Helijas

Pasaulių įtaka

Žmogaus patirtis labai kryptinga, ji paremta tik išgyvenimais materialiame pasaulyje. Nematerialus pasaulis vis dar nėra suvokiamas ir išryškinamas. Bet jūs jau žinote, kad ta pasaulio dalis daro didžiulę įtaką jūsų gyvenimui. Ta pasaulio dalis apima jūsų buvusius įsikūnijimus, jūsų šeimos karmą, tautos karmą. Apima jūsų sielos keliones po kitus pasaulius, bendravimą su kitų civilizacijų atstovais. Negalima sakyti, kad nėra kitų gyvybių. Jų nėra tik jūsų žemiškajam suvokimui. Kai į pasaulį žiūrėsite per širdį, tai jūs pamatysite ne tik Mokytojus, bet ir daugybę kitų gyvybės formų, kurios mielai nori bendrauti ir bendradarbiauti.

Bet viskam savas laikas. Pirmiausia turi sustiprėti žmogaus psichika. Žmogus, atsiverdamas neregimajam pasauliui, turi išmokti valdyti savo psichines jėgas. Jis negali pažeisti savo psichikos ir matyti haliucinacijas ar tiesiog matyti astralinį pasaulį. Vaizdinių gali susiformuoti pačių įvairiausių. Nematerijoje, arba kitokio laipsnio materijoje, egzistuoja daugybė dalykų, kurie keltų šiurpą jūsų sąmonei. Vienas iš tokių dalykų yra tamsos jėgos ir astralinis pasaulis, kuriame užstrigo sielos, kurios save sunaikino egoizmo ir pykčio priepuoliais. Tai matyti nėra lengva, bet ir nėra būtina. Kiekviena siela eina savo keliu ir jeigu ji nesugebėjo suvaldyti savo žemiškosios sąmonės, ji pakliūva į labai žemų vibracijų lygį, kai kada tokios sielos net būna išskaidomos.

Žmogus turi matyti tą pasaulio dalį, kuri yra truputi aukštesniame lygmenyje, nei jis yra. Tokiu atveju, jis žengs į ateitį, o ne į praeitį ir savęs susinaikinimą. Žaidimai su astraliniu pasauliu – tai savęs sunaikinimas. Todėl būkite atsargūs su spiritizmo seansais ar kitais juodosios magijos žaidimais.

Kaip žinoti su kokiu pasauliu bendrauji? Tai gali pasakyti tik tavo širdis. Ar ji jaučia meilę, globą, švelnumą iš tų, kurie ateina pas tave? Ar jie suteikia tau žinių, kurios gerintų tavo gyvenimą? Subtilusis pasaulis skleidžia gėrį, švelnumą, šilumą. Astralinis pasaulis baimę, nerimą, šaltį. Subtilusis pasaulis, tai ne astralinis pasaulis. Tai du skirtingi pasauliai, kurie egzistuoja ir yra susieti su žemiškuoju pasauliu. Tik energetiniai lygiai kiti. Sakykim, pradedame nuo astralinio, po to žemiškasis, toliau seka subtilusis ir dvasinis pasaulis. Tai štai žmogui reikia susipažinti su subtiliuoju ir dvasiniu pasauliu, nes tai ateities pasauliai. Jie egzistuoja dabar, jie turi savo išraišką dabar, bet siekiant bendradarbiauti su jais dabar, tai sudarys sąlygas kelti sąmoningumą, o tai reiškia žengti į ateitį su progresija, o ne anti progresija.

Visata beribė, žmogaus suvokimo laukas neleidžia matyti jos visumos. Žmogus gyvena savo uždarame rate, kuriame jis yra apsaugomas nuo daugybės pavojų iš išorės, bet kartu apsaugomas nuo asmeninių polinkių į negatyvumą. Žmogus negali eiti užkariauti kitų pasaulių. Ši sąvoka iš esmės yra klaidinga. Kol laikysis tokios nuostatos, tol subtilusis pasaulis ir kitų gyvybių pasauliai bus uždaryti žmogaus regėjimui ir suvokimui. Žmogus pats save apriboja ir varžo savo vystymosi galimybes. Viskas atsirasti gali tik tada, kai širdis bus tyra, kai elgesio motyvai bus tyri, kai bus pagarba ir tolerancija. Ar tai jūs dabar turite išsiugdę? Ne. Manote, kad esate tolerantiški ir geri, bet tokiais esate tik tada, kai tai jums patogu, kai viskas atitinka jūsų norus, kai niekas neužgauna jūsų asmeninės laisvės. O jeigu atsiduriate kitokioje situacijoje ir nebelieka nei tolerancijos, nei pagarbos. Kasdienybė viską parodo. Paprastos gyvenimiškos smulkmenos viską parodo. Siekiant didelių tikslų, jūs stengiatės būti geri, kūrybingi, motyvuoti, o kai grįžtate į savo paprastą kasdieninį gyvenimą – tampate valdingi, pikti, susinervinę. Ir nebelieka nei tyros motyvacijos, nei tyrų siekių. Kol nesubręsite savo širdyje, kol neišmoksite būti atlaidūs, mylintys, harmoningi visados, tol subtilusis pasaulis neatsivers. O pyktis, baimė ar egoistiniai troškimai plačiai atlapoja duris į tamsos pasaulį ir laukia, kol ten užeisite ir „parduosite“ savo sielą tamsai. Tai padaryti labai lengva. Daug lengviau nei suvaldyti save, laikytis savitvardos, savidisciplinos ir pažinti subtilųjį pasaulį. Būkite atsargūs, labiausiai jums kenkia jūsų pačių negebėjimas save suvaldyti.

Su meile, Saulės Dievas Helijas

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *