Helijas

Bendradarbiaukime

Helijas. Aš atėjau.

Aš atėjau tam, kad praneščiau tai, kas svarbu ir tai, ką galiu jums perduoti. Kiekviena „dangaus būtybė“ seka, kaip sekasi žmogui gyventi jo erdvėje. Kaip žmogui sekasi yra labai svarbu žinoti ir matyti. Nes be pagrindinės materialios išraiškos negalimas vystymasis link Dievo. Visados turi būti pradinis taškas ir iš to taško sklindanti ir einanti link Šaltinio energija. Ši sklindanti energija pripildo Visatą gyvybinės energijos. Daugybė „dangaus būtybių“ gali gyventi tik todėl, kad egzistuoja žmogus. Be žmogaus minties energijos, negalėtų vystytis daugybė kitų būtybių. Aš nekalbu apie tuos, kurie jau gyveno Žemėje ir perėję į kitą lygmenį yra tiesiogiai susiję su Žeme. Mūsų vystymasis, mūsų tobulėjimas lygiagrečiai priklauso nuo to, kaip sekasi atsiskleisti žmogui. Žmogui, keliant vibracijas, atsiveria naujos galimybės ir mums atsiveria naujos galimybės. Mes padedame jums, jūs padedate mums. Mes jus mokome, pravalome užsistovėjusius energetinius blokus, skatiname keisti suvokimą ir taip kurti energiją aukštesnio dažnio. Jei šis dažnis kyla, tai ir mums atsiveria naujos galimybės – mūsų dažnis kyla. Tokia vystymosi eiga ir riba. Jūsų vibracijoms žemėjant, subtilusis pasaulis nebegauna energijos, silpsta, bet stiprėja astralinis tamsos pasaulis. O silpnėjant subtiliajam pasauliui, mūsų energetika taip pat susilpnėja. Nebegauname energijos kilti link Dievo. O eiti šiuo keliu turime nuolat ir visi. Visi keliai veda link didžiosios Išminties, link Šaltinio. Ir viskas yra tarpusavyje labai susiję. Mes parodėme dalį Akašos kronikų. Tą dalį, kuri tiesiogiai atspindi vieną žmogų. Bet šiose kronikose matoma informacija, kaip vystantis žmogui atsiveria ir kitų „dangaus būtybių“ galimybės. Šiandieną atsirado galimybė kalbėti per tave. Ir jeigu man pavyks perduoti tą informaciją už kurią esu atsakingas, taip, kad ją suvoktų žmogus – aš gausiu papildomos energijos. Galėsiu žengti vienu laipteliu aukštyn. Galėsiu labiau pažinti Tikrąją Tiesą ir apie tai papasakoti žmonėms. O jie savo ruožtu gavę informaciją, praplės savo suvokimą ir taip pakils savo laipteliu aukštyn. „Palipdamas vienu laipteliu aukštyn“ aš atveriu galimybę aukštesnėms už save energijoms sukoncentruoti galią ir suteikti informaciją mums, o tuo pačiu pakeliu ir jūsų ribos kartelę į viršų. Ir taip toliau ir toliau… Šiuo laišku noriu pasakyti: mes visi esame susiję. Visi, nes visi atėjome iš vieno bendro Šaltinio ir grįžtame į jį atgal. Mes neatsiskyrėme vienas nuo kito, ne. Mes tik papildome vienas kitą. Esame kitokie, gal ir visai nepanašūs, bet mūsų energetiniai ryšiai tarpusavyje susieti. Todėl kiekvienas atsakome už save ir už kitą vienodai. Be kito pagalbos – nepakilsime. Bet be mūsų pagalbos – nepakils ir kiti. Visi esame susieti. Todėl norisi paprašyti paprasto bendradarbiavimo. Mus skiria tik vibracijų lygis. O jį galime keisti kiekvienas asmeniškai. Ši riba yra kintanti. Mes nesame tie, kurie nurodinėjame ar įsakinėjame kaip gyventi. Ne. Mes esame Visumos dalis ir tik atsiradus galimybei, siekiame pasidalinti žiniomis. Siekiame praplėsti sąmoningumą, siekiame bendradarbiavimo. Nepriimkite Pakylėtųjų Valdovų laiškų kaip nurodymų ar pamokymų. Mes tik geriau matome susidariusias situacijas, galimybes ir nesėkmes. Ir norime bendradarbiauti. Norime pasakyti tai, ko patys neapčiuopiate, nesuprantate. Ir ne todėl, kad žemos struktūros būtumėte, o todėl, kad aplinką sukūrėte labai negatyvią. Ji neleidžia lengvai pratekėti energijai. Jūs esate gimę iš to paties Šaltinio, kaip ir mes. Vadinasi, esate pajėgūs viską suprasti. O mes tik ir tenorime priminti apie tai, ką jūs ir taip žinote. Mes labai vertiname žmogų. Tik ar jūs save taip įvertinate? Dažniausiai ne, nes net neturite supratimo, kas iš tikrųjų yra žmogus. Kokią galią jis turi, ką jis gali sukurti ir kodėl taip džiūgavo didžiosios energijos, kai Dievas sukūrė žmogų? (Prisimeni tą seansą?). Jei jūs patikėsite, kad mes nuoširdžiai siekiame bendradarbiavimo, kad mes esame draugai, mes galėsime labai daug informacijos jums perduoti. Bet jūs turite patikėti mumis. Negalime duoti žinių į tuščią erdvę be tikslo. Mes turime duoti energiją (informaciją) ir gauti atsaką. Gauti suvokimą, žingeidumą, džiaugsmą dėl galimybės bendradarbiauti. Argi mokytojas gali gerai išdėstyti medžiagą, kai klasėje vaikai triukšmauja ir visai nepasiruošę klausytis. Dėstoma informacija pranyktų erdvėje be atsako. To mes ir nenorime. Negalime net pradėti darbo, jei nebūsite apsisprendę klausytis to, apie ką mes kalbėsime. Galite nesuprasti, bet turėti norą išgirsti ir suvokti – būtų gera iš jūsų sulaukti. Žinios skirtos ne vien Violetai. Žinios skirtos kiekvienam to siekiančiam. Todėl nuo šiol tai ne asmeninio dienoraščio tinklapis. Tai Pakylėtųjų Valdovų diktavimas. Tik mes siekiame glaudesnio bendradarbiavimo. Mes „skaitysime“ jūsų mintis, kai analizuosite laiškus ir mėginsime atsakyti į jūsų garsiai neišsakytus klausimus. Tik juos formuokite. O kai bus klausimas, bus ir atsakymas.

Su meile, Helijas.

Būk pasveikinta, pradėjusi naują etapą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *