabartinio žmogaus suvokimą. Tai nėra lengva, bet reikalinga. Todėl visiems sėkmės.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *