Helijas

Gyvenkite su Dievu kartu

Helijas.

Žmogaus gyvenimas visados kupinas grožio. Grožio pajautimas priklauso nuo žmogaus požiūrio į gyvenimą ir požiūrio į patį grožį. Kodėl kalbu apie grožį?

Nepamirškite, kam Dievas jus sukūrė. Jis sukūrė jus, kad būtumėte laimingi ir gyvendami lengvai ir paprastai formuotumėte gyvenimą kupiną grožio, harmonijos ir šviesos. Dabar yra svarbūs šie tikslai. Kai įsivyraus harmonija ir grožis, atsiras kiti tikslai.

Žemė skleidžia meilės vibraciją. Žmogus privalo išmokti mylėti ir skleisti besąlyginės meilės bangas. Kiekviena gyvybės forma sugeba kurti tam tikras energijas ir jomis pasidalyti su visa Visata. Žmogus turi formuoti besąlyginės meilės energiją ir ja pasidalyti su visa Visata. Meilės energijoje galimas gyvenimas bet kokios gyvybės formos. Meilės energija kupina dieviškosios šviesos ir ji apsaugo gyvybę nuo tamsos. Kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. Jūs galite formuoti gražų ir laimingą gyvenimą vien vadovaujantis tuo principu: kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. Skleiskite šviesą per savo veiksmus, jausmus, mintis ir jūsų gyvenimas bus kupinas grožio, lengvumo, paprastumo. Jūsų mintys turi atsisakyti savo įpročio skleisti negatyvą. Juk mintys priklauso jums, jūs jas ir turite valdyti. Žmogus turi gebėjimą kurti, tai yra, materializuoti savo mintis. Mintys priklauso tik žmogui. Jis gali mąstyti apie ką nori ir gali formuoti gyvenimą kokį nori, tai kodėl jūsų mintyse tiek daug tamsos? Kodėl jūs nuolat gyvenate niūriame pasaulyje? Juk viskas priklauso nuo jūsų požiūrio į gyvenimą. Jeigu nesate laimingi, vadinasi, jus tebevaldo jūsų ego, jūsų asmeniškumas yra labai jautrus ir susireikšminęs. O tai jau savybės, kurias patys ir turite pakeisti. Niekas to nepadarys už jus. Toks jūsų kelias. Gal būt dėl negerų praeitis veiksmų esate susikūrę sudėtingą karmą, bet tam duotas kitas gyvenimas, kad vėl galėtumėt išmokti gyventi lengvai ir paprastai. Ne kova už gyvenimą svarbiausia jūsų tiesa. Džiaugsmas, kad gyveni ir gali kurti savo gyvenimą lengvai ir paprastai – tai jūsų tiesa. Pasiekti to, kad galėtumėte gyventi lengvai ir paprastai savo širdyse yra tikrai sudėtinga. Bet tai sudėtinga tol, kol esate priklausomi nuo savojo ego, nuo noro priklausyti tamsos jėgoms. Tamsos jėgos suteikia saldumo, suteikia pasimėgavimo savo galybe, savo grubumu, savo įtaka kitiems. Ir tas saldumas suteršia jūsų mintis, suteršia jūsų jausmus. Jūs nenorite to atsisakyti. O kai pabandote tai daryti, tamsa dar labiau jums pataikaus ir dar daugiau pasiūlys už tai, kad apribotų jūsų laisvę.

Veržkitės į šviesą taip, kaip sugebate, taip, kaip tai suprantate. Kurkite gerumą, leiskite džiaugsmui ateiti į jūsų širdis, leiskite ramybei jus lydėti dienos darbuose. Atverkite savo širdis Dievo meilei. Atverkite širdis Visatos Kūrėjui, Aukščiausiajam Protui, Besąlyginei Meilei. Jūs nesuvokiate, kokią pagalbą jums gali suteikti vien mintis, kad Dievas jus saugo ir myli. Jeigu yra toks tikėjimas, toks žinojimas, tai šviesa tikrai įeis į jūsų gyvenimą. Neatsiribokite nuo dieviškosios meilės šaltinio. Vadinkite savo dievą kaip norite: Buda, Jėzumi, Mahometu, Alachu, Aukščiausiuoju Protu, ar dar kitu vardu, svarbu tikėkite, kad Jo meilė jus saugo ir globoja. Gyvenkite su Dievu kartu. Įsivaizduokite, kad Dievas kartu su jumis pradeda dieną ir kartu eina per visą jūsų kasdienybę, saugodamas jus, padėdamas jums, mylėdamas jus. Jis nėra kažkur aukštai ir nepasiekiamas. Jis yra šalia jūsų, tik reikia tuo tikėti ir to norėti. Dievą padarote nepasiekiamu tik jūs patys, atribodami save nuo jo. Nes jums taip patogu. Nes kai Dievas aukštai ir nepasiekiamas jūs galite daryti ką tik norite. Jūsų ego tampa nevaržomas, savarankiškas, kupinas nepriklausomybės. Bet tai tik iliuzija. Ego priklauso tamsos energijai. Tamsoje gyventi kai kam labai patinka, bet rezultatai nedžiugina. Tamsos gyventojai netenka dieviškosios energijos ir jų gyvenimai griūva. Nes niekada nepamirškite, kad jūs gyvi tik vardan dieviškosios energijos. Jūsų gyvybės šaltinis yra Dievas ir jeigu save atribojate nuo savo gyvybės šaltinio, tai kas kaltas dėl jūsų nesėkmių? Tamsa nekuria gyvybinės energijos, ji tik maitinasi jūsų gyvybine energija. O jūs netekdami savo gyvybinės energijos pakenkiate ne tik sau ir savo būsimiems įsikūnijimams, bet atimate laimę ir sėkmę iš savo vaikų, anūkų, proanūkių. Šeimos karma sudėtingas procesas ir paliečia tas sielos, kurios neturėjo tikslo taip sunkiai gyventi. Tamsa gali paimti ne tik dabarties, bet ir ateities gyvybinę energiją. Bet jūs visados galite rinktis su kuo gyventi, tik prisiminkite: kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. O mintys – tai jūsų kūrybos įrankis. Valdykite savo mintis ir jausmus ir pragyvenkite dieną kartu su Dievu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *